Інформаційні продукти шкільної бібліотеки вы думаете, я ученый, начитанный человек?» – «Конечно, – ответил Цзи-гонг. – А разве нет?»Скачати 41,76 Kb.
Дата конвертації22.11.2016
Розмір41,76 Kb.

Вы думаете, я ученый, начитанный человек?» – «Конечно, – ответил Цзи-гонг. – А разве нет?» – «Совсем нет, – сказал Конфуций. – Я просто ухватил одну нить, которая связывает все остальное»

 • Вы думаете, я ученый, начитанный человек?» – «Конечно, – ответил Цзи-гонг. – А разве нет?» – «Совсем нет, – сказал Конфуций. – Я просто ухватил одну нить, которая связывает все остальное»

В умовах інформатизації школи і суспільства першочерговим завданням для шкільних бібліотек є впровадження в діяльність інформаційно-комунікаційних технологій, які допоможуть зробити бібліотеку більш доступною, привабливою та ефективною.

 • В умовах інформатизації школи і суспільства першочерговим завданням для шкільних бібліотек є впровадження в діяльність інформаційно-комунікаційних технологій, які допоможуть зробити бібліотеку більш доступною, привабливою та ефективною.

Накопичення, обробка, розповсюдження інформаційних ресурсів та матеріалів в різних форматах;

 • Це виводить на перший план такі завдання, як:
 • Накопичення, обробка, розповсюдження інформаційних ресурсів та матеріалів в різних форматах;
 • Ведення інформаційно-пошукових систем і бібліографічних баз даних, що дозволяють оперативно і повно знаходити необхідну інформацію;
 • Створення і поповнення баз даних з методики та освіти;
 • Допомога учням і педагогам у визначенні ресурсів та використанні інформації;
 • Систематичне навчання учнів інформаційно-пошуково-аналітичній діяльності;
 • Виховання культурної і громадянської самосвідомості, розвиток їх творчого потенціалу.

Розширення інформаційного простору бібліотеки;

 • Виходячи з цього, можна виділити три головні напрямки інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність шкільних бібліотек:
 • Розширення інформаційного простору бібліотеки;
 • Автоматизація бібліотечних процесів;
 • Використання ІКТ для підвищення ефективності педагогічної діяльності шкільного бібліотекаря.

Розширення спектра бібліотечних послуг та надання доступу до електронних ресурсів;

 • Рівні, на основі яких можна систематизувати впровадження інформаційних технологій в діяльність шкільних бібліотек:
 • Розширення спектра бібліотечних послуг та надання доступу до електронних ресурсів;
 • Впровадження автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем;
 • Накопичення і організація електронних ресурсів;
 • Створення власних цифрових ресурсів;
 • Створення та ведення сайтів/електронних бібліотек;
 • Використання технологій для просування книги та читання;
 • Формування інформаційної грамотності (навчання за допомогою технологій);
 • Інтеграція бібліотечних продуктів і послуг в інформаційно-освітній простір школи.
 • Розширення спектра бібліотечних послуг та надання доступу до електронних ресурсів.

Одним із завдань шкільної бібліотеки з інформаційного наповнення освітнього простору школи є накопичення і організація електронних ресурсів.

 • Одним із завдань шкільної бібліотеки з інформаційного наповнення освітнього простору школи є накопичення і організація електронних ресурсів.
 • Ця діяльність включає не тільки формування фондів мультимедіа матеріалів, а й пошук, збір, оцінку, систематизацію інтернет-ресурсів для його використання як в режимі on-line, так і в режимі локального доступу. Сьогодні все більша кількість бібліотек надають доступ до електронних ресурсів, як локальних, так і ресурсів мережі Інтернет.

- Бази даних;

 • Одне із завдань шкільної бібліотеки полягає в тому, щоб фільтрувати, відбирати, систематизувати якісні ресурси для формування фондів електронних матеріалів, таких як:
 • - Бази даних;
 • - Текстові матеріали;
 • - Файлові архіви;
 • - Мультимедіа-, аудіо-та відеоматеріали;
 • - Графічні ілюстрації;
 • - Навчальні комп'ютерні програми;
 • - Розвиваючі ігри;
 • - Тестові завдання і т.д.

Головним результатом є забезпечення інтелектуального доступу до інформації на більш високому рівні, в тому числі, і через створення таких інформаційних продуктів, як:

 • Автоматизація бібліотечних процесів
 • Головним результатом є забезпечення інтелектуального доступу до інформації на більш високому рівні, в тому числі, і через створення таких інформаційних продуктів, як:
 • Електронні каталоги;
 • Електронні картотеки;
 • Бібліографічні покажчики літератури;
 • Списки нових надходжень і т.д.

Довідкові бази даних;

 • ВЛАСНІ ЦИФРОВІ РЕСУРСИ
 • Довідкові бази даних;
 • Рекомендаційні списки літератури;
 • Списки позакласного читання;
 • Путівники по фондах;
 • Анотовані ілюстровані картотеки;
 • Пам'ятки, буклети;
 • Книжкові огляди і т.д.

Одним з цифрових продуктів бібліотеки є сайт - електронний ресурс, який може стати найпотужнішим інструментом заохочення читання, просування ідей та інформації, які можуть зробити позитивний вплив на розвиток школярів і реалізувати такі напрями бібліотечної роботи, як:

 • Створення та ведення сайтів та електронних бібліотек
 • Одним з цифрових продуктів бібліотеки є сайт - електронний ресурс, який може стати найпотужнішим інструментом заохочення читання, просування ідей та інформації, які можуть зробити позитивний вплив на розвиток школярів і реалізувати такі напрями бібліотечної роботи, як:
 • Надання доступу до ресурсів і матеріалів;
 • Довідково-інформаційне обслуговування;
 • Заохочення читання;
 • Допомога в роботі з інформацією.

Традиційно шкільні бібліотеки сприяють вихованню і загальному розвитку школярів через заохочення читання, через розробку та проведення масових заходів. Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють не тільки поглибити і розширити ці напрямки роботи, а й впроваджувати нові форми.

 • Використання технологій в педагогічній діяльності бібліотекаря
 • Традиційно шкільні бібліотеки сприяють вихованню і загальному розвитку школярів через заохочення читання, через розробку та проведення масових заходів. Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють не тільки поглибити і розширити ці напрямки роботи, а й впроваджувати нові форми.

Комп'ютерні публікації для створення книг, буклетів, брошур, листівок, газет та ін.;

 • Існує безліч сервісів і програм, які бібліотекар може використовувати у виховній та навчальній діяльності:
 • Комп'ютерні публікації для створення книг, буклетів, брошур, листівок, газет та ін.;
 • Презентаційні програми для створення портфоліо, презентацій;
 • Сервіси (наприклад, документи Google), які дозволяють працювати декільком людям над одним документом, дозволяючи при цьому аналізувати, робити порівняння;
 • Вікі-сервіси для створення збірок, сайтів;

Блоги для створення дискусій, обговорень, рекомендацій;

 • Блоги для створення дискусій, обговорень, рекомендацій;
 • Карти знань для впорядкування знань, систематизації матеріалу;
 • Веб-квести для формування навичок інформаційно-аналітичної діяльності;
 • Соціальні медіасервіси для підвищення мотивації навчальної діяльності;
 • Підкастинг для розвитку навичок усного мовлення;
 • Інтерактивні карти.
 • Мережеві сервіси

Для створення банків навчальних матеріалів;

 • Вікі-технології можна використовувати:
 • Для створення банків навчальних матеріалів;
 • В якості платформи для організації бібліотечних уроків;
 • Створення колективних дослідницьких проектів школярів;
 • Для створення сайтів;
 • Для організації довідкових та фактографічних баз даних;
 • Для проектів із заохочення читання (наприклад, збірки літературних робіт школярів, літературні веб-сайти тощо);
 • В якості платформи для конференцій, в тому числі, учнівських;
 • В якості інтерактивної дошки;
 • В якості дискусійної платформи та ін.

Представлення, розширення і анотування навчальних матеріалів.

 • Cпособи використання вікі в педагогічній практиці:
 • Представлення, розширення і анотування навчальних матеріалів.
 • Спільне створення віртуальних краєзнавчих та екологічних екскурсій школярами та студентами.
 • Колективне створення творчих робіт - казок, віршів, есе.
 • Колективне створення вчительських, студентських і шкільних енциклопедій.

Тримати учнів в курсі останніх подій;

 • Освітній блог є відмінним інструментом для створення навчального середовища, який дозволяє:
 • Тримати учнів в курсі останніх подій;
 • Організовувати дискусії та обговорення;
 • Просувати ідеї та інформацію;
 • Організовувати спільні проекти;
 • Обмінюватися інформацією;
 • Проводити консультації;
 • Вивчати потреби учнів;
 • Отримувати зворотний зв'язок.

Розрізняють:

 • Ведення блогів в бібліотеці
 • Розрізняють:
 • Офіційний блог бібліотеки
 • Блог - сайт шкільної бібліотеки
 • Тематичний блог
 • Блог - платформа діяльності для заохочення читання
 • Блог - освітня платформа
 • Персональний блог бібліотекаря.

Соціальні сайти - це мережеві сервіси, які проектуються для створення та підтримки соціальних комунікацій, для об'єднання спільнот людей, що мають спільні інтереси і діяльність, для людей, які готові спілкуватися, або готові дізнатися, які інтереси мають інші люди у всьому світі.

 • СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
 • Соціальні сайти - це мережеві сервіси, які проектуються для створення та підтримки соціальних комунікацій, для об'єднання спільнот людей, що мають спільні інтереси і діяльність, для людей, які готові спілкуватися, або готові дізнатися, які інтереси мають інші люди у всьому світі.
 • Існуючі інтернет сервіси для соцмереж
 • І, мабуть, це ще не всі…
 • http://maidanua.org
 • Кількість користувачів у мільйонах, станом на березень 2013
 • Facebook
 • 1060
 • Youtube
 • 800
 • Twitter
 • 500
 • Sina Weibo
 • 500
 • Google+
 • 323
 • Linkedin
 • 200
 • Vkontakte
 • 200
 • SoundCloud
 • 180
 • Для чого використовують соціальні мережі
 • Самореалізація
 • Розповсюдження інформації
 • Уточнення уявлень про світ
 • Освіта
 • Вивчення мов (в тому числі для зміни базової !!!)
 • Пошук та перевірка інформації
 • Пошук контактів для професійного та гуманітарного розвитку
 • Пошук товарів
 • Знайомства
 • Відпочинок
 • http://maidanua.org
 • !!! До слова про українську мову !!!
 • Очевидно, що на сьогодні бібліотекам для просування своєї діяльності недостатньо власне сайту, потрібні додаткові засоби інформування, зокрема і менш офіційні та формальні.
 • Останнім часом дедалі більше бібліотек створює свої сторінки в соціальних мережах. Зокрема, більшість зарубіжних та вітчизняних бібліотечних установ представлені в Twitter, Facebook, Flickr, Blogspot, «ВКонтакте» та ін. Водночас це переконує в тому, що інструменти соціальних мереж допомагають доносити інформацію до користувачів у дуже зручний спосіб, а також рекламувати діяльність бібліотеки.
 • Сайт "Вконтакті" спочатку позиціонував себе як соціальна мережа для школярів, студентів та випускників вищої школи, потім - як універсальний спосіб зв’язку для всіх соціальних груп без вікових обмежень. Сьогодні цю платформу бібліотеки використовують найчастіше для створення своїх груп, де публікують новини, знайомлять з новими надходженнями, оперативно відповідають на запитання користувачів, проводять опитування.

Непередбачуваний вплив на розвиток дитини;

 • НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ІКТ
 • Непередбачуваний вплив на розвиток дитини;
 • Підвищені ризики загроз в мережі;
 • Підвищення вимог до педагогічних працівників;
 • Зниження ролі вчителя;
 • Заохочення тільки пошуку інформації, а не створення нового знання;
 • Зведення процесу навчання до вивчення звичайної інформації;
 • Створення ситуації надлишку інформації;
 • Створення неадекватного навчального оточення, тому що віртуальна реальність - це не справжнє життя .

Підвищення ефективності навчання і вплив на підвищення навчальних досягнень;

 • ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
 • Підвищення ефективності навчання і вплив на підвищення навчальних досягнень;
 • Збагачення навчального оточення, активізація навчального процесу;
 • Потенціал у формуванні навчальних навичок і розвитку вмінь конструктивної інформаційно-аналітичної діяльності;
 • Підвищення мотивації школярів у порівнянні з традиційним навчальним оточенням
 • Можливість реалізувати творчий потенціал школярів
 • Можливість враховувати індивідуальні особливості школярів, заохочувати самостійне вчення, розвивати навички безперервної освіти, проявляти гнучкість для учнів з особливими потребами.
 • Сприяння формуванню комунікативних навичок, культури спілкування школярів, навичок спільної роботи.

Сучасні діти і підлітки також змінюють уявлення про бібліотеку. Думка школяра відображає швидше реалії сьогодення: «…величезний зал з книгами і, кілька комп'ютерів. Відвідувачі через комп'ютер шукають необхідні книги. Просто і раціонально».

 • ДУМКА ШКОЛЯРА
 • Сучасні діти і підлітки також змінюють уявлення про бібліотеку. Думка школяра відображає швидше реалії сьогодення: «…величезний зал з книгами і, кілька комп'ютерів. Відвідувачі через комп'ютер шукають необхідні книги. Просто і раціонально».

Початкова школа

 • Форми практичної роботи
 • Початкова школа
 • Бесіди, вікторини, конкурси з елементами театралізації.
 • Робота з текстом. Читання з зупинками.
 • Робота з медіаресурсами для молодших школярів (дитячі освітні програми та енциклопедії).
 • Перший клас «Чарівний світ бібліотеки», Структура бібліотеки. 2 години.
 • .
 • Подорож бібліотекою.
 • Правила користування бібліотекою.
 • Поняття абонемент, читальний зал.
 • Різні види видань: книга,підручник,
 • журнал.
 • Другий клас. «Як добре вміти читати», «Я пізнаю світ». 2 години
 • Пізнавальна література.
 • Дитячі енциклопедії
 • Навики роботи з книгою:увага до тексту,
 • передмова, післямова, пролог і епілог.
 • Третій клас. Вибір інформації на допомогу навчальному процесу. Мультімедійний світ запитань і відповідей. 2 години.
 • Знайомство з мультимедійними
 • ресурсами.
 • методи використання матеріалу.
 • Ресурсний фонд бібліотеки.
 • Книжкові виставки, тематичні полиці.
 • Четвертий клас. «Що хотів би прочитати сам не знаю», Вихід в Інтернет, «За сторінками шкільного підручника». 2 години
 • Довідково-пошуковий апарат.
 • Знайомство з електронним каталогом.
 • Традиційні та електронні
 • носії інформації.

Основна середня школа

 • Форми практичної роботи
 • Основна середня школа
 • Складання простих і складних планів.
 • Написання відгуків, доповідей, конспектів за навчальною програмою.
 • Практичне використання Інтернет-ресурсів, медіаресурсів для 7-9 класів у навчальній діяльності. Створення власних медіаресурсів.
 • Видавнича діяльність: створення документів різних жанрів з подальшою публікацією в шкільній газеті.
 • Створення творчих робіт за навчальним планом з використанням цитування.
 • Тестування.
 • П'ятий клас. «Прочитай - запиши», Алгоритм тематичного пошуку. 2 години.
 • Методи роботи з книгою.
 • Пошук інформації.
 • Читання за інтересами.
 • Електронні видання.
 • Шостий клас. «З інформацією на ти», «Читати - престижно, модно, цікаво». 2 години.
 • Читацький щоденник, відгук
 • про книгу як один з видів запису
 • про прочитане, плани читання.
 • Сьомий клас. Від пошуку до пізнання. 2 години.
 • Електронний каталог.
 • Пошук інформації в каталогах,
 • картотеках, електронних
 • документах.
 • Цілісне уявлення про
 • документи,
 • вміння ними
 • користуватися.
 • Восьмий клас. «Комп'ютер, допоможи!», «Знайшли інформацію, потрібно оформлювати!» 2 години.
 • Комп'ютер і його використання
 • в пошуку інформації.
 • Готові
 • мультимедійні продукти.
 • Збір інформації за
 • певною темою.
 • Дев'ятий клас. «Знайшли інформацію,потрібно оформлювати!» 2 години.
 • Основи інформаційної культури
 • школярів старших класів
 • Користуватись різними джерелами
 • інформації,
 • узагальнювати, робити висновки,
 • презентувати роботу.

Старша школа

 • Форми практичної роботи
 • Старша школа
 • 1. Робота з Інтернет-ресурсами, медіаресурсами за навчальною програмою.
 • 2. Створення реферату.
 • 3. Створення списку літератури до реферату.
 • 4. Створення власних мультимедійних продуктів.
 • Десятий клас. Інформаційна культура. Нові інформаційні технології. 2 години.
 • Автоматизовані
 • ІнформаційніТехнології.
 • Одинадцятий клас. Випускнику. Підготовка до ЗНО. 2 години.
 • Все про Вузи України і області.
 • Інформаційна пошукова система
 • Сайти навчальних закладів.
 • Путівники ресурсів
 • Інтернету як джерела
 • тематичного пошуку.
 • Предметні сайти.
 • Алгоритми пошуку.

презентації для проведення масових заходів;

 • ВИСНОВКИ Мультимедіа в масовій роботі
 • презентації для проведення масових заходів;
 • мультимедіа вікторини;
 • мультимедіа огляди;
 • демонстрації електронних ресурсів;
 • огляди електронних ресурсів.

рекомендаційні списки літератури,

 • Створення електронних ресурсів бібліотекарем для самостійного використання школярами.
 • рекомендаційні списки літератури,
 • путівники по фондах,
 • тематичні електронні огляди літератури та ресурсів,
 • анотовані ілюстровані картотеки,
 • бібліографічні покажчики літератури тощо

електронна виставка;

 • Просування читання і літератури через шкільний сайт
 • електронна виставка;
 • «Книга дня»;
 • електронний огляд;
 • електронний рекомендаційний список літератури;
 • поради однокласників;
 • нові надходження в бібліотеку;
 • путівник по фонду бібліотеки;
 • конкурси та ін

Використання найсучасніших інформаційних технологій в усіх сферах діяльності дозволить вивести інформаційно-бібліотечне обслуговування в шкільній бібліотеці на якісно новий рівень, зробити бібліотеку адекватною Національній освітній програмі і привабливою для школярів.

 • Використання найсучасніших інформаційних технологій в усіх сферах діяльності дозволить вивести інформаційно-бібліотечне обслуговування в шкільній бібліотеці на якісно новий рівень, зробити бібліотеку адекватною Національній освітній програмі і привабливою для школярів.

То, как школа использует свою библиотеку, показывает, что в ней

 • То, как школа использует свою библиотеку, показывает, что в ней
 • понимают под образованием
 • Дж. Р. Браун, консультант
 • Международной ассоциации школьных библиотек

1. БібліоNETіК @ [Електронний ресурс]. Режим доступу:

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • 1. БібліоNETіК @ [Електронний ресурс]. Режим доступу:
 • http://biblionetika.blogspot.com/
 • 2. Бібліотека школи № 175 м. Зеленогірська [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://edu.zelenogorsk.ru/schools/175/divan.htm
 • 3. Бібліотеку майбутнього я уявляю так [Електронний ресурс] / / Бібліотека гімназії № 1 міста Пермі. Режим доступу: http://gimnaz1.narod.ru
 • 4. Блог бібліотекаря. Режим доступу: http://schoolibrary-stranger.blogspot.com/
 • 5. Вікіпедія: вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/WIKI
 • 6. Віртуальна книжкова виставка [Електронний ресурс] / / Відкритий клас. Режим доступу: http://www.openclass.ru/master_class_work_page/57500
 • 7. Використання інформаційних та комунікаційних технологій в загальній середній освіті: розробка Інституту дистантного освіти Російського університету дружби народів [Електронний ресурс]. 2006. Режим доступу: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/ikt2.html
 • 8. Качева Є.В. Мультимедійні засоби - інноваційний напрям у роботі шкільної бібліотеки [Електронний ресурс] / / Фестиваль «Відкритий урок 2006/2007». Режим доступу: http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=211575
 • 9. Медіатека школи. Режим доступу: http://biblio-media.blogspot.com/
 • 10. Патаракіна Е.Д. Соціальні сервіси Веб 2.0 в допомогу вчителю [Електронний ресурс]. 2-е изд., Испр. і доп. М. 2007. 64 с. Режим доступу: http://www.bgpu.ru/intel/courses/manual_3.pdf
 • 11. Чудинова В.П. Діти і дорослі в кіберпросторі [Електронний ресурс] / / Шкільна бібліотека. 2006. Режим доступу http://schoollibrary.ioso.ru/index.php?news_id=455).
 • 12. Шкільні бібліотеки / / Library.ry: довідково-інформаційний портал. Режим доступу: http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=7 # found
 • 13. Електронна шкільна бібліотека [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://yourlibrary.pbworks.com/

Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка