ІнформаційноСторінка1/3
Дата конвертації31.08.2018
Розмір0,6 Mb.
  1   2   3
Інформаційно-комунікативні технології при підготовці учнів математичного ліцею до ЗНО з української мови й літератури

Сучасна освіта багата на різноманітні інноваційні педагогічні технології, які спрямовані на реалізацію мети, сучасних завдань освіти й заслуговують на увагу вчителів. Серед цих технологій не останнє місце займають інформаційно-комунікаційні технології. На думку науковців, методистів комп’ютерні технології певним чином включають елементи інших освітніх технологій, зокрема технології розвивального навчання, особистісно орієнтованого навчання, інтерактивного навчання, проектної технології.

Актуальність використання ІКТ підтверджують освітянські документи, нормативно-правові акти, постанови, укази та науково-теоретичні, методичні дослідження, праці, рекомендації, що свідчать про пильну увагу держави, науковців, психологів, методистів, а також учителів-практиків до цієї проблеми.

Науковцями доведено, що найбільш ефективно діє на людину та інформація, яка впливає на кілька органів чуття. Саме такими є інформаційно-комунікаційні технології.

Основне завдання вчителя, який використовує ІКТ, – навчити дітей добувати інформацію і її аналізувати, розвивати вміння робити це швидко й ефективно, що формує навички, які знадобиться їм у житті, незалежно від обраної професії. Використання на уроках інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє поглиблено усвідомлювати та засвоювати учням навчальний матеріал. Це створює сприятливі умови для формування в дитини здатності сприймати предмети та явища різнобічно, системно, емоційно.

Головні дидактичні функції, які реалізуються за допомогою ІКТ на уроках українськоїмови та літератури, це:

- пізнавальна (використовуючи комп’ютерні технології та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію, як ту, що зберігається на жорсткому диску власної комп’ютерної бази, так і розміщену на дисках CD-ROM чи відповідних сторінках Інтернету)

- розвивальна (робота з різноманітними комп’ютерними програмами, крім активізації літературних можливостей особистості, сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як сприйняття, логічне мислення, пам’ять, уява);

- дослідницька (у школярів з’являється можливість узяти участь у роботі літературних пошукових груп, Інтернет-конкурсах; виконувати творчі роботи різних видів, створювати власні творчі проекти, розробляти доповіді, реферати, учнівські презентації, публікації, дослідити певні проблемні питання);

- комунікативна (під час обміну інформацією між учнями створюється певна віртуальна єдність, у всіх є реальна можливість увійти на сайти популярних сучасних митців; вони мають можливість зіставити різні погляди, давати їм оцінку, формувати свої позиції).

Під час проведення уроків із застосуванням ІКТ використовую методи і прийоми:

• тестові завдання

• робота з наочними посібниками

• методика використання творчих завдань на уроках літератури із застосуванням програм Microsoft Office: Word, Power Point (складання презентацій, текстів до презентацій, малювання схем і таблиць)

• методика використання навчально – контролюючих програм .

При використанні даних програм і посібників на уроках учні розвивають увагу і пам'ять, вчаться доповнювати, редагувати запропонований матеріал, що сприяє відпрацюванню і закріпленню нових навичок в освітньому процесі, також активізації пізнавальної діяльності шляхом застосування даних технологій навчання. Навчальні програми допомагають учням поповнювати свій словниковий запас, усвідомити, наскільки вони знають правила правопису. Наявність відеофрагментів, велика кількість ілюстративного матеріалу, звуковий супровід, слухання фрагментів з досліджуваних творів у виконанні майстрів художнього читання дають учням колективно і індивідуально вибрати форми роботи на уроці, дозволяє розширити свій кругозір і поглибити свої знання, виконати роботу творчого характеру.

У своїй практиці ІКТ використовую для

пояснення нового матеріалу;

• контролю знань учнів;

• організації самостійної роботи учнів на уроці та вдома;

• організації пізнавального дозвілля учнів;

• розвитку творчої активності учнів, їх навичок роботи з програмним забезпеченням та публічного представлення результатів своєї діяльності.У роботі використовую мультимедійні супроводи власних уроків, адже мультимедіа – це сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання.

Пояснення нового матеріалу. На цьому етапі уроку найбільш ефективним є навчальний тип діяльності. Вплив навчального матеріалу на учнів багато в чому залежить від ступеня і рівня ілюстративності усного матеріалу. Візуальна насиченість навчального матеріалу робить його яскравим, переконливим, сприяє кращому його засвоєнню і запам'ятовуванню. Пропоную розробку уроку української мови в 11 класі.

Тема: Пунктуація складного речення

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації вивченого матеріалу

Методи і прийоми: метод «Прес», лексична пауза, робота творчими групами, кодування речень, різні види роботи з текстами

Мета уроку:

Навчальна:

 • узагальнити й систематизувати знання учнів про пунктограми в складному реченні;

 • формувати вміння та навички ставити потрібні розділові знаки в складному реченні та правильно вживати такі речення в мовленні;

 • виявити прогалини в знаннях, уміннях та навичках із пунктуації складаного речення і здійснити відповідну корекцію їх.

Розвиваюча:

 • розвивати комунікативні компетенції;

 • розвивати самостійність мислення, вміння робити висновки за аналогією, наводити аргументи на підтвердження власних думок;

 • формувати навички ведення дискусії.

Виховна:

 • виховувати любов до рідної мови, повагу до звичаїв та традицій людей різних національностей; патріотизм; шанобливе ставлення до обраної професії.

Обладнання : презентація, підручник із української мови, проектор

Міжпредметні зв’язки: географія, історія, етика та естетика

Хід уроку

І Фаза актуалізації

 1. Емоційне налаштування на роботу 0,5 хв.

 • Охарактеризуйте свій настрій, внутрішній стан за допомогою одного слова (дієслова або прикметника).

Епіграф уроку: «Ногами людина повинна стояти на землі своєї батьківщини, але її очі нехай бачать увесь світ» (Д. Сантаяна)

Слово вчителя. Кожен народ, кожна нація має свої звичаї й традиції, які передаються із покоління в покоління, від батьків до дітей, із роду в рід. Але сьогодні у світі відчувається прагнення до зближення, навіть уніфікації. У цьому є свої переваги, бо воно принесе взаєморозуміння між народами та країнами (особливо у справах бізнесу), але існують і недоліки, так як є багато особливостей, якими славетна кожна нація, кожний народ. Сьогодні ми на уроці будемо «подорожувати» світом звичаїв і традицій.

Лексична пауза 0,5 хв.

 • Пояснити значення слова «уніфікація»

Уніфікація – зведення чого-небудь до єдиної форми, системи, єдиних нормативів. 1. Мотивація навчальної діяльності 1 хв.

Слово вчителя. Між народами й націями багато відмінностей. Наприклад, англієць, обурений діями свого конкурента, шле йому листа: «Шановний сер, ви шахрай…», без «шановного сера» він не в змозі почати лист… Або до європейця приходять гості та захоплюються картиною на стіні чи іншою річчю, то господар задоволений. Коли ж у домі китайця почати захоплюватися річчю, господар зобов’язаний подарувати її – цього вимагає ввічливість.

Як бачимо, кожен народ має свої традиції, так й українська мова має свої правила. Сьогодні на уроці ми не лише будемо знайомитися зі звичаями людей різних народностей, а й закріпимо та узагальнимо набуті знання із пунктуації. Щоб конкретизувати, розділові знаки яких речень розглянемо, ви повинні виконати вправу з ключем.


Вправа з ключем

Запишіть слова, вставляючи пропущені букви та розподіляючи у дві колонки: у першу – з пропущеною буквою Е, у другу – з И.Ст_рилізоване молоко, конс_рви, р_бина, ер_троцити, чайн_к, лік_р, енергоспож_вання, ніж_нські огірки, нач_нки, антр_кот, д_серт, напол_он, екл_р, ялов_чина.

Стерилізоване молоко. Консерви. Лікер. Антрекот. Десерт. Наполеон. Еклер.

Рибина. Еритроцити. Чайник. Енергоспоживання. Ніжинські огірки.

Начинка. Яловичина.

Лексична пауза

Антрекот – шматок яловичини завтовшки 1,5—2 см із спинних м’язів

Еритроцити - невеликі без’ядерні клітини крові червоного кольору, завдання яких – транспорт кисню і вуглекислого газу.

ІІ Фаза побудови знань


 1. Удосконалення мовних знань, умінь і навичок шляхом лінгвістичного спостереження

Текст для дослідження

Англійці з особливою повагою ставляться до етикету. Вирушаючи до Англії, слід пам’ятати такі правила.

За столом руки необхідно тримати на колінах, а ніж та виделку не прибирати зі столу. Чай ніколи не пють із вершками, а сандвіч беруть рукою. У ресторані чайові не прийнято давати нав’язливо, але треба гроші непомітно покласти на край тарілочки. Рукостискання використовується лише при знайомстві, і далі треба обходитися поклонами.

Етикет англійців можна назвати «скромною ввічливістю»; а вони кажуть: «Джентльмен той, хто не промовляє цього слова»

Метод «Прес» • Пояснити розділовий знак у другому реченні.

 • Назвати прості речення у поданому тексті.

 • Назвати складносурядні речення. Довести, що вони є складносурядними.

 • Пояснити розділові знаки в складносурядних реченнях.

Метод «Синтез думок» «Розділові знаки в складносурядному реченні»Творче завдання

Складіть складносурядне речення про етикет англійців, в якому ставиться тире.Зразок. Вичерпалася в англійця тема про погоду – і розмова звелася нанівець. Надто емоційно розповідаєш англійцю, при цьому розмахуючи руками, – і ти невихована людина. Розпочав розмови про роботу після трудового дня – і не маєш співрозмовника.


 1. Удосконалення мовних знань, умінь і навичок шляхом виконання тренувальних вправ

Поянювальний диктант

Пригадати, які речення називаються складнопідрядними, пояснити вживання розділових знаків у них. Побудувати структурну схему передостаннього речення.Китай – дуже специфічна країна, в якій під час встановлення стосунків головне – «формування духу дружби».

На початку розмови діє правило, за яким гість говорить першим. Якщо вас запитали про вік, про справи в родині, поцікавились здоровям дітей, то не ображайтесь, так як це щирий інтерес до вас.

Вас із радістю запросять у гості або в ресторан на обід, де подадуть не менше двадцяти страв. Якщо ви не готові пригоститися запропонованою екзотичною стравою, не відмовляйтеся демонстративно. Спробуйте зїсти хоча б маленький шматок. Що залишиться, змішайте на тарілці. Якщо подають до столу суп – це знак того, що обід іде до закінчення. Гість встає із-за столу першим.

Робота з таблицею «Розділові знаки в складнопідрядних реченнях»

Підсумувати, які розділові знаки ставляться в складнопідрядних реченнях

 1. Удосконалення мовних знань, умінь і навичок шляхом виконання творчих завдань

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка