Характеристики електричного струму
Скачати 23,05 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір23,05 Kb.

Характеристики електричного струму.

 • Сила струму визначається відношенням кількості заряду , який переноситься через переріз провідника, до проміжку часу , за який цей заряд переноситься:

Характеристики електричного струму.

 • Густина струму - величина, яка дорівнює відношенню струму до площі поперечного перерізу провідника , через який цей струм проходить.

Характеристики електричного струму.

 • У випадку постійного струму густина буде визначатись за формулою:

Закон Ома в диференціальній формі:

 • густина струму пропорційна напруженості електричного поля і має однаковий з нею напрям. Тут - питомий опір, - питома електропровідність.

Закон Джоуля-Ленца в диференціальній формі

 • Пропускання електричного струму через біологічні тканини супроводжується нагріванням. Кількість теплоти, яка при цьому виділяється:

Закон Джоуля-Ленца в диференціальній формі

 • Теплова потужність одиниці об’єму:
 • формули кількості теплоти та потужності одиниці об’єму виражають закон Джоуля-Ленца в диференціальній формі.

Електропровідність тканин організму.

 • Багато біологічних середовищ є електролітами. Носіями струму в електролітах є позитивно і негативно заряджені іони, які виникають в результаті електролітичної дисоціації.

Електропровідність тканин організму.

 • Напрямлений рух іонів в електроліті можна вважати рівномірним, при цьому електрична сила врівноважується з силою тертя
 • де - коефіцієнт тертя, - швидкість руху іона.

Електропровідність тканин організму.

 • де - рухливість іонів.

Електропровідність тканин організму.

 • Рухливість іонів чисельно дорівнює швидкості їх впорядкованого руху в електричному полі з напруженістю:

Електропровідність тканин організму.

 • Питома електропровідність електролітів визначається за формулою:
 • Тут - коефіцієнт електролітичної дисоціації, - концентрація іонів.

Електропровідність тканин організму.

 • Густина струму в електроліті дорівнює:

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

 • Застосування постійного струму невеликої сили (до 50 мА) і напругою в 30-80 В з лікувальною метою називають гальванізацією.
 • Лікарський електрофорез – поєднана дія постійного електричного струму і лікарської речовини, введеної з його допомогою.

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

 • Проведення процедури електрофорезу

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

 • Апарат для гальванізації та електрофорезу ПОТОК-1

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

 • Гальванізацію і лікарський електрофорез дозують по густині струму (кількість струму на 1 площі активного електроду), часу і числу процедур на курс лікування. Терапевтична густина струму в порожнині рота складає 0,1-0,5 мА/ , у дітей 0,05 мА/ час дії 20-30хв; на курс лікування до 30 процедур.

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

 • Попадання лікарської речовини у тканини організму
 • (гальванізація)

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

 • Існує три типи електрофорезу:
 • Фронтальний,
 • Зональний,
 • Безперервний.

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

 • У фронтальному електрофорезі макромолекули знаходяться у всьому об'ємі розчину і їх рухливість визначають за допомогою шліреновської оптики як функцію часу.

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

 • При зональному електрофорезі зразок мікропіпеткою наносять у вигляді плями чи полоски (зони) на поверхню носія і мікрочастинки рухаються в розчині з різною швидкістю, відповідно до їх електрофоретичних властивостей.

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

 • При безперервному електрофорезі зразок також наносять у вигляді зони, але його добавляють постійно.

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

 • Типи зонального електрофорезу:
 • Електрофорез на папері;
 • Електрофорез на ацетат целюлозі;
 • Тонкошаровий електрофорез.
 • Гель-електрофорез.

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

Гальванізація та лікувальний електрофорез.

 • Рух молекул під час дії електрофорезу.

Імпульсний струм та його характеристики.

 • Електричним імпульсом називається короткочасна зміна сили струму. Імпульси, що повторюються називаються імпульсним струмом.

Імпульсний струм та його характеристики.

 • Характерними ділянками імпульсу є:
 • 1-2 фронт, 2-3 вершина, 3-4 зріз (або задній фронт), 4-5 хвіст.

Імпульсний струм та його характеристики.

 • Період імпульсного струму

Імпульсний струм та його характеристики.

 • Обернена величина періоду називається частотою повторення імпульсів:

Дія імпульсного струму на тканини організму.

 • Подразнювальна дія стуму прямопропорційна швидкості зростання сили струму, тобто крутизні фронту імпульсу.
 • У певних межах подразнювальна дія пропорційна тривалості імпульсу.
 • Фізіологічна дія імпульсного струму залежить від його шпаруватості (коефіцієнта заповнення).

Дія імпульсного струму на тканини організму.

 • Електростимуляція – метод електротерапії, спрямований на відновлення порушеної функції органу шляхом заміни природного нервового імпульсу низькочастотним імпульсним струмом. Відновлення порушеного ритму – основна мета електролікування.

Електротерапія.

 • Електросонтерапія - метод нейротропну терапії, в основі якого лежить вплив на ЦНС пацієнта постійним імпульсним струмом (переважно прямокутної форми) низькою частоти (1-160 Гц) і малої сили (до 10 мА) з короткою тривалістю імпульсів (0,2-0,5 мс).

Електротерапія.

 • Проведення процедури електросну.

Електротерапія.

 • Апарат для терапії електросном ЕС-10-5 "Електросон".

Електротерапія.

 • Радiус-01 Краніо.

Електротерапія.

 • У приладі «Радiус-01 Краніо» реалізовані основні види транскраніальної електротерапії (ТЕТ), які знайшли широке застосування в медичній практиці.

Електротерапія.

 • - електросонтерапія (Эсон);
 • - транскраніальна електроанальгезія (ТЭА);
 • - транскраніальна електростимуляція (ТЭС);
 • - мезодіенцефальна модуляція (МДМ);
 • - транскраніальна гальванізація та електрофорез (ГТ);
 • - транскраніальна інтерференцтерапія (ТІнт);
 • - терапевтична електрооптимізація (ТЭО).

Змінний струм.

 • В широкому розумінні слова змінний струм – це будь-який струм, що змінюється з часом.

Змінний струм.

 • Сила струму в колі з резистором буде змінюватися у фазі з прикладеною напругою:

Змінний струм.

 • Сила струму в колі з котушкою індуктивності буде відставати по фазі від прикладеної напруги на :

Змінний струм.

 • Сила струму в колі з конденсатором буде випереджувати по фазі напругу на :

Векторні діаграми напрямків сили та напруги.

 • а)
 • б)
 • в)

Повний опір в колі змінного струму.

Електротерапія струмами низької частоти.

 • Прилад електротерапії «Радіус-01».

Електротерапія струмами низької частоти.

 • Портативний одноканальний прилад «Радiус-01» призначений для лікування різних захворювань методом електротерапії струмами низької частоти. Вигідно поєднує в собі функції для:
 • - гальванізації та лікарського електрофорезу (ГТ);
 • - діадинамотерапії (ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ);
 • - розширеної ампліпульстерапії (СМТ1, СМТ2, СМТ3, СМТ4, СМТ5).

Електротерапія струмами низької частоти.

 • Прилад електротерапії струмами низької частоти «Радіус-01 ФТ»

Електротерапія струмами низької частоти.

 • Портативний одноканальний прилад «Радiус-01 ФТ» призначений для лікування різних захворювань методом електротерапії струмами низької частоти. Вигідно поєднує в собі функції для:
 • - гальванізації та лікарського електрофорезу (ГТ);
 • - діадинамотерапії (ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ);
 • - розширеної ампліпульстерапії (СМТ1, СМТ2, СМТ3, СМТ4, СМТ5);
 • - флюктуоризації (ФТ);
 • - електростимуляції (ЭСМ);
 • - електросонтерапії (Эсон).

Електротерапія струмами низької частоти.

 • Інтерференцтерапія - лікувальне застосування низькочастотного (1-100 Гц) "биття", частота якого може бути постійною протягом процедури або періодично змінюватися в обраних межах. "Биття", які представляють собою серії середньочастотних коливань струму, утворюються всередині тканин організму в результаті інтерференції (додавання) двох вихідних струмів середньої частоти, які підводяться до поверхні тіла за двома роздільним ланцюгами і відрізняються по частоті.

Електротерапія струмами низької частоти.

 • Ампліпульстерапія - метод електролікування, при якому на хворого впливають змінними синусоїдальними модульованими струмами малої сили. Вони поєднують в собі достоїнства струмів високої і низької частот.

Електротерапія струмами низької частоти.

 • Флюктуоризація - застосування з лікувальною метою змінного, частково або повністю випрямленого струму низької напруги (до 100 В) з частотою (до 2000 Гц) і амплітудою (до 3 мА/см2), що змінюються хаотично.

Електротерапія струмами високої частоти.

 • Дарсонвалізація - застосування з лікувальною метою струму високої частоти (ПО кГц) і напруги (20-30 кВ) при невеликій силі (до 5мА) струму, модульованого в серії коливань тривалістю 100 мкс наступних з частотою 100 Гц. Метод отримав свою назву від імені автора - французького фізика, фізіолога і лікаря Ж. Дарсонваль.

Електротерапія струмами високої частоти.

 • Апарат для місцевої дарсонвалізації Корона (3 електроди).

Електротерапія струмами високої частоти.

 • Апарат дарсонвалізації Корона рекомендований для лікування таких захворювань:
 • - Шкірні захворювання (екзема, лишай, юнацькі вугрі, нейродерміт, псоріаз, червоний плоский лишай, склеродермія, випадіння волосся, себорея);
 • - Гнійні і запальні процеси (фурункули, опіки, обмороження, удари, гематоми, післяопераційні інфільтрати і рани, трофічні виразки та ін);
 • - Захворювання дихальної системи (трахеїти, бронхіти, бронхіальна астма);
 • - Захворювання носа (алергічний нежить, гайморит тощо);
 • - Захворювання м'язів, сухожиль суглобових сумок і апоневрозів (міалгія, міозит);
 • - Захворювання суглобів (поліартрит, артрит, спондилоартроз та ін);
 • - Захворювання артерій і вен (облітеруючий ендартеріїт, хвороба Рейно, варикозне розширення вен, тромбофлебіт і ін);
 • - Неврологічні захворювання (неврити, функціональні вегетосудинні захворювання).

Електротерапія струмами високої частоти.

 • Проведення процедури дарсонвалізації.
 • Дякую за увагу!!!


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка