І. Вправа «Очікування» ІІ. Актуалізація опорних знань
Скачати 282,7 Kb.
Дата конвертації29.03.2017
Розмір282,7 Kb.
І. Вправа «Очікування»

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Чому ми обрали саме цю тему?

 2. Що таке шкільне методичне об’єднання?

 3. Чому найголовніша і домінуюча форма методичної роботи не дає очікуваних результатів?

Найтиповішими недоліками організації методичної роботи є: безсистемність, одноманітність організаційних форм, відсутність системи перспективного планування, наступності і розвитку змісту методичної роботи тощо.
ІІІ. Вимоги до діяльності ШМО (Вправа «Ажурна пилка»)

 1. Робота в групах з частинами тексту. Завдання: «Ознайомитись з поданим матеріалом і підготуватися до представлення цієї інформації іншим у вигляді евристичної бесіди (тобто підготувати питання)».

 2. Робота в групах № 2. Ознайомлення з усім матеріалом.

 3. Робота в групах № 1. Умови ефективності роботи ШМО.


Умови ефективності роботи методичного об'єднання

 • чітке і конкретне планування роботи на рік (за результатами аналізу і діагностики);

 • повне охоплення методичним навчанням всіх вчителів;

 • диференційований підхід до організації роботи;

 • постійне заохочення самостійності і творчості кожного вчителя;

 • формування банку педагогічного досвіду;

 • систематична популяризація педагогічних досягнень і наукових рекомендацій
 1. Чи впізнали форму роботу?

 2. Що нам дала саме така організація роботи з текстом?

ІV. Практична робота в групах. (робота з реальними аналізами роботи шкільних м/о, можна взяти з минулих років, можна використати надані в додатку 1)

 1. Експертиза аналізу роботи ШМО за минулий навчальний рік:

  • Основні позитивні сторони і недоліки представленого аналізу;

  • Чи можемо ми за цим аналізом визначити основні питання для роботи шмо на наступний рік і які саме?

  • Чи достатньо цього? Що ще необхідно врахувати (результати діагностики)?

 2. Діагностика.

  • Які основні питання включають до діагностики?

Набагато рідше об'єктом діагностичних досліджень в рамках методичного об'єднання стають:

 • зміни в системі професіонально-педагогічних цінностей вчителів;

 • сформованість педагогічної культури у членів методичного об'єднання;

 • особистий сенс діяльності вчителів в умовах розвитку освітньої установи;

 • ступінь умотивованості педагогів до постійного професіонально-особистісного розвитку і саморозвитку;

 • причини, що гальмують професійне зростання колективу;

 • готовність до розробки авторської освітньої програми, авторського навчально-методичного комплексу;

 • ступінь реалізації творчого потенціалу педагогів в професійній діяльності;

 • уміння вчителів раціонально обирати форми і методи навчання;

 • вплив атестації на професійний розвиток вчителя і його мотивацію до саморозвитку;

 • диференційований підхід до змісту і форм методичної роботи з різними категоріями вчителів;

 • якість управління методичною роботою.

  • Як краще оформити результати діагностики? (Кольорова таблиця)

  • Обробка результатів діагностики (робота з картками).

 1. Які основні питання повинні бути розглянуті на засіданнях ШМО і в якій формі доцільніше організувати роботу?

 2. Обговорення результатів роботи.

  • Що нам дала така робота?

  • Що відчували при цьому?


V. Документація ШМО (дивись додаток 2) Ведення протоколів і рішення ШМО.

VІ Підведення підсумків роботи ШМО.

Методичні тижні

При їх проведенні слід дотримуватися певної послідовності:

1) організаційні і теоретичні заняття (методичні оперативки, консультації, огляди літератури і передового педагогічного досвіду по проблемі і ін.);

2) науково-методичні заняття (конференції, семінари);3) практичні заняття (конкурси педагогічної майстерності і методичних знахідок, уроки-панорами, естафети передового досвіду, різні організаційно - діяльнісні ігри).

Рекомендації по організації і проведенню методичного тижня

Методичний тиждень (МТ) проводиться тільки тоді, коли накопичилося досить значних досягнень і коли педагоги проявили бажання показати результати своєї діяльності.

МТ проводиться не частіше 1 разу на рік. Гранична кількість питань, що розглядаються по темі - 5-6. Гранична витрата робочого часу педагога - 10-16 годин (2-3 год в день).

Тиждень проводять адміністрація освітньої установи, педагоги, учні і батьки. Для цього створюються оргкомітет, творчі групи, зокрема прес-група, лабораторія форм і методів навчання, мікрогрупи вчителів для підготовки інтегрованих уроків і організації позакласних предметних заходів, групи планування, консультування, підтримки, оцінювання і стимулювання діяльності.

При організації і проведенні методичного тижня можуть бути використані як стандартні, так і нестандартні форми роботи. Перетворити стандартні форми на нестандартні можна шляхом внесення в них нових ідей і пропозицій.

При обговоренні проблеми, винесеної на методичний тиждень, може виникнути ситуація, коли група педагогів відмовляється приймати нововведення. Вчителі не бажають використовувати на своїх уроках нові технології. Тоді реальна проблема замінюється штучною. Цей метод відомий також під назвою «мозковий штурм з штучного приводу». Він може бути використаний для ломки укорінених стереотипів мислення, звичних моделей поведінки і вивільнення творчої енергії учасників обговорення за допомогою виходу в ірреальну дійсність. Наприклад, штучна проблема свідчить: «Як ми можемо зробити так, щоб наші колеги носили в школі картонні носи?». Слухачі або мікро групи, що змагаються один з одним називають можливі вирішення позначеної проблеми, кожне з яких перевіряється під час другої фази на практичну придатність. Перевірочним питанням при цьому є наступне: «Чи можемо ми використовувати дану ідею для вирішення нашої реальної проблеми?» Якщо на поставлене питання дається позитивна відповідь, то можливі розробка стратегії дій і складання графіка вирішення відповідної проблеми.

Штучні проблеми можуть бути наступними: як можна умовити учнів і вчителів нашої школи, щоб вони почали відрощувати на ногах нігті, на великих перервах танцювати брейк-данс, користуватися в їдальні паличками для їжі і ін.

Орієнтовні шляхи вирішення штучних проблем - плакати з рекламними закликами: листівки; науковий реферат («Картонний ніс як каталізатор шкільної реформи»); встановлення премії (вручення «золотого картонного носа») і ін.

Нижче приведені декілька варіантів планування методичних тижнів.


План 1-й методичного тижня по темі «Педагогічна майстерність сучасного вчителя».

Понеділок - методична оперативка по проблемі.

Вівторок — психолого-педагогічний семінар за темою «Складові педагогічної майстерності».

Середа - науково-методична конференція «Педагогічна майстерність педагогів-новаторів».

Четвер - день дублера.

П'ятниця – організаційно - діяльністна гра «Діалог».


План 2-й методичного тижня по темі «Творчість в педагогічній праці».

Понеділок - педагогічний колоквіум «Творчість педагога - справа кожного».

Вівторок - панорама творчих уроків.

Середа - день творчих знахідок в позакласній роботі.

Четвер – семінар - практикум на тему «Роль творчої діяльності вчителя в організації навчально-виховного процесу».

П'ятниця - «круглий стіл» на тему «Педагогічна творчість: її стимули і можливості».

План проведення методичного тижня зручно представляти у формі таблиці:
Дні тижня

Форма

Зміст

Термін

Відповідальні
VІ. Підсумок роботи заняття.

Закінчить речення «Сьогодні я ухожу з заняття з …»


ДОДАТОК 1

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів української мови і літератури
Методичне об’єднання вчителів української мови і літератури у ____ н.р. працювало відповідно до проблемної теми: «Реалізація основних напрямків оновлення освіти в школі з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства». Робота над проблемною темою викликала, в першу чергу, необхідність створення матеріально-технічної бази м\о: це і пакети пізнавальної діяльності (як друковані, так і електронні), електронний підручник «Синтаксис простого речення» 7-8 клас, електронні посібники з літератури рідного краю, збірник завдань для роботи з обдарованими дітьми із досвіду роботи учителів та ін.

У процесі роботи над проблемною темою учителі визначили свої проблемні теми та працювали над їх теоретичним та практичним удосконаленням. Цьому сприяли засідання м\о, взаємоконсультації, відвідування уроків, участь у шкільних та міських семінарах та конкурсах.

Робота м\о вчителів української мови і літератури - це система взаємопов’язаних дій, яка забезпечує безперервний розвиток творчої особистості педагогів, формування колективу однодумців, а в кінцевому результаті - підвищення освітнього рівня навчального закладу.

В основі роботи нашого м\о за минулий навчальний рік були покладені такі функції управління: інформація - аналіз - планування - організація - контроль -регулювання.

Учителі продовжують друкувати свої роботи на шпальтах педагогічної преси.

Методичне об’єднання має результативність у роботі з обдарованими дітьми за результатами Всеукраїнських олімпіад, Міжнародного конкурсу із української мови імені П. Яцика, обласних конкурсів учнівської творчості та МАНу.
(Таблиця результатів участі учнів в олімпіадах і конкурсах)
Разом з тим, в організації роботи кафедри є невирішені проблеми, суттєві недоліки:

1. Аналіз динаміки успішності, моніторинг потребує найпильнішої уваги, необхідно здійснювати щосеместра, а при поглибленому вивченні щочверті.

2. Необхідно активізувати позакласну роботу з укр. мови та літератури.

3. Існує необ’єктивність оцінювання навчальної практики учнів.4. Недостатньо високі показники результативності на Всеукраїнських предметних олімпіадах та учнівських конкурсах.

Головне завдання вивчення укр. мови - підготовка мовно грамотної людини з високим рівнем комунікативної компетентності, що ґрунтується на системі знань про мову, її граматичну будову, самобутньої мовної особистості, яка має значний словниковий запас, здатна вільно виражати свої думки та почування в усній й писемній формі. Саме тому вивчення рідної мови в школі має спрямовуватися на вироблення в учнів умінь бездоганно й високомайстерно послуговуватися рідним словом.

Цими чинниками й зумовлюється робота м\о укр. мови і літератури і потребує від учителів значного переорієнтування щодо визначення методологічних засад курсу та добору методик вивчення в гімназії, а саме:

 • формування життєвої компетентності на всіх етапах розвитку особистості;

 • формування мовленнєвої компетентності школярів в умовах сучасного інформаційно - технологічного суспільства;

 • використання методик критичного мислення.

Методичне об’єднання вчителів укр. мови і літератури в ________ н.р. буде розглядати та аналізувати такі пріоритети мовної освіти, як:

 • впровадження в освітній процес інноваційного за своїми змістом та формою вивчення укр.. мови та літератури у 5-7 кл.;

 • використання тестових технологій у процесі вивчення укр.. мови та літератури як головну форму незалежного оцінювання;

 • використання інформаційних технологій у процесі вивчення предмету.

ДОДАТОК 2І. Одним з обов'язків педагогічних працівників є постійне підвищен­ня свого професійного рівня, педагогічної майстерності, а також за­гальної і політичної культури. Цьому в значній мірі сприяє організація методичної роботи з учителями. Однією з найпоширеніших форм цієї роботи є методичні об'єднання вчителів. Для педагогів, що працюють в середніх і старших класах, утворюються МО предметників і класних керівників, для вчителів початкових класів створюється єдине МО.
Нормативна база

 • Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів.

 • Положення про керівника методич­ного об’єднання.

 • Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломноі педагогічної освіти

 • Навчально-методичне забезпечення викладання предметів


З рекомендацій щодо організації і проведення методичної робот

з педагогічними кадрами в системі післядипломноі педагогічної освіти
«Основною організаційною формою колективної (групової) ме­тодичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогіч­них кадрів залишаються методичні об'єднання, головною функ­цією яких є ознайомлення педагогів із сучасним станом і перс­пективами розвитку дошкільної, загальної середньої та поза­шкільної освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної педа­гогічної і психологічної науки, перспективним педагогічним до­свідом, оновлення і поглиблення знань педагогічних працівни­ків зі спеціальності та суміжних дисциплін, постійне підвищен­ня їхнього загальнокультурного рівня.

Методичні об'єднання створюються за наявності не менш як трьох спеціалістів одного фаху або одного професійного спря­мування в межах певної спеціальності за територіальною озна­кою (шкільні, міжшкільні, кущові, районні, міські), за типами шкіл, навчальними предметами, їхніми циклами тощо на базі середніх загальноосвітніх шкіл І — III ступенів, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, які мають висококваліфіко­ваний склад педагогічних кадрів, досвідчене керівництво закла­ду, належну навчально-матеріальну базу.

Члени методичного об'єднання відкритим голосуванням оби­рають із досвідчених учителів (учителів-методистів, старших учи­телів) на два роки керівника (голову).

Залежно від актуальності питань, що розглядаються, умов, в яких працюють об'єднання, у навчально-виховних закладах їх засідання можуть проводитися щомісяця або щокварталу…»


З Положення про предметні методичні об’єднання вчителів
«2. Діяльність методичного об’єднання спрямовується на виконання таких завдань:

2.1. удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової під­готовки членів МО з метою надання якісної базової і повної загальної се­редньої освіти; 1. здійснення інформаційно-норматив­ного, методичного, психологічного забезпечення вчителів;

 2. вивчення, впровадження перспек­тивного педагогічного досвіду. Уза­гальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

 3. створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснен­ня керівництва творчою діяльністю педагогів;

 4. забезпечення засвоєння і впровадже­ння найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів;

 5. конкретне відбиття загальнодидактичних, загальнопедагогічних, пси­хологічних положень стосовно кон­кретного курсу, розділу, теми, уроку або виховного заходу;»


ІІ. ВИМОГИ ДО ПЛАНУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

План роботи МО працівників складається на навчальний рік з ме­тою реалізації завдань, які покладені на МО, а також завдань, визна­чених річним планом роботи. План розглядається на засіданнях МО і представляється адміністрації на затвердження. План МО складаєть­ся орієнтовно з таких розділів:

План методичних об'єднань роз­глядає заступник директора школи і подає на узгодження директору школи.

Плани роботи методичних об'єднань затверджує методична рада школи.

Вступ У цьому розділі голова МО аналізує виконання плану ро­боти МО за минулий навчальний рік, її вплив на підвищення резуль­тативності навчально-виховного процесу.

Відзначаються також здобутки в роботі, причини недоліків у робо­ті та шляхи усунення.

Вказуються основні напрями роботи МО на наступний навчаль­ний рік, визначається роль кожного члена МО у розробці колективної науково-методичної теми (проблеми).


ПІБ

Освіта

Фах

Стаж

Класи

Відвідування занять

ПриміткиПідвищення фахового і методичного рівня членів методоб'єднанняПІБ

Тема

(проблема)Форма завершення

Де буде використано
Тематика досліджень повинна відповідати проблемі, над якою працює школа, ґрунтуватися на досягненнях сучасної педагогічної науки та розкривати досвід роботи вчителя. Найкращі дослідження, доповіді та повідомлення бажано виносити на обговорення, висвіт­лення в пресі і т.п.

Графік і тематика засіданьЗміст роботи (тема уроку, практичного заняття тощо)

Дата виконання

Хто виконує

Примітки
Орієнтовна тематика для одного засідання

1. Доповідь науково-теоретичного чи психолого-педагогічного спрямування.

Доповідь, інформація чи повідомлення методичного характеру.

Відкритий урок (захід) та його обговорення.4. Обговорення актуальних проблем навчання і виховання учнів (опрацювання методичних вказівок і рекомендацій МОН України, обговорення новинок наукової і методичної літератури, результатів контрольних робіт, екзаменів, інформації про наслідки вивчення пер­спективного педагогічного досвіду, впровадження нових педагогіч­них технологій тощо).


Діагностика педагогічної успішності, розробка процедур самоатестації і підготовка до атестації кадрів
Аналіз роботи за минулий рік і планування роботи на поточний рік
Поточний аналіз діяльності і стан навчально-виховного процесу
Діагностика різних сторін навчально-виховного процесу
План роботи методичного об’єднання
Апробація нових методик, технологій навчання і виховання
Організація експериментальної та дослідницької методичної діяльності педагогів
Організація індивідуальної і мікрогрупової роботи
Організація професійної підтримки і поточного консультування педагогів
Підготовка відкритих уроків і заходів
Підготовка і проведення конкурсів


ІV. При плануванні тематики засідань ШМО вчителів бажано пам'ятати, що на розгляд кожного засідання методичного об'єднання доцільно виносити не менше 4-5 питань. Ними можуть бути:

 • науково-теоретична підготовка за фахом (навчальні програми, підруч­ники, посібники, інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки України);

 • методика проведення уроків, позаурочних занять та їх обговорення;

 • обговорення результатів навчально-виховної роботи вчителів; ана­ліз якості знань, умінь і навичок учнів, труднощів під час опанування навчального матеріалу;

 • звіти вчителів про самоосвіту та підвищення кваліфікації; впровадження передового педагогічного досвіду;

 • інформація про надходження новинок загальнопедагогічної, теоре­тичної та методичної літератури;

 • інформація про використання наочності, дидактичного матеріалу; обговорення тематики екскурсій тощо.

 • аналіз уроків, заходів;

 • розробка заходів щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу, дотримання державних стан­дартів освіти;

 • обговорення текстів контрольних робіт, сценаріїв виховних за­ходів, методичних рекомендацій;

 • виготовлення наочних посібників;

 • моде­лювання навчальних занять;

 • розв'язання педагогічних завдань і ситуацій;

 • звіти про курсову підготовку;

 • творчі звіти, творчі пор­трети вчителів, які атестуються, або з метою пропаганди перспектив­ного педагогічного досвіду.

Відкриті уроки та виховні заходи можуть проводитися як у день засідання МО, так і напередодні. Доцільно, щоб відкритий урок і до­повідь на засідання готував один і той самий вчитель. У доповіді має бути розкритий не тільки власний досвід з тієї чи іншої проблеми, а й використано напрацювання інших педагогів району, області, України. На відкритому уроці вчитель демонструє всі прийоми, форми, які те­оретично обґрунтував у своїй доповіді.

Слід дотримуватися таких вимог:

 1. одна з доповідей, які розглядаються на засіданнях, повинна під­порядковуватися темі відкритого уроку (заходу);

 2. на кожному з чотирьох засідань відкриті уроки (заходи) повинні бути різні за типами з найбільш складних тем програми; такі уроки повинні мати випереджальний характер і їх проведення варто доруча­ти досвідченим учителям;

 3. на кожному засіданні виробляються і приймаються чіткі рекомен­дації з питання, теми, що обговорюється, впровадження чи використан­ня яких перевіряє голова МО (заступник директора, директор школи);

 4. на останньому засіданні підводяться підсумки діяльності методично­го об'єднання за рік та визначаються завдання на наступний навчаль­ний рік;

9) на засіданнях розглядаються питання атестації педагогічних працівників.
ІІІ. При плануванні необхідно обов’язково врахувати конкретні умови кожної школи: досвід роботи вчителів, рівень їхньої професійної компетентності, їхні здібності, інтереси, підсумки успішності учнів з різних предметів.

Якщо до складу ШМО входять молоді вчителі, то в плані роботи доцільно виділити окремо питання Робота з вчителями-початківцями, оскільки вони протягом першого року роботи проходять стажу­вання. Керівник навчального закладу з числа досвідчених вчителів призначає наставника, який надає молодому вчителю необхідну допо­могу в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, допомагає розробляти поурочні плани, впроваджувати досягнення педагогічного досвіду, нових форм, методів і засобів навчання і виховання учнів. Мо­лодий вчитель відвідує уроки досвідчених колег, бере участь у їх обго­воренні, знайомиться з педагогічною та методичною літературою, вивчає ТЗН і наочні посібники, що є в школі, з подальшим їх використанням у своїй роботі.

Необхідно пам’ятати, що вся робота МО повинна заохочувати самостійність і творчість кожного вчителя.

У розділі «Самоосвіта» бажано запланувати: • розгляд індивідуальних планів самоосвіти з точки зору їх орієнтації на підвищення теоретичного рівня вчителів, їх фахової кваліфікації; поглиблене вивчення досягнень педагогіки, психології, окремих ме­тодик;

 • участь учителів у конференціях та семінарах з питань обміну досвідом самоосвіти, відвідування лекцій із вдосконалення самоосвітньої робо­ти (школах, районах, інститутах післядипломної педагогічної освіти тощо);

 • організацію консультативної допомоги; створення картотеки найбільш необхідної літератури із самоосвіти.

У розділі «Позакласна, позашкільна робота» планується робота клубів, гуртків, об'єднань за інтересами, організація загальношкільних заходів. за­плановані заходи повинні органічно вписатись у комплексний план по­закласної роботи школи. Без скоординованості дій, спільних зусиль усіх вчителів не можна розраховувати на реалізацію тих завдань, які стоять перед позакласною роботою.

Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду

Визначення тематики вивчення, узагальнення і впровадження пер­спективного педагогічного досвіду вчителів даного навчального за­кладу або досвіду роботи педагогів району, області.

Колективна розробка вчителями окремих методичних питань чи уроків з найбільш складних розділів і тем програми, система творчих та інших видів завдань і робіт, збірників завдань і вправ. Конструю­вання оригінальних наочних посібників і модернізація існуючих. Ви­готовлення роздавального матеріалу.

Участь вчителів у педагогічних читаннях, конференціях, семіна­рах. Взаємовідвідування уроків, проведення відкритих уроків, орга­нізація експозиції матеріалів.


V. Залежно від змісту педагогічної діяльності школи методоб’єднання може спланувати свою роботу, виділивши три такі блоки (за Л. Дудіною):

 • пізнавальна діяльність;

 • тематична діяльність;

 • узагальнююча діяльність.

      Блок пізнавальної діяльності має на меті формування свідомості педагогів, відкритої до вирішення освітніх проблем. Ця робота передбачає вивчення нових педагогічних ідей і технологій. Вирішення цих завдань буде реалізовано найбільш ефективно через такі традиційні форми методичної роботи як: теоретичні семінари, педагогічні читання, семінари-практикуми, методичні оперативні засідання, групові та індивідуальні методичні консультації, самоосвіту вчителів.

      Метою тематичної діяльності є розробка нових педагогічних ідей і технологій та їх адаптація, впровадження в педагогічну практику. Традиційними формами організації методичної роботи цього блоку є: науково-методична рада, тематичні поради, школа передового досвіду, творчі групи вчителів, створення проблемної лабораторії, тимчасові творчі міні-колективи. На цьому етапі проходить оволодіння практичними вміннями і навичками інноваційної педагогічної діяльності.

      В межах узагальнюючої діяльності організовується закріплення позитивного інноваційного досвіду, впровадження нових педагогічних технологій через науково-практичні конференції, методичні тижні, творчі звіти вчителів, організовуються методичні куточки або методичні кабінети в школах.
У плані роботи орієнтовно можуть бути визначені такі види діяльності:


 • засідання, присвячені обговоренню змісту нових програм;

 • дискусії з приводу нових методичних посібників і новинок педагогічної лі­тератури;

 • обговорення за «круглим столом» нових кінофільмів та літератури, що відображають розбудову української національної школи;

 • вивчення нормативних документів Міністерства освіти та методичних рекомендацій;

 • обговорення вимог до уроку, що ма­ють врахувати особливості розбудови української національної школи;

 • проведення відкритих уроків;

 • індивідуальна та групова робота з виготовлення дидактичного матеріалу;

 • індивідуальна та групова робота з підго­товки завдань для учнів, які виявляють підвищений інтерес до предмета;

 • обговорення змісту самостійних занять;

 • розподіл доручень між членами МО для забезпечення систематичного ко­роткого огляду літературних новинок і періодики;

 • визначення матеріалів, які протягом на­вчального року кожен учитель має подати до шкільного методичного кабінету (доповіді, методичні розробки, дидактичний матеріал, аналітичні таблиці тощо);

 • різні види діяльності, спрямовані на дослідження якості знань, умінь і навичок учителів, аналіз причин відставання деяких школярів у навчанні, подолання елементів формалізму у роботі.

У процесі методичної роботи необхідно практикувати ділові педагогічні ігри, які є активними формами вільного професійно­го самовияву педагогів, що реалізується шляхом розігрування педагогічних ситуацій, наближених до реальних. Ділові ігри, як свідчить практика, допомагають наблизити навчання в методи­чних об'єднаннях і на кафедрах до педагогічної практики. Це стимулює учасників гри до переосмислення аналогічних ситуа­цій, що виникали свого часу в їхній практичній діяльності, та адекватно оцінити їх


ДОДАТОК 3

Документація методичних об'єднань

Для нормальної роботи в методичному об'єднанні мають бути такі до­кументи:Перелік документації шкільного методичного об’єднання

 1. Наказ про створення предметного методичного об’єднання або витяг з протоколу рішення педради.

 2. Наказ про призначення керівника МО.

 3. Положення про методичне об’єднан­ня, затверджене методичною радою школи.

 4. Атестаційний лист керівника ШМО.

 5. Атестаційні листи навчальних кабіне­тів, за завідування яких здійснюється оплата.

 6. План роботи ШМО на навчальний рік.

 7. Банк даних вчителів: кількісний і якіс­ний склад ШМО.

 8. Графік проведення методичних заходів у ШМО на рік.

 9. Перспективний план атестації вчителів.

 1. Графік проведення атестації на на­вчальний рік.

 2. Перспективний план курсової підготовки вчителів.

 3. Графік проведення контрольних робіт і тематичного оцінювання учнів.

 4. Графік моніторингових контрольних робіт.

 5. Перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років.

 6. Графік вивчення стану викладання предметів у поточному навчальному році.

 1. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчителями.

 2. Адреси перспективного педагогічного досвіду.

 3. Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і здобутки).

 1. План проведення і матеріали пред­метного тижня.

 2. Примірники навчальних програм, їх навчально-методичне забезпечення.

 3. Програми факультативних курсів, спецкурсів, курсів за вибором учнів.

 4. План роботи з молодими і новими вчителями.

 5. Матеріали внутрішньошкільного ана­літичного контролю: інформаційні, аналітичні довідки, результати моніторингових досліджень рівня навченості учнів, діаграми результативності участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах.

 6. Протоколи засідань ШМО.

 7. Нормативні документи щодо викла­дання предметів.

 8. Методичні рекомендації всіх рівнів.

 9. Рекомендації ШМО, окремих учителів.

 10. Картотека перспективного педагогіч­ного досвіду членів ШМО.

 11. Друковані роботи членів ШМО

Перераховані документи методичних об'єднань для зручності роботи зберігаються в папках. Нижче наведений орієнтовний розподіл документів за папками.Папки:

1. Нормативно-правові документи (накази, положення конкурсів, розпорядження, інструктивні листи з МР).

2. Методична робота:

а) Положення про методичне об'єднання;

б) аналіз роботи за минулий рік;

в) мета;

г) пріоритетні напрями й завдання на новий навчальний рік;

д) банк даних про вчителів МО (кількісний і якісний склад):


 • вік;

 • освіта;

 • спеціальність;

 • предмет, що викладається;

 • загальний стаж і педагогічний;

 • кваліфікаційна категорія;

 • нагороди;

 • звання;

 • домашній телефон;

є) план роботи МО на поточний навчальний рік;

ж)план-сітка роботи МО на кожний місяць;

з) план МО на рік;

і) плани творчих груп, у т.ч. плани роботи з обдарованими, мотивова­ними, невстигаючими учнями, з надомниками, з учнями, що навчаються екстерном і на сімейному навчанні;

к) план роботи з молодими фахівцями (учителями, що нещодавно при­йшли, якщо це необхідно);

л) план проведення предметного тижня;

м) адреси професійного досвіду МО;

н) відомості про професійні потреби вчителів МО;

о) відомості про теми самоосвіти вчителів МО;

п) перспективний план атестації вчителів МО;

р) перспективний план підвищення кваліфікації вчителів МО;

с) усі графіки.3. Програми (авторські за предметом, затверджені ОІППО, факультативів, гуртків). Інформація про навчальні програми і їх навчально-методичне
забезпечення за предметом.

Календарно-тематичне планування (за предметом, індивідуальними, факультативними заняттями, гуртків за предметом).

4. ВШК (експрес - інформаційні й аналітичні довідки; накази, діагностика і обов’язкова корекція планів щодо виконання управлінських рішень протягом року).


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка