Інформатика
Скачати 15,46 Mb.
Сторінка14/14
Дата конвертації26.11.2016
Розмір15,46 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Основні посібники та підручники
1. Володіна І. Л. Інформатика. 9 клас. / І. Л. Володіна, В. В. Володін. Х.: Гімназія,

2009.


2. Завадський І. О. Інформатика. 9 клас. / І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левчен- ко. К.: ВГ ВНV, 2009.

3. Завадський І. О. Інформатика. 10 клас (рівень стандарту). / І. О. Завадський, І. В. Стецен- ко, О. М. Левченко. К.: ВГ ВНV, 2010.

4. Завадський І.О. Інформатика. 11 клас (рівень стандарту). / І. О. Завадський, І. В. Стецен- ко. К.: ВГ ВНV, 2011.

5. Морзе Н. В. Інформатика. 9 клас. / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. К.: УВЦ «Школяр», 2009.

6. Морзе Н.В. Інформатика. 10 клас (рівень стандарту). / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. К.: УВЦ «Школяр», 2010.

7. Морзе Н. В. Інформатика. 11 клас (рівень стандарту). / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузмінська. К.: УВЦ «Школяр», 2011.

8. Ривкінд Й. Я. Інформатика. 9 клас. / Й. Я. Ривкінд, В. В. Шакотько, О. М. Лисенко. К.: Генеза, 2009.

9. Ривкінд Й. Я. Інформатика. 10 клас (академічний рівень, профільний рівень). / Й. Я. Рив- кінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. К.: Генеза, 2010.

10. Ривкінд Й. Я. Інформатика. 10 клас (рівень стандарту). / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. К.: Генеза, 2010.

11. Ривкінд Й. Я., Інформатика. 11 клас (академічний, профільний рівень). / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. К.: Генеза, 2011.

12. Ривкінд Й. Я., Інформатика. 11 клас (рівень стандарту). / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. К.: Генеза, 2011.
Додаткові підручники та навчальні посібники
13. Бодрик О. О. Інформатика. Тестовий контроль. 9 клас. / О. О. Бодрик, О. Г. Захар, Ж. В. По- тапова, Т. В. Тихонова. Х.: Веста, 2011.

14. Завадський І. О. Практикум і робочий зошит з інформатики. 9 клас. / І. О. Завадський, О. В. Пасічник, В. В. Бойчук. К.: ВГ ВНV, 2009.

15. Збірник завдань, тренувальних вправ, самостійних і практичних робіт, завдань для тема- тичного оцінювання з інформатики. 9 клас. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. Л. Чернікова, В. В. Шакотько. К.: Генеза, 2009, 2010.

16. Корнієнко М. М. Експрес-контроль. Інформатика. 9 клас. / М. М. Корнієнко, Н. Г. Тро- ненко, І. Д. Іванова. Х.: Ранок, 2010, 2011.

17. Корнієнко М. М. Інформатика. Короткий довідник. / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова. Х.: Ранок, 2010, 2011.

18. Корнієнко М. М. Експрес-контроль. Інформатика. 10 клас (рівень стандарту, академічний).

/ М. М. Корнієнко, Н. Г. Троненко, І. Д. Іванова. Х.: Ранок, 2010.

19. Малий П. М. Робочий зошит з інформатики. 9 клас. / П. М. Малий. Івано-Франківськ: ОІППО, 2010.Зміс т
рівень стандарту, академічний рівень

Варіант 1............................................................... .... 3

Варіант 2............................................................... .... 8

Варіант 3............................................................... ... 13

Варіант 4............................................................... ... 18

Варіант 5............................................................... ... 23

Варіант 6............................................................... ... 28

Варіант 7............................................................... ... 34

Варіант 8............................................................... ... 37

Варіант 9............................................................... ... 42

Варіант 10............................................................... .. 45

Варіант 11............................................................... .. 49

Варіант 12............................................................... .. 53

Варіант 13............................................................... .. 58

Варіант 14............................................................... .. 61

Варіант 15............................................................... .. 65

Варіант 16............................................................... .. 68

Варіант 17............................................................... .. 72

Варіант 18............................................................... .. 76

Варіант 19............................................................... .. 80

Варіант 20............................................................... .. 83
Профільний рівень

Поради до виконання завдань 19............................................ 88Поради до виконання завдань 20............................................ 89
Перелік підручників та навчально-методичних посібників ......................... 93

Y 2011-2012 HaBqaJihHOMY pou;ip;ep)l(aBHa rrip;cyMKOBa aTeCTaiJ;i.H yqHiB 11 KJiacy 3araJibHOOCBiTHiX HaBqaJibHJ1X

3aKJiap;iB 3p;iVrCHIO€TbC.H 3a 36ipHMKaMM,peKOMeHp;OBaHMMJ1MiHicTepcTBOM ocBiTM i HayKM,Morrop;iTa crropTy YKpai:HM

nponOHYEMO KOMnneKT BIIIAaHb AnSI ycniWHo'iniArOTOBKIII AO Aep>KaBHo'iniACYMKoso'iaTecTa4i'i:

+ YKPAiHCbKA MOBA.11 Knac: Kpai 3pa3KVI nepeKa3iB .QO 36ipHV1Ka nepeKa3iB .QllR

,Qep>KaBHo·lni.QCYMKoso·laTecTal...\i"l3 yKpa·IHCbKo·lMOBVI. -X.: PaHoK-HT, 2012

+ ICTOPIH YKPAiHVI.11 Knac: Bi.Qnosi.Qi.QO 36ipHV1Ka 3aB.QaHb .QllR .Qep>KaBHo·lni.QCYMKoso·laTecTal...\i"l3 icTopiY YKpa·IHVI.-X.: PaHOK-HT,2012

+ BCECBITHH ICTOPIH. 11 Kllac: Bi,QnoBi,Qi,QO 36ipH111Ka 3aB,QaHb ,QllR ,Qep>KaBHO"I

ni.QCYMKoso·laTecTal...\i"l 3i scecsiTHbo·l icTopi'l.-X.: PaHoK-HT,2012

+ MATEMATVIKA. 11 Knac: Po3B'R3aHHR scix 3aB.QaHb:,ll,o 36ipHV1Ka 3aB.QaHb .QllR

,Qep>KaBHo·lni.QcyMKoso·laTecTal...\i"l3 MaTeMaTVIKVI.- X.: PaHoK-HT,2012
rEorPA 11 KJlaC: Bi,QnOBi,Qi,QO 36ipHV1Ka 3aB,QaHb ,QJlR ,Qep>KaBHo'lni.QCYMKOBo·l aTecTal...\i'l3 reorpai'l.-X.: PaHoK-HT, 2012

+ OCHOBVI EKOHOMIKVI. 11 Kllac: Bi.QnoBi.Qi.QO 36ipH111Ka 3aB,QaHb .QllR ,Qep>KaBHo·l

ni.QCYMKoso·laTecTal...\i'l3 ocHoB eKoHoMiKVI.- X.: PaHoK-HT, 2012

nPAB03HABCTBO. 11 KJlaC: Bi,QnOBi,Qi,QO 36ipHV1Ka 3aB,QaHb ,QJlR ,Qep>KaBHo'l ni.QCYMKoso·laTecTal...\i"l3 npaB03HaBCTBa.-X.: PaHoK-HT,2012+ 510nonH. 11 Knac: Bi.Qnosi.Qi.QO 36ipHV1Ka 3aB.QaHb .QllR ,Qep>KaBHo·lni.QcyMKoso'l

aTecTal...\i'l3 6ionori'l.-X.: PaHoK-HT, 2012

+ AHrnlli1CbKA MOBA. 11 Knac: Bi.Qnosi.Qi.QO 36ipHV1Ka 3aB.QaHb .QllR .Qep>KaBHo·l

ni.QCYMKOBo·laTeCTal...\i"l 3 aHrnii71CbKO.IMOBVI. -X.: PaHOK-HT,2012

+ IH 11 Knac: Bi,QnoBi.Qi.QO 36ipHV1Ka 3aB.QaHb .QllR ,Qep>KaBHO"I ni.QCYMKoso'l

aTecTal...\i'l3 iHopMaTVIKVI.- X.: PaHoK-HT, 2012


CsoeqacHa rri rOTOBKa - 3arropyKa ycrrixy!


www.e-ranok.com.ua
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка