Головне управління юстиції у харківській області методичний посібник матеріали для лекцій, практичних занять, позакласних заходів з правової освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
Сторінка4/8
Дата конвертації26.10.2018
Розмір1,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ


Спадкування за законом регулюється главою 86 ЦК. Закон визначає черговість спадкування за законом – спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, встановлених ст. 1259 ЦК.

Згідно зі статтею 1259 ЦК можлива зміна черговості одержання права на спадкування. Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладених після відкриття спадщини. Цей договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов’язкову частку в спадщині.

Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Новий Цивільний кодекс України передбачає п’ять черг спадкування за законом, що спрямоване на найповніше охоплення числа осіб, до яких спадщина може перейти за відсутності заповіту. Держава не належить до спадкоємців за законом.У першу чергу, згідно зі статтею 1261 Цивільного кодексу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця , у тому числі зачаті за життя останнього та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Діти мають право на спадкування незалежно від їх віку і працездатності. Підставою виникнення спадкових прав є кровна спорідненість із спадкодавцем, засвідчена у встановленому законом порядку. Пасинки і падчерки не є спадкоємцями вітчима і мачухи, так само як і останні не визнаються спадкоємцями пасинків і падчерок, якщо не мав місця факт усиновлення або утримання. Право спадкування усиновителів і усиновлених випливає із загального правила про прирівнювання їх до родичів за походженням.

Дружина (чоловік) – це особа, яка перебувала з померлим у зареєстрованому шлюбі. Фактичні шлюбні відносини, як шлюб, визнаний недійсним, спадкових прав не породжує. Роздільне проживання подружжя за відсутності розлучення не позбавляє того з них, хто пережив іншого, права спадкування.

У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

Однакові спадкові права закон надає як повнорідним братам та сестрам. Двоюрідні брати та сестри спадкоємцями за законом не визнаються.У третю чергу право на спадкування мають рідні дядько та тітка спадкодавця.

У четвергу чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини.

У п’яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня спорідненості включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів дальшого ступеня споріднення. Ступінь споріднення визначається числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього числа.

У п’яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї. Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім’ї спадкодавця, але не менше як п’ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом для існування.

Непрацездатними вважаються жінки старші 55 років, чоловіки старші 60 років, інваліди І, ІІ, ІІІ груп, а також особи, які не досягли 16 років, а учні – 18 років.

Утриманцями вважаються непрацездатні особи, які знаходилися на повному утриманні спадкодавця або одержували від нього таку допомогу, що була для них основним і постійним джерелом засобів для існування. При цьому не потрібно спільне проживання з спадкодавцем.

У статті 1260 Цивільного кодексу передбачені правила спадкування усиновленими та усиновлювачами. У разі спадкування за законом усиновлений і його нащадки, з одного боку, та усиновлювач і його родичі – з другого, прирівнюються до родичів за походженням.

Усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті батьків усиновленого, інших його родичів за походження по висхідній лінії. Батьки усиновленого та інші його родичі за походження по висхідній лінії не спадкують за законом після смерті усиновленого та його нащадків.

Якщо за рішення суду про усиновлення збережений правовий зв’язок між усиновленим та його бабою, дідом, братом і сестрою за походження, то у разі смерті його баби, діда за походження усиновлений має право на спадкування за правом представлення, а у разі смерті його брата, сестри за походженням – має право на спадкування як спадкоємець другої черги.

У разі смерті усиновленого його баба, дід, брат, сестра за походженням, з якими був збережений правовий зв’язок, спадкують на загальних підставах.

Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом – частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними.

Спадкоємці за усною угодою між собою, якщо це стосується рухомого майна, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них. Спадкоємці за письмовою угодою між собою, посвідченою нотаріусом, якщо це стосується нерухомого майна або транспортних засобів, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них.
СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Однією з новел Цивільного кодексу України є спадковий договір, урегульований у главі 90. Враховуючи те, що останній пов’язаний із спадкуванням, він розміщений у книзі шостій Цивільного кодексу “Спадкове право”.

Спадковий договір – це договір, за якими одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужував) і у разі смерті набуває право власності на майно відчужувача.

Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя, один з подружжя або інша особа. Набувачем у спадковому договорі може бути фізична особа або юридична особа. Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Набувач у спадковому договорі може бути зобов’язаний вчинити певні дії майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття.

Предметом спадкового договору може бути майно, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також те, яке є особистою власністю будь – кого з подружжя. Спадковим договором може бути встановлено, що у разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а у разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.

На майно визначене у спадковому договорі, нотаріус, який його посвідчив, накладає заборону відчуження. Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним. Відчужувач має право призначити особу, яка здійснюватиме контроль за виконанням спадкового договору після його смерті. У разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.

Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача.
Правова гра для учнів 9-11 класів

на тему: «Право – це мистецтво добра і справедливості»

(Балаклійське районне управління юстиції Харківської області)
Право – це мистецтво

добра і справедливості

(Ульпініан)

Мета: розвивати у дитини почуття гідності, усвідомлення своїх прав, відповідальності за свої дії, стимулювати у дітей бажання реалізувати свої права.

Завдання: осмислити цінність права в житті людини, спонукати учнів до роздумів над важливими життєвими проблемами.
Хід гри

Ведуча:

Сьогодні ми поведемо мову про захист прав дітей, тобто ваших прав. Сподіваюсь на вашу відвертість, активність.


І. Повідомлення теми й мети гри.

Отже, ми поговоримо про те, які права ви маєте та відповімо на запитання правового характеру, у яких діти знайдуть відповіді на важливі для них юридичні питання.Ведуча:

Права дитини – певні можливості, які потрібні дітям (до 18 років) для того, щоб жити й дорослішати. Тобто те, що ви можете робити, і в чому вам можуть відмовити для того, щоб подорослішати і вести повноцінне життя.

Діти мають особливе право на піклування та допомогу з боку держави. Але, нажаль, здоров’я, навчання, щастя дітей усього світу недостатньо захищені.

Кожна людина – це особлива й неповторна особистість, яка має сама визначити своє місце в житті й реалізувати свої здібності.

Права дітей – одна з найбільш наболівших проблем нашого суспільства. Майже кожна шоста дитина взагалі не знає законів, які її захищають. Я упевнена, що батькам також бракує елементарної обізнаності щодо прав своїх дітей та відповідальності у багатьох життєвих ситуаціях.

Реалізація ваших прав є чи не найголовнішою умовою фізичного та психічного благополуччя й розвитку.

В нашій державі склалась непроста ситуація саме з цією найбільш вразливою категорією населення.

Підлітковий період – один із найважчих періодів розвитку особистості, який характеризується потребою у звільненні з-під контролю й опіки дорослих, протестом проти встановлених правил і порядків, спрямованістю до незалежності, самостійності й утвердженні себе як особистості. В цьому віці у 7 разів збільшується кількість негативних вчинків, і у 40 разів зростає кількість невмотивованих вчинків.

Найкриміногеннішим віковим періодом є 16-17 років – у цьому віці підлітками вчиняється до 62 % злочинів від загальної кількості. Разом з цим, немає певних обмежень чи виключень в залежності від соціального статусу неповнолітніх злочинців – ними стають як безпритульні (без батьківської опіки та постійного місця проживання), вихідці з неблагополучних сімей, так і вихідці з цілком педагогічно та матеріально благополучних сімей. Кожна десята особа, затримана за вчинення злочину у 2007 році, є неповнолітньою.

Багато хто з учнів дивується дізнавшись, що наші повсякденні вчинки часто мають правову оцінку. Право, закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло й правильно користуватись своїми правами і добре виконувати свої обов'язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони. Звичайно, у вашому віці неможливо знати детально усі закони. Але основне, що вас стосується, ви повинні знати.Ведуча наголошує, що право – це мистецтво добра і справедливості Право реалізується через Закони. Закони регулюють найважливіші сфери життя суспільства. В Україні закони приймає Верховна Рада України. Основний Закон України – Конституція України.

У спілкуванні одне з одним потрібно пам’ятати, що всі рівні у своїх правах:

-право на життя,

-право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування,

-право на свободу та особисту недоторканість,

-право на освіту,

-право на майно,

-право на працю,

-право на відпочинок,

-на повагу до своєї гідності та захист від усіх форм насильства тощо.Ведуча: любі друзі! Щоб у реальному житті вам не довелось заблукати в правах, щоб ви не набивали собі гулі і навчилися знаходити правильний вихід, ми пропонуємо вам мандри. Змагаються дві команди з учнів 9-11 класів, які висувають своїх лідерів. Під час гри ви маєте право на помилку. Якщо лідери команди не зможуть знайти правильну відповідь, їм допоможуть команди.

А зараз - нумо в мандри. Команди вже вибрали своїх капітанів. Запрошуємо капітанів команд.

Представлення лідерів.

Ведуча: зараз я буду зачитувати капітанам по черзі ситуації. Капітани, після недовгих роздумів (до 10 секунд), повинні відповісти. Команди слухають уважно, але не підказують, бо відповіді з підказками зараховуватися не будуть! У вас буде можливість виявити свою ерудицію в разі помилки капітана.

Ведуча зачитує питання, команди знаходять правильні рішення.Для першої команди

1. Сергія часто і жорстоко бив батько. Хлопець звернувся до директора школи. Але директор школи заявив, що Сергій заслуговує на покарання. (ст. 19 Конвенції).

Відповідь: директор школи є посадовою (державною) особою, тому має бути на захисті прав дитини, він повинен вжити заходів по забезпеченню цих прав, протидіяти фізичному, психічному або сексуальному насильству. У цій ситуації відбулося порушення прав дитини.

2. За вчинену бійку, зрив уроку, прогул навчального заняття учнів у школі покарано словесними приниженнями, ставленням учня у куток, побиттям.

Дозволені чи заборонені правом способи покарання у цій школі? (ст.28 Конвенції).

Відповідь: Конвенція говорить про те, що шкільна дисципліна може підтримуватись лише за допомогою покарань, що захищають гідність учня та повагу до дитини.

3. З якого віку настає юридична відповідальність перед законом неповнолітніх?

Відповідь: до 14 років ти не несеш відповідальності за заподіяну матеріальну шкоду – її несуть твої батьки або інші особи, під наглядом яких ти знаходишся. Саме вони мають відшкодувати шкоду, яку ти завдав майну іншої людини. Якщо ти завдав шкоди спільно з однолітком, її відшкодування покладається на ваших батьків у відповідних частках.

З 14 років ти відповідаєш за завдану шкоду самостійно у повному обсязі, ти несеш кримінальну відповідальність.

Якщо тобі 16 років тебе можуть притягнути до адміністративної відповідальності!

4. У одній із шкіл м. Балаклія відбулися збори учнів 7-11 класів та випускників школи в кількості 60 осіб (віком від 12 до 19 років). Бажаючи брати активну участь в громадському житті міста та області, вони вирішили створити об’єднання громадян. При цьому надійшло декілька пропозицій: Сашко запропонував створити молодіжну партію області; Олег – міську дитячу організацію “Екологічна варта”, а Сергій – Всеукраїнську молодіжну організацію “Ліга захисників тваринного світу”. Серед учасників зборів виникла суперечка щодо правомірності створення різних видів організацій. Поясніть права щодо створення організацій, визначте їхні дії щодо здійснення своїх рішень.

Відповідь: згідно із Законом України “Про об’єднання громадян”, “Про молодіжні та дитячі організації в Україні”, “Про політичні партії України” партію можуть створити лише громадяни України віком від 18 років. Вона може мати лише всеукраїнський статус, крім того, повинна існувати розгалужена мережа організацій партії у більшості регіонів України. Учасники зборів можуть створити лише дитячі та молодіжні організації.


5. Коли виникає право на працю?

Відповідь: якщо тобі вже виповнилось 14 років, ти за згодою одного з батьків можеш працювати у вільний від навчання час (наприклад на канікулах), але лише після попереднього медичного огляду.

Якщо тобі вже виповнилось 15 років та коли ти маєш згоду одного з батьків, тебе також можуть прийняти на роботу.

Самостійно ти можеш влаштуватись на роботу, якщо тобі уже виповнилось 16 років.

Ти маєш право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
Для другої команди
1. 14-річний Віктор вирішив скористатись своїм правом на свободу висловлювання. Він висловив учительці з математики все, що про неї думав. При цьому використовував грубі слова, зухвалу форму. Чи мав він на це право? (ст. 13 Конвенції)

Відповідь: Віктор, безумовно, не мав права принижувати вчительку. Ми маємо використовувати свої права, але при цьому не можемо порушувати права інших людей. Віктор не тільки повів себе негарно, він здійснив правопорушення, за яке має відповісти.

2. Директор державного ліцею, викладач правознавства, прийняв рішення про введення оплати за навчання. Чи мав він на це право? (ст. 28 Конвенції)

Відповідь: Конвенція передбачає лише мінімальні стандарти, кожна держава має право вводити більш високі й кращі. В Україні обов’язковою й безоплатною є середня освіта в державних установах, тому директор не мав права вводити плату за навчання. Права дитини у цьому ліцеї порушені.

3.За вчинення злочину, які штрафні санкції можуть застосувати до неповнолітніх?

Відповідь:  • штраф – якщо у неповнолітнього є самостійний доход, власні кошти або майно;

  • громадські роботи – призначаються неповнолітньому у віці від 16 до 18 років і полягають у виконанні робіт у вільний від навчання чи основної роботи час;

  • виправні роботи - призначаються неповнолітньому у віці від 16 до 18 років за місцем роботи;

  • арешт - полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг 16 років, в умовах ізоляції у спеціально пристосованих установах;

  • позбавлення волі на певний строк – відбування покарання у спеціальних виховних установах.

4. До призовної комісії звернулися громадяни з проханням надати їм відстрочку від призову на строкову військову службу. 23-річний Олег К. Просить надати відстрочку в зв’язку з необхідністю завершити навчання в 11 класі вечірньої школи. Його одноліток Валерій С. нещодавно закінчив університет, нині працює вчителем математики в одній із шкіл м. Одеси. 19-річний Павло Г. – студент третього курсу коледжу зв’язку , до якого поступив після закінчення 9 класу середньої школи. Допоможіть співробітникам військкомату дати обґрунтовану відповідь громадянам.

Відповідь: згідно із Законом України “ Про загальний військовий обов’язок і військову службу” відстрочку отримають Павло Г. , який не мав середньої освіти до вступу в коледж і не досягнув 21-річного віку, та Валерій С., який має право на відстрочку як учитель.

5. Чи має громадянин право на освіту?

Відповідь: повна загальна середня освіта є обов’язковою.

ти маєш право безкоштовно отримувати освіту у дошкільному, загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальних закладах державної і комунальної форм власності на конкурсній основі, а також на отримання державної стипендії.

Підведення підсумків гри.

Ведуча: завершаються наші мандри. За допомогою своїх знань команди швидко впорались із завданнями. Вітаємо переможців.

Ми прагнули зробити цю зустріч корисною для вас, тому обрали для гри питання, максимально наближені до тих, із якими ви стикаєтесь у повсякденному житті.

Дякую за активну гру і приємне спілкування. До нових зустрічей!


Ситуативний тренінг у формі гри: „Правовий лабіринт”

(Чугуївське міськрайонне управління юстиції Харківської області)


Мета: виробити навички швидкої орієнтації в морально-правових колізіях, які виникають у повсякденному житті підлітка; ознайомити дітей з виданнями правової тематики, у яких вони знайдуть відповіді на важливі для них юридичні питання.
Додатки: книжкові виставки “Не порушуйте наші права!” та “Межу закону не переступи!”

Виставка “Межу закону не переступи!” призначена для читачів підліткового віку. Ця виставка повинна містити гострий, актуальний матеріал, тому в її експозиції переважатимуть публікації з періодичних видань. Обов’язковою є присутність на виставці Конвенції про права дитини. Доречною тут буде також популярна література правоосвітнього змісту.

Виставка: “Не порушуйте наші права!” має своїми адресатами молодших школярів і ставить за мету ознайомити їх з основними правами дитини. У ролі своєрідного провідника по виставці виступає персонаж мультфільму Курчатко. Заголовок виставки виконується у формі транспоранта, який “несе” обурене Курчатко (малюнок). Свій протест воно висловлює негативному персонажу казок (малюнок або лялька Баби Яги, Вовка і т.п.), який є уособленням зла, тобто тут – порушників дитячих прав.
Умовний “лабіринт”, побудований із будь-яких підручних матеріалів (наприклад, картонних коробок) – складається з двох фрагментів з однаковою кількістю “цеглин”. “Екран комп’ютера” – набір плакатів з варіантами відповідей на запитання-ситуації, що послідовно демонструються помічником ведучої.

У “стіну лабіринту” вмонтовуються дві книги правової тематики (енциклопедія, словник, навчальний посібник тощо), які в ході гри стануть об’єктом бібліотечної реклами-рекомендації і водночас сигналізуватимуть про початок гри з командами та глядачами “Юридичний словничок”.

Змагаються дві команди учнів 8-9 класу, які висувають своїх лідерів. Помічник ведучої – допомагає з “екраном”, прибирає “цеглини” з лабіринту тощо. Бібліотекар – проводить “рекламні паузи”.

Ведуча: любі друзі! Щоб у реальному житті вам не довелось заблукати в лабіринтах закону, навчились знаходити правильний вихід із першої спроби, ми пропонуємо вам мандри по нашому віртуальному правовому лабіринту.

Ось він перед вами. А виходити ми з нього будемо так, як свого часу розв’язував Гордіїв вузол Олександр Македонський – як відомо, він розрубав його. Так і ви, замість того, щоб блукати в лабіринті, спробуєте зараз зруйнувати його стіну за допомогою правильних відповідей.

Під час гри ви маєте право на помилку. Якщо лідери команд не зможуть одразу знайти правильну відповідь, їм допоможуть команди. Якщо і вони помиляться – підкаже ведуча, зрештою, нам усім допоможуть книги.

У будь-якому випадку ви не застрягнете в нашому лабіринті і, коли закінчиться гра, підете додому, повернетесь до своїх повсякденних справ. Та ми сподіваємось, що участь у нашій грі допоможе вам знайти правильний вихід у заплутаному лабіринті життя.

А зараз – нумо в мандри нашим лабіринтом. Команди вже вибрали своїх капітанів – Тесеїв? Запрошуємо лідерів команд увійти до віртуального лабіринту!

Представлення лідерів. Вони займають свої місця за “стіною лабіринту”, кожен за своєю ділянкою.Ведуча: наші заповзятливі Тесеї за допомогою своїх знань, винахідливості та правової обізнаності спробують розібрати цю “стіну”: одна правильна відповідь – це дві “цеглини”, зняті зі “стіни”. Наші капітани вирушають до лабіринту з надійною “ниткою Аріадни” – правом на допомогу своїх команд. Якщо капітан помилиться, його команда матиме змогу дати свій варіант відповіді. Але в такому разі “стіна” поменшає лише на одну “цеглину”.

Ваші команди й болільники, шановні капітани, зможуть допомогти вам і активною участю в конкурсі “Юридичний словничок”. Отож, вирушаємо! Хай вам щастить!

Зараз я буду зачитувати капітанам по черзі ситуації та варіанти відповідей, які ви бачитимете і на “екрані” нашого умовного “комп’ютера”.

Капітани, після недовгих роздумів (до 10 секунд), повинні вибрати один із варіантів відповіді, що є, на їхню думку, правильним.

Команди слухають уважно, але не підказують, бо відповіді з підказками зараховуватись не будуть! У вас буде можливість виявити свою ерудицію в разі помилки капітана.

Ведуча зачитує ситуації (додаток № 1), лідери та команди знаходять правильні рішення. Гра триває доти, поки черга не доходить до “цеглинки” – книги. Тоді звучить її реклама-рекомендація та відбувається гра з командами й болільниками (додаток № 2), – окремо для кожної команди.

Коли ситуації вичерпуються, підраховуються “цеглини”, що залишились нерозібраними на ділянках лабіринту кожної з команд, і визначається переможець – той лідер і та команда, що зуміли зняти більшу кількість “цеглин”.

Загальна кількість “цеглин” у лабіринті розраховується за формулою: кількість ситуацій х 2+2 (для гри з командами) – для кожної з команд.Ведуча: завершуються наші віртуальні мандри. З допомогою своїх знань ви зруйнували стіни віртуального лабіринту і швидше впоралась з цим завданням команда ___________ . Вітаємо переможців!

Ми прагнули зробити цю зустріч корисною для вас, тому обрали для гри ситуації, максимально наближені до тих, із якими ви стикаєтесь у повсякденному житті. Можливо, після цієї гри щось зміниться у ваших стосунках із ровесниками та дорослими? Ми досягли мети, якщо донесли до вас думку, що не завжди кругова порука корисна для ваших друзів, а більшість ваших дійсно серйозних і важливих проблем вам допоможуть вирішити ваші батьки. Не забувайте про це!


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка