Інформатика
Скачати 15,46 Mb.
Сторінка7/14
Дата конвертації26.11.2016
Розмір15,46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

6. Відповідь: Г.

Транслятор програмний засіб, який перекладає програми, записані мовою програму- вання, в машинні коди.

Інтерпретатор програмний засіб, який кожну інструкцію програми перекладає в ма- шинні коди та виконує її.

Компілятор програмний засіб, який перекладає всі інструкції програми в машинні коди, які потім можуть бути виконані (створюється об’єктний код усієї програми).

Програмний засіб, який однозначно перетворює код програми високого рівня у машин- ний для виконання програми в цілому, компілятор.


7. Відповідь: А, Г.

Частина 2

Лічильник MS Access 2007 Автонумерація) спеціальний тип даних для натураль- них чисел з автоматичним нарощуванням.

Для створення полів, у які при додаванні запису автоматично вводиться унікальне число, в MS Access існує тип даних Лічильник. Поле лічильника може генерувати три типи чисел: такі, що послідовно зростають на одиницю, випадкові числа, а також коди реплікації. Най- частіше послуговуються лічильником послідовно зростаючих чисел, який зручно використо- вувати як первинний ключ таблиці.

Поля з типом даних Лічильник можуть формуватися додаванням одиниці, за допомогою випадкових чисел.
8. Відповідь: В, Д.

Адреса клітинки в табличному процесорі MS Excel позначається назвою стовпця і но- мером рядка.Ім’я рядка це номер рядка.

Ім’я стовпця це буква латинського алфавіту від A до Z, або їх комбінації (АА, АВ...). Неправильні імена клітинок: діапазон1, СД355 імені використовуються букви росій-

ського алфавіту, S412в номері рядка використовується символ).

Правильні імена клітинок електронної таблиці MS Excel: CV265, G13.
9. Відповідь: А, Б, Г, Д.

У В-4, 15 розглянуто властивості таблиці як об’єкта текстового документа MS Word. Властивості таблиці: межі таблиці, заливка об’єктів таблиці, спосіб обтікання таблиці

текстом, спосіб вирівнювання таблиці на сторінці.
10. Відповідь: Б, В.

У В-1, 10 розглянуто властивості векторних зображень.

Векторні зображення характеризують такі твердження: графічне зображення будується із графічних примітивів; кожне графічне зображення має багатошарову структуру.
11. Відповідь: А, Г, Д.

Центральний процесор (ЦП) основний пристрій комп’ютера, призначений для оброб- ки інформації. Сучасний ЦП виготовляється на єдиному напівпровідниковому кристалі, тому називається також мікропроцесором, або просто процесором.

Основні характеристики процесорів:тип

залежно від фірми виробника та технології створення, наприклад Intel(Pentium, Core2Duo тощо), AMD (Duron, Athlon тощо);

А розрядність максимальна довжина двійкового коду, який може опрацьовуватись процессором, у сучасних процесорах 32 і 64 біти;

швидкодія середня кількість операцій, які виконуються за одиницю часу, одиниці вимірювання кількість операцій за секунду, значення в сучасних процесорах

8 млрд операцій за секунду і більше;Варіант6  31

кеш-пам’ять ємність кеш-пам’яті першого та другого рівнів деяких джерелах ємність кеш-пам’яті не відносять до властивостей процесорів);Г кількість ядер кількість однакових за своєю структурою процесорів, що об’єднані

в одну мікросхему, значення в сучасних процесорах від 1 до 4 одиниць;Д тактова частота частота керуючих сигналів, які узгоджують роботу пристроїв процесора, одиниці вимірювання Герц, у сучасних процесорах 3 ГГц і більше.
12. Відповідь: А, В.

У В-1, 12 подано визначення аналогових сигналів.

Аналогові сигнали: напруга, що плавно змінюється; звук, що відтворюється акустичною системою.
Частина 3
13. Відповідь: А 2, Б 1, В 4, Г 5, Д 3.

У В-4, 13 розглянуто поняття доменної адреси комп’ютера.

Адреса інформаційного ресурсу в мережі називається його URL-адресою уніфікованим

(універсальним) покажчиком місцезнаходження ресурсу. URL-адреса має таку структуру:протокол://доменне ім’я[:порт]/шлях/ім’я файла

А протокол метод доступу;

Б ім’я сервера доменне ім’я комп’ютера, на якому розміщено дані;

В порт логічний канал, яким передаються дані;

Г шлях послідовність розділених навскісними рисками імен каталогів і підкаталогів, в останньому з яких міститься потрібний файл;

Д ім’я файла ім’я файла, який потрібно відкрити.
14. Відповідь: А 2, Б 3, В 4, Г 5, Д 1.

Типи даних та їхнє призначення:А текстовий для алфавітно-цифрових символів, включаючи текст і цифри, а також текст і цифри, які не використовуються в обчисленнях;

Б гіперпосилання для зберігання гіперпосилань, які забезпечують доступ до веб-

сторінок, або до файлів, або на об’єкти MS Access, які зберігаються в базі даних;В поле об’єкта OLE для зберігання об’єктів Object Linking and Embedding з інших програм Windows;

Г логічний для логічних значень: Так / Ні, Істина / Хибна, чи Вкл. / Викл.;

Д майстер підстановок для запуску Майстра підстановок; дає змогу створювати поле, в якому у вигляді списку, що розкривається, відображуються значення з іншої таблиці, запиту або списку значень.
15. Відповідь: А 2, Б 1, В 4, Г 5, Д 3.

Фрагмент це частина тексту, яка може містити декілька символів, слів, речень, аб- заців або весь текст.

Виділення відокремлення фрагмента тексту за допомогою спеціального позначення. Текстовий процесор MS Word надає можливість прискореного виділення таких фрагментів: слово, рядок, абзац, речення, весь документ та ін.

А довільний горизонтальний фрагмент вибрати початок фрагмента і, утримуючи на-

тиснутою клавішу Shift, вибрати кінець фрагмента;Б довільний вертикальний фрагмент вибрати початок фрагмента і, утримуючи натис- нутою клавішу Alt, натиснути ліву клавішу миші та, не відпускаючи її, перемістити вказівник до кінця потрібного фрагмента;

В абзац тричі клацнути в довільному місці абзацу;

Г кілька рядків підряд вибрати місце зліва від першого рядка фрагмента і перемістити вказівник вниз або вгору на потрібну кількість рядків за допомогою натиснутої лівої клавіші миші;

Д увесь документ тричі клацнути зліва від довільного рядка тексту.


32  Рівень стандарту,академічнийрівень

Частина 4
16. Завдання на створення запиту СУБД MS Access.

1) Відкриємо файл бази даних Підприємство.mdb.

2) Додамо таблицю Кадри у вікно конструктора запитів.

3) Перетягнемо поля Прізвище, Ім’я, По батькові, Посада, Оклад у нижню частину бланка запиту (рис. а).а
4) Для відбору співробітників, які працюють на посаді робітник, на значення поля Посада

встановимо умову відбору «Робітник» у рядку Условие отбора (Умова відбору).

5) Збережемо запит.

У режимі перегляду таблиці запит має вигляд, як показано на рис. б.б
17. Для виконання завдання можна скористатися такими посиланнями:

http://www.plaza.kh.ua/ інтернет-магазин цифрової техніки «Plaza»: ноутбуки, комп’ютери, комплектуючі.

http://www.plaza.kh.ua/guarantee/ сервісні центри. Гарантійне обслуговування придбаних товарів здійснюють авторизовані сервісні центри, координати яких по- даються. Товари фірм-виробників, у яких немає сертифікованих сервісних центрів, обслуговуються через гарантійний відділ інтернет-магазину «Plaza».


Варіант6  33

http://hard.rozetka.com.ua/computers/c80095/filter/ — інтернет-супермаркет

«Rozetka»: добір комп’ютерів за такими параметрами: клас (навчальний рівень, для роботи та навчання, ігрові комп’ютери), виробник, ціна, процесор, обсяг оперативної пам’яті, відеокарта, обсяг жорсткого диску, оптичний привід, операційна система.

http://rozetka.com.ua/service-centers/ інформація про сервісні центри інтернет- супермаркету «Rozetka».

http://www.spark.ua/ інтернет-магазин «Spark»: комп’ютери, портативна техніка, монітори, комплектуючі, МФУ, принтери, сканери, планшети, оргтехніка, мультимедіа, аксесуари для ПК, витратні матеріали, програмне забезпечення, носії інформації, інтернет-карти, usb-сувеніри.

http://service.spark.com.ua/ інформація про сервісний центр інтернет-магазину

«Spark».
18. Задача на програмування мовою Delphi.

Встановити значення властивостей в Інспекторі об’єктів для об’єкта Form: Caption Літаюча кнопка, задати Width та Height форми, з палітри компонентів вибираємо необхідні компоненти, встановлюємо властивості Interval 1000 для компоненти Timer. В Інспекторі об’єктів встановити для об’єкта BitBtn значення Caption відповідно запропонованій в завданні назві кнопки, Glyph завантажити малюнок на кнопку.unit Unit1; interface uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)BitBtn1: TBitBtn; // вкладка Additional, компонент BitBtn Timer1: TTimer; // вкладка System, компонент Timer procedure FormActivate(Sender: TObject);

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

private { Private declarations }

delta: integer;

public { Public declarations }

end;


var Form1: TForm1;

implementation

uses Types; {$R *.dfm}

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);

begin

delta := 20; // 20 крок для переміщення кнопкиend;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

if BitBtn1.Left+ 80 > Form1.Left + Form1.Width — 80 then//80 розмір кнопки

begin

BitBtn1.Left := 5; BitBtn1.Top := 15; delta := 20;end;

if BitBtn1.Top + 80 > Form1.BoundsRect.Bottom – 80 then delta := –20;

if delta < 0 then begin

BitBtn1.Left := BitBtn1.Left – delta; BitBtn1.Top := BitBtn1.Top + delta;end


34  Рівень стандарту,академічнийрівень

else begin

BitBtn1.Left := BitBtn1.Left + delta; BitBtn1.Top := BitBtn1.Top + deltaend; end; end.

ВА рі А нт 7
Частина 1
1. Відповідь: В.


Покоління

Елементна база

ІІІ

інтегральні схеми

IV

великі інтегральні схемиПокоління комп’ютерів — умовна класифікація обчислювальних систем згідно з розвит- ком апаратних і програмних засобів та способів взаємодії користувача з комп’ютером.


Покоління

Елементна база

І

радіолампи

ІІ

транзистори

Елементною базою комп’ютерів четвертого покоління були великі інтегральні схеми.
2. Відповідь: В.

Структура документа текстового процесора MS Word це ієрархічна схема розміщення складових частин документа.


3. Відповідь: А.

Гіперпосилання в MS PowerРoint є зв’язком об’єкта на слайді з іншим слайдом, з до- вільним показом, веб-сторінкою або файлом. Кнопка керування є готовою кнопкою, яку можна вставити в презентацію і визначити для неї гіперпосилання, командою меню Показ слайдівКнопки керування.

Кнопка означає перехід до останнього слайда презентації.


4. Відповідь: Г.

У В-5, 4 розглянуто поняття формули в MS Excel.

Формула завжди починається зі знаку =.
5. Відповідь: А.

Таблиця об’єкт бази даних MS Access, який зберігає дані.

Порожня таблиця СУБД MS Access, тобто таблиця, в якій немає жодного запису, не міс- тить жодних даних, але містить відомості про структуру майбутніх записів.


6. Відповідь: Г.

У В-2, 6 розглянуто поняття алгоритму, базові структури алгоритмів. На малюнку показано блок-схему циклу з післяумовою.


Частина 2
7. Відповідь: А, Б, Г, Д.

У В-3, 14 розглянуто типи даних СУБД MS Access.Дані в полі можуть належати до одного з таких типів: текстовий, числовий, дата/час, поле MEMO.
8. Відповідь: А, Б, В, Д.

Команди меню Файл дозволяють виконувати такі опе- рації з файлами книги MS Excel: створити, відкрити, збе- регти, друкувати, переглядати, надсилати книгу тощо.

Для виконання дій, які вказані в завданні, необхідно скористатися такими командами:

Файл Створити створення нової книги;

Файл Відкрити відкривання створеної книги;

Файл Зберегти збереження книги;

Файл Зберегти як... збереження книги з новим

іменем;


Файл Попередній перегляд перегляд документа перед друком;

Файл Друк виведення на друк.

З файлами книги MS Excel можна виконувати

такі дії: створити і зберегти, переглядати, відкрити, дру- кувати.

Варіант7  359. Відповідь: А, Д.

Перед тим, як створити зміст документа, потрібно відформатувати заголовки за допомо- гою вбудованих стилів заголовків або визначити рівень із використанням відповідних стилів заголовків.Для створення змісту необхідно виконати команди меню Вставка Посилання Зміст

і покажчики.

Автоматично можна створити зміст документа в MS Word за умови, що для заголовків документа визначено рівень із використанням відповідних стилів заголовків або виконано форматування за допомогою вбудованих стилів заголовків.
10. Відповідь: А, Г, Д.

У В-2, 10 розглянуто характеристики растрових зображень.Характеризують растрові зображення такі твердження: використовується даний вид гра- фіки тоді, коли потрібно якісно і чітко передати в зображенні відтінки кольорів і плавні пере- ходи від одного кольору до іншого; графічне зображення складається з пікселів; розмір файла зображення залежить від висоти і ширини зображення.
11. Відповідь: А, Д.

Біт двійкова одиниця вимірювання кількості інформації.

Байт одиниця вимірювання кількості інформації, що відповідає групі з восьми по- слідовних двійкових розрядів (бітів).

1 байт = 8 біт;

1 кбайт (кілобайт) = 210 байти;

1 Мбайт (мегабайт) = 210 кбайти = 220 байти;

1 Гбайт (гігабайт) = 210 Мбайти = 220 кбайти;

1 Тбайт (терабайт) = 210 Гбайти = 220 Мбайти = 230 кбайти = 240 байти.

Вказані послідовності у порядку зростання:А байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт;

Д кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт.
12. Відповідь: А, В, Д.

Текст це послідовність символів, яка відтворена на паперовому, електронному або іншому носії.


36  Рівень стандарту,академічнийрівень

Основними об’єктами документа MS Word є: текстові об’єкти (символ, слово, рядок, абзац, сторінка, розділ), таблиця, зображення та інші об’єкти.Приклади текстових даних: таблиця множення на обкладинці шкільного зошита, правило в підручнику рідної мови, відомості про виробника та склад продукту на упаковці печива.
Частина 3
13. Відповідь: А 4, Б 1, В 2, Г 5, Д 3.

У В-4, 13 розглянуто поняття доменної адреси комп’ютера. URL-адреса http://www.gov.ua/ містить елементи:А http назва протоколу до ресурсу;

Б www тип ресурсу;

В mon адреса сервера, на якому зберігається ресурс;

Г gov тип установи, якій належить URL-адреса;

Д ua ідентифікатор домену верхнього рівня, що вказує на країну.
14. Відповідь: А 2, Б 3, В 1, Г 5, Д 4.

Типи даних MS Access та розміри пам’яті, яка відводиться для їх збереження:А текстовий до 255 символів;

Б поле MEMO до 2 Гбайтів пам’яті або 1 Гбайта знаків;

В числовий 1, 2, 4, 8 байтів;

Г логічний 1 біт (0,125 байта);

Д дата/час 8 байтів.
15. Відповідь: А 1, Б 3, В 4, Г 5, Д 2.

У В-6, 15 розглянуто поняття текстового фрагмента та способи виділення. Об’єкти текстового процесора та способи їх виділення:А довільний горизонтальний фрагмент вибрати початок фрагмента, натиснути ліву

клавішу миші та, не відпускаючи її, перемістити вказівник до кінця потрібного фраг- мента;Б слово двічі клацнути на потрібному слові;

В речення утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, вибрати довільне місце в реченні; Г рядок вибрати місце зліва від потрібного рядка та натиснути ліву клавішу миші; Д увесь документ вказати на місце зліва від довільного рядка тексту і, утримуючи

натиснутою клавішу Ctrl, клацнути ліву клавішу миші.Частина 4
16. Завдання на обчислення в табличному процесорі MS Excel.

1) Відкриємо файл електронної таблиці Потреба у товарах.xls.

2) Для обчислення залишків товару, враховуючи кількість поставлених і проданих товарів, у клітинці D4 вводимо формулу =B4–C4.

3) Скопіюємо формулу у клітинки діапазону D5 : D8 з використанням маркера автозапов- нення.

4) Збережемо документ Потреба у товарах.xls.
17. Для виконання завдання можна скористатися такими посиланнями:

http://air.pilot.ua/ru/materialy/raspisanie-aviarejsov/ онлайн пошук та бронюван- ня квитків на сайті компанії «Пілот».

http://kartamira.kiev.ua/ru/raspisanie-aviarejsov-samoletov/ розклад авіарейсів.

http://kartamira.kiev.ua/ru/avia/ онлайн бронювання квитків.


18. Задача на програмування мовою Pascal.

Варіант8  37

Дано: F1, F2 перші два числа Фібоначчі, N кількість чисел Фібоначчі (2 N 31).

Знайти: N чисел Фібоначчі.

Розв’язання. Числа Фібоначчі це числа, що утворюються за формулою Fn = Fn+2 Fn +1. Наприклад, якщо перші два числа Фібоначчі 1, 1, то отримуємо послідовність: 1, 1, 2, 3, 5, 8,

13, 21, 34, 55, ...

Використаємо масив для збереження чисел Фібоначчі; індекс елемента масиву номер числа

Фібоначчі в послідовності. Використовуємо цикл із лічильником для роботи з масивом.program zadacha18_7;

var A: array [1..31] of longint; {опис масиву максимальної довжини за умовою задачі} i, N: integer;begin

write ('введіть кількість чисел Фібоначчі');

readln (N);

write ('введіть перші два числа Фібоначчі');

readln (A[1], A[2]);
for i := 3 to N do

A[i] := A[i–1]+A[i–2]; {обчислення членів послідовності}


for i:=1 to N do

write(A[i], ' '); {виведення елементів масиву на екран через пробіл}

еnd.

ва Р іант 8
Частина 1
1. Відповідь: Б.

Модем комунікаційний пристрій, призначений для перетворення сигналів при переда- ванні та прийомі даних, що використовується для під’єднання комп’ютерів до мереж, якими здійснюється передавання даних. При передаванні цифрові дані перетворюються в звукові (аналогові), при прийомі навпаки. Термін «модем» утворився як абревіатура слів МОдуля- тор/ДЕМодулятор.

Основна властивість модема швидкість передавання даних, тобто кількість бітів, що передані за секунду.
2. Відповідь: Б.

Видавничі системи це системи опрацювання тексту, які призначені для створення макетів поліграфічних видань.
3. Відповідь: Б.

У В-3, 3 та В-18, 8 розглянуто поняття шаблону оформлення презентації.

У MS PowerPoint файли із розширенням .pоt (MS PowerPoint 2003) або .potx — (MS PowerPoint 2007) використовуються для збереження шаблонів презентації.
4. Відповідь: А.

Рядки електронної таблиці зазвичай позначаються натуральними числами.


5. Відповідь: В.

У В-2, 14 розглянуто об’єкти СУБД та їхнє призначення. Таким чином, база даних не може існувати без таблиці.
38  Рівень стандарту,академічнийрівень

6. Відповідь: Г.

а : = 1;

b : = 0;

чи b = 5? ні;

а : = 3;

b : = 1;

чи b = 5? ні;

а : = 9;

b : = 2;

чи b = 5? ні;

а : = 27;

b : = 3;

чи b = 5? ні;

а : = 81;

b : = 4;

чи b = 5? ні;

а : = 243;

b : = 5;

чи b = 5? так.

Після виконання вказівок алгоритму змінна а набуває значення 243.
Частина 2
7. Відповідь: А, В, Г, Д.

Система управління базами даних це прикладна комп’ютерна програма, призначена для створення, зберігання та використання баз даних.

Властивості СУБД:

робота з даними (введення, видалення, редагування, пошук та ін.);

можливість формування запитів та оформлення звітів;

забезпечення цілісності та захисту даних;

використання мови, яка дозволяє виконувати нестандартні алгоритми обробки даних;

створення застосунків користувача, які дозволяють об’єднувати різноманітні операції роботи з базою даних у єдиний технологічний процес.Отже, основними властивостями СУБД є: поповнення, розширення та відновлення баз даних; підвищення надійності зберігання даних; захист даних; виведення повних і достовір- них даних на запити користувача.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка