Іноземна мова Що потрібно знати про тест з іноземної мови
Скачати 330,74 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.07.2017
Розмір330,74 Kb.
  1   2   3
Іноземна мова

Що потрібно знати про тест з іноземної мови

Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов передбачає оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників тестування відповідно до вимог чинних навчальних програм. Рівні сформованості мовленнєвої діяльності визначені як середній, достатній та високий. Вищезазначені рівні відповідають вимогам чинних навчальних програм та критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов.Частини тесту (за видами мовленнєвої діяльності, що тестуються)
1. Читання
2. Письмо
Як довго триває тест?

На виконання тесту з іноземної мови відведено 120 хвилин.


Орієнтовна тематика завдань
1. Особа та її характеристика.
2. Будинок. Житло.
3. Опис місцевості.
4. Повсякденне життя.
5. Стосунки між людьми.
6. Спілкування в сім’ї і школі.
7. Відпочинок, розваги та захоплення.
8. Подорожі та поїздки.
9. Сфера послуг.
10. Вивчення мови.
11. Література.
12. Країна, мова якої вивчається, її географічні та природні особливості, визначні місця, видатні особистості.
13. Природа та охорона навколишнього середовища.
14. Науково-технічний прогрес.
15. Сучасний світ професій.
16. Засоби масової інформації та інформаційні технології в сучасному світі.


Як побудовано тест?

Частина тесту «Читання» містить тестові завдання закритої форми.

Частина тесту «Письмо» передбачає створення власного висловлювання у письмовій формі.

Під час тестування учасники отримують тестовий зошит із завданнями, бланк А для позначення відповідей на завдання Частини 1 тесту та бланк Б для виконання завдань Частини 2.


Які бувають завдання та як їх виконувати? (Приклади завдань подано після загальної інформації)

Тест містить завдання таких форм:  1. завдання з вибором однієї правильної відповіді;

  2. завдання на встановлення відповідності;

  3. завдання на заповнення пропусків у тексті;

  4. завдання з розгорнутою відповіддю.


1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний варіант відповіді та позначив його в бланку А. Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.2. Завдання на встановлення відповідності.

У завданнях такої форми пропонується підібрати заголовки/ситуації/твердження (із запропонованих) до текстів/частин текстів.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник установив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді в бланку

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.3. Завдання на заповнення пропусків у тексті.

У завданнях такої форми пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень/словосполученнями/словами із поданих варіантів або доповнити текст правильною граматичною формою лексичних одиниць (дієслово, прикметник, іменник, займенник тощо), поданими в дужках.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник підібрав правильний варіант і позначив його в бланку А/ вписав правильну граматичну форму лексичної одиниці у бланку відповідей.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді/граматична форма лексичної одиниці вписана неправильно; б) позначено/вписано два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді/пропуск у тексті не заповнений.


4. Завдання з розгорнутою відповіддю.
Завдання з розгорнутою відповіддю передбачають створення власних висловлювань у письмовій формі відповідно до запропонованих комунікативних ситуацій.

Для виконання завдань Частини 2 тесту учасник отримує бланк Б, на якому учасник повинен оформити своє письмове висловлювання таким чином, щоб на бланку Б вистачило відведеного місця.


Як працювати над тестом

Для успішної підготовки до зовнішнього оцінювання з іноземної мови насамперед ознайомтесь із Програмою ЗНО-2012. Визначте прогалини у своїх знаннях та опрацюйте необхідний матеріал.

Для тренування навичок та вмінь читання, використовуйте тексти для читання із автентичних джерел (іншомовних газет, журналів тощо).

Для формування навичок та вмінь писемного мовлення намагайтеся якомога частіше виконувати письмові роботи відповідної форми та аналізуйте їх.

Виконуючи завдання тесту, уважно читайте умову та ознайомлюйтесь із зразком виконання завдання даної форми. Перечитуйте всі подані варіанти відповіді і лише тоді обирайте остаточний варіант.

При виконанні завдань на підстановку в текст лексичних одиниць у правильній граматичній формі, ви можете використати вільні місця в тексті, з яким ви працюєте, або вільні від тексту місця в зошиті. Завершивши роботу над завданням у тестовому зошиті, запишіть відповіді в бланк А.

Виконуючи завдання на створення власного висловлювання у письмовій формі, зверніть увагу на змістове наповнення, логічний зв’язок між частинами висловлювання, правильність використання лексики та граматики, а також оформлення повідомлення відповідно до формату (особистий лист, діловий лист тощо).

Доцільно організувати роботу над письмовим висловлюванням так:  1. уважно прочитайте повністю умову завдання (комунікативну ситуацію);

  2. складіть план висловлювання, продумайте елементи оформлення відповідно до формату (привітання, звернення, заключні фрази тощо);

  3. напишіть роботу на чернетці;

  4. перечитайте написане, зверніть увагу на зв'язок між абзацами (реченнями в абзацах), внесіть при потребі корективи;

  5. перепишіть текст повідомлення на бланк Б.

На виконання частини тесту «Читання» відведено 1 годину (60 хвилин), на частину тексту «Письмо» відведено також 1 годину (60 хвилин).

Зважайте на те, що додатковий час для заповнення бланків А і Б не надається.

Приклади завдань різних форм з англійської мови.

Завдання закритої форми
ЧАСТИНА «ЧИТАННЯ»

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.


Read the text below. For question 1 choose the correct answer (A, B, C or D). Write your answer on the separate answer sheet.


Rock Star

In the masculine universe of rock, singer-songwriter Amy Lee fits right in. She brings her goth girl self to the process of composing and to the recording studio, no questions asked. The co-founder and lead vocalist for Evanescence lets her unrelenting strength and sheer determination push through a downpour of adrenaline-amped guitar riffs with her soothing, classically trained piano stylings.


1. According to the first paragraph, which of the following is true of Amy Lee?

A She is keen on singing and song-writing.

B She makes a lot of efforts to succeed in rock.


A

B

C

D

X

C She can play both the guitar and classical piano.

D She pushed hard to set up Evanescence.

Правильна відповідь:1 – А.

2. Завдання на встановлення відповідності.

Read the text below. Match choices (A-H) to (1-5). There are three choices you do not need to use. Write your answers on the separate answer sheet.


Sports and Life

1__________

When you play, you might need some new protective gear, including modified shoes (such as those with inserts or arch supports or those designed for use in a particular sport), tapings (tape used to wrap a knee, for example, to provide extra support), knee and elbow braces, and mouth guards. These devices help support and protect your body part from strains, direct blows, and possible injury.

To help prevent injury, be sure to warm up adequately before practice and games. Also, know your limits. If any body part begins to hurt, stop immediately and rest. It’s your body’s way of telling you something is not right. So, play, but try to do the things that can help you avoid getting hurt.

2__________

Want to get your crew together? A game of hockey, a skating party, or an afternoon of sledding can be a nice change from hanging out at the mall. But before you email those invites, survey the gang. Choose an activity that everyone feels comfortable doing. And you’ll have a good time together and fit as a fiddle.3__________

Ahh, winter! Shorter days. Cold temperatures. Foul weather. Let’s face it, spending the winter alternating between napping in bed and splaying across the couch sounds awfully good. But fight the temptation. Winter sports can help you burn calories, increase your cardiovascular fitness, and strengthen muscles. Activities that are weight-bearing (like cross-country skiing or skating) help build stronger and denser bones. Being outdoors and getting exercise are also great for your mental health. Exercise boosts mood and sunlight seems to help beat back the winter blues. So slap on some sunblock and go! If you need more convincing, remember this: staying in shape during the winter gets you physically ready for springtime activities (and wardrobes).4__________

If you’re into sports, you’ve seen it happen. You’ve probably even experienced it: Football players shake hands after four quarters of knocking each other around. Tennis players leap over the net to shake hands with their opponents after a hard-fought match. Soccer players exchange jerseys after an intense 90 minutes’ long game. Even boxers touch gloves at the beginning of each round, then hug each other after beating each other into a pulp for 12 rounds. It seems like competitors in every event, from spelling bees to hockey, behave this way. What’s going on?

It’s all part of sportsmanship, a great tradition in sports and competition that means playing clean and handling both victory and defeat with grace, style, and dignity.

5__________

Good sportsmanship means not having a “win at any cost” attitude. Most athletes who don’t have a “win at any cost” attitude are more likely to talk about how much they love their sport and how much personal satisfaction and enjoyment they get from participation.

Most people won’t go on to play professional sports, and only a few will win scholarships to play at college. But many forget to have a good time during the years they do play because they’re so focused on winning. And, unfortunately, parents and coaches sometimes put too much pressure on athletes, emphasizing winning at all costs. So although it’s great to be a champion, it’s even better to have enjoyed the process of trying to reach the top. It’s best to play fair while having fun.

It’s all part of sportsmanship, a great tradition in sports and competition that means playing clean and handling both victory and defeat with grace, style, and dignity.A Keep Your Friends Fit, Too

B Respect Your Competitors

C Play It Safe

D Save up Your Energy

E Play and Enjoy

F A Sound Mind in a Sound Body

G Play and Win

H Leave Your Fears Behind

Правильні відповіді: 1 – C; 2 – A; 3 – F; 4 – B; 5 – E.D, G and H – choices you do not need to use

Зразок позначення відповідей у бланку:
A

B

C

D

E

F

G

H

1X
2

X


3
X4
X5

X3. Завдання на заповнення пропусків у тексті.


Read the text below. Choose from (A- H) the one which best fits each of (1-6). There are two choices you do not need to use. Write your answers on the separate answer sheet.

Choose a Small Pet

By Ginny Morris

When choosing a small pet, consider how much time you have to dedicate to the upkeep of your new companion. Many small mammals are physically easy to care for.

(1) ________.

A lower-maintenance small pet is the fancy rat, which lives about 3 years. Rodents are very social and it’s good to get a pair at a time; just make sure they are the same gender! Rats need grains and meat protein, which can be provided with dry dog food or meal­worms. Domestic rats usually aren’t aggressive; however, make sure you choose a pet from a reputable store or breeder (2) ________.

Rabbits are also gentle and low-maintenance but they can live at least 10 years,

(3) ________. Rabbits generally eat pellets and plenty of green vegetables; they will also eat hay. They like to be held but shouldn’t be handled too much the first few days after purchasing, in order to adjust. Rabbits need plenty of out-of-cage exercise; many pet stores carry rabbit leashes, (4) ________.

Even small mammals need plenty of space. For any small mammal, choose a cage with a solid bottom rather than a wire one, to prevent injuries to the paws. A rabbit needs a cage or hutch of at least 1 ½ feet wide by 2 ½ feet long, by 2 feet deep. Rabbits can be kept outside but make sure their hutch is well-sheltered. Small mammals need bedding for their homes; shredded paper or paper towels work best. Wood shavings work as well, (5) ________. Bedding needs to be changed about 3 times a week.

When choosing a small pet always be sure to look for alert, bright-eyed animals with smooth coats; (6) ________, that’s a good sign too.
A if an animal also expresses interest in you

B so they are a serious commitment

C but avoid cedar or pine chips because of the oil they contain

D if brushed with a baby’s hairbrush

E so you can keep your pet close by when outside

F so as social animals they do better in pairs

G but require a lot of attention and affection

H so as not to get bitten
Правильні відповіді: 1 – G; 2 – H; 3 – B; 4 – E; 5 – C; 6 – A.

D and F – choices you do not need to useЗразок позначення відповідей у бланку:

A

B

C

D

E

F

G

H

1X
2


X

3
X4

X


5X
6

XЗавдання відкритої форми
ЧАСТИНА «ПИСЬМО»

Writing


You have visited the workplace of one of your parents recently. You have been shown around and have been able to observe the work of some people. Write a letter to your foreign pen-pal sharing your impressions and describe:

• what the workplace you visited was like

• which trade or job the people were working in

• what you liked or disliked about their occupation

• how this visit helped you in choosing your future profession

Write a letter of at least 100 words. Do not write your own name, any dates, addresses or other personal information. Start your letter in an appropriate way.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приклади завдань різних форм з німецької мови

Завдання закритої форми
ЧАСТИНА «ЧИТАННЯ»

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.


Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben unten.

Kreuzen Sie die richtige Lösung auf dem Antwortbogen an: A, B, C oder D.

Nur eine Antwort ist richtig.

Das knallharte Geschäft

Für Martin Obermayer war schon immer klar, dass er irgendwann den Hof seiner Familie übernehmen wird. Als einziger Sohn wurde er nie gefragt, ob er lieber etwas anderes machen möchte. Ganz anders seine Frau Birgit – sie war Bankkauffrau, als sie ihren Martin kennen lernte. Ihm zuliebe tauschte sie die Geldmünzen gegen Melkmaschinen.

Nach dem Hauptschulabschluss hat Martin Obermayer drei Jahre lang eine Berufsschule für Landwirtschaft besucht, danach zwei Jahre die so genannte Winterschule. "Die Berufsschule ist das Minimum, um später Fördergelder zu bekommen", erklärt der Bauer. Gerne hätte er noch mehr gelernt, aber da spielte sein Vater nicht mit. Dem fehlte eine wichtige Arbeitskraft auf dem Hof.
1. Was ist dem Text zufolge richtig?

A Martin Obermayer wollte immer Landwirt werden.

B Martin hatte vor, einen anderen Beruf auszuüben.

C Birgit Obermayer ist als Bankkauffrau tätig.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка