Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби) нав-чаль-ного кон-тенту плани практич-них (семінар-ських) занять завдан-ня для лабора-торних робіт завдання для само-стійної роботи студентівСторінка5/5
Дата конвертації09.12.2018
Розмір0.73 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5
21

Нові інформаційні технології
Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології/ Баженов В.А.,Венгерський П.С.,Горлач В.М. та ін.

К. : Каравела, 2003.

113Ярмуш О. В.


Інформатика і комп'ютерна техніка

К. : Вища освіта, 2006.

100Морзе Н. В.


Основи інформаційно-комунікаційних технологій

К. : Вид. група ВНV, 2008.

9Мамченко, С. Д.


Основи інформатики та обчислювальної техніки : практикум

К. : Знання, 2007.

5Макарова М. В.


Інформатика та комп'ютерна техніка

Суми : Університетська книга, 2003.

1


Сучасні інформаційні засоби навчання/ П. К. Гороль, Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевский, О. В. Шестопалюк.

. : Освіта України, 2007.

5Глинський, Я. М.


Практикум з інформатики.

Львів : Деол, 2002.

1


Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах/ Т. М. Валецька, П. І. Бабій, І. А. Григоришин та ін.

К. : Дакор, 2008

1

22

Методика навчання основ медичних знань та проведення санпросвітницької роботи

Буянов В. М.Первая медицинская помощь

М. : Медицина, 1981.

30Готовцев П. И.


Лечебная физическая культура и массаж

М. : Медицина, 1987.

2Заликина Л. С.


Общий уход за больными

М. : Медицина, 1979

16Глива, Є.

Вступ до психотерапії

К. : Кондор, 2009.

6Мухина, С. А.


Общий уход за больными

М. : Медицина, 1989.

26Мухін В. М.


Фізична реабілітація

К. : Олімпійська література, 2000.

1Нетяженко В. З.


Загальний та спеціальний догляд за хворими

К. : Здоров'я, 1993.

30


Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних станах / І. І. Тітов, О. В. Волошинський, Л. В. Глушко, О. І. Дацюк.

Вінниця : Нова Книга, 2009.

5Фролов, Л. А.


Общий уход за пораженными и больными

Минск : Вышэйшая школа, 1989.

202


Физическая реабилитация / Под общ. ред.С.Н.Попова.

Ростов-на-Дону : Феникс, 2005

1

23

Діагностика і моніторинг рівня здоров'я

Романенко В. А.


Диагностика двигательных способностей

Донецк : ДонНУ, 2005.

1Шевченко В. П.


Діагностика фізичного стану студентів

Х. : ХарДазт, 2000.

1Шкляр В. С.


Диагностика внутренних болезней

К. : Вища школа, 1972.

1


Распознавание образов и медицинская диагностика / Под ред. Ю.И.Неймарка

М. : Наука, 1972.

1

24

Теорія, види і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Фоменко, Н. В.Рекреаційні ресурси та курортологія

К. : Центр навч. літ-ри, 2007.

1Грибан Г. П.


Життєдіяльність та рухова активність студентів

Житомир : Рута, 2009.

1

25

Біологія
Биология В 2-х кн. / В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И. Н. Волков, В. В. Синельщиков ; Под ред. В.Н.Ярыгина.

М. : "Высш. школа", 1997.

1Фурсов В. И.


Введение в биологию

Минск : Вышэйшая школа, 1966

2Слюсарев А. А.Биология

К. : Вища школа, 1987.

1


Практикум по общей биологии с основами генетики / Ред. В.В. Маховко.

Ташкент : Медицина, 1981

1


Збірник задач і вправ з біології/ за ред. А.Д.Тимченка.

К. : Вища школа, 1992.

13

26

Фітологія

Миркин, Б. М.


Современная наука о растительности

М. : Логос, 2001

1


Медицинская ботаника/ А. Г. Сербин, Л. М. Серая, Н. М. Ткаченко, Т. А. Слободянюк ; Под общ. ред. Л.М.Серой..

– Х. : Изд-во НФАУ "Золотые страницы", 2003

10Мороз І. В.


Ботаніка з основами екології

. : Вища школа, 1994

98Сербін А. Г.


Фармацевтична ботаніка

Вінниця : Нова Книга, 2007

2


Ботаника. Учебно-полевая практика/ В.П.Руденко, А.Г.Сербин, Л.М.Городнянская.:Под общ.ред.А.Г.Сербина.

Х. : Изд-во НФАУ."Золотые страницы", 2001.

59Бавтуто, Г. А.Учебно-полевая практика по ботанике

Минск : Вышэйшая школа, 1990

47Мамчур Ф. І.  Рослини лікують

К.  : Знання УРСР, 1971. 

1Барна, М. М.  

Декоративні лікарські рослини

Тернопіль  : Підручники і посібники, 2006.

3


Лікарські рослини  : Енциклопедичний довідник / Лебеда А.П., Джуренко Н.І., Ісайкіна О.П. 

К., 1990. 

1

Ректор М.О. Носко

3. Перелік фахових періодичних видань


№ з/п

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

ЖурналиОснови здоров’я

2016Здоров’я та фізична культура + Бібліотека.

Комплект у складі: г. «Здоров’я та фізична культура»г. «Здоров’я та фізична культура. Бібліотека»

2016Спортивний вісник Придніпров'я

2001-2015Теорія та практика фізичного виховання

2001Теорія і методика фізичного виховання і спорту

1999-2000, 2003, 2011Фізичне виховання в рідній школі

1996-2016Український біохімічний журнал

1983-2015Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки

2005Безпека життєдіяльності

2016Все для вчителя

2016Довідник спеціаліста з охорони праці

2016Екологічний вісник

2016

Збірники наукових праць

1.

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету

1998-2016


Ректор М.О. Носко

Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка