Календарно тематичне плануванняСкачати 447,82 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.11.2018
Розмір447,82 Kb.
  1   2
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Німецька мова (1 – й рік навчання), 5 клас.

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів

М.М. Сидоренко, О.А. Палій. – К.: Грамота, 2013.

Підготувала:

вчитель німецької мови

Снідавської ЗОШ І-ІІ ст.

Тимощук М. Д.ДатаТема уроку

Мовленнєві функції

Лінгвістична компетенція

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє завдання

Фонетика

Граматичний

Матеріал

Лексичний матеріал

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо1

Guten Tag!

(Добрий день!)

Hallo, Kinder!


Уміти вітатися та прощатися, називати своє ім’я, запитувати, як звати співрозмовника, звідки він.

Звуки:

[а],[а’],

[d], [t],

[o:], [m], [n].

Пісня:

«GutenTag!»Особові займенники: ich, du, дієсловоseine у 1-й і 2-йособах

однини.


GutenTag! GutenMorgen!GutenAbend!

GuteNacht!

Wieheißtdu? — IchheißeAnna. Ich bin Ada.Woher bist du?

Ich bin aus der Ukraine.Вітання. Питальні та розповідні речення. Впр.4 ст.8

Фрази знайомства та прощання Впр.3(А)ст.8

Букви:Аа,Dd,OoMm,Nn.

Слоа.


Букви

Писати букви.Вив-чити фрази. Впр.5(с)за заповни табличку

ст.9

2

Wiegeht’s?

(як справи?)
Уміти розпитувати про справи інших та розповідати про місце проживання

Звуки:

[e],[i],[s]

[i:],[z],[t],

[h], [ei].

Пісня:

«Hello».


Дієслова зв’язки ist, sind. Відмінювання дієслів у/ та//ос. Однини.

Wiegeht’s?, Klasse! Super! Рrima! Gut! Еsgeht,

schlecht.

Woherkommstdu? — IchkommeausBerlin.

Sehrangenefnn.
Знайомство. Питальні та розповідні речення.Впр.1 (В), 2(В)

С.10.


Фрази: Wiegeht’s? Woherkommstdu?

Діалоги. Впр.3(с)

С.11.


Букви Іі,Ее,Нh,

Ss,Tt, слова Впр.8

(с13).


Букви

Впр.5ст.12Впр.1ст.13

Заповнити табличку. Впр.2

Записати слова.

3

IchwohneinBerlin

(Я живу в Берліні)Уміти розпитувати інших про місце проживання та розповідати про своє місце проживання. Уміти рахувати до 12.

Звуки: [s][k]

[m][b]


Пісенька

«Eins, zweinPolizei»Закінчення дієслів в /та //ос.

Однини.


Wowohnstdu? — Ichwohnein ...

eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölfПитальні та розповідні речення.

Впр.1(А) ст.14. Пісня

«Wiegehfs»


Діалоги.

Впр. 1(В) ст..14,

Впр. 3ст.14.


Слова, короткі речення. Впр.8

С.15, Впр.2

с16.


Букви,

Слова.


Впр.7

с.15


Впр. 2(В) с16

Вивчити фрази, навчитися читати слова. Впр.1 с.16.
4

Weristdas?

(хто це?)Уміти надавати інформацію про себе, про свій вік та вік друзів. Уміти перепитувати та виражати сумнів. Уміти рахувати до 12.

Звуки:[n:]

[r] [v] [b] [g]

Лічилка

Eins, zwei, drei…Питальне речення з пит.словом

Wer.


Порядок слів у пит. Розповідному реч. Числівники від 1 до 12.

Weristdas? — Dasist ...

Wiealtbistdu

Ichbin 11. — Wiealtistsie?

Sieistauch 11.Діалоги.

Впр. 2(А), 5(А)

С.18.


Запитання

Ist das …?

Sind das…?

— Wiealtbist du?

Впр.3, 5(А),6 ст. 18,19


Букви, слова.

Впр. 4(А)

Ст.18

Впр.7 с19Букви, слова

Впр.1 (А)

Ст.20


Записати популярні українські імена

Впр. 2.


с 20
5

Dasbinich

(Це я)


Уміти надавати інформацію про себе. Уміти надавати заперечні речення. Вміти вибачатися, ввічливо спілкуватися з друзями.

Звуки:

[p] [L] [f] [c] [k] [h]

Пісенька

"Eins, zwein, bunlesEi».Заперечні речення з

Nein .


Порядок слів в заперечено-

муреченні. Питальні речення з питальними словами:

Wei?Woher?

Wer?Wo?


Nein. Entschuldigung. Bitte. Machtnichts.

Wieheißt du? Woherkommst du? Werist das?

Wowohnst du?


Питальні та розповідні речення.

Впр.2,3(В)

с21


Діалоги

Впр. 3(В)

Ст.21, Впр.5(В)

Ст22. Впр.2(В) Ст.23Діалог

Впр.4(А)с.215(А)с.22, Впр.6с.22Букви:

Рр, Ll, Ff,Cc,

ck,ch.

Впр.2(А)


С.23

Впорядкувати речення з питальниисловами: впр. 1с.23
6

Duundich.

(Ти і я)


Уміти розповісти товаришеві про себе, уміти розповісти про друга за його візиткою.

Уміти вести поширені діалоги. Вчитися описувати малюнок.Звуки:
Звукосполучення
Інтонація речень.

Впр.2(А)


с.24.

Питальні речення з питальними словами та без них.

Стверджувальні та заперечні речення.


Повторення вивченої лексики.Діалог. Впр.1(А),

2(А)с.24


Гра
Впр.2(С)

С.24


Впр.3,4,5

с.25


Букви, слова та речення. Впр. 6

С.26


Букви та буквосполучення.

Слова з вивченими буквами.

Впр.5(В) с.25


Впр.6 с.26.

Навчитися читати, заповнититабличку. Підготува-тись до к/р.


7

Kon______

Контроль лексичних, граматичних навичок за темою.


Повторити вивчений матеріал.

Учні вже можуть, знають, вміють


Вітатися і прощатися; говорити про настрій; ставити запитання та відповідати на них; знайомитись: ім’я, вік, місце проживання називати.

Короткі та довгі голосні

[a:]-[a]


[i:]-[i]-[e];[E:]-

[E]


[o:]-[o]-[u]-[u:]-[ce:]-[ce]

[y:]-[y]


Інтонація питальни та розп..

Питальні речення з питальними словами та без них. Розповідні стверджувальні та заперечні речення. Лічба від 1 до12.

Слова, фрази.

Питальні речення.

Відповіді.


Прості речення.

Діалоги.


Складати діалоги,роз-повіді про себе та свого друга. Ставити запитання і давати відповіді.

Слова, речення, діалоги.

Алфавіт, букви, слова, візитки.

Тема 2. MeineFamilie. (Моя сім’я ), (уроки 1-9)
1

(8)


Das isteineFamilie.

Це сім’я.Рекомендувати членів своєї родини та характеризува -

ти їх.


Пісенька

«Auf die Frage»…
Означений артикль. Особові займенники er, sie,es,sie.

Однина і множина іменників. Рід. Wessen?

Р. в. іменників.


die Eltern, der Vater, die Mutter, die Großeltern, der Opa, die Oma,

das Kind, der Sohn, die Tochter, die Geschwister, der Bruder,

dieSchwester


Пісня«DieFamilie».

Впр.1(А)


Ст.34

Гра «Ланцюжок»-діалогічне мовлення.

Впр.3(А)


(В)с.35

Впр.2

С.35,


4(В)

С.35Нові слова.

Впр.4(А)


С.35


Навчитися читати слова,

текст.


Впр.1(А),(В)

С.36.


Доповнити речення впр.2(А)

С.36

2

(9)


Wieist der Mensch?

(Яка людина?)Рекомендувати членів своєї родини та давати їм характеристику.

Обмінюватись репліками на рівні діалогу.Повторення вивчених звуків. Наголос.

Віршик «Eikas»

Інтонація вірша, вимова приголосних.


Антоніми.

Прикметники. Питальні речення.jung, alt, klein, groß, lustig, traurig, gut, böse, nett, mutig, klug.

Werist das?

Wie bin sch?


Пісенька «DieFamilie».

Гра «Ланцюжок».

Впр. 2,ст.37.

Впр.3,с.38

Впр.4(С),с.38Нові слова, впр. 1,(В),с.37-38

Нові слова і вирази. Речення про свою см’ю.

Впр.1,с.39Ставити запитання до речень

Впр. 2,с.39


3

(10)


WasmachtErika? — Sielernt.

Що робить Еріка?

Вона вчиться.


Рекомендувати членів своєї сімї,

Характеризувати їх, вказувати на рід занять.

Розповідати про сімю товариша.


Німецькі прізвища,

Впр. 2(В),

С.40


Закінчення дієслівтеперішнього часу І,ІІ,ІІІос.

однини.


lernen, singen, rennen, tanzen, basteln

WasmachtAnna? — Sietanzt.Діалог с.40 впр.2(А)

Розповідь про смю.

Діалог гра «Ланцюжок». Гра «Відгадай.

Впр.3,4,

С.41


Нові слова.

Впр.


2(С)

С.41


Впр. 1(С),

С.40


Слова,

Вирази.


Доповнити речення впр.1, с.41

Поставити запитання до речень.

Впр.2,с.41

4

(11)


ICH MALE GERN

Я охоче малююВміти розказати про себе та свого друга.

Складати діалог.Римування» »

Впр.1,(А)

С.42

Вимова слів, інтонаціяРозповідні та питальні речення в теперішньому часі.

malen, turnen, spielen, springen

ichmalegern.Впр.2(А),

(В), с.42Діалоги за малюнками.

Гра «Ланцюжок».

Впр.3,с.43

Впр.5,с.43Тексти:

Впр.4(В),с.43Нові слова.

Складання речень з новими словами.Доповнити текст;

Записати в зошит.

Прочитати текст.

Впр.1,2,


с.44
5

(12


DassinddieElter

(Це батьки)Вміти рекомендувати сім’ю свою та інших, характеризуючи їх; використовувати в мовленні числівники від 1 до 20

Впр.2(А),(В), с.45.

Римування. Вимова числівників.Множина.

Siesind.


Дієслова в ///ос.мн.

Числівники1-20Das sindTaras und Erika. Siespielen.

Числівники, тексти.

Впр.3(А),с.45,

4(А),с.45


Складання діалогів за аналогією.

Впр.3(В),

4(с),с.45


Діалог с.44

Впр.3(В)4(А),с.45

Впр. 4(С),

С.46


Нові вирази,

Числівники.

Впр. 2(В)

4(А),с.45Виправити помилки і записати в зошит.

Впр. 1(А)с.46,

Прочитати текст, поставити зошит.

6

(13)


DAS IST MEIN VATER

Це мій батькоУміти рекомендувати свою сім’ю та сім’ю товариша,

Використовуючи присвійні займенники. Складати розповіді за картинкою та запитаннями.Римування с.47.

Складання власних римувань.

Вимова звуків та інтонація речень.

Впр.4(В),

С.48


Присвійні займенники.

Роди іменників, число іменників.der Freund, die Freundin, Klavierspielen, mitMurkaspielen

mein(e), dein(e), sein(e), ihr(e)Впр.3(А),

С.47.


Текст с. 47

Впр.3(А),

3(В),с.47.

Складання розповіді про сім’ю Тараса з допомогою запитань

Впр.4(В),

С.48,

5с.48.


Впр..1(А),

С.46, 1(В),с.47,

3(А),(В), с.47,

Текст с.48Нові слова, таблиця с.47.

Впр. 3(В),

С.47


Заповнити таблицю,

Записати в зошит

С.49, впр.1

Розказати про свою сім”ю.7

(14)


SINGT ER? — NEIN, ER SINGT NICHT.

Він співає? – Ні.Характеризувати друзів, вказуючи на їхні улюблені заняття. В мовленні використовувати заперечення

nicht


Інтонація речень з запереченням nicht

Вимова звуків.

Впр.2,с.50


Заперечні речення з заперечнням

Nicht.


Порядок слів у цих реченнях.

Р.в. іменників.

desKindes

desMadchensNicht, aber.

Ichsingenicht –

Ichtanze.
Nein? Ich male

nichtgern.Текст про дітей.

Впр.1(В),с.49.Розповідь про дітей с.49.

Впр.2,с.50.

Гра «Відгадай»

Впр.3,с.50

Гра «Ланцюжок»,с.51.


Впр 4(А),с.50,

5(А),с.51,7,с.51.Нові вирази.

Впр.1(С),

С.49.


Розглянути малюнки, прочитати.

Відредагувати речення.

Впр. 1(А),

1(В),с.52.


8(15)

DAS IST MEINE FAMILIE.

Це моя сім’я
Уміти давати характеристику своєї сім’ї;

Читати та складати листа про свою сім’ю, сім’ю інших.Вимова числівників. Інтонація речень з числівникам.

Впр.2(В),

С.53.


Порядок слів в розповідному та питальному реченнях. Множина іменників.

Liben, dieGeschwister,

dieSchwester,

derBruder,

dieFrreunde,

dieEltern.


Впр.3(А)

С.54.


Текст про батьків.

Інсценування діалогу

С.53.


Впр.3(С),

С54.


Впр.2(А),

С.53,


4(А), с.55

Впр. 1,с.53

3(В),с.54,

4(В),с.55


Заповнити табличку с.56.

Прочитати лист.

Підготуватись до к/р.

9

(16)


Контр. урок

Контроль лексичних та граматичних навичок
Учні вже можуть, знають

Рекомендувати, описуватихарактеризувати членів своєї родини та інших людей.

Рахувати віід 12 до 20.Правильно вимовляти та наголошувати вивчені слов.

Знають інтонацію пит. та стверджувальних речень.Означений артикль,рід, число,іменників.

Теперішній час дієслів. Відмінювання дієслова sein.

Присвійні займенники.


Слова, вирази.

Питальні та розповідні речення; стверджувальні та заперечні реч.Прості речення, тексти, діалоги.

Розповідати про сімю, складати діалоги

Слова, вирази, речення,тексти.

Повторити вивчений матеріал

по темі.


Тема ІІІ. Schule(Школа). Уроки (1-8)
1

(17)


Das Klassenzi

mmer


Класна кімната

Розповідати про класну кімнату. Описувати картинки.

Лексика до теми. Інтонація речень. Наголос у словах.

Впр. 2(А),

С.64.


Множина іменників.

Порядок слів у реченні.dieTafel, derSchwamm, dieKreide, derStuhl, derLehrertisch,

derBücherschrank, dasFenster, dieSchulbank, dieTür; hellВірш«hinrsist dasFenster»
Впр.3(А),

С.65.


Опис класної кімнати.

Впр.3(В),

С.65.


Впр.2(А),

С.64;


3(А),4(А),

С.65.


Нова лексика.

Впр.4(В),

С.66.


Доповнити і записати речення,

Впр.4(С),

С.66.

2

(18)


MEINE FEDERTASCE.

Мій пенал.Розповідати про школу, називати речі, які знаходяться в пеналі, описувати їх.

Впр.1(А),

С.66.


Пісенька – лічилка

Неозначений артикль в однині та множинііменників. ЗаперечнийзайменникKein.

derKuli, derSpitzer, derBleistift, derFilzstift, derRadiergummi,

derPinsel, dasLineal, dieSchere, neu, modern, spitz, lang, liegen.Впр. 4,5,с.67.Діалоги.

Гра «Ланцюжок»,гра «Снігова куля».с.66

Гра «Відгадай»

Впр.6, с.67


Слова, вирази.

Впр.1(В) с.66.

Впр.7(А), с.67, текст

MeinefedertascheЛексичне матеріал до уроку.

Впр8(В), с.68.Описати свій пенал.

Впр.1,2, с.68.


3

(19)


ME INE SCHULTASCE

Мій портфель.Вести бесіду про школу, шкільні речі, вміст портфеля. Складати ситуативні діалоги.

Нова лексика.

Вппр.1(А),

С.69


Множина іменників, повторення числівників. Питальні речення з питальними словами.

dieSchulsachen, dasBuch, dieFarbstifte, dasHeft, dieSchultasche,

dasTagebuch, die Mappe, die Farbe, das Papier

(das Blatt), der Klebstoff, schwer, leicht, suchen, kosten.

Was kostet…?
Вірш «Has du allesmit»

Впр.1(А)


С.69

Гра «Відгадай» с.69.

Впр.3,с.70.

Інсценування діалогу с.70.


Нова лексика, впр. 2(А),

С.69, 4(А), 5(А),

Ст.70-71.


Новалексика, впр.3

с.70


впр.5(В),с. 71.

Записати слова у множині.

Впр.5, ст.71


4

(20)


WAS HAST DU?

Щотимаєш?Вести діалог та розповідь, про шкільні речі, що потрібно мати у портфелі, на столі.

Впр.1(А),

Сс.71


Інтонація речень.

Дієслово мати,

відмінюваннядієслова

habenза особами в одн. І множ.

Nom.


Gen. Займенників.


haben, brauchen, tut mirleid, wir, ihr, Sie, doch

ichhabeein lineal, einenKuli und eineSchere.

Machtnichts.


Впр.1(А),

С.71.


Діалоги.

Впр.1(В),

(С),с.72.

Гра «Відгадай», впр.3,4,5(В),с.73.


Нова лексика.

Діалог с.73,впр.5(А).Слова до теми, впр.1( ),

Речення.


Доповнити речення,

Впр.5(С). ст.73


5(21)

DIE SCHULE.

Школа.


Розповідати про школу, заняття школі, про улюблені предмети.

Уміти складати діалоги по темі.Впр.1(А),с.74.

Наголос у нових словах.Утворення складних іменників:

Lieblingsfac,

Lieblingslehrer


streng, das Lieblingsfach, marschieren, laufen, springen, hier,

denn, schadeБечівка.

Діалог


С.74

Складання діалогів, вппр.2(В), с..74.

Впр.4(А),(В),5(В)

С.75


Впр.3(В), (С), с.75

Впр.2(А)


С.74, впр.5(А),с.75.


Лексичне матеріал, впр.3(В), (С)с.75

Написати листа за зразком впр.5 (А).

Ст.75

6

(22)


MACH MIT!

Роби зі мною.Вміти спілкуватися по темі, використовуючи

Спонукальні речення.Впр.1(А) Наголошування спонукальна інтонація.

Наказовий спосіб дієслів,

Спонукальні окличні речення.stehen, boxen, geben, besuchen, der Montag…,

Вірш

«Schreiben-schreib».Впр..1(А), 2,с.76.

Ситуативне мовлення с.77.Гра с.78Впр.1(А),

С.76,


6(А),с.77.

Впр.7,


С.78.

Впр.2,

С.76.


6(В),

С.77


Взяти інтерв’ю в однокласників.

Впр.1,с. 78.


7

23)


IN DER SCHULE.

У школі.


Вміти вести ситуативну бесіду по темі, характеризувати предмети та особи. Навчитися лічити додавати та віднімати в межах 100.

Пісня
Числівники, впр.1(А), с. 79.

Числівники від 20 до 100.

Порядок слів у реченні.amWochenende, fleißig, faul, kurz, plus, minus, durch, mal, ist. Schachspielen, Fotosmachen,, tanzen, Sporttreiben, Compu-terspielemachen.


Впр. 1(А),

С. 79


Діалоги впр. 6(А)с.80.

Впр. 2(В), 3(А), с.79.

Ситуативне мовлення. Впр. 7(В), 8, с.81.Впр.1(В), с. 79, 6(А), с.80, 7(А),с.81.

Впр.3

(В),(С),с.80, впр.5, с.80Записати про клуби.

Впр.1,2,с.81.

Підготуватися до к/р.

8

(24)


К/р

Контроль лексичних і граматичних навичок.


Повторити вивчений матеріал.

Учні можуть, вміють


Описувати школу, класну кімнату, називатипредметишкільногоінвентаря, характеризувати їх, називати дні тижня.

Правильно вимовляти слова, наголошувати їх.

Використовувати правильну інтонацію.Неозначений артикль в Н.іЗн. В заперечення kein- за родами та відмінками.

Imperativ.Слова, вирази шкільного по темі.

Прсті речення, діалоги, тексти, бечівки.

Розповідати про школу, шкільні речі.

Складати ситуативні діалоги. Інсценувати їх.Слова, вирази, речення, тексти.

Правильнописати слова, речення, заповнювати таблиці.
ТемаIV. DIEJAHRESZELTEN(Пори року). (уроки 1-6)1(25)


ES IST HERBST.

Осінь.


Складати ситуативні діалоги за темою «Осінь».

Розповідати про осінь та заняття восени.Впр.1,с.90.

Лексика до уроку.Питальні реч. З питальним словом

Wasmacht


Dein Freund?

EsistHerbst.vielzutunhaben, PilzeimWaldsuchen, ObstimGartenpflücken,

Beerensammeln, dieZugvögelziehennachSüden,

Bäumepflanzen, dieSonnescheint, derHimmel, blau.


Пісня «Jahreszeiten». Впр.1

С.90.


Гра «Відгадай», впр.4,с.91.

Ситуативне мовлення: Wasmachst

du gern?


Впр.1,2 с.90, впр.5,с. 91(діалог) впр.6, с.92

Нова лексика, впр.6

С.92


Впорядкувати речення.

Впр.1, 2, ст.93


2

(26)


DIE MONATE.

Місяці.


Вести бесіду про осінь, осінні місяці.

Місяці року.

Розповідати, що хто робить за календарем.


Впр.1,с.93

Назви місяців – наголошування, інтонація в реченні.

Впр.2,с.94


Порядок слів у реченні:

Прямий і зворотний.derJanuar, derFebruar, derMärz, derApril, derMai, derJuni,

derJuli, derAugust, derSeptember, derOktober,

derNovember, derDezember.


Вірш «Місяці».

Ст.93.


Впр.4(А), с. 94.

Називати назви місяців. Впр. 3,с. 94, впр.4 (В), (С), с.95 впр. 5,с.95.

Гра с.95.Впр.1,с.93,

Впр.4(А), с. 94-95.Впр.4(В),

С.95.


Назва лексика

Написати, що ти робиш від січня до грудня.
3

(27)


HERBSTFEStE

Осінь свята.
Вміти розповідати про осінні свята, вести бесіду та складати діалоги по даній темі.

вірш

«derHerbst»

Лексичний матеріал.


Питальні речення

dasErntedankfest, derHerbstball, dieKirche, dasGemüse,

dieNuss, dieBlume, dasBrot, dieAusstellung, weihen,

derGast, draußen. Pilzesuchen, Ba umepflanzen.


Лист с.96.

Діалог (впр.3(А),

С.97.


Відповіді на запитання до листа.

Впр.2(В),с. 96.

Впр.3(В), с.97, 4(С),с.97.


Впр.1(А), 2(А),с. 96

Впр4(В),с.97.ВПР.3В ВПР.4С,

С.97


Доповнити текс с.98 впр.1.
3

(28)


DER WINTER.

Зима.
Вести бесіду по темі. Розповідати про зиму та заняття дітей взимку. Вміти ставити запитання, відповідати на запитання по темі.

Ричівка «AmMorgen»

Інтонація, вимова слів.Відмінювання дієслів за особами в однині та множині.

rodeln, Schi (Ski) laufen, dieGlückwunschkartenschreiben, einen

Schneemannbauen, eineSchneeballschlachtmachen, Schlittschuh

laufen, derSchlitten, derSilvester, derNikolaustag, wenig, viel


Впр.1, с.98.

Діалог- впр.7(А),

с.100


Заняття взимку, опис картинок, впр.2,с.99.

Впр.5,6,7- діалогічне мов. С.100

Гра «Ланцюжок»с.99.


Впр.1,с.98

4,с.100;


Впр.7(А).

Впр.8,с.100.

Впр.2,


с.99

Проч.текст

DER WINTER

Відповідати на запитання. Впр. 1,2,3, с.101.

4

(29)


VOR WEIHNACHTEN.

Перед Різдвом.Вміти розмовляти про зиму, зимові розваги, свята.

Вести діалог по темі.Вірш.

с.102.


Вимова слів, наголос та інтонація.

Коренева голосна в дієсловах при відмінюванні за особами,. Наказовий спосіб дієслів.

dasWeihnachten, derAdvent, dieKerze, derAdventskalender,

derAdventskranz, dieGirlande, dieSchmucksachen.Впр.1(А)

С.102.


Впр.3(А)

С.103.


Гра впр.4,

С.103.


Впр.6(В).

Нова лексика, с.102-103, впр.5,с.103, впр.6(А).

Лист,с. 104Впр.3(В),с.103, впр.7(В),

С.104.


Навчання написання листа.

Впорядкувати речення, впр.1,2,

с.105.

4

(30)


IM DEZEMBER.

У грудні.Вміти вести бесіду про зимові розваги, складати діалоги та розповіді за картинками. Вміти висловлювати прохання та подяку.

Lieber, gutterNikolaus

Ст105.


Нова лексика-наголос у словах

Esgibt-

В однині та множині.derSchuh, diePralinen, dieRute, derStern, derApfel, stellen,

stecken, esgibt …, vorher, dortВпр.1,

С.105


Діалоги, текст.

Впр. 2(В), гра(впр4), с.106;

Гра ст. 107.

Діалог - впр.6,с.107.


Впр.1, с.105

Впр.2, с.106.Впр.2(В),с.106.

Доповнити діалог ст..108, впр.1,2.
5

(31)


К/р

Контроль навичок аудіювання і говоріння.


Повторити вивчений лексичний і граматичний матеріал.
6

(32)


Контрольний

урок


Контроль навичок читання.

Контроль навичок письма.
Повторити вивчений матеріал за І семестр.


Учні можуть, вміють.
Розмовляти про осінь, зиму; називати місяці, пори року.

Описувати тематичні картинки, дії взимку. Складати ситуативні діалоги. Ставити запитання та відповідати на них.Правильно вимовляти вивчену лексику, правильно наголошувати слова.

Використовують у мовленні питальні речення з питальними словами та без;

Відмінюють слова за особами.

Наказовий спосіб дієслів.


Лексичний матеріал по темі «Пори року»

Прості речення – питальні і розповідні, тексти, діалоги, вірші.

Складати ситуативні діалоги, розповідати про зиму та заняття дітей взимку.

Описувати картинки.Слова,

Речення,

Діалоги,

Тексти.


Доповнювати речення, записувати правильно речення текста.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка