Історія кафедри управління
Скачати 13,63 Mb.
Сторінка1/95
Дата конвертації04.02.2017
Розмір13,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   95
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ


ІСТОРІЯ

КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ТА

ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

ІПКСФ


МОНОГРАФІЯ

ХАРКІВ − 2014

УДК: 615.1:658(091)

ББК

Т

Рекомендовано Вченою радоюІнституту підвищення кваліфікації спеціалістів

фармації НФаУ

(протокол № 2 від 06.03.2014 р.)
Рецензенти:

О.Ф. Пімінов – доктор фармацевтичних наук, професор, директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ.

А.В.Кабачна – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині Харківської медичної академії післядипломної освіти.
Колектив авторів: Толочко В.М., Чешева М.В., Міщенко І.В., Должнікова О.М., Вакуленко Д.В., Зарічкова М.В., Артюх Т.О., Музика Т.Ф., Великий Д.Л, Подгайний Г.Я., Немченко О.А., Медведєва Ю.П.
Історія кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ / В.М. Толочко, М.В. Чешева, І.В. Міщенко, О.М. Должнікова та ін. / За ред. В.М. Толочко. −  Х.: _____________, 2014. − ______с.

Видання знайомить з історією створення й діяльності кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ Національного фармацевтичного університету.

Для широкого кола читачів.

ISBN______________________________ УДК 615.1:658(091)© Толочко В.М.,

Чешева М.В.,

Міщенко І.В.,

Должнікова О.М.
З М І С Т


Передмова……………………………………………………

2

Професорсько-викладацький склад та

співробітники кафедри………………………………………


5

Розвиток матеріально-технічної бази кафедри…………….

59

Навчально-методична діяльність кафедри…………………

74

Науково-дослідна діяльність кафедри………………………

104

Епілог. День за днем, рік за роком – 30 років……………...

126

Література ………………………………………………....

142


П Е Р Е Д М О В А

Розвиток фармацевтичної галузі України передбачає наявність високопрофесійних фахівців – провізорів і фармацевтів. Їх кваліфікаційний рівень має забезпечувати система післядипломної підготовки спеціалістів фармації протягом усього періоду їхньої професійної діяльності. Тому в Україні у 80-х роках ХХ століття виникла потреба в розширенні можливостей системи післядипломної підготовки фахівців фармації за рахунок збільшення мережі факультетів при вищих навчальних закладах (ВНЗ). Це зумовило відкриття факультету вдосконалення провізорів (ФУП) при Харківському фармацевтичному інституті (ХФІ) Наказом МОЗ України № 758 від 23.12.1983 р., затвердженого Колегією МОЗ України. Середньорічний контингент ФУП складав 500 курсантів. Деканом факультету було призначено професора І. М. Перцева (наказ ХФІ № 4 від 04.01.1984 р.).Післядипломна підготовка спеціалістів фармації на базі вищого навчального закладу була нетиповою, скоріше як виняток, оскільки в системі МОЗ України для цього були створені інститути підвищення кваліфікації лікарів і провізорів. На той час ці функції виконували Київський інститут удосконалення лікарів ім. П.Л. Шупика та Український інститут удосконалення лікарів (м. Харків). Тому ректорату ХФІ разом із деканатом ФУП потрібно було докласти значних зусиль для виконання поставленого завдання.

В


Професор

Черних Валентин Петрович, ректор Національного фармацевтичного
університету

ажливо зауважити, що такі перетворення і наступний розвиток системи післядипломної підготовки спеціалістів фармації при ХФІ, від ФУП і до сьогодення − Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ), були можливими тільки за особистої підтримки ректора, доктора фармацевтичних наук, доктора хімічних наук, члена-кореспондента Національної академії наук України, професора Черних Валентина Петровича. Це легендарний керівник, з діяльністю якого пов’язаний розвиток не тільки ХФІ і досягнення ним високого рівня Національного фармацевтичного університету (НФаУ), але й фармацевтичної освіти та фармацевтичної галузі України. Особистим здобуткам професора Черних В.П. і його внеску у фармацію присвячено багато публікацій, які описані раніше, і є можливість посилатись на окремі літературні джерела, висловлюючи йому велику шану, повагу і вдячність за те, що наша кафедра стала причетною до загальної історії розвитку НФаУ, фармацевтичної науки і фармації України в цілому [4,24,29,30].

На факультеті було створено провідні кафедри з відповідними курсами, у тому числі й кафедру організації та економіки фармації (ОЕФ), яку очолив у той час кандидат фармацевтичних наук В.М. Толочко. Згодом, коли напрямок діяльності кафедри зазнав змін, вона була перейменована на кафедру управління та економіки фармації (УЕФ) зі спеціальним курсом.

Ректорат ХФІ приділив велику увагу кадровому комплектуванню професорсько-викладацького складу (ПВС) кафедр ФУП. Для цього на ФУП з навчальних кафедр були переведені провідні доценти та старші викладачі. Перед кафедрами ФУП було поставлено складне завдання – за короткий термін скласти навчально-виробничі плани, забезпечити навчальний процес матеріально-технічною базою, а головне − вперше створити навчально-методичний супровід головного напрямку роботи − післядипломної підготовки спеціалістів фармації. Згодом визначились ще два напрямки: підготовка спеціалістів на передатестаційних циклах і первинна спеціалізація (інтернатура) для випускників ХФІ та фармацевтичних факультетів медичних інститутів (з 1992 р.).

На сьогодні кафедра УЕФ існує як структурний підрозділ ІПКСФ НФаУ і пройшла певний шлях розвитку і має свою історію. Напрямки діяльності кафедри спрямовані на виконання поставлених завдань сучасності, а саме: забезпечення високого рівня знань та практичних навичок спеціалістів фармації; організацію та проведення післядипломної спеціалізації (інтернатури) випускників вищих фармацевтичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації; організацію та проведення післядипломної підготовки спеціалістів за запитами практичної фармації; проведення науково-дослідних робіт для вирішення проблем у фармації та післядипломній системі підготовки фахівців; удосконалення форм та методів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з урахуванням сучасних вимог фармацевтичної науки і практики, а також перспектив їх розвитку; узагальнення досвіду в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації і на цій основі удосконалення діючих навчальних планів та програм для провізорів-організаторів; створення та впровадження нових підходів у системі післядипломної підготовки провізорів-організаторів, у т.ч. дистанційної форми навчання; виконання функцій опорної кафедри в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»; участь у роботі міжнародних і вітчизняних симпозіумів, конференцій, з’їздів і нарад у справах фармації; спілкування та обмін досвідом щодо навчально-методичних і наукових питань із фахівцями вітчизняних фармацевтичних факультетів і профільних кафедр університетів інших країн світу та ін.

У цій монографії нами вперше зроблена спроба послідовно описати основні віхи історичного шляху кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ, від її створення у 1983 р. і до сьогодення. Видання може бути корисним і цікавим для ПВС ІПКСФ НФаУ, фармацевтичних факультетів (кафедр) медичних та інших ВНЗ, працівникам наукової і практичної фармації, студентам, аспірантам, докторантам, а також колегам ВНЗ інших країн світу.

Під час вашого ознайомлення з монографією автори передбачають можливість спілкування. Наша адреса:

Кафедра управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ

Площа Повстання, 17, м. Харків, 61001

тел. (057) 732-75-58;

Сайти кафедри − http://uef-ipksf.at.ua, http://uef-ipksf.nuph.edu.ua

Електронна адреса − uef-ipksf@mail.ru

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

ТА СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

На початку діяльності кафедри (1984 р.) штатний розклад кафедри складався з 5 посад ПВС-доцентів, в т. ч. посади завідувача кафедри. Додатково при кафедрі передбачався курс фармакогнозії (наказ ХФІ № 4 від 04.01.1984 р.).Як уже зазначалося, ректорат ХФІ приділяв велику увагу кадровому комплектуванню ПВС кафедр ФУП, а тому до їх штату переводились провідні доценти і старші викладачі з навчальних кафедр. У цьому напрямку активно працював декан ФУП професор Перцев І.М., який також очолив кафедру технології ліків факультету.

Перцев Іван Матвійович – доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений працівник охорони здоров’я УРСР, Заслужений професор НФаУ, видатний учений, педагог вищої школи, відомий не тільки в Україні, але й за її межами.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   95


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка