Галак Наталія Сергіївна
Сторінка1/4
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0,7 Mb.
  1   2   3   4

Галак Наталія Сергіївна

Вчитель географії та біології

загальноосвітньої середньої школи № 15 І-ІІІ ступенів

м. Новомосковська, Дніпропетровської обл.


Методичні поурочні розробки уроків з природознавства за 5 клас

І семестр – Розділ І. «Людина та середовище її життя».

37 сторінок


У 5 класі вивчення курсу «Природознавство» розпочинається із вступу, в якому увага акцентується на взаємозв'язку людини і природи, значенні для неї знань про природу. У першому розділі «Людина та сере­довище її життя» вивча-ються тіла і речовини. П'ятикласники одержують початкові поняття про речо-вини та їх склад, чисті речовини та суміші. Після цього розкриваються явища природи, які людина спостерігає у повсякденному житті та широко викорис­товує. Тобто, знайомство учнів із середовищем життя розпочина­ється з вивчення найближчого оточення людини: тіл та речовин. Навчальною програмою перед-бачено дослідження учнями маси і розмірів тіл, розчинів. Учні мають усвідом-мити, що за зовнішньою цілісністю предметів навколишнього світу криється складна будо­ва речовини: тіла складаються з атомів, молекул, інших частинок, що перебувають у безперервному русі та взаємодіють між собою. З речовин побудовані клітини, тканини, організми. Учні вчаться спостерігати та поясню-вати явища природи на емпіричному рівні та переконуються в їх повторю-ваності.


Методичні розробки циклу уроків з природознавства учителя географії та біології

Галак Наталії Сергіївни.


«Природознавство . Довкілля .»
5 клас .

Календарне планування курсу «Природознавство. Довкілля.» для 5 класу .

Дата

Тема уроку

Д /ЗВступ (2 год.)
1
Місце людини в природі , довкіллі .

1,ст.4-6 .

2
Вивчення людиною середовища життя .

2,ст.7-8 .РОЗДІЛ І .Людина і довкілля .

Тема 1. Тіла і речовини в довкіллі (8 год.)
3
Характеристика тіл , їх вимірювання .

3,ст.8-9 .

4
Практична робота № 1.

Вимірювання розмірів і маси тіл .4,ст.9-11

5
Будова речовин .

5,ст.11-12

6
Рух частинок речовини . Дифузія .

6,ст.12-13

7
Чисті речовини і суміші . Розчини .

Способи розділення сумішей .

Практична робота № 2 .


7-8,

ст.13-168
Прості і складні речовини .

Хімічні елементи .9,

ст.16-17.9
Тіла й речовини в навколишньому світі .

Підготовка до тематичного оцінювання .1-10,

ст.17-19.10
Контрольна робота № 1.

( В зошиті сторінка 19 – 21 .)1-10.
Тема 2. Явища в довкіллі людини (6 год.)

11
Механічні явища . Звук .

11,

ст.21-2212
Теплові явища в природі .

Електричні та магнітні явища .12-13,

ст.22-2513
Джерела світла . Світлові явища .

Практична робота № 3 .14,

ст.25-2714
Явища природи . Повторюваність явищ .

15,

ст.27-2815
Спостереження за явищами природи .

Підготовка до тематичного оцінювання .11-16,

ст.28-3016
Контрольна робота № 2 .

(В зошиті сторінка 30-32 .)Семестрове оцінювання .

11-16.РОЗДІЛ ІІ . Всесвіт і довкілля людини . Тема 3. Небесні тіла (7 год.)
17
Сонячна система у Всесвіті .

Рух планет навколо Сонця .17,спосте-реження за зоряним

небом,


ст. 32-33

18
Дослідження космосу людиною .

18,

ст.34, доповіді19
Сонце – джерело енергії .

Затемнення Сонця .19,спостереження

впливу Сонця на

рослини,

ст. 34-35.20
Місяць – супутник Землі .

Затемнення Місяця .20,

ст.35-3621
Планета Земля . Рух Землі .


17-21,

ст.36-3822

23

Орієнтування на місцевості .

Підготовка до тематичного оцінювання .

Контрольна робота № 3 .

( В зошиті сторінка 41 – 42 .)17-22,

ст.38-40

17-

22.
Тема 4 . Умови життя на планеті Земля (11 год.).
24
Чинники , що забезпечують життя на

Землі .


23,

ст.42-4325
Вода . Кругообіг води на Землі .

24,

ст.43-4426
Практична робота № 4 .

Властивості води .25,

ст.44-4627
Повітря .Властивості повітря .

26,

ст.47-4828
Погода . Рух повітря .

27,

ст.48-4929
Спостереження за погодою .

28,

ст.49-5030
Земна поверхня . Рельєф .

29,

ст.50-5131
Гірські породи . Мінерали .

30,

ст.51-5232
Пристосування організмів до умов існування .

31,

ст.53 .


33
Людина в довкіллі .

Підготовка до тематичного оцінювання .23-32 .


34
Контрольна робота № 4 .

( В зошиті сторінка 54-56 .)23-32 .


35
Урок узагальнення знань про природу .

Семестрове оцінювання .

Завдання

на канікули
Мета : • формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній,

 • засвоєння знань , що складають основу для подальшого вивчення систематичних курсів астрономії , біології , географії , екології , фізики , хімії ,

 • формування життєстверджуючого образу природи в кожного учня ,

 • розвиток у школярів пізнавального інтересу до вивчення предметів природничого циклу ,

 • формування ключових компетенцій : соціальних , полікультурних , інформаційних , комунікативних , саморозвитку та самоосвіти ,

 • розвиток загальнонавчальних і спеціальних умінь , способів діяльності щодо вивчення природи (загально - предметні компетенції ) ,

 • формування емоційно – ціннісного ставлення учнів до навколишнього середовища на основі знань про природу.


ДАТА :

Урок № 1.

Тема : Вступ . Місце людини в природі, довкіллі.

Мета уроку :

- формувати уявлення учнів про природу, місце людини в ній,

- розглянути прилади, за допомогою яких учні будуть спостерігати за при-родними явищами,

- обґрунтувати цінність знань з природознавства для людини,

- виховувати любов та повагу до природи .

Обладнання: підручник, кімнатні рослини, настінні карти, метеорологічні прилади, зошит з щоденником спостережень, колекції гірських порід і мінера-лів, дидактичні малюнки різних об’єктів довкілля, додаткова література.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття і терміни: жива і нежива природа, тіла живої та неживої природи, явища природи .

Методи і методичні прийоми:

словесний (бесіда (підготовча, пояснювальна, підсумкова),розповідь, робо-та з підручником),

наочний (демонстрація наочності рослини,), практичний (виконання зав-дань у робочому зошиті ), міні-подорож .

Хід уроку.

1. Організаційний момент .

2. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності .

1. Розповідь .

2. Демонстрування підручника, практичного зошита, календаря погоди, метеорологічних приладів.

3. Підготовча бесіда.3. Актуалізація опорних знань.

Бесіда : 1. Що таке жива природа ?

2. Гра – змагання : хто назве більше об’єктів живої природи.

3. Що таке нежива природа ?

4.Гра – змагання: хто назве більше об’єктів неживої природи.4. Вивчення нового матеріалу.

1.Розповідь з елементами бесіди .Природа – це все, що оточує людину .

ПРИРОДА
жива нежива

Об’єкти живої та неживої природи називають тілами .

2.Робота з таблицею в зошиті .

3.Розповідь з елементами бесіди .

Що таке явище природи ?

Усі зміни, що відбуваються у природі, називають явищами природи.

4.Виконання завдань у робочому зошиті.

5.Фізкультхвилинка .

6.Пояснювальна бесіда .

- До якої частини природи належить людина ?

- Середовище життя людини .

- Діяльність людини в природі .

5. Узагальнення і систематизація вивченого .

Заповнити таблицю:

ЖИВА ПРИРОДА

НЕЖИВА ПРИРОДА
ТІЛА ПРИРОДИ

ТІЛА , ВИГОТОВЛЕНІ ЛЮДИНОЮПідсумкова бесіда : 1. Дайте визначення поняття «природа».

2. Що таке середовище життя ?

3. Які явища можна спостерігати в довкіллі ?

4. Наведіть приклади діяльності людини в довкіллі .

5. Чому людина повинна оволодівати знаннями про оточуюче середовище ?

6. Міні-подорож «Світ явищ, в якому живе людина».

7. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок.

Підсумкова бесіда :

1. Що вам сподобалося на уроці ?

2. Що вам не сподобалося на уроці ?

3. Про що б ви хотіли дізнатися детальніше ?

8. Повідомлення домашнього завдання .

Вчити параграф 1, в зошиті стор. 4-5, доповіді .ДАТА :

Урок № 2.

Тема уроку: Вивчення людиною середовища життя .

Мета уроку:

- сформувати у п’ятикласників знання про науки, що займаються вивчен-ням тіл та явищ природи, способи дослідження природи людиною та значущість природничих знань для її життєдіяльності;

- формування уявлень про реальні об’єкти, що оточують людину;

- формування навичок безпечного користування вимірювальними прилада-ми (терези, мірний циліндр), вміння визначати масу, об’єм та розміри тіл ;

- розвивати вміння організовувати свою роботу (самоорганізовуватися);

- виховувати повагу до науки .Обладнання : підручник, зошит, лінійка, мірний циліндр, терези, набір важків, лупа, мікроскоп, термометри.

Тип уроку : формування нових знань та вмінь .

Основні поняття і терміни: природничі науки, біологія, географія, фізика, астрономія, хімія, методи досліджень, вимірювання, спостереження, експери-мент, моделювання, прилади природодослідника .

Методи і методичні прийоми: словесний (фронтальне опитування, бесіда (підготовча, пояснювальна, контрольно-перевірна),розповідь, пояснення, робота з підручником),наочний (демонстрація наочності), практичний (робота в зоши-тах), міні-конкурс.

Хід уроку .

 1. Організаційний момент .

 2. Перевірка виконання учнями домашнього завдання, актуалізація опорних знань (фронтальне опитування, перевірка щоденників спостережень).

 1. Що таке природа ?

 2. За якими ознаками живу природу відрізняють від неживої ?

 3. Поясніть, яка різниця між поняттями «тіло природи» та «явище приро-ди»? Наведіть приклади.

 4. Чому людину називають найвищим творінням природи ?

 5. Наведіть приклади явищ, які відбуваються в живій та неживій природі .

3. Мотивація навчальної діяльності .

- Поясніть, для чого людям знання про природу ?

- Що означає слово «природознавство» ?

- Де можна використати в житті знання про природу ?

- Як називають людей, які досліджують природу ?

На ці та інші питання ви зможете відповісти під час і після вивчення теми про значення природничих знань в життєдіяльності людини . 1. Вивчення нового матеріалу .

 1. Природознавство як сукупність наукових знань про природу.

Розповідь.

Природознавство – це сукупність наукових знань про природу.

Наприклад. Зоряне небо допомагало чумакам знайти дорогу в інші краї та повернутись додому. Знання про корисні копалини були потрібні для будівниц-тва, виготовлення посуду та зброї, добування солі тощо. Можливість харчува-тися давали знання про грунти, рослини та тварин. Знання про воду та вітер до-помогли людям вести господарство (вітряки, млини), подорожувати (вітриль-ники) та ін.


 1. Природничі науки .

НАУКИ ПРО ПРИРОДУ


екологія

Хімія фізика біологія географія астрономія

 1. Найвідоміші дослідники природи .

Демонстрація стендів з мореплавцями та вченими - мандрівниками.

 1. Фізкультхвилинка .

 2. Методи пізнання природи .

Розповідь з елементами бесіди.

МЕТОДИ ПІЗНАННЯСпостереження вимірювання експеримент моделювання

Термінологічна робота. Демонстрування приладів з короткою характери-тикою їх призначення . Робота в зошиті. 1. Робота з підручником . Читання фрагмента статті про методи

Пізнання природи .

 1. Узагальнення і систематизація знань.

Контрольно – перевірна бесіда .

 1. Які науки вивчають природу ?

 2. Яку загальну назву вони мають ?

 3. Навіщо людина вивчає природу ?

 4. Які методи наукового пізнання природи використовує людина ?

 5. Які прилади природодослідника при цьому використовують ?

 6. Які прилади використовуєте ви для пізнання природи ?

Наведіть приклади явищ , що відбуваються з тілами живої та неживої природи .

 1. Міні-конкурс «Любий мій край» (малюнки дітей).

 2. Підбиття підсумків уроку , аргументація оцінок .

Підсумкова бесіда :

 • Що вам найбільше сподобалося на уроці ?

 • Що вам не сподобалося на уроці ?

 • Про що б ви ще хотіли дізнатися детальніше ?

10. Домашнє завдання .

Повторити параграф 1, вчити параграф 2, в зошиті стор. 6-7; підготовка до практичної роботи , вести щоденник спостережень за погодою.Дата :

Урок № 3.

Тема уроку: Тіла і речовини в довкіллі. Характеристика тіл, їх вимірю-вання.

Мета уроку:

- формувати в учнів знання про основні характеристики тіла та способи їх вимірювання;

- дати уявлення про масу речовини, її прояв при взаємодії тіл;

- підвести учнів до висновку, що всі об’єкти довкілля мають масу та можливість її зміни;

- виховувати в учнів цікавість до предмету .

Обладнання: тіла, що мають різну масу, навчальні терези набір важків, мірні склянки з водою, лінійки, сантиметрові стрічки.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття і терміни: довжина, метр, маса, терези, об’єм, густина.

Методи і методичні прийоми:

словесний (бесіда, розповідь, пояснення, робота з підручником), наочний (демонстрація наочності),

практичний (виконання завдань у робочому зошиті).

Хід уроку.

1. Організаційний момент .

2. Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності .

Бесіда : 1. Чи можна за зовнішнім виглядом визначити важкий предмет чи легкий ? 1. Що таке тіло ?

 2. Які ви знаєте тіла природи ?

 3. За якими ознаками характеризують тіло ?

 4. В яких одиницях вимірюється маса ? довжина ?

 5. Наведіть приклади явищ природи .

 6. Яка наука вивчає тіла та явища ?

3. Вивчення нового матеріалу .

1. Основні характеристики тіла .

Розповідь з елементами бесіди .

- Чим запропоновані вам тіла для порівняння відрізняються одне від одного? (Формою, розміром, об’ємом, забарвленням, масою тощо).ОСНОВНІ характеристики ТІЛА

довжина

маса об’єм густина

2. Робота в зошиті .Довжина – це число, яке одержують в результаті вимірювання тіла будь-яким масштабним відрізком (лінійкою, кутником…).

Виміряти фізичну величину - це означає порівняти її з установленим зразком (еталоном).

Еталоном довжини взято 1 метр – який дорівнює одній сорокамільйонній частині меридіана Земної кулі .

Маса – обов’язкова характеристика фізичного тіла, її вимірюють у кілограмах, грамах,(еталон – кг ).

- Де ви стикаєтесь з вимірюванням маси ?

- Чим вимірюють масу тіл ?

Демонстрування терезів. Вимірювання маси тіл різних тіл (по вибору учнів).Об’єм – це величина, яка визначає частину простору, яку займає тіло. Об’єм вимірюють у метрах кубічних.

Об’єм визначають за формулою :Об’єм = довжина × ширина × висота.

- Чи можна за цією формулою визначити об’єм рідин ?

Об’єм рідин визначають за допомогою мірного посуду .

- Чи всі тіла в природі можна зважити за допомогою терезів ?

- Як можна зважити небесні тіла ?(за допомогою знань про густину тіла та його об’єм).

Густина показує, чому дорівнює маса одного кубічного метра речовини (кг/м. куб.) .

Маса = густина × об’єм .

3. Робота з підручником .

Читання фрагмента статті про вимірювання маси тіл за густиною й

об’ємом та обговорення прочитаного .

4. Фізкультхвилинка .

4. Узагальнення і систематизація вивченого .

Бесіда : 1. Що таке довжина тіла ?

2. Як визначити масу тіла ?

3. Яка умова рівноваги терезів ?

4. Що таке об’єм тіла ?

5. Для чого потрібно знати густину речовини ?5. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок .

 • Що вам найбільше сподобалося на уроці ?

 • Що вам не сподобалося на уроці ?

- Про що б ви ще хотіли дізнатися детальніше ?

6. Домашнє завдання .

Повторити параграфи 1 – 2 , вчити параграф 3, в зошиті стор. 8-9, підго-туватися до практичної роботи .Дата :

Урок № 4 .

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка