Формування ключових компетентностей школярів на уроках математики в умовах профілізації школи
Скачати 19,39 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір19,39 Kb.
 • Презентація
 • вчителя математики
 • Соловей Оксани Михайлівни

Стратегічні завдання сучасної Європейської освіти

 • Навчити жити разом
 • Навчити вчитися
 • Навчити діяти
 • Навчити жити (відповідати за власні вчинки та своє життя)
 • (З доповіді міжнародної комісії ЮНЕСКО
 • “Освіта. Прихований скарб”,
 • проголошеної Ж. Делором у 1996 році)

Формування ключових компетентностей школярів на уроках математики

 • Провідна роль в організації  навчально-виховного процесу завжди належала і належить учителеві. Саме він здійснює керівництво процесом навчання, шукає оптимальні способи організації уроку з метою формування навчальних компетенцій  на високому рівні.
 • Від учителя залежить, скільки інформації зможуть сприйняти і засвоїти учні, якими навчальними методами й прийомами при цьому треба скористатися та на якому рівні будуть сформовані у учнів ті чи інші компетенції.

Формування ключових компетентностей учнів в структурі профільного навчання

 • Концепція профілізації старшої школи, ставить  перед вчителем завдання, готувати освічених людей, які на компетентному рівні могли б ефективно застосовувати знання для розв’язування найрізноманітніших задач, бо  в  сучасних умовах  старіння  інформації відбувається значно швидше, ніж закінчується етап навчання у середній чи вищій школі

Формування ключових компетентностей учнів в структурі профільного навчання

 • Профільне навчання - вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього  професійного самовизначення, що забезпечується шляхом змін у меті, змісті та структурі організації навчання.

Формування ключових компетентностей учнів в структурі профільного навчання

 • Мета профільного навчання – забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Основні завдання  профільного навчання  

 • Створення умов для врахування і розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальної підготовки;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;
 • формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів на допрофільному рівні, спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;
 • забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною   середньою і професійною  освітою відповідно до обраного профілю.
 • Компетентність – це загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.
 • Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення
 • .
 • .
 • Ключові
 • компетентності
 • Загально-галузеві
 • компетентності
 • Рівні компетентностей
 • Предметні компетентності

Основні групи компетентностей

 • комунікативна;
 • соціальна;
 • полікультурна;
 • інформаційна;
 • продуктивної творчої діяльності
 • Напрямки роботи
 • покращення
 • міжпредметних
 • зв’язків;
 • організація навчання одночасно
 • на різних рівнях складності;
 • Створення методичних
 • та дидактичних матеріалів
 • завдань для практичного
 • засвоєння з максимальним
 • урахуванням профілю
 • класів;
 • диференціація і
 • індивідуалізація навчання;
 • впровадження в
 • навчальний процес
 • проектних технологій;

.

 • Діяльність учня
 • Діяльність учителя
 • Пропонує завдання різного
 • рівня, варіативні домашні
 • завдан­ня, перелік тем творчих
 • робіт та доповідей, список
 • додаткової літератури, варіанти
 • завдань для релейної контрольної
 • роботи, різні форми проходження
 • тематичного оцінювання.
 • Організує групову роботу, передбачає
 • створення груп змінного складу
 • за принципом:
 • • обери тему;
 • обери команду, яка оптимально
 • здатна розв'язати завдання.
 • Створює проблемні ситуації.
 • Рекомендує самооцінку та
 • взаємооцінку забезпечує
 • вільний вибір рецензента.
 • Робить вибір рівня на тематичному оцінюванні, рівня домашньої роботи, теми для доповіді з загального переліку. Працює в групі.
 • Дає самооцінку своїй відповіді, обирає рецензента на свою відповідь.
 • Визначає мету своєї діяльності. Оцінює соціальні звички, пов'язані зі здоров'ям, оточуючим середовищем.
 • Бере участь у самоврядуванні. Ставить особистісно значущі цілі.

.

 • Діяльність учня
 • Діяльність учителя
 • Використовує діалогічні методи.
 • Організує дискусії. Розробляє правила
 • ведення дискусії (краще спільно
 • з учнями). Спонукає висловлювати
 • власну думку. Вчить правильно
 • ставити запитання та відповідати
 • на них. Слідкує за культурою
 • мовлення школярів і сам є взірцем
 • цього. Створює проблемні ситуації.
 • Проводить нестандартні уроки, що
 • розвивають комунікативні вміння.
 • Практикує захист учнями творчих
 • робіт та проектів. Використовує
 • інтерактивні методи навчання та
 • прийоми педагогічної техніки.
 • Висловлює свою думку. Вміє аргументовано її довести. Робить доповіді. Вміє написати тези, план, реферат. Проводить захист рефератів, проектів.
 • Ставить запитання до учнів та вчителя. Відповідає на запитання учнів чи вчителя.
 • Здатний до толерантності у спілкуванні: визначає свої помилки,
 • уникає категоричності, додержується культури дискусії.
 • Використовує адекватну лексику
 • Комунікативна компетентність

.

 • Діяльність учня
 • Діяльність учителя
 • Пропонує завдання, для
 • виконання яких необхідне
 • звертання до альтернативних
 • джерел інформації — додаткової
 • літератури, комп'ютерних баз
 • даних, Інтернету тощо. Заохочує
 • учнів до використання додаткової
 • інформації. Консультує з питань
 • тематики робіт та пошуку
 • інформації.
 • Навчає учнів усвідомлено згортати
 • інформацію, складаючи план,
 • тези, конспект тощо.
 • Стимулює критичне оцінювання
 • інформації.
 • Добуває інформацію з різних джерел навчальної, довідкової,
 • енциклопедичної, науково-популярної літератури, періодичної преси,недрукованих засобів масової інформації, комп'ютерних баз даних, Інтернету. Виділяє потрібне із інформації. Поєднує різні джерела інформації.
 • Опитує оточуючих. Обробляє документи та класифікує їх.
 • Уміє використовувати нові інформаційні технології та швидко адаптується до їх змін. Критично оцінює інформацію
 • Інформаційна компетентність

.

 • Діяльність учня
 • Діяльність учителя
 • Стимулює самоосвітню
 • діяльність учнів.
 • Керує самостійною та
 • самоосвітньою роботою учнів.
 • Відстежує динаміку розвитку
 • учнів.
 • Допомагає створити та
 • здійснити програму самоосвіти
 • та самореалізації учнів
 • Створює програму самоосвіти та активно реалізує її. Демонструє достатню сформованість
 • загальнонавчальних умінь.
 • Має стійкі пізнавальні потреби та мотивацію. Уміє самостійно здобувати знання.
 • Компетентність саморозвитку та самоосвіти

.

 • Діяльність учня
 • Діяльність учителя
 • Стимулює творчість учнів.
 • Використовує інтерактивні методи.
 • Проводить нестандартні уроки.
 • Організує дослідницьку роботу
 • учнів.
 • Уміє бачити проблеми, шукати шляхи їх подолання, генерувати ідеї, спланувати та організувати свою діяльність тощо
 • Компетентність продуктивної
 • творчої діяльності

.

 • Діяльність учня
 • Діяльність учителя
 • Пропагує досягнення культури.
 • Виховує на прикладі видатних
 • людей. Висвітлює значення
 • навчальної дисципліни для
 • розвитку цивілізації.
 • Мотивує роль даного предмета у
 • житті учня.
 • Сам є прикладом толерантного
 • ставлення до інших людей.
 • Залучає до своєї відповіді або письмової роботи інформацію полікультурного характеру. Визначає толерантну поведінку щодо людей, які відрізняються за соціальною, расовою, етнічною, релігійною та іншими ознаками.
 • Полікультурна компетентність
 • Дякую за увагу !
 • До нових зустрічей!


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка