Інформаційний пакет european credit transfer system (ects)
Сторінка2/6
Дата конвертації04.01.2018
Розмір1,18 Mb.
1   2   3   4   5   6


1.6. Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зарахування)

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» розміщена на сайті Херсонського державного аграрного університету http:/www.ksau.kherson.ua


1.7. Основні університетські правила визначено у «Правилах внутрішнього розпорядку ХДАУ», які затверджені постановою конференції трудового колективу 28 травня 2009 р. (зі змінами та доповненнями).
1.8. Присвоєння кредитів ECTS на основі навчального навантаження, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання

Кредити ECTS присвоюються особам, які досягли позитивних результатів у навчанні відповідно до вимог програми підготовки.


1.9. Інформація про консультативну допомогу студентам

Консультативна допомога надається викладачем із метою пояснення студентам певних теоретичних питань або їх практичного застосування, покращання академічної успішності, посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності шляхом спрямування її в необхідному напрямі.

Консультативна робота передбачає диференційовану допомогу студентам у навчанні, її індивідуалізацію і проводиться згідно із затвердженим кафедрою графіком.
1.10. Координатори ECTS від університету
Морозов Володимир Васильович - перший проректор університету, кандидат сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник освіти України, тел.: (0552) 41-44-18, факс: (0552) 42-92-89, e-mail:

Пастушенко Сергій Іванович - проректор з науково-педагогічної та  інноваційної роботи, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, тел.: (0552) 41-49-50, факс: (0552) 42-92-89, e-mail:

Смолієнко Наталія Дем’янівна – начальник навчально-методичного відділу, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, тел, (0552) , факс: (0552) 42-92-89, e-mail:

Аверчев Олександр Володимирович - директор ІПОД, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, тел. (0552) 41-44-94, факс: (0552) 42-92-89, e-mail:

2. Інформація про ступеневі програми. Загальний опис.
2.1. Кваліфікація, що присвоюється, – бакалавр з економіки підприємства.
2.2. Вимоги та положення до кваліфікації.

Бакалавр з економіки підприємства підготовлений до роботи в галузі економіки на виробничих підприємствах аграрної сфери, обслуговуючих підприємствах різних розмірів і форм власності та організаційно-правових форм господарювання, їх об'єднаннях, комерційних структурах підприємств інших галузей, може займатися підприємницькою, а також науково-дослідною діяльністю. Бакалавр спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства» підготовлений до виконання професійних функцій на посаді економіста, менеджера з економіки, економіста з матері­ально-технічного забезпечення, економіста з фінан­сової діяльності, економіста з праці, економіста-статистика, економічного радника, викладача вищих навчальних закладів, наукового співробітника та ін. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Бакалавр з економіки підприємства за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до суміжних напрямів професійної діяльності.
2.3. Ключові результати навчання (освітні і професійні цілі).

Дати ґрунтовні знання для виконання професійних завдань на середньому і вищому рівнях управління підприємств і організацій в контексті реалізації господарсько-управлінських функцій.


2.4. Доступ до подальшого навчання.

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» випускники підвищують кваліфікацію, можуть отримувати вищу освіту за іншим фахом, а особи, які виявили високий рівень теоретичної підготовки і аналітичних здібностей, вступають на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня кандидата наук.
2.5. Діаграма структури курсу в кредитах ЕСТS

Напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»

Професійне спрямування 6.030504 «бакалавр з економіки підприємства»

І курс

Назва дисципліни

Обсяг, год.

Кредити ECTS

1-й семестр

2-й семестр

НГ Українська мова


144

4,0

4,0
НГ Університетська освіта

36

1,0

1,0
НГ Історія України

144

4,0

4,0
НГ Філософія

216

6,0
6,0

НГ Іноземна мова

(за проф. спрямуванням)144

4,0

2,0

2,0

ВГ Вступ до фаху

108

3,0

3,0
НФ Математика для економістів

288

8,0

4,0

4,0

НФ Економічна інформатика

180

5,0
5,0

НФ Історія економіки

144

4,0

4,0
ВГ Правознавство

180

5,0

5,0
НФ Політична економія

180

5,0
5,0

НГ Безпека життєдіяльності

72

2,0
2,0

ВП ТВП тваринництва

36

1,0

1,0
ВП ТВП рослинництва

36

1,0
1,0

ВП ТВП рослинництва (землеробство)

36

1,0

1,0
НГ Фізичне виховання

108

3,0

1,5

1,5

Економічна інформатика (навчальна практика)

108

3,0
3,060

30,5

29,5

II курс

Назва дисципліни

Обсяг, год.

Кредити ECTS

3-й семестр

4-й семестр

НГ Культурологія

144

4,0
4,0

НГ Іноземна мова

(за проф. спрямуванням)108

3,0

1,5

1,5

НФ Теорія ймовірностей і математична статистика

144

4,0

4,0
НГ Політологія

108

3,0

3,0
НГ Психологія та педагогіка

108

3,0

3,0
НФ Історія економічної думки

90

2,5

2,5
НФ Регіональна економіка

180

5,0
5,0

НФ Макроекономіка

180

5,0

5,0
НФ Мікроекономіка

180

5,0
5,0

НФ Економіко-математичне моделювання

180

5,0
5,0

НФ Бухгалтерський облік

180

5,0
5,0

НФ Статистика

108

3,0
3,0

ЗП Охорона праці

36

1,0

1,0
НГ Фізичне виховання

108

3,0

1,5

1,5

ЗП Основи наукових досліджень

36

1,0
1,0

ЗП Економетрія

54

1,5

1,5
ЗП Ціни і ціноутворення

72

2,0

2,0
ЗП Податкова система

108

3,0

3,0
Мікроекономіка (навчальна практика)

36

1,0
1,060

28

32

III курс

Назва дисципліни

Обсяг, год.

Кредити ECTS

5-й семестр

6-й семестр

НГ Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

108

3,0

3,0
НФ Маркетинг

180

5,0

5,0
НФ Економіка підприємства

360

10,0

5,0

5,0

НФ Міжнародна економіка

180

5,0
5,0

НФ Економіка праці і соціально-трудові відносини

180

5,0

5,0
НФ Менеджмент

180

5,0

5,0
НФ Фінанси

180

5,0
5,0

ВГ Економічний аналіз

90

2,5

2,5
НГ Фізичне виховання

108

3,0

1,5

1,5

НФ Національна економіка

180

5,0
5,0

НФ Гроші і кредит

180

5,0
5,0

НП Організація виробництва

180

5,0
5,0

ЗП С.-г. статистика

90

2,5

2,5
Вир. практика з економіки підприємства

36

1,0
1,0

Вир. практика з економічного аналізу

36

1,0

1,0


63

30,5

32,5

IV курс

Назва дисципліни

Обсяг, год.

Кредити ECTS

7-й семестр

8-й семестр

НП Стратегія підприємства

216

6,0
6,0

НП Обґрунтування господ. рішень і оцінювання ризиків

180

5,0

5,0
НП Економіка та організація інноваційної діяльності

180

5,0
5,0

НП Проектний аналіз

180

5,0
5,0

НП Потенціал і розвиток підприємства

180

5,0

5,0
НП Планування і контроль на підприємстві

180

5,0

5,0
ВП Цивільна оборона

54

1,5
1,5

НГ Фізичне виховання

54

1,5

1,5
ЗП Капітал підприємства: формування та використання

108

3,0
3,0

ЗП Страхування

108

3,0
3,0

ЗП Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

90

2,5

2,5
ВП Аудит

54

1,5

1,5
ВП Контролінг

72

2,0
2,0

ВП Податки і податкова політика

90

2,5

2,5
ВП Аналіз господарської діяльності

108

3,0

3,0
Комплексна виробнича практика з економіки підприємства

108

3,0
3,0

Вир. практика з аналізу господарської діяльності

108

3,0

3,0
Захист випускової роботи

144

4,0
4,0

Усього
61,5

29

32,5


ОПИСИ ДИСЦИПЛІН

1 курс

3.1. Назва. Історія економіки.

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр - 1

3.6. Кількість кредитів ECTS – 4

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка