Історія української культуриСкачати 11.66 Kb.
Дата конвертації03.07.2018
Розмір11.66 Kb.
ТипНавчальний посібник

Навчальний посібник репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів.

Історія української культури: навч. посіб. / За ред. О. Ю. Палової. – 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 340 с.

У навчальному посібнику представлено досвід навчальної та методичної роботи викладачів вищого навчального закладу. Розглянуто питання становлення професійної культури викладачів: методику проведення лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять, контролю засвоєння знань студентами: види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі; досвід здійснення навчального процесу розвинутих країн.

Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / О. В. Малихiн, І. Г. Павленко , О. О. Лаврентьєва , Г. І. Матукова . – К.: КНТ, 2014. — 262 с.

Навчальний посібник присвячений дослідженню проблеми адміністративно-правового реглювання в сфері охорони здоров'я. На основі аналізу політики держави запропоновано та сформульовано поняття „охорона здоров'я", „медичне право", як правового інституту. Удосконалено понятійно-категорійний апарат у сфері охорони здоров'я населення. Проаналізовано зарубіжний досвід функціонування галузі охорони здоров'я та медичного забезпечення. Сформульовано низку конкретних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України, яке регулює правовідносини у сфері охорони здоров'я, медицини.

Охорона здоров'я в Україні: навч. посіб./за заг. ред. В. П. Пєткова – К.: Скіф, 2013. – 288 с.

Посібник містить список часто вживаних лексичних одиниць, а також найпоширеніших орфографічних, фонетичних та граматичних явищ, що створюють труднощі для тих, хто вивчає англійську мову, і можуть спричинити помилки в усному і писемному мовленні студентів, для яких англійська мова є першою чи другою іноземною мовою. Їх вивчення і систематичне опрацювання допоможе позбутися таких помилок на аудиторних та індивідуальних заняттях, при виконанні контрольних і тестових завдань.

Трибуханчик А. М. Англійська без помилок : навчальний посібник / А. М. Трибуханчик. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 227 с.

У посібнику представлено п’ятнадцять видів пообразного аналізу літературного твору в школі. Автор видання здійснив концептуальне забезпечення діяльності вчителя та учнів, сформувавши систему необхідних принципів. Теоритична інформація поєднана із системою вправ, які спрямовані на вироблення у студентів-філологів здатності здійснювати організацію навчального процесу на основі названого шляху аналізу.

Бондаренко Ю. І. Вивчення образів-персонажів літературного твору в школі: теорія і практикум: посіб. для студ. філол. ф-ту / Ю. І. Бондаренко. - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя , 2015. – 216 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-історичні аспекти становлення та специфіка діяльності «Телефонів довіри» як спеціалізованих соціальних служб в окремих країнах світу та Україні.

«Телефон довіри» як спеціалізована соціальна служба: навч. посіб. / Г. Бейгер, О. Лісовець, О. Плахотнік та ін.; за заг. ред. С. Борисюк – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 139 с.

Даний посібник містить навчально-методичний матеріал із технологій виховання, який супроводжується відповідними формами, методами, засобами. Посібник знайомить з підходами до організації виховного процесу в сучасній школі, які допоможуть зробити виховний процес цікавим, різноманітним, ефективним.

Значне місце відведено методичним рекомендаціям класному керівнику з організації позаурочної діяльності учнів.

Виховні аспекти педагогічної діяльності у сучасній школі : навч.-метод. посіб. / уклад.: Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський, В. В. Ковнер, О. С. Філоненко; за ред. Л. О. Дубровської. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - 125 c.

У посібнику розглянуті питання міжнародних норм та стандартів в галузі охорони праці, основні положення законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці в галузі, створення безпечних умов праці відповідних сучасним вимогам. Викладена класифікація небезпечних і шкідливих факторів, повязаних із галузевим виробництвом, їх впливу на організм людини, вимог нормативних документів щодо обмеження цього впливу, методів і засобів захисту працюючих.Охорона праці в галузі: навчальний посібник / В. М. Закалюжний,

О.В. Мельничук, М.П. Руденко та ін. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 206 с.: іл.

Підручник містить виклад загальної та особливої частини курсу права Європейського Союзу (ЄС) та дає можливість вивчити структуру та зміст окремих галузей у рамках цієї правової системи. Матеріал ілюстровано нормативними актами ЄС та практикою Суду ЄС. Приділено увагу деяким правовим галузям, які раніше висвітлювалися недостатньо або взагалі не висвітлювалися у вітчизняній навчальній літературі.

Право Європейського союзу : підручник / за ред. О. К. Вишнякова. – Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с.

У навчально-методичному посібнику містяться юридичні задачі (ситуації) та методичні рекомендації щодо їх вирішення з основних тем курсу. Завдання посібника охоплюють усі теми програми, тому можливе їх застосування для поточного, тематичного та підсумкового контролю з використанням завдань у різних комбінаціях.

Правознавство. Практикум: навч.-метод. посіб./О. С. Зіньова, В. В. Мушенок, І. І. Пархоменко та ін.; упоряд. О. С. Дудченко.– Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 159 с.
Каталог: images -> 2017
2017 -> Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2017/2018 навчальному році Навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 н р. здійснюватиметься
2017 -> До розуму ведуть три шляхи: шлях роздумів – найблагородніший, шлях наслідування – найлегший, шлях особистого досвіду – найважчий Конфуцій Навчальний заклад завжди схожий на свого директора, бо від його професіоналізму, мобільності, готовності до
2017 -> Чернівецька обласна рада інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
2017 -> Перечень статей, опубликованных в научно-методическом журнале «Біялогія і хімія»
2017 -> Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжн
2017 -> Методичні рекомендації щодо викладання природознавства у 2017/2018 навчальному році
2017 -> Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії; пояснює
2017 -> Так як останнім часом пріоритетним у навчанні стає компетентнісно-орієнтований підхід, то після доопрацювання навчальних програм з інформатики на виконання компетентнісних завдань не було виділено окремо навчальний час
2017 -> «Зодчий реалістичної байки» (до 190-річчя від дня народження Леоніда Глібова)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка