Індивідуалізація навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребамиСкачати 22.29 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір22.29 Kb.

Індивідуалізація навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами

 • Інна Луценко,
 • науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Індивідуалізація навчання

 • Індивідуално орієнтована допомога учню
 • у задоволенні власних потреб та інтересів
 • індивідуалізація
 • Створення умов для реалізації учня
 • Підтримка учня у самореалізації

Індивідуалізація навчання

 • розроблення комплексної  програми розвитку  дитини з особливими освітніми потребами
 • надання додаткових послуг та форм підтримки у процесі навчання;
 • організація спостереження за динамікою розвитку учня

Основна мета

 • визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання/розвитку дитини з особливими освітніми потребами

Індивідуальна програма розвитку

 • розробляється групою фахівців (заступник
 • директора з навчально-виховної роботи, вчителі,
 • асистент вчителя, психолог, вчитель
 • дефектолог та інші) із обов’язковим залученням
 • батьків, або осіб, які їх замінюють,
 • з метою визначення конкретних
 • навчальних стратегій
 • і підходів до навчання дитини
 • з особливими освітніми
 • потребами
 • батьки
 • Мед-
 • працівники
 • логопед
 • психолог
 • Соціальний
 • педагог
 • адміністрація
 • Асистент
 • вчителя
 • вчитель
 • Дитина з
 • особливими
 • потребами
 • Команда підтримки школи
 • Шкільна команда
 • Базова
 • команда

Проблема розвитку дитини розглядається фахівцями комплексно

 • Особливі освітні
 • потреби
 • дитини
 • Комплексне
 • вивчення
 • Комплексне
 • планування
 • Оцінювання
 • динаміки
 • розвитку
 • Індивідуальна програма розвитку
 • Загальна інформація про дитину
 • Поточний рівень знань та вмінь
 • Адаптації і модифікації
 • Спеціальні послуги
 • Індивідуальна навчальна програма

Індивідуальна програма розвитку містить такі розділи:

 • 1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до школи та строк, на який складається програма.
 • 2. Наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення:
 • її вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання у чому їй потрібна допомога;
 • інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією).

Індивідуальна програма розвитку містить такі розділи:

 • 3. Спеціальні та додаткові  освітні послуги. В індивідуальній програмі розвитку фіксується розклад занять з відповідними фахівцями ( логопедом, фізіотерапевтом, психологом та іншими спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною.
 • 4. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації та модифікації слід розробити для облаштування середовища, застосування належних навчальних методів, матеріалів, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.

Адаптації та модифікації навчальних завдань

 • Адаптація – змінює характер навчання, не змінюючи зміст, понятійну сутність навчального матеріалу.
 • Адаптація – зміна умов виконання завдання.
 • Модифікація змінює характер навчання, змінюючи зміст, понятійну сутність навчального матеріалу.
 • Модифікація – зміна інструкції виконання завдання, що передбачає зміну очікуваного результату.

Адаптації:

 • Адаптації:
 • пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення в класних кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня шуму в класі, де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її слуховим апаратом;
 • адаптація навчальних підходів (використання навчальних завдань різного рівня складності; збільшення часу на виконання, зміна темпу занять, чергування видів діяльності);
 • адаптація матеріалів (адаптація навчальних посібників, наочних та інших матеріалів; використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, картки-підказки, тощо).

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин.

 • Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин.
 • Індивідуальна навчальна  програма дитини з особливими освітніми  потребами у класі з інклюзивним  навчанням
 •   розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною  їх адаптацією.
 • Навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.

План роботи над ІПР

 • Установча зустріч членів команди (визначення оптимального складу команди, план проведення комплексного оцінювання сильних сторін та потреб дитини (збір комплексної інформації про дитину).

Комплексне вивчення

 • команда фахівців вивчає наявний рівень знань і вмінь учня, можливості та потреби, фіксує результати вивчення:
 • - вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, кінестетичний, багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів домінує), у чому потрібна допомога;
 • - інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією).
 • освітні галузі, в яких учень потребує допомоги;
 • аспекти соціального/емоційного розвитку, в яких учень потребує допомоги;

Участь кожного

 • Батьки - інформацію про стан здоров’я, розвиток, інтереси, особливості поведінки дитини
 • Фахівці – особливості розвитку тих чи інших процесів, функцій
 • Педагоги – наявний рівень знань та вмінь, співставлення вимог програми та можливостей дитини, особливості поведінки, спілкування з ровесниками та дорослими
 • Адміністрація – адміністративна
 • організація додаткової підтримки
 • (розклад, додаткові фахівці)

План роботи над ІНП

 • 2. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини; визначення поточного рівня знань та вмінь різними спеціалістами, як основу для подальшої організації навчання.

Коли розпочинається процес оцінювання

 • Початок –
 • час, коли дитина прийшла до школи;
 • Закінчення –
 • оцінювання – процес безперервний.

Хто здійснює процес оцінювання

 • Команда педагогів та фахівців школи:
 • вчитель,
 • асистент вчителя,
 • психолог,
 • логопед,
 • соціальний педагог;
 • вчитель-дефектолог тощо;
 • фахівці, залученні з інших організацій,
 • за участі батьків.

Що саме оцінюється

 • особливості розвитку пізнавальних процесів;
 • рівень підготовленості дитини;
 • адаптаційний потенціал (які можуть виникати труднощі в адаптації, чи перебувала дитина в колективі тощо);
 • індивідуальні стилі навчання, здібності, інтереси.
 • Визначаються аспекти, які потребують розвитку.

Як представляти результати комплексної оцінки

 • Презентація результатів оцінки - визначення особливих потреб учня для подальшого складання ІПР.
 • Представлення базується на можливостях та сильних сторонах учня, а не лише його проблемах.
 • Узагальнення результату оцінки, коментарі та запитання.
 • Занотовування їх як рекомендації для складання ІНП.
 • Зачитування занотованого, аби пересвідчитись, що всі члени команди розуміють зміст результатів і погоджуються з рекомендаціями.

Питання, які слід розглянути

 • В яких сферах розвитку необхідно надати допомогу?
 • Скільки часу на тиждень триватимуть заняття з фахівцями або додаткові заняття?
 • Які зміни у розкладі мають відбутися?
 • Які заходи будуть запропоновані для встановлення співпраці з іншими учнями?
 • В яких заходах, крім навчальних, дитина братиме участь?
  • Важливо пам’ятати, що визначати цілі та планувати завдання необхідно одночасно в усіх сферах розвитку в яких учень потребує допомоги.

Питання, які слід розглянути

 • Чи потрібен дитині супровід для пресування школою?
 • Які адаптації середовища, технічного забезпечення необхідно здійснити?
 • Яких фахівців необхідно залучити?
 • Якою є поведінка дитини, яких змін вона потребує для покращення процесу навчання?
 • Який теперішній рівень досягнень дитини?
 • З удосконалення/розвитку яких навичок необхідно розпочати?

Яку інформацію мають отримати батьки

 • чому дитина потребує розроблення індивідуалізованої програми розвитку;
 • хто надаватиме освітні та спеціальні послуги;
 • тривалість послуг;
 • методи та періодичність оцінювання;
 • періодичність перегляду ІПР та надання інформації про хід його виконання.

План роботи над ІНП

 • Визначення цілей та завдань.
 • Cтворення індивідуального плану розвитку.

Цілі і завдання

 • Цілі – це твердження щодо бажаного результату. Вони можуть стосуватися знань, умінь, поведінки тощо і мають бути чітко сформульовані, висловлені через позитивні твердження та бути зрозумілими всім, хто їх читає.
 • Завдання – необхідні проміжні кроки на шляху до окресленої цілі.

Формування цілей (довготривалих завдань)

 • Критерії SMART
 • S- конкретність (чіткість формулювання)
 • M- вимірюваність (оцінка прогресу)
 • A- досяжність (реалістичність)
 • R- актуальність (значиме для дитини)
 • T- визначеність у часі (за який час)

Давайте проаналізуємо

 • Приклад 1. “До закінчення навчального року Сашко вивчить кольори”
 • Приклад 2. “До червня 2014 року Сашко знатиме 2 кольори: червоний, жовтий; знаходитиме їх з-поміж інших, показуватиме”.

Завдання – необхідні проміжні кроки на шляху до окресленої цілі

 • До червня 2014 року Сашко:
 • Виділяє (показує рукою) червоний колір на прохання дорослого “Покажи червоний”
 • Знаходить (показує) предмети червоного кольору на прохання дорослого “Червоний листочок”, “Червона машинка” і т.д.
 • Знаходить червоний колір з двох запропонованих і показує його.
 • Знаходить червоний з-поміж інших.

План роботи над ІНП

 • 4. Здійснення навчання за індивідуальним навчальним планом. Моніторинг ефективності, внесення коректив.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка