Інформатика
Скачати 15,46 Mb.
Сторінка3/14
Дата конвертації26.11.2016
Розмір15,46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

18. Задача на програмування мовою Pascal.

Дано: x, y координати точки.

Знайти: чи належить задана точка області, обмеженій графіком функції y = sin x

ком [0, π] осі ОХ.


та відріз-Розв’язання. 0 x π , тому що область обмежена відрізком [0, π] Pascal значення π збері-

гається в константі Рі);y 0 лежить вище осі ОХ;

y sin x

лежить нижче графіка функції y = sin x .Використовуємо повне галуження (див. В-1, 18).

program zadacha18_3;

var x, y: real;begin

writeln('введіть x, y');

readln(x, y);

if (x>=0) and (x<=Pi) and (y>=0) and (y<=sin(x))

then writeln('належить області')

else writeln('не належить області')

end.18  Рівеньстандарту,академічнийрівень

ва Р іант 4

Частина 1
1. Відповідь: В.

У В-2, 10 розглянуто характеристики растрових графічних зображень.Неподільний елемент зображення, зазвичай квадратної форми, який має певний колір, називається пікселем.
2. Відповідь: Б.

Об’єкт частина текстового документа, яку можна розглядати як єдине ціле та оброб- ляти певними засобами. Основними об’єктами документа MS Word є: текстові об’єкти (символ, слово, рядок, абзац, сторінка, розділ), таблиця, зображення, інші об’єкти.

Абзац частина тексту, яка закінчується натисканням клавіші ENTER. Абзацу при- значаються такі властивості: вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал тощо.

Сторінка частина тексту, обмежена лініями поділу сторінок, для якої можна призна- чити такі параметри: розмір полів, орієнтація, розмір паперу.
3. Відповідь: Г.

У MS PowerPoint існують три основні режими: звичайний режим, сортувальник слайдів і показ слайдів, які можна встановити за допомогою команд меню Вигляд або кнопок .

Звичайний режим це основний режим редагування, який використовується для запису

і розробки презентації.Сторінки нотаток область у звичайному режимі для введення заміток до слайда.

Режим сортувальника слайдів це подання слайдів у формі ескіза.

Показ слайдів займає весь екран комп’ютера, як при реальній презентації.

Режим відображення презентації, створеної засобами MS PowerPoint, який дає змогу переглянути всі слайди презентації у вигляді ескізів, це сортувальник слайдів.


4. Відповідь: Б.

У MS Excel посилання вказує на клітинку або діапазон клітинок аркуша.Абсолютне посилання це адреса клітинки, яка не змінюється при копіюванні формул до інших клітинок. Для цього перед адресою стовпця (літерою) та рядка (числом) ставиться знак $ (наприклад, $А$1).

Відносне посилання засноване на розташуванні клітинки, на яку є посилання, відносно клітинки з формулою. При копіюванні формули в іншу клітинку відносне посилання автома- тично коригується (наприклад, A1).

Мішане посилання на клітинку містить абсолютну адресу стовпця та відносну адресу рядка або абсолютну адресу рядка та відносну адресу стовпця (наприклад, $А1, А$1).

Абсолютне посилання на клітинку $B$5.


5. Відповідь: А.

Таблиці в СУБД MS Access призначені для зберігання даних бази.


6. Відповідь: Б.

У В-2, 6 розглянуто базові структури алгоритмів.

Цикл з передумовою один із типів базової алгоритмічної структури.
Частина 2

Варіант4  197. Відповідь: А, Б, В, Д.

У В-4, 5 розглянуто призначення таблиць у СУБД MS Access.З даними за допомогою об’єкта Таблиця СУБД MS Access можна виконувати операції введення і редагування даних (додавання даних, редагування даних, видалення запису), ви- конувати просте сортування (усі записи поля сортуються за зростанням або за спаданням), виконувати пошук даних (за зразком у таблиці, із використанням фільтрів).
8. Відповідь: А, Б, Д.

Недруковані символи це символи, які не виводяться на папір під час друку, але допо- магають під час форматування тексту.

Увімкнути режим виведення недрукованих символів на екран можна за допомогою кноп- ки Недруковані знаки панелі інструментів Стандартна або комбінації клавіш Ctrl + *.

Недрукованими символами є символ кінця абзацу , розриву рядка , знаку

табуляції .

9. Відповідь: А, В, Г, Д.

У MS Excel команда меню Формат Рядок відкриває спадне меню, яке надає можливість виконати дії над рядками електронної

таблиці.

Можна виконати такі дії: відображувати, приховувати, здій- снювати автодобір висоти, змінювати висоту.


10. Відповідь: А, Б, В, Д.

Графічний растровий редактор MS Paint входить до складу стандартних застосунків прикладного призначення Windows.

За допомогою команди Малюнок Розтягнути/Нахилити відкриється діалогове вікно Роз-

тягнення й нахил, у якому можна змінити розмір малюнка по горизонталі та вертикалі (рис. а).

За допомогою команди меню Малюнок Атрибути в діалоговому вікні Атрибути можна визначити дату збереження та розмір файла, роздільну здатність малюнка; вибрати одиницівимірювання розміру області малювання, встановити його значення, вибрати палітру: чорно- білу або кольорову (рис. б).


а б


20  Рівеньстандарту,академічнийрівень

MS Paint надає можливість працювати з графічними файлами різних форматів: .BMP,Тип файла

Глибина кольору

24-розрядний малюнок BMP

24

.JPEG, .TIFF, .PNG

24

GIF

8.GIF, .JPEG, .TIFF, .PNG. Створені зображення можна зберігати з різною глибиною кольору.Тип файла

Глибина кольору

Монохромний малюнок BMP

1

16-кольоровий малюнок BMP

4

256-кольоровий малюнок BMP

8


Якщо потрібний колір відсутній в основній палітрі, його можна розмістити на додаткову палітру або замінити ним один із наявних кольорів палітри за допомогою

команди меню Палітра Змінити палітру...,

встановивши у відповідних полях значен-

ня базових компонентів потрібного кольору в колірних моделях HSB або RGB (рис. в).Таким чином, графічне зображення, що створене за допомогою графічного редак- тора, має такі властивості: розмір зображен- ня, роздільну здатність зображення, глиби- ну кольору та колірну модель.

в
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка