Географія наука про природу земної поверхні, про на­селення Землі та
Сторінка1/5
Дата конвертації21.09.2018
Розмір1,03 Mb.
  1   2   3   4   5
Урок 1.

Тема: Географія – наука про природу земної поверхні, про на­селення Землі та

його господарську діяльність. Що вив­чає географія в школі.Мета: сформувати в учнів систему знань про предмет і об'єкт вивчення географії; почати формування в учнів первин­них навчальних умінь працювати з навчальними посібни­ками з курсу; ознайомити зі структурою, джерелами географічних знань, методами географічних досліджень; розвивати вміння користувати­ся різними джерелами геогра­фічних знань; сприяти розвитку в учнів інтересу до геогра­фічної науки;

виховувати любов до предмета.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична карта світу (півкуль), атласи, під­ручники, довідники, газе­ти, журнали, дитяча енциклопедія, глобус, картини при­роди, книги Ж. Верна, Р. Стівенсона, та ін.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Прийом «Приваблива мета»

Кожен із вас, мабуть, запускав паперові кораблики весняними струмками і, можливо, мріяв вирушити з ними в далекі казкові мандри. Хто не мріяв про далекі країни та пригоди разом із літературними та кінематографічними героями. Чи траплялося вам уявляти себе відважним першовідкривачем незвіданих земель, продираючись звивистими стежка­ми в лісі? На уроках географії на вас очікуватимуть захоплюючі подорожі, дивовижні відкриття, цікаві ігри. Однак хто ж вирушає в подорож без попередньої підготовки. Будь-який досвідчений мандрівник знає: до від­криттів слід ретельно готуватися. І допоможе нам у цьому наука географія.

Гей, нові Колумби й Маґеллани,

Напнемо вітрила наших мрій!

Кличуть вас у мандри океани,

Бухту спокою облизує прибій.

Хто сказав, що все уже відкрито?

Нащо ж ми народжені тоді?

Як нам помістити у корито

Наші сподівання молоді.

Мріяти й шукати, доки жити,

Шкварити байдужість на вогні!

А якщо відкрито вже відкрите,

— Друзі! Ви підкажете мені...IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя.

У 6-му класі ми будемо вивчати дуже цікавий предмет — географію.

Географія вивчає Землю, на якій ми з вами живемо, і все те, що є на ній: річки, гори, моря, океани, різнома­нітну рослинність, різних тварин. Географія також вивчає життя різ­них народів, які населяють Землю. На уроках географії вам доведеться стати і першовідкривачами невідомих земель, і дослідниками космічного простору, і опустити­ся, за прикладом героїв Жуля Верна, до надр Землі, й зануритися в пучину Світового океану, стати дослідниками повітряної оболонки Землі, навчитися читати дивний витвір людства — географічні кар­ти. Вам доведеться вивчити те, що ви бачите в природі навколо себе, що відбувається на суходолі і в морі, в атмосфері, рослинному і тва­ринному світі. Проте не просто дізнатися, де і що розташоване, хоч і це важливе для географа, але і зрозуміти причини процесів, що від­буваються на Землі. Ви зможете знайти відповіді на багато запитань. Наприклад, чому виникають вітри? чому відбуваються землетруси? чому Антарктида вкрита крижаним панцирем? чому гірські системи Підносяться на півдні Євразії, а не на півночі? і багато інших. А це Означає, що на уроках географії ми будемо вивчати природні процеси Та їх причини.

Одним із основоположників на­уки географії вважається видат­ний давньогрецький учений Ератосфен, який жив у III ст. до н. є. Він перший запровадив термін «гео­графія». Назва походить із грець­кої: «гео» — Земля, «графо» — пишу, описую. Географія — опис Землі. (Учні записують у зошит.)Завдання.

Знайдіть у тексті § 1 підручника відповідь на питання, чому наука географія отримала таку назву. (Довгий час географія в основному описувала природу земної поверхні, населення, господарство. Мореплавці відкривали нові землі і моря, наносили їх на географічні карти. Так поступово, протягом декількох тисячоліть, нагромадили знання про Землю, що дозволяють не лише описувати те, що є, але І Прогнозувати майбутні процеси і явища.)

Наук на світі є багато,

їх навіть важко полічить.

Та нам їх треба добре знати,

Щоб Всесвітом оволодіть.

Наука — знайдені алмази.

Вугілля, золото і мідь,

В руках людей могутній лазер

І сотні зрошених угідь.

Наука — хліб мільйонотонний,

Дари розвіданих морів

І винограду пишні грона,

Й серед пустель пташиний спів.

Це атом, скорений людині,

Нові потужні русла рік,

Дерзання й пошуки невпинні —

Це наш великий славний вік!

Наука нам допомагає

Ракети в Космос запускать

І будувати всюдиходи,

Щоб ґрунт на Місяці вивчать.

До різних ми наук охочі,

Нехай ведуть нас до вершин.

Та зараз ми сказати хочем:

Наш географії уклін!Робота з підручником, § 1 «Що ви­вчає географія?»

Кому з нас не відомі цікаві книж­ки про мандрівників, які жили 100, 200, 500, а то і 1000 років до наших днів! Це вони — моряки та купці, дипломати й місіонери, натуралісти й воїни — були першими описува­чами землі, вони перші прокладали шляхи в невідомі країни, розповіда­ли про них цікаві історії сучасни­кам. На відміну від деяких інших наук географія розвивалася під гул прибою та свист вітру над скелями, її палило тропічне сонце й засипа­ли арктичні сніги. У географи йшли найбільш відважні люди, ті, хто лю­бив ризик. Ці люди йшли на подвиг. І жодній науці не обходились так дорого відкриття, як географії - май­же за кожну крихту знань заплачено людським життям. Йшли роки, сто­ліття, і...

(З'являється Жан Жак Паганель, герой роману Ж. Верна).

Паганель. Але зараз все відомо, все досліджено, всі нові береги та материки нанесені на карту, і нам, сучасним географам, більше нічо­го робити!

Учитель. Ні, любий мій географ. Ти дуже гарно знаєш свою науку. Але не можна говорити про приро­ду, красу відкриттів із таким сумом, ще є на Землі важкодоступні місця, люди їх і досі вивчають. Це — льо­довики, гори, тропічні ліси, глиби­ни океанів, полярні широти та ін.

Розповідь учителя з елементами бесіди.

Століттями географія була цілісною описовою наукою. Підсумками її розвитку були географічні описи країн та карти територій. У XІX сторіччі географію розділили на дві галузі:

У наш час, здавалося б, не залишилося «білих плям» на карті Землі досліджені всі куточки нашої планети.Прийом «Мозкова атака», фронтально

Які завдання виконувала географія давніх часів, а які виконує сьогодні?

Мало хто мав сумнів у необхідності науки географія, доки люди відкривали нові землі, стирали з карт «білі плями». Ті відомості, що надавала географія, живили інші науки. Але практична діяльність людини вимагала поглиблених знань про найрізноманітніші явища і процеси.

Уважно придивіться до світу природи навколо нас. Що нас оточує? Чи думали ви про те, що це нескінченне природне різноманіття ви­никло і розвивається за певними законами?

Нам необхідно навчитися бачити не тільки окремі природні компо­ненти (гірські породи, воду, повітря, рослинність тощо), але і їх поєд­нання, взаємозалежність. Порушення або зміна одного з цих компо­нентів приводить до зміни інших. Тому об'єктом вивчення сучасної географії є географічна оболонка — область взаємодії чотирьом сфер нашої планети: атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери.

Основним завданням географії є дослідження процесів, що відбу­ваються в географічній оболонці.

Людина — частина природи;— підпадає під вплив навколишнього природного середовища і в той час є причиною змін у природі.

— Чи можемо ми уявити наше життя без використання багатств
Землі? Свою відповідь доведіть прикладами.

Людина використовує багатства річок, озер, морів, лісів, видобу­ває корисні копалини тощо. Але з подальшим розвитком цивілізації людина почала здійснювати на природу такі спустошливі набіги, що остання почала відступати, нерідко залишаючи переможцеві пустирі, заболочені вирубки, безплідні яри тощо.

— Як ви вважаєте, яке завдання перед географами поставило поси­лення людського впливу на природу? (Географи можуть прогнозувати наслідки людської діяльності, для чого вони складають географічні
прогнози.)

У географії як науці виділилися дві основні галузі — фізична і еко­номічна.Запитання і завдання.

Що, на ваш погляд, вивчають ці галузі науки? «Фізис» в перекладі з грецької мови означає «природа».Фізична географія — це наука, яка займається вивченням природи земної по­верхні. Економічна і соціальна географія — наука, що вивчає насе­лення Землі та його господарську діяльність. У цьому році ми будемо знайомитися з основами фізичної географії.

Використовуючи малюнки до § 1 підручника, назвіть науки, що входять до складу географії. (Картографія і топографія, краї­нознавство, фізична і економічна географія, краєзнавство.)Сучасна географія — це комплекс наук, які мають власний предмет дослідження. Географія намагаєть­ся відповісти на запитання «Як?» та «Чому?», її лозунг — «Взаємодія та взаємозв'язок у просторі».
Знайка. Любі мої шестикласни­ки! Я — Знайка, і протягом року буду разом з вами вивчати цей чу­довий предмет — географію. А до­поможуть нам у цьому джерела гео­графічних знань.

Головними помічниками при вивченні цієї науки будуть підручник « Загальна географія», атлас із загальної географії і контурні карти з географії для 6 класу".(Демонструє ра­зом з учителем книги, карти і т. д., вчитель пояснює, як із ними працювати.)Знайомство зі змістом підручника

Робота в групах.

Кожна група отримує завдання ознайомитися з тематичним змістом певного розділу підручника та з'ясувати, що є об'єктом його вивчення. Висновки груп учитель записує на дошці.

Вчитель на дошці, а діти в зошитах складають схему:

ПідручникКарти, атласи Технічні засоби навчання

Джерела географічних знань

Журнали, газети Довідники

Художня література Телебачення
Джерела географічних знань

 • Підручник

 • Карти, атласи

 • Журнали, газети

 • Художня література

 • Телебачення

 • Довідники

 • Технічні засоби навчання

Ділова гра «Знайомство з джерелами географічних знань».

Учитель об'єднує клас у чотири групи.

1 група працює з підручником; 2 група — з атласом; 3 група — з географічними картами;

Після виступів підводиться підсумок. Учитель підкреслює важ­ливість уміння користуватися джерелами географічних знань.Прийом «Творча лабораторія»

Учитель. Діти, а тепер я прошу вас уявити, що ви дивитеся на на­уку географію через кольорові оку­ляри: І група — через рожеві, і дове­діть мені, що географія має майбут­нє; II група — через чорні, і доведіть, що географам вивчати вже нічо­го; III група — жовті, і розкажіть, що сьогодні реально роблять географи, які проблеми ставлять і вирішують? (Можна скористатися § 1 підруч­ника.)Екологічна хвилинка

 1. Огорнута тонким блакитним серпанком атмосфери, як коштов­ний діамант, сяє прекрасна плане­та Земля на фоні чорного вакууму Космосу Настав час кожному усві­домити, що ми живемо в мрійли­вому озоновому просторі, що наша Земля — унікальна небесна квітка. А ми згіищуємо цю квітку, прогри­заємо її оболонку, вириваємо ніж­ні тичинки лісів. Птахи і звірі, кві­ти і дерева звертаються до людини: «Збережи те, де стоїш, де живеш,— на відстані погляду й голосу, хоча б на відстані простягнутої руки». Слід розробити нову категорію прав — права Природи!

 2. Земле ти наша!

Якою красою обдаровуєш людину,

Якими барвами радуєш,

Якими пахощами вітаєш!

Ти даєш хліб і до хліба,

Стелеш під ноги трави і квіти,

Напинаєш над головою голубе

небо із ясним сонцем,

Як не любити тебе!

Як не берегтижраси твоєї?

Не примножувати її.IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прийом «Бліц-опитування»

 • Що вивчає географія?

 • Що означає слово «географія»?

 • Кого з давніх учених називають «батьком географії»?

 • Назвіть складові частини гео­графії.

 • Що вивчає фізична географія?

 • Які завдання вирішують сучасні географи?

 • Назвіть джерела географічних знань.

 • Які методи використовуються для проведення географічних досліджень?

 • Для яких видів людської діяль­ності найбільш необхідні знання?

 • Які джерела знань допоможуть вам при вивченні географії?

 • Чи згодні ви з твердженням, що географія — одна з найдавні­ших наук? Свою відповідь обґрунтуйте.

 • Як географічні знання можуть знадобитися вам у житті?

Конкурс загадок

Учитель роздає кожній групі згорнутий аркуш з назвою геогра­фічної науки або джерела геогра­фічних знань і пропонує написати загадку до теми.

V.ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя

Географія — це наука, що вивчає природу Землі, населення та його господарську діяльність. Сучасна географія складається з багатьох наук, які можна об'єднати у два розділи: фізичну географію та соці­ально-економічну. Для успішного вивчення географії потрібно вміти користуватися різноманітними джерелами географічний знань, багато читати та володіти навичками роботи з комп'ютером.

Нам под ответственность дана

И вся Земля, и вся страна,

Земля возможностей гигантских,

Земля просторов океанских.

И жить на такой Земле, друзья,

Плохим географам нельзя!VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Тож давайте разом вчити геогра­фію! І домашнє завдання — вивчи­ти § 1 і зробити картку «світлофор» (один бік — червоний, другий — зелений).Урок 2.

Тема: Спостереження за висотою Сонця над горизонтом, се­зонними змінами стану

рослин і водоймищ.Практична робота № 1 Спостереження за висотою Сонця над горизонтом,

погодою, се­зонними змінами в природі (на місцевості).Мета: повторення та узагальнення знань про природу, отриманих учнями на уроках природознавства; вдосконалення вмінь вести спо­стереження за явищами природи, користуватися метеорологічними приладами; продовжувати розвивати навички учнів вести календар погоди; виховувати пізнавальний інтерес до навколишнього світу.

Тип уроку: урок засвоєння навичок і умінь учнів на практиці.Обладнання: настінний календар погоди, термометр, флюгер, барометр-анероїд, опадомір, гномон, вертикальний кутомір, великий шкільний транспортир.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Прийом «Бліц-опитування»

 • Які завдання виконує сучасна наука географія?

 • Назвіть відомі вам географічні науки та об'єкти їх вивчення.

 • Назвіть джерела географічних знань, які ви вважаєте найважливі­шими.

 • Якими методами можна здійснювати географічні дослідження?

 • А які методи досліджень можуть використати учні для вивчення гео­графічної науки?

Згадай:

 • Які зміни в природі відбуваються протягом року?

 • Як ведеться спостереження за погодою?

 • За допомогою яких приладів можна визначити температуру повітря? Напрям вітру?

 • Які ще метеорологічні прилади вам відомі?

III. Мотивація навчальної діяльності

Прийом «Практичність теорії»

Одним із головних методів будь-якого дослідження був і залишається

спостереження й аналізу отриманих даних. Які ж спостереження

можете проводити самостійно? Це, насамперед, спостереження

за погодою, висотою Сонця над горизонтом, сезонними змінами в природі. Такі види спостережень вам уже відомі з курсів початкової школи та природознавства. Однак цього року ваші спостереження виконуватимуться відповідно до чітко поставлених завдань і матимуть

певне призначення.

Минулого уроку ви дізналися про загальний зміст курсу географії в 6класі. Для чого, на вашу думку, вам знадобляться результати спостережень.? (Можливі варіанти відповідей учнів.)

Навчитися спостерігати за географічним об'єктами та явищами природи, пояснювати їх особливості, виконувати вимірювальні роботи потрібно перш за все для того, щоб краще зрозуміти зміст курсу. Результати ваших власних спостережень будуть використовуватися під час виконання практичних завдань з теми «Атмосфера». А крім цього, регулярні спостереження за погодою сприяють розвитку спо­стережливості та уваги.

Ваше сьогоднішнє завдання буде максимально наближене до до­сліджень, які проводять географи.Щоб проводити таку роботу, слід підготуватися теоретично і прак­тично. А для цього необхідно з'ясувати, що спостерігати, як та за допомогою яких приладів.

Туман на рассвете!

Верный прогноз!

Лес не заметен,

Не видно берез.

А где-то жара,Купаться пора,

Сколько в зфире

Прогнозові Вихрей, морозовіГде — солнце,

Где — лед –Сколько погод

IV . Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя.

Ви знаєте, що на метеорологічних станціях кілька разів на добу вимірюють температуру повітря, швидкість і напрям вітру, визнача­ють хмарність і багато інших показників, що характеризують стан навколишнього середовища. Обробляючи ці дані, синоптики склада­ють прогноз погода.

Для спостереження за погодою і станом рослин і водоймищ ви бу­дете вести календар погоди. Для цього 1—2 рази на добу ви будете проводити різні вимірювання. Дані необхідно фіксувати в таблиці(метеожурналі)

Зразок метеожурналу

Дата

Темпе­ратура

повітря

Атмосферний тиск (знижуєть­ся, підвищується,

не змінюється)

Вітер

Хмар­ність

Опади

Інші

явищаПозначення

Бесіда за запитаннями.

І Які види опадів ви знаєте?

2. Як позначають: дощ? сніг? туман? град? росу? ожеледь? ( оо) мряку?

Види опадівДощ

Мряка

Град

Сніг

Іній

Ожеледь

Туман

РосаРозповідь учителя.

Стан хмарності ми будемо визначати візуально. Якщо на небі немає хмар — погода безхмарна ( ); приблизно половина неба в хмарах або ж хмарно з просвітами— середня хмарність( ); небо повністю покрите хмарами – суцільна ( ).

Хмарність

Безхмарно

Мінлива хмарність

Суцільна хмарність

О2. Визначення висоти Сонця над горизонтом за допомогою гномона, нитки та великого транспортира.

3.Спостереження.за сезонними змінами в природі.

Як визначити температуру повітря, ви знаєте. Пригадаємо, як виз­начити напрям вітру.

Бесіда за запитаннями.


 1. Як влаштований флюгер?

 2. Як називаються сторони горизонту? Як вони визначаються?

 3. Який вітер ми називаємо північним? Південним? Східним? За­хідним?

 4. Як позначають: північний вітер? ( ) південний вітер? ( ) захід­ний вітер? ( ) східний вітер? ( ) північно-західний вітер? ( ) північно-східний вітер? ( ) південно-західний вітер? ( ) південно-східний вітер? ( )

Розповідь учителя.

Ми також будемо відмічати атмосферний тиск.Атмосферний тиск - це сила, із якою повітря давить на земну поверхню. Більш детально ми розглянемо це поняття в темі «Атмосфера». А зараз ознайомимося зі спеціальним приладом для вимірювання атмосферного тиску — барометром.

Необхідно також уміти вимірювати висоту Сонця над горизонтом Це вимірювання проводиться за допомогою вертикального кутоміра Промінь Сонця проходить визирною трубкою на затемнений май­данчик, і в цей момент висок показує на лінійці висоту Сонця над горизонтом у даній місцевості в градусах. Замість кутоміра можна використовувати транспортир. Для цього до середини транспортира прикріпляють висок.

— Виміряйте висоту Сонця двома способами: за допомогою куто­
міра і транспортира.

Роботу з вимірювання висоти Сонця над горизонтом треба проводи­ти опівдні 20 числа кожного місяця і записувати до календаря пого­ди. Необхідно також вимірювати висоту Сонця 21 березня, 22 червня, 23 вересня, 22 грудня.

У колонку «Інші явища природи» треба записувати стан рослин і водоймищ.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. «Метеожурнал»

(Робота в групах)а) Кожна група проводить вимірювання або спостереження одного з по­казників погоди (температури, тиску тощо).

Якщо є можливість, роздати групам необхідні прилади.б) Представники груп називають результат та пояснюють способи своїх
спостережень.

і») Результати спостережень записуються до зведеного «Метеожурналу».2.Прийом «П'ять речень»

(Робота в парах)

Завдання. За допомогою п'яти речень опишіть погоду сьогодніш­нього дня

3.Гра «Відгадай примету»:

• Увечері сонце за хмару заходить — ... (Буде дощ)• Чистий захід сонця — ... (На добру погоду)

• Сонце на заході яскраво-червоне — ... (На вітер)

• Молодик з'являється у дощову погоду — ... (Місяць буде дощовим)


 • Місяць-молодик сходить ріжка­ми вниз — ... (На дощ)

 • Червоно-багряні зорі з вечо­ра— ... (На негоду)

 • Ясне зоряне небо — ... (На по­году)

Бесіда:

• Які основні показники характеризують стан погоди?• Де проводяться професійні спостереження за змінами погоди?

• Які зміни в природі відбуваються восени?

• Чому необхідно вести спостере­ження за природою?

VI. Підсумок уроку

 • Прийом «Мікрофон»

Запитання. Чому необхідно проводити спостереження за погодою, і іонними змінами у природі?

VІ. Підсумок уроку

Заключне слово учителя.

Спостерігати за погодою ви будете вчитися протягом всього

року. Ваші спостереження будуть використовуватися під час вивчен­ня теми «Атмосфера». Обов'язково треба вести і метеорологічні й фенологічні спостереження.

Вещают прогнозы,

И ливни, и грозьы.

Может, была бы

Добрее планета,

Если б повсюду

Всегда было лето?

Мечтаю о лете

Не только я.

Погода на свете

Нестойкая!

Діти! Кожного дня ви відкрива­єте для себе щось нове, незвіда­не. Вчіться пізнавати навколиш­ній світ!VІІ. Домашнє завдання

 • Проводити регулярні спостереження за погодою.

 • Дібрати прислів'я, приказки, народні прикмети про сезонні зміни н природі, про погоду.

 • Написати твір-мініатюру «Осінь», в якому відобразити спостереження за погодою та сезонними змінами у природі.


Урок3.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка