Інтерактивні методи і прийоми навчання на уроках світової літератури
Скачати 37,32 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір37,32 Kb.

Інтерактивні методи і прийоми навчання на уроках світової літератури


А.І. Богосвятська,

канд. філол. наук, доц.,

член-кор. НАНО,

м. Севастополь2013 р.

Моделі навчанняПАСИВНА

АКТИВНА

ІНТЕРАКТИВНА

Учень виступає в ролі «об'єкта» навчання (слухає і дивиться).

Учень виступає «суб’єктом» навчання (самостійна робота, творчі завдання).

Навчання в режимі діалогу, постійна активна взаємодія всіх його учасників з використанням різних моделей комунікацій, стосунків, ролей тощо.Поняття «інтерактивний»

«інтер-»

(лат. «inter-»)

«активний»

(лат. «activus»)

«взаємно»

«обопільно»

«вкупі»

«спільно»«між»

«рухливий»

«діяльний»

«жвавий»

«енергійний»

 


Постійна жвава, енергійна, рухлива взаємодія

всіх учасників.

ТРАДИЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ

Мета: Передача учням та засвоєння ними якомога більшого об’єму знань.

Завдання учнів – більш повно і точно відновити знання, створені іншими.Мета: створення вчителем умов, за яких учень сам буде відкривати, набувати та конструювати знання.Модель односторонньої комунікації:А

Б В

Г Д

Модель багатосторонньої комунікації:А

Б В

Г Д

 


А – вчитель;

Б, В, Г, Д… – учні.


Піраміда навчання


Лекція – 5% засвоєння

Читання – 10% засвоєння

Відео/аудіо матеріали – 20% засвоєння

Демонстрація – 30% засвоєння

Дискусійні групи – 50% засвоєння

Практика через дію – 75% засвоєння

Навчання інших/застосування отриманих знань одразу ж – 90 % засвоєння

Піраміда навчання

Найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (слово вчителя, читання), а найбільших – інтерактивного (дискусійні групи, практика через дію, навчання інших).

Найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (слово вчителя, читання), а найбільших – інтерактивного (дискусійні групи, практика через дію, навчання інших).

Пам'ятаймо: коли учень під час уроку сидить за партою й дивиться в підручник не спілкуючись з однокласниками та не обговорюючи з ними тему уроку, він не навчається.

Технологічна карта інтерактивного уроку
Етап інтерактивного уроку

Час уроку, відведений на реалізацію етапу

Мета етапу

Методи, прийоми

1

Мотивація

2-3 хв.

Сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми.

«Мозковий штурм». Метод асоціацій. Бліцопитування. «Мікрофон». «Дерево очікувань»

2

Оголошення теми і завдань

2-3 хв.

Забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти на уроці.

Через епіграф. Через слово. Через назву.

3

Отримання необхідної інформації

5-10 хв.

Дати учням достатньо інформації, для того щоб на її основі виконувати практичні завдання, але за мінімально короткий час.

Міні-лекція.

Ознайомлення з роздатковим матеріалом.

Маркування тексту.

Презентація домашнього завдання.4

Інтерактивне завдання

25-30 хв.

Засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку. Інтерактивна частина уроку має займати близько 50-60% навчального часу. Обов’язковою є така послідовність проведення інтерактивної вправи:

1) інструктування;

2) об’єднання в групи, розподіл ролей;

3) виконання завдання, при якому вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії;

4) презентація результатів, виконання вправи.


Дебати. Семінар.

Роботи в малих групах.

«Прес». «Карусель». «Мікрофон». «Сніговий ком». «Захист проекту». «Акваріум». «Ярмарок». «Шість капелюхів».

Технологічна карта інтерактивного уроку
Етап інтерактивного уроку

Час уроку, відведений на реалізацію етапу

Мета етапу

Методи, прийоми

5

Підведення підсумків

3-5 хв.

Пояснюється зміст виконаної роботи, підводиться риска під знаннями, що повинні бути засвоєні, і встановлюється зв’язок між тим, що вже відомо, і тим, що знадобиться у майбутньому.

«Велике коло». «Прес». «Несподівана пропозиція». «Сніжний ком». «Вихід у народ». «Шкала думок». «В одне слово». Дискусії. Коментування.

6

Рефлексія

2-3 хв.

Осмислення результатів роботи на уроці (рефлексія діяльності, рефлексія змісту навчального матеріалу, рефлексія настрою та емоційного стану учнів).

«Рефлексивний екран». «Знаю – дізнався – хочу діздатись». «Плюс – мінус – цікаво» «Палітра емоцій». «Букет настрою».

Робота в творчих групах


У парах

У мікрогрупах (3-4 учні)

У малих групах

(5-6 учнів)

У колективі (весь клас)

назви груп:

“культурологи”,

“історики”,

“біографи”,

“теоретики”,

“літературознавці”,

“психологи”,

“експерти”,

“критики”,

“художники”,

“генератори ідей”,

“декламатори”,

“читці”,

“бібліотекарі”,

“екскурсоводи”,

“дизайнери”,

“журналісти”,

“етнографи”,

“архіваріуси”,

“мудреці”,

“маркетологи”,

“музиканти”,

“лінгвісти”,

“фахівці комп’ютерних

знань”.

Просторове розташування груп:


- питання по колу.

Стільці по колу:

- велике коло (учні

- менш підготовлені);

- мале коло (учні-експерти,

- більш підготовлені).

- парти ялинкою,

робота в малих групах.

- «жива лінія» та експерти.

- дебати.

- робота в групах.


Правила спілкування в групах:

 • Кожна думка важлива.
 • Не бійся висловитися!
 • Ми всі – партнери!
 • Обговорюємо сказане, а не людину!
 • Обдумав, сформулював, висловив!
 • Говори чітко, ясно, красиво!
 • Вислухав, висловився, вислухав!
 • Тільки обґрунтовані докази!
 • Вмій погодитися і не погодитися!
 • Важлива кожна роль.

методи і прийоми інтерактивного навчання

“мікрофон”

Кожному дають можливість сказати щось швидко, по черзі, висловити свою думку.

(“Таємниця усмішки Мони Лізи полягає у…”)

“оберіть позицію”

«Перемога або поразка?» (за повістю Е. Хемунгуея «Старий і море»).


Дискусія на суперечливу тему. Слід використовувати протилежні думки.

“мозаїка”

Група № 1.

Розум, а, книги, створилися, від, не, книги, розуму, від, Григорій Сковорода.

(Не розум від книги, а книги від розуму. Григорій Сковорода)

Група № 2.

Шматочки, це, книги, думки, переносні, цікаві, Сьюзен Зонтаг.

(Книги - це цікаві переносні шматочки думок. Сьюзен Зонтаг)

Група № 3.

Новини, ніколи, як, література, не, старими, це, стануть, Езра Паунд.

(Література - це новини, які ніколи не стануть старими. Езда Паунд)


Завдання для творчих груп: із записаних на окремих папірцях слів скласти вислів, пояснити його.

“літературний крос”

(1. Справжнє ім'я Джека Лондона ...

2. Прагнення отримати вищу освіту змусило Дж.Лондона поступити в ...

3. Захворівши на "золоту лихоманку", Джек Лондон вирушив на ...)


Доповнити незавершені вислови необхідними відомостями.

“гронування”


СОБОР

головний герой

культова споруда

символ вічності

символ духовності

символ Середньовіччя

символ таланту французьких майстрів

“Образ собору (“Собор Паризької Богоматері” В.Гюго)”

Це сплітання словникових павутинок до того чи іншого слова. Письмовий вид діяльності, що допомагає учневі зрозуміти поняття і зв’язки, які складніше усвідомити під час застосування традиційних методів навчання.


“так чи ні”

Завдання вимагають однозначну відповідь.

(1. Шандор Петефі товаришував з українським Кобзарем – Тарасом Шевченком.

2. Справжнє прізвище Шандора Петефі – Петрович.

3. Поет загинув у битві за незалежність Угорщини.)

“коло думок”

(“У чому ж полягає проблематика “Алхіміка”?”)


Учні сидять у колі на стільцях, без столів, і висловлюються за бажанням.


“викинути зайве”

Із пропонованих відомостей убрати зайве.

(1. Жюль Верн мріяв про море, і свою майбутню професію пов'язав з морськими мандрівками та літературною діяльністю.

2. У дитинстві хлопчик мріяв стати юристом і навчався в юридичному ліцеї.

3. Щоб не загубитись у науковому матеріалі, Жюль Верн створив власну картотеку, яка налічувала 20 тисяч зошитів і касет з відеоматеріалами.

4. Роман "Діти капітана Гранта" був написаний автором на прохання французьких моряків і вчених-географів.)

“Картки-сИгналИ”


Для кожного учасника дискусії готується цілий набір карток-сигналів: зелена картка покаже згоду з промовцем, червона – незгоду, картка зі знаком питання – бажання поставити запитання, зі знаком оклику – висловитися самому.

!

?


“Ажурна пилка”

Використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Цей прийом може замінити лекцію. До уроку учням даються випереджувальні завдання та картки з назвами.

Наприклад, під час вивчення творчості

Б. Пастернака клас поділяється на 4 групи,

які працюють над такими завданнями:

• Пастернак – поезія і музика.

• Пастернак – поезія і філософія

• Пастернак – лауреат Нобелівської премії.

• Пастернак – перекладач.

“лІтературнИй аукцІон”


Узагальнення з теорії літератури.


На дошці написані слова для «продажу»:

Гіпербола, алегорія, мораль, народна пісня, байка, історична пісня та ін.

Учні за вибором «купують» терміни, поняття, даючи їм визначення.

“рОЗпродаж портретІв”

Учні діляться на групи. Учитель демонструє портрети письменників. Кожна група по черзі на вибір називає прізвище письменника і отримує його портрет.

“Карусель”

Учні сідають двома колами - обличчям одні до одних. Учасники вправи, які сидять у внутрішньому колі, коротким реченням формулюють своє головне враження від твору. За командою вчителя (ведучого) зовнішнє коло переміщується на один стілець за годинниковою стрілкою. Учасники гри з зовнішнього кола коротким реченням висловлюють враження від твору, враховуючи щойно почуту і власну думку. Надалі після кожного переміщення зовнішнього кола на один стілець представники внутрішнього і зовнішнього кіл почергово роблять те саме, акумулюючи в короткому реченні власне і почуте враження. Коли кожен висловить свою думку, учасники вправи вибирають по одному представнику внутрішнього і зовнішнього кіл, які висловлюють узагальнені думки, а двоє чи четверо рецензентів оцінюють, наскільки у цих висновках були враховані їхні власні думки.

Варіанти висловлення вражень від роману

"Портрет Доріана Грея":

а) Роман справляє гнітюче враження;

б) Роман справляє гнітюче враження, і дуже

шкода Греєвих жертв;

в) Шкода Греєвих жертв, але і сам герой,

і обстановка, і мова твору просто-таки

зачаровують тощо.

“брейнстормінг” (“мозкова атака”):

Організаційні етапи брейнстормінгу:

1. Мовчазне генерування (кожен працює сам по собі).

2. Невпорядкований перелік ідей (забороняється критика).

3. З’ясування ідей.

4. Голосування і ранжування.

5. Підготовка проекту.

6. Презентація проектів ідей.

7. Оцінювання запропонованих альтернатив.

8. Вироблення моделі рішення проблеми.


Відома інтерактивна технологія колективного обговорення для прийняття кількох рішень з конкретної проблеми.

метод “шести капелюхів”

Засновник методу – британський психолог, доктор медичних наук Едвард де Боно.

В основі – ідея паралельного мислення: конструктивного мислення, при якому різні точки зору і підходи не стикаються, а співіснують.

Метод шести капелюхів – це простий і практичний спосіб розділення процесу мислення на шість різних режимів, кожен з яких представлений метафоричним капелюхом певного кольору.

Метод шести капелюхів – це простий і практичний спосіб розділення процесу мислення на шість різних режимів, кожен з яких представлений метафоричним капелюхом певного кольору.

Ми можемо навчитися оперувати різними аспектами нашого мислення по черзі. Потім зібрати ці аспекти разом і дістати “повнокольорове мислення”.

За умовами гри, кожен учасник зобов'язаний побувати В УСІХ капелюхах та намагатись підстроїти своє мислення згідно відповідної моделі.

Білий капелюх: інформація

Детальна і необхідна інформація. Тільки факти. Яка ще необхідна інформація?

Використовується для того, щоб спрямувати увагу на інформацію. У цьому режимі мислення нас цікавлять лише факти. Ми замислюємось над тим, що ми вже знаємо, яка ще інформація нам необхідна і як нам її дістати.

жовтий капелюх: логічний позитив

Символічне відображення оптимізму. Дослідження можливих успіхів і позитивних сторін. Переваги. Чому це спрацює?

Вимагає переключити увагу на пошук переваг і позитивних моментів конкретної ідеї.

чорний капелюх: критика

Застерігає і змушує думати критично. Що може статися поганого або що піде не так? Обережність.

Дозволяє дати волю критичним оцінкам, побоюванням і обережності. Вона захищає нас від нерозважливих і непродуманих дій, вказує на можливі ризики і підводні камені. Користь від такого мислення безсумнівна, якщо, звичайно, нею не зловживати.

червоний капелюх: почуття та інтуїція

І не намагайтеся її пояснити. Які почуття в мене виникають?

У режимі червоного капелюха учасники можуть висловити свої почуття та інтуїтивні здогади щодо питання, яке обговорюється, не вдаючись у пояснення щодо того, чому це так.

зелений капелюх: креативність

Зосередження на творчості, альтернативних рішеннях, нових можливостях та ідеях. Це можливість висловити нові поняття та концепції.

Перебуваючи під зеленим капелюхом, ми придумуємо нові ідеї, модифікуємо вже існуючі, шукаємо альтернативу, досліджуємо можливості, взагалі, даємо креативне зелене світло.

синій капелюх: організація процесу

Організація розумових процесів. Гарантія дотримання функцій усіх шести капелюхів.

Синій капелюх відрізняється від інших капелюхів тим, що він призначений не для роботи зі змістом завдання, а для управління самим процесом. Зокрема, його використовують на початку сесії для визначення того, що належить зробити, і в кінці, щоб узагальнити досягнуте і поставити нову мету.

Переваги методу “шести капелюхів”:

1. Зазвичай розумову працю уявляють нудною та абстрактною. “Шість капелюхів” дозволяють зробити її яскравим і захопливим засобом керування своїм мисленням.

2. Кольорові капелюхи – це метафора, яка добре запам’ятовується, яку легко застосувати.

3. Метод “шести капелюхів” можна використовувати на будь-якому рівні складності, від дитячого садка до ради директорів.

4. Завдяки конструюванню роботи та відміні безплідних дискусій мислення стає більш сфокусованим, конструктивним і продуктивним.

5. Метафора капелюхів є свого роду рольовою мовою, якою легко обговорювати і переключати мислення, відволікаючись від особистісних переваг і нікого не ображаючи.

6. Метод дозволяє уникнути плутанини, оскільки вся група використовує тільки один тип мислення в певний проміжок часу.

7. Метод визначає значимість усіх компонентів роботи над завданням (проектом) – емоцій, фактів, критики, нових ідей – і включає їх у роботу в потрібний момент, уникаючи деструктивних факторів.

Перебуваючи у режимі бесіди, діалогу, взаємодії з учасниками своєї групи, діти навчаються позитивному результативному спілкуванню, відповідальності за колектив, зростають як особистості.

Перебуваючи у режимі бесіди, діалогу, взаємодії з учасниками своєї групи, діти навчаються позитивному результативному спілкуванню, відповідальності за колектив, зростають як особистості.

література

 • Борисова В.А. Інтерактивні форми методичної роботи із зарубіжної літератури / Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення викладання зарубіжної літератури в навчальних закладах України: Збірник матеріалів конференції. К., 2001. – С. 32-36.
 • Гнатюк Л.Н. Інтерактивні засоби у процесі вивчення драматичних творів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 4. – С. 30-33.
 • Єльникова О.І. Інтерактивні методи навчання // Дайджест педагогічних ідей і технологій «Школа-парк». – 2001. – № 5-6. – С. 52-53.
 • Єфімова І.В. Технологія «Створення ситуації успіху» та інтерактивні методи перевірки знань // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2009. - № 1. – С. 30-35.
 • Интерактивное обучение: новые подходы // Відкритий урок. – 2002. –№5-6. – С. 4-6.
 • Ісаєва О.О. Інтерактивні види та форми робіт при вивченні зарубіжної літератури в школі / Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення викладання зарубіжної літератури в навчальних закладах України: Збірник матеріалів конференції. К., 2001. – С. 66-73.
 • Клименко Ж.В. Інтерактивні методи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 11. – С. 9-11.
 • Кугай Л. Осучаснюючи урок літературию З досвіду поєднання комп’ютерних технологій з інтерактивними прийомами // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 9. – С. 22-24.
 • Пастухова Л.Н., Пастухова Е.Л. „И невозможное возможно…” Использование нетрадиционных форм деятельности в образовательном процессе // Литература в школе. – 2004. – № 7. – С.38-40.
 • Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред. О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.
 • Пометун О.І., Пироженко Л.В. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко.– К., 2002. – 135 с.
 • Сисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих // Рідна школа. – 2010. – № 11. – С. 3-8.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка