Інструменти фінансового регулюванняСкачати 209,9 Kb.
Дата конвертації23.11.2018
Розмір209,9 Kb.
Тема: Інструменти фінансового регулювання
Мета : - розкрити зміст економічних понять: податки, акциз, державний бюджет;

- навчити розрізняти види податків, характеризувати основні джерела фінансових

надходжень і типи оподаткування;

- розвити економічне мислення, навички використання набутих знань з

розрахунку дефіциту, профіциту бюджету під час виконання практичної роботи;

- розвивати вміння аналізувати економічну ситуацію в країни;

- виховувати законослухняність, необхідність дотримання законопроектів про

оподаткування.Завдання: 1) дати відповіді на питання фронтальної бесіди;

2) протягом уроку заповнити робочі зошити;

3) виконати тест контроль «Економічний диктант»;

4) виконати електрону практичну роботу №6;

5) знайдіть відповіді на проблемні питання.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Форми роботи: тест контроль «Економічний диктант» та електрона практична робота на ПК, презентаційне дослідження робочого зошиту.

Обладнання: слайди - презентації, мультімедійний екран, персональний комп’ютер, електрона інструкція до практичної роботи №6, тест контроль, робочий зошит для учня, лист економічної спроможності учнів , підручники: Г.О. Горленко «Практичні роботи з економіки», Радіонова І.Ф. «Економіка»
Міжпредметні зв’язки: математика - «Пропорції», історія- «Соціально економічний розвиток країн Західної Європи», правознавство - «Фінансове право», інформатика- « Табличний редактор Exсel».
Епіграф

Якщо ви порушуєте правила, вас штрафують; якщо ви

дотримуєте правила, вас оподатковують.

Л. Пітер
Хід уроку.1. Організаційний момент. - (1хв.)
2. Актуалізація знань (3хв.)

Фронтальна бесіда з питань:

1. Перерахуйте причини необхідності державного регулювання економіки.( Відсутність досконалої конкуренції, наявність громадських товарів та послуг, позитивні та негативні побічні ефекти, коли виробництво впливає на добробут людей)

2. Назвіть найважливіші функції держави у ринковій економіці.(Створення правової бази; стабілізація економіки шляхом використання бюджетно – податкової і кредитно- грошової політики; спад виробництва; зниження безробіття; соціально – орієнтований розподіл ресурсів).

3. На які загальнодержавні потреби держава витрачає кошти?(На оборону,соціальне забезпечення, освіту, охорону здоров’я тощо)

Правильна відповідь на питання оцінюється в 1 бал.


3. Мотивація учбової діяльності (2хв.)

«Немає нічого визначеного в світі, окрім податків і смерті.» Ці слова американського ученого і державного діяча, Бенджамина Франкліна найактуальніше характеризують сьогоднішньою день.

Ми користуємося суспільними благами. Кожен з нас покладається на державу, яка повинна забезпечити національну безпеку, цивільний світ, доступ до освіти і охорони здоров'я, охорону довкілля і надання інших послуг. Для виконання своїх функцій державі потрібні гроші, значна частина яких формується за рахунок податкових вступів.
4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (1 хв.)
5. Вивчення нового матеріалу. ( 20 хв)

Демонстрація слайдів презентації за допомогою мультімедийного екрану, евристична бесіда, заповнення учнями робочих зошитів.

Розв’язання проблемних питань:

1. За рахунок чого поповнюється бюджет держави?

2. Навіщо державою прийняте рішення про введення на алкогольних і тютюнових виробах спеційних марок? Чи знаєте ви їх назву?До який видів податків їх відносять?

3. Який економічний ефект дає для держави підвищення мита на ввіз імпортних автомобілів?

Відповіді на питання під час вивченні нового матеріалу та евристичної бесіди оцінюються в 1 бал. Оформлення робочого зошиту оцінюється в 1-2 бали.
План уроку

1.Державний бюджет (слайд 2)

2. Податки. Історія податків (слайд 3,4,5)

3. Класифікація податків (слайд 6,7,8)

4. Основні види податків в Україні (слайд 9)

5. Витрати держави (слайд 10,11)


1. Державний бюджет – кошторис доходів і витрат за джерелами надходження й напрямками використання.

Джерелом доходів державного бюджету є податки з фізичних і юридичних осіб, надходження коштів від використання державної власності, доходи від зовнішньо - економічної діяльності держави.


2. Податки. Історія податків.

Податки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і у терміни, передбачених законодавством.


 • Історія цивілізації свідчить про різноманітність податків - на землю, майно, коштовні папери, спадок, заробітну плату, автомобілі, коней, вікна, двері і навіть неодружених чоловіків.

 • Древній Рим - податок оплачували раби і іноземці.

 • Петро 1 ввів податок на бороди, який платив кожен, хто не хотів її збривати за наказом царя.

 • Київська Русь - податок на дим платив селянин, коли топив хатину по - чорному.

 • Франція - податок на вікна і двері, які виходили на вулицю.

 • У Запорізькому війську податок існував для купців за провезення товару через річку, плата за охорону і конвоювання. Податок використовувався на потреби церкви, військовій організації.


3. Класифікація податків.

1. За шкалою оподаткування:

- пропорційний податок (середня податкова ставка – незмінна).

- прогресивний (із більших доходів – більша податкова ставка).

- регресивний (однакова сума грошей незалежно від доходу родини).2. За сферою поширення:

- державні,

- регіональні,

- місцеві.3. За використанням коштів, що надходять:

- загальні,

- специфічні.

4. За способом стягування.

Прямі—податки, що стягуються безпосередньо з доходів і майна платника податків.

До прямих податків належать:

- прибутковий податок з фізичних осіб,

- податок на прибуток підприємств,

- податок на майно,

- плата за землю,

- податок із власників транспортних засобів.

Непрямі податки на товари й послуги, установлювані центральними й місцевими органами влади у вигляді надбавок до ціни товарів або тарифу на послуги й незалежні від доходів платників податків.

Виробники й продавці виступають у ролі збирачів непрямих податків, уповноважених на те державою, а покупець стає платником непрямого податку.Найпоширеніші непрямі податки: податок із продажів (ПДВ), мит, митних зборів, акцизів.

Податок на додану вартість сплачують громадяни, підприємства, що реалізують продукцію або надають різні види послуг.

ПДВ = Ціна проданого товару х ставка податку в розмірі 20%

Акциз – податок на високорентабельні та монопольні товари.
4. Основні види податків в Україні.

- Податок на прибуток,

- акцизний збір,

- збір на обов’язкове соціальне страхування,

- збір на обов’язкове пенсійне страхування,

- податок на особи фізичних осіб,

- податок на додану вартість.
5. Витрати держави.

Державні видатки — це сукупність грошових відносин, які складаються в процесі розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових ресурсів для фінансування основних витрат суспільства. Відповідно до законодавства України видатки республіканського бюджету спрямовуються на фінансування:


 1. виробничого й невиробничого будівництва, геологорозвідувальних, проектно-пошукових та інших робіт;

 2. заходів у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури, соціального забезпечення;

 3. загальнореспубліканських програм підвищення життєвого рівня та заходів соціального захисту населення;

 4. загальнореспубліканської програми охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження;

 5. утримання органів державної влади й державного управління, судів, прокуратури;

 6. утворення резерву коштів для ліквідації наслідків стихійних явищ, аварій і катастроф;

 7. створення республіканських матеріальних резервів і резервного фонду та ін.

Бюджетний дефіцит — стан бюджету, що характеризується перевищенням об'єму передбачених в бюджеті витратних зобов'язань над об'ємом планованих в нім доходів і що веде до утворення негативного сальдо бюджету.

Дефіцит бюджету має бути збалансований. • Збалансований бюджет — рівність доходів і витрат бюджету.

Дефіцит бюджету - це перевищення витрат держбюджету над його доходами.

Профіцит бюджету — перевищення бюджетних доходів над витратами.


Механізм балансування держбюджету

А) збалансований бюджет б) дефіцит бюджету


бюджет

бюджетдоходи

витрати

доходи

витрати0

0

Сальдо

дефіцит збалансованість

в) профіцит бюджету


бюджет
Доходи

витрати


0
збалансованість профіцит
6. Закріплення вивченого матеріалу (3 хв.)

Електронний тест- контроль «Економічний диктант» на ПК

Дати відповідь на питання.

1.Чи є податки джерелом доходу держави?

2.Акцизний збір встановлений на всі товари?

3. Податок – це обов'язкові платежі, які стягуються державою з фізичних і юридичних осіб?

4. Податок на додану вартість складає 20% ?

5. Митний збір відноситься до прямих податків?

6. Суб'єкти підприємницької діяльності, є платниками податків?

7. Принцип платоспроможності полягає в тому, що розмір податку повинен відповідати величині доходу і майна платника?

8. Існує в нашій державі тіньова економіка?

9. До бюджету держави поступають лише податкові доходи?

10. Відрахування передбачають цільове призначення платежів?
7. Формування вмінь практичного застосування набутих знань (13хв)

Виконання на ПК практичної роботи в програмі Eхсel


ЕЛЕКТРОНА ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6
Тема: Аналіз структури бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків

Мета:

 • ознайомитись з статтями доходів та видатків бюджету України;

 • визначення структури надходжень та видатків Зведеного бюджету України;

 • обчислення дефіциту (профіциту) бюджету України за певний рік;

 • аналіз дефіцитів (профіцитів) бюджету країни за декілька років та його частки у ВВП відповідного року.

ХІД РОБОТИ

Завдання

1. Обчисліть частку кожної доходної статті у загальних доходах і кожної витратної статті у складі видатків бюджету, результати розрахунків занесіть у стовпчики 3, 6 таблиці 6.1. «Офіційні дані Державного комітету статистики України Зведеного бюджету України» (1,5 бала)Інструкційна карта.

1. Відкрийте програму Ехсеl

2.Скопіюйте таблицю 6.1

3.Введить формули для проведення розрахунків:

2.Дайте відповіді на питання:


 1. Яка стаття має найбільшу частку у складі доходів Зведеного бюджету України (%)?

2009 – 2010 - (0,5бала)

2) Визначте три статті, що мають найбільшу частку у складі видатків Зведеного бюджету України (%)? 2009 – 2010 – (0,5бала)

3. Знайдіть співвідношення між наведеними статтями видатків Зведеного бюджету і нижче переліченими витратами (1бал)Статті видатків А

Відповідь
Витрати Б

1

оплата праці вчителів
А

соціальний захист

2

придбання міліцейських патрульних автомобілів
Б

державний та фізичний розвиток

3

будівництво казарм для солдат строкової служби
В

громадський порядок

4

будівництво міського стадіону
Г

освіта

5

грошова допомога багатодітним родинам
д

оборона

4. Визначте розмір дефіциту (профіциту) Зведеного бюджету України за рік

2009 – 2010 – (0,5бала)

Загальна кількість правильних відповідей становить 7 балів

Таблиця 6.1


Основні статті
2009 рік

2010 рік
млн. грн

% до доходів або видатків
млн. грн
1

2

3

4

5

6

Доходи

272967,0
Доходи

314506,3
Податкові надходження

208073,2
Податкові надходження

234447,7
Неподаткові надходження

58435,8
Неподаткові надходження

73837,0
Доходи від операцій з капіталом

3653,1
Доходи від операцій з капіталом

3143,2
Офіційні трансфери від уряду зарубіжних країн та міжнародних організацій

645,3
Офіційні трансфери від уряду зарубіжних країн та міжнародних організацій

305,6
Цільові фонди

2159,5
Цільові фонди

2772,7
Видатки

310225,2
Видатки

377842,8
Загальнодержавні функції

33156,0
Загальнодержавні функції

44902,5
Оборона

9663,3
Оборона

11347,1
Громадський порядок, безпека та судова влада

24346,1
Громадський порядок, безпека та судова влада

28825,6
Економічна діяльність

39753,0
Економічна діяльність

43832,4
Охорона навколишнього середовища

2538,8
Охорона навколишнього середовища

2872,4
Житлово-комунальне господарство

7498,1
Житлово-комунальне господарство

5431,3
Охорона здоров’я

36564,9
Охорона здоров’я

44745,4
Духовний та фізичний розвиток

8330,2
Духовний та фізичний розвиток

11525,4
Освіта

66773,6
Освіта

79826,0
Соціальний захист і соціальне забезпечення

78775,4
Соціальний захист і соціальне забезпечення

104534,9
Кредитування за вирахування погашення

2825,8
Кредитування за вирахування погашення

1348,4
Дефіцит (профіцит)Дефіцит (профіцит)
8. Підвідення підсумків (1хв)
9. Різнорівневе домашнє завдання (2 хв.)

Низький рівень.

Дати відповіді на питання шляхом позначки «»

Питання

Відповіді

Так

Ні

1

Видатки бюджету використовуються на фінансування освіти?2

Податки - сплачують фізичні та юридичні особи розмірах і у терміни, передбачених законодавством?3

Акциз належить до прямих податків?4

Збір на обов’язкове соціальне страхування відноситься до основних видів податків?5

Профіцит бюджету - це перевищення витрат держбюджету над його доходами?6

Існували податки у Древньому Римі, Київській Русі?
Достатній рівень.

Запропонуйте шляхи розв’язання проблемних ситуацій

1. Сім'ї Власенко і Іваненко щорік отримують однакові доходи-20 тис. грн. Вони сплачують однакові суми податків. Проте в сім'ї Власенко немає дітей, але глава сім'ї хворіє і значні витрати в її бюджеті обумовлені медичним обслуговуванням. У Іваненко 3 дітей, двоє з них вчаться в школі. Чи справедливою на вашу думку, буде сплата обома сім'ями однакового податку?

2. Ваша бабуся на базарі продає овочі, які виростила на своєму городі. Чи повинна вона платити податок?

3. Чи повинен школяр платити податок на прибуток, якщо він отримує дохід?

Середній рівень.

Розрахувати величину заробітної плати з урахуванням податків використовуя економіко- статистичні дані до власної професії.Високий рівень.

Скласти кросворд з 12 слів з урахуванням понять вивчених на уроці.Лист економічної спроможності учнів
Прізвище, ім’я учня ______________ Група __________


П.І. учня

Етапи уроку

Всього


Бесіда

Відповіді на питання

Зошит

Практична роботаТаблиця перерахунку балів в оцінки


Кількість отриманих балів

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

Отримані бали на уроці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Відповіді до практичної роботи

Основні статті
2009 рік

2010 рік
млн. грн

% до доходів або видатків

Основні статті

млн. грн

% до доходів або видатків

1

2

3

4

5

6

Доходи

272967,0
Доходи

314506,3
Податкові надходження

208073,2

76,2

Податкові надходження

234447,7

74,5

Неподаткові надходження

58435,8

21,4

Неподаткові надходження

73837,0

24,5

Доходи від операцій з капіталом

3653,1

1,4

Доходи від операцій з капіталом

3143,2

0,9

Офіційні трансфери від уряду зарубіжних країн та міжнародних організацій

645,3

0,2

Офіційні трансфери від уряду зарубіжних країн та міжнародних організацій

305,6

0,09

Цільові фонди

2159,5

0,8

Цільові фонди

2772,7

0,8

Видатки

310225,2
Видатки

377842,8
Загальнодержавні функції

33156,0

10,7

Загальнодержавні функції

44902,5

11,8

Оборона

9663,3

3,1

Оборона

11347,1

3,0

Громадський порядок, безпека та судова влада

24346,1

7,8

Громадський порядок, безпека та судова влада

28825,6

7,62


Економічна діяльність

39753,0

12,8

Економічна діяльність

43832,4

11,6

Охорона навколишнього середовища

2538,8

0,8

Охорона навколишнього середовища

2872,4

0,76

Житлово-комунальне господарство

7498,1

2,4

Житлово-комунальне господарство

5431,3

1,43

Охорона здоров’я

36564,9

11,8

Охорона здоров’я

44745,4

11,8

Духовний та фізичний розвиток

8330,2

2,7

Духовний та фізичний розвиток

11525,4

3,05


Освіта

66773,6

21,5

Освіта

79826,0

21,1
Соціальний захист і соціальне забезпечення

78775,4

25,4

Соціальний захист і соціальне забезпечення

104534,9

27,66
Кредитування за вирахування погашення

2825,8

0,9

Кредитування за вирахування погашення

1348,4

0,35
Дефіцит (профіцит)
37258,2

Дефіцит (профіцит)
63336,5
 1. Яка стаття має найбільшу частку у складі доходів Зведеного бюджету України (%)?

2009 р. – Податкові надходження – 76,2%

2010 р. - Податкові надходження – 74,5%

2) Визначте три статті, що мають найбільшу частку у складі видатків Зведеного бюджету України (%)?

2009 р. – 1. соціальний захист – 25,4%

2.освіта- 21,5%

3. економічна діяльність – 12,8%

2010р. – 1. соціальний захист – 27,6 %

2. загальнодержавні функції -11,8%

3. охорона здоров’я -11,8%

3)
Статті видатків А

Відповідь
Витрати Б

1

оплата праці вчителів

г

А

соціальний захист


2

придбання міліцейських патрульних автомобілів

д

Б

державний та фізичний розвиток


3

будівництво казарм для солдат строкової служби

в

В

громадський порядок

4

Будівництво міського стадіону

б

Г

освіта


5

грошова допомога багатодітним родинам

а

д

оборона

4) Визначте розмір дефіциту (профіциту) Зведеного бюджету України за рік2009 – 37258,2 – дефіцит 2010 – 63336,5
Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка