Інформатика
Скачати 15,46 Mb.
Сторінка4/14
Дата конвертації26.11.2016
Розмір15,46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

11. Відповідь: А, В, Г, Д.

Оптичний диск це сучасний носій інформації, для запису даних на який використо- вуються лазерні технології.

Види оптичних дисків:Компакт-диск, або CD перший оптичний диск, являє собою пластиковий диск діаметром близько 5 (12 мм), інформація на який записується за допомогою лазерного дис- ководу (до 800 Мбайтів).

Цифровий диск, або DVD служить для збереження великих обсягів інформації (до 17 Гб).

Blu-ray Disc, або BD це наступне покоління формату оптичних дисків, що вико- ристовується для зберігання відео високої якості та даних із підвищеною щільністю.

Параметри дисків:

ROM інформація записується на спеціальній заводській апаратурі і не може змінюватись.

R дані можна записати за один або кілька разів (сеансів), видалення неможливе.

±R позначає різні технології запису диску.RW можна багаторазово записувати і видаляти дані (до 1000 разів).

Примітка. На комп’ютерах з операційною системою MS Windows 2007 є можливість ба- гатократного додавання і стирання одного або кількох файлів у таких дисках: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R або BD-RE.

Джерело: http://windows.MS.com/ru-RU/windows7/Which-CD-or-DVD-format-should-I-use

Види дисків, з яких не можна видаляти дані та на які можна записати дані кілька разів: CD-R, DVD-R, DVD-R+, BD-R.


12. Відповідь: Г, Д.

Мова спосіб подання інформації. Розрізняють природні і формальні мови. Природні людські мови мають усну і письмову форми.

Формальними мовами є: нотна грамота, дорожні знаки.


Частина 3

Варіант4  21


13. Відповідь: А 2, Б 5, В 4, Г 1, Д 3.

Доменна адреса комп’ютера це символьна адреса, що складається на основі доменної системи імен і являє собою кілька сегментів (слів), які розділяються крапками.

Перші домени верхнього рівня Top-Level Domains (TLD) були трибуквені й познача- ли тип організацій, які до них належали (com, edu, int, gov, mil, net, org). Потім був створений міжнародний стандарт для доменів країн двобуквені домени.

Доменні адреси різних країн:

А Україна ua;

Б Росія ru;

В Сполучені Штати Америки us;

Г Велика Британія uk;

Д Німеччина de.
14. Відповідь: А 4, Б 5, В 2, Г 1, Д 3.

Типи даних СУБД MS Access:А текстовий для алфавітно-цифрових символів, включаючи текст, а також текст і цифри, які не використовуються в обчисленнях;

Б грошовий для зберігання грошових значень;

В числовий для числових значень (цілих або дробових), які використовуються в об- численнях;

Г поле об’єкта OLE для зберігання об’єктів Object Linking and Embedding з інших

програм Windows;Д дата/час для зберігання значень дат і часу.

OLE (Object Linking and Embedding) є технологією спільного використання файлів різними програмами MS Office. Поле об’єкта OLE використовується для збереження зобра- жень (або посилання на них) і файлів інших програм MS Office безпосередньо в базі даних.

15. Відповідь: А 2, Б 3, В 1, Г 5, Д 4.

У MS Word команда меню Таблиця Властивості таблиці..., вкладки діалогового вікна

Властивості таблиці або команда контекстного меню Властивості таблиці дозволяють: задати

метод вирівнювання таблиці на сторінці документа; задати спосіб розташування таблиці в тексті; визначити вигляд оформлення зовнішніх і внутрішніх меж таблиці; задати розміри внутрішніх полів у клітинках та інтервали між ними; призначити параметри виділених рядків (стовпців, клітинок).

Властивості таблиці:

А розмір таблиці задається шириною таблиці в сантиметрах або у відсотках від ширини ар- куша;

Б ширина стовпців, висота рядків, розміри

окремих клітинок задаються в сантиме- трах або відсотках від розміру таблиці; спосіб вирівнювання таблиці на сторінці може набува- ти таких значень: зліва або справа, по центру;

В спосіб обтікання таблиці текстом може на-

бувати таких значень: без обтікання навколо таблиці;

Г межі таблиці задаються кольором, типом

і шириною штриха для меж усієї таблиці або окремих її об’єктів;Д заливка об’єктів таблиці задається кольором

і візерунком.
22  Рівеньстандарту,академічнийрівень

Частина 4
16. Завдання на створення запиту СУБД MS Access.

1) Відкриємо файл бази даних Розклад руху літаків.mdb.

2) Додамо таблицю Квитки у вікно конструктора запитів.

3) Перетягнемо поля Рейс, Тариф, Квитки в нижню частину бланка запиту (рис. а).

4) Для відбору записів, тариф на які не перевищує 90 грн, на значення поля Тариф встано- вимо умову відбору <=90 у рядку Условие отбора (Умова відбору).

5) Збережемо запит.У режимі перегляду таблиці запит має вигляд, як показано на рис. б.

а б
17. Для виконання завдання можна скористатися такими посиланнями:

http://www.trud.ua//jobs/list.html інформація про вакансію дизайнера в Україні на сайті trud.ua.

Вимоги до веб-дизайнера:

http://www.antula.ru/web-designer.htm

http://www.w-sight.com/statya5.shtml

Адреси сайтів для пошуку вакансій по Україні (професія веб-дизайнер):

http://job.ukr.net/vacancy/kw-web_дизайнер/

http://jooble.com.ua/search-vacancy-ukraina/ctg-all у вікні «Должность» увести «веб- дизайнер».

http://job4it.net/vacancy_search/17/

http://www.e-recruiter.com.ua/?bookmark=vacancy&spec=373

Зарплату веб-дизайнерів і вимоги до них можна отримати на сайті trud.ua, впорядкував- ши вакансії за потрібним критерієм.
18. Задача на програмування мовою Delphi.

Встановити в Інспекторі об’єктів для об’єкта Form значення Caption Лінива кнопка,

Width = 350, Height = 205.

З палітри компонентів (вкладка Standart) вибираємо компонент Button.

В Інспекторі об’єктів для об’єкта Button значення Caption Спробуй натиснути на мене, влас- тивість WordWrap true, для переносу слів на кнопці.

Довільні числа визначаються функцією Random.unit Unit1; interface uses


Варіант5  23

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;

type


TForm1 = class(TForm)

Button1: TButton;

procedure Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: іnteger);

private


{ Private declarations }

public


{ Public declarations }

end;


var Form1: TForm1;

implementation {$R *.dfm}procedure TForm1.Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y:

іnteger);begin

randomize;

Button1.Top := 10+10*random(9); Button1.Left := 10+25*random(9);

end;

end.


ва Р іант 5
Частина 1
1. Відповідь: Б.

Пристрої виведення пристрої, які подають інформацію у формі, доступній для люд- ського сприйняття.

До пристроїв виведення належать монітор, принтер, плотер, гучномовець, графобудів- ник, звукові колонки, навушники, мультимедійні проектори тощо.Пристрої виведення із наведеного: монітор, принтер, плотер, гучномовці, навушники.
2. Відповідь: Б.

У В-4, 2 розглянуто поняття об’єкта текстового документа, абзацу та сторінки.

У MS Word за допомогою команди меню Формат Абзац можна задати такі параметри розташування тексту:

відступи розташування тексту аб-зацу відносно полів документа. Як правило, розрізняють три види відступів: відступ зліва (ліва границя абзацу) відстань, на яку ліва границя тексту абзацу відстоїть від лівого поля сторінки (відступ > 0) або на яке вона заходить у ліве поле (відступ < 0); відступ справа (пра- ва границя абзацу); абзацний відступ (відступ першого рядка);

вирівнювання абзацу: по лівомукраю — стандартне вирівнювання а замов- чуванням); по правому краю; по центру; по ширині з обох відступів;


24  Рівеньстандарту,академічнийрівень

міжрядковий інтервал відстань по вертикалі між рядками тексту в абзаці;

інтервал перед абзацом, інтервал після абзацу додаткові вертикальні інтервали,

що установлюють між абзацами.

Для встановлення розташування даних у рядку використовується табуляція (коман- да меню Формат Табуляція...), яка дозволяє задати відступи першого рядка абзаца, дає можливість розташувати текст у кілька колонок, забезпечує вертикальне вирівнювання тек- сту або чисел за крапкою в десяткових дробах, використовується при створенні списків, змісту тощо.

Розташувати текст у вигляді колонок можна за допомогою команди меню Формат

Колонки... .

Визначити розташування абзаців по вертикалі на сторінках, які заповнені текстом лишечастково, можна за допомогою команди Вирівнювання тексту по висоті (команда меню Файл

Параметри сторінки).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка