Групове та індивідуальне бібліографічне інформування споживачів (на прикладі Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету) Романуха Зоя ВасилівнаСкачати 40,29 Kb.
Дата конвертації29.05.2018
Розмір40,29 Kb.
Групове та індивідуальне бібліографічне інформування споживачів (на прикладі Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету)

Романуха Зоя Василівна

Бібліограф Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету, пошукувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії


Активному доведенню нової бібліографічної інформації до споживачів і розкриттю інформаційних ресурсів бібліотеки сприяє бібліографічне інформування споживачів (БІС), що здійснюється диференційовано, тобто групове та індивідуальне БІС. Бібліотеки ВНЗ ведуть активну роботу з інформаційного забезпечення таких груп споживачів: керівний склад університету (ректор, проректори, декани, завідуючі кафедрами, які поєднують навчальну роботу з науковою); професорсько-викладацький склад, аспіранти й студенти, що навчаються й займаються науковою діяльністю.

На ефективне забезпечення навчально-виховного процесу спрямована тісна співпраця бібліотеки з кафедрами університету. Постійно проводяться інформаційні огляди новинок літератури на засіданнях кафедр за їхніми профілями. Наприклад, «Новинки психолого-педагогічної літератури початкового навчання» (на кафедрі «Педагогіки початкового навчання»), «Новинки літератури з професійної педагогіки та трудового навчання» (на кафедрі «Професійної педагогіки та трудового навчання») та ін.

Найбільш успішно і повно інформування про бібліографічні ресурси здійснюється в ході комплексних заходів — Днів кафедр. Програма кожного такого заходу узгоджується із завідувачами кафедр і має сталу типову структуру: виставка навчально-методичної літератури з актуальних проблем кафедри, новинок літератури та навчально-методичних посібників; обговорення питань комплектування фонду бібліотеки з профілю кафедри; рекомендації щодо списання застарілої за змістом літератури з навчальних дисциплін кафедри; огляди публікацій періодичних видань за проблемами діяльності кафедри; огляд довідково-бібліографічних та інформаційних видань на допомогу навчальному процесу та науковій роботі; консультації з оформлення списків використаної літератури до дипломних, курсових, магістерських та інших робіт. Дні кафедри дозволяють підвищити інформаційну культуру спеціалістів вищого навчального закладу (особливо молодих науковців), збагатити їх інформаційний багаж для наукової роботи, а також представити репертуар інформаційно-бібліографічних послуг для подальшого розповсюдження інформації через кафедри потенційним користувачам — студентам.

Поглиблюючи групове диференційоване обслуговування користувачів, бібліотека РДГУ втілює таку форму інформаційної роботи, як «День бібліографії». Наприклад, в рамках «Дня бібліографії» на кафедрі «Методики викладання української мови» проведено консультацію з правил оформлення списку використаних джерел до наукової роботи згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Системи стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та проведено огляд довідково-бібліографічних, інформаційних видань.

Щороку бібліотека планує та проводить «День факультету», «День першокурсника», під час яких організовуються виставки літератури за профілем факультету, огляди навчальної та навчально-методичної літератури, періодичних та інформаційних видань, проводяться консультації з опанування навичок користування послугами бібліотеки, раціонального пошуку інформації. Найчастіше такі заходи організовуються на замовлення психолого-природничого факультету.

На базі нашого університету щороку проходять науково-практичні конференції, семінари. Бібліотека бере в них активну участь і організовує інформаційний супровід цих заходів (виставки відповідно до тематики заходу, виставки-перегляди наукових праць викладачів РДГУ та ін.).

На початку кожного навчального року для студентів першого курсу проводяться заняття з основ інформаційної культури. Для студентів старших курсів проводяться інформаційні огляди літератури за темою «Науково-дослідна робота: організація, методологія, інформаційне забезпечення» в рамках цієї навчальної дисципліни.

Молодим науковцям, аспірантам, магістрантам та старшокурсникам надаються теоретичні та практичні консультації з оформлення бібліографічного опису для наукової роботи (реферату, дипломної чи магістерської роботи, дисертації). Оформлено бібліодайжести «На допомогу здобувачам наукових ступенів».Для забезпечення інформаційних потреб керівників університету й науковців бібліотека систематично здійснює БІС у режимі диференційованого забезпечення керівників (ДЗК) та вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ). 8 наукових тем забезпечуються інформацією в режимі ВРІ. Основними завданнями такого інформування є: оперативне забезпечення вчених і спеціалістів ВНЗ оперативною цілеспрямованою інформацією на всіх етапах розробки науково-дослідницької роботи; комплектування тематичного довідкового інформаційного фонду вторинних документів з метою їхнього багаторазового використання; видача документів або копій на запити читачів. Виконання ВРІ проходить такі етапи: визначення складу і кількості абонентів, для яких здійснюється ВРІ; встановлення обсягу джерел, що обробляються для системи ВРІ; зворотний зв’язок із споживачами інформації, що служить для постійного виявлення і уточнення інформаційних потреб.

Основні зміни, що відбуваються у диференційованому БІС на сучасному етапі, пов’язані з документами в електронній формі. Сформульовані в запиті абонента ключові слова дають можливість виокремлювати документи за певною темою, проблемою із загального потоку документів, що знаходяться в базі даних (БД) або електронному каталозі. Пошук документів для ДЗК та ВРІ значно спрощується у порівнянні з безпосереднім переглядом паперових документів. Особливостями диференційованого БІС з використанням новітніх інформаційних технологій є формування проблемно-орієнтованих БД, використання електронної пошти для інформування та надсилання бюлетенів нових надходжень або списків документів за певною проблематикою.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка