Календарно-тематичне планування з географії для 6 класуСкачати 195,33 Kb.
Дата конвертації14.11.2018
Розмір195,33 Kb.

Календарно-тематичне планування з географії для 6 класу
( 70 год., 2 год. на тиждень )

Відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.Географія. Економіка. 6-11. Київ. Ірпінь.-ВТФ «Перун», 2005Тема уроку

Дата

Примітка (д/з *)

1.

ВСТУП. Географія — наука про природу Землі та її різноманітність.

 

§1

2.

Пр. р. №1 «Спостереження за висотою сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі».

 

§2, практикум

 

Розділ І. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

 

 

3.

Як люди уявляли Землю в давнину. Поява географічної літератури і карт. Спеціальне навчання географії. Карта світу Птоломея.

 

§3

4.

Подорожі Марко Поло та Ібн-Баттути. Розвиток країнознавства і картографії. Глобус Бехайма. Перші географічні відомості про українські землі.

 

§4

5.

Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель. Відкриття Америки Х. Колумбом.

 

§5

6.

Перша кругосвітня подорож Ф. Магеллана. Відкриття південного материка. Походи землепрохідців. Кругосвітні експедиції. Діяльність географічних товариств у різних країнах світу.

 

§6,7

7.

Освоєння полярних широт. Міжнародні дослідження Землі в ХХ — на початку ХХІ ст. Вітчизняні вчені-географи.

 

§8, повт. §1-7

8.

Пр. р. №2 Складання таблиці “Етапи географічного пізнання Землі”. Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми « Вступ. Географічне пізнання Землі»**

( виставляється тематична оцінка)


Підготувати повідомлення

 

Розділ ІІ. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

 

 

9.

Способи зображення Землі. Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку.

 

§ 9

10.

Масштаб, види масштабів.

Пр. р.3. «Розв’язування задач по переведенню числового масштабу в іменований».

 

§10, практикум

11.

План, його основні ознаки.

Пр.р. 4 «Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням».

 

§11, практикум

12.

Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом.

 

§§12, 13

13.

Визначення напрямів на місцевості, плані і карті. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут.

 

§§14, 15

14.

Відносна висота і абсолютна висота точок місцевості. Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями. Шкала висот і глибин.

 

§16, 17, повт. §9-15

15.

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Способи зображення Землі»** (виставляється тематична оцінка)
Підготувати повідомлення

16.

Градусна сітка на глобусі й географічній карті.

 

§18

17.

Поняття про географічні координати.

 

§19

18.

Правила відліку географічної широти і довготи.

 

§20

19.

Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря. Пр. р.5. «Визначення географічних координат та відстаней за географічною картою».

 

практикум,

повт. §1- 2020.

Контрольна работа по темі «Земля на плані та карті».

( виставляється тематична оцінка) 
 

Розділ III. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

 

 

21.

Літосфера. Внутрішня будова Землі. Будова земної кори

 

§21

22.

Літосферні плити, їх рухи.

 

§22

23.

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Рухи земної кори.

 

§23

24.

Землетруси.

 

§24

25.

Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери.

 

§25

26.

Геологічний час. Пр. р. 6 «Встановлення взаємозв’язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу».

 

§26,31; практикум

27.

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори

 

§27

28.

Форми рельєфу суходолу: рівнини

 

§28

29.

Форми рельєфу суходолу: гори

 

§29

30.

Рельєф дна Світового океану

 

§30

31.

Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі. Пр.р. №7 «Позначення і підписування к/к найбільших лiтосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, равнин».
практикум

32.

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Літосфера»**

(виставляється тематична оцінка) 

§32, повт. §21-31

33.

Атмосфера, її склад та будова. Охорона атмосфери.

 

§33

34.

Температура земної поверхні та повітря. Теплові пояси Землі. Пр. р. 8 «Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми».

 

§34, практикум

35.

Атмосферний тиск. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.

 

§35

36.

Вітер. Постійні та змінні вітри. Пр. р. 8 «Спостереження за погодою: складання рози вітрів» ( продовження).

 

§36, практикум

37.

Водяна пара, вологість повітря.

 

§37

38.

Закономірності перемiщення повітряних мас, циклони та антициклони.

 

§38

39.

Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі.

 

§39

40.

Погода, її елементи, типи, зміна в часі.

 

§§40, 41

41.

Клімат Землі, фактори його формування.

 

§42

42.

Кліматичні пояси. Головні типи клімату Землі .

 

§43

43.

Зміни клімату. Люди і клімат. Пр. р. №9 «Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами».

 

§43,44

44.

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Атмосфера»**

(виставляється тематична оцінка)

45.

Гідросфера, її основні частини.

 

§45

46.

Світовий океан та його частини.

 

§46

47.

Властивості вод Світового океану.

 

§47

48.

Рух води в океані.

 

§48

49.

Багатства вод Світового океану.Океан та людина.

 

§49

50.

Води суходолу. Річкова система, річковий басейн, вододіл Пр. р.10 «Позначення на к/к гідрологічних об’єктів».51.

Живлення та режим рiчок, робота річок. Пр.р.11 «Складання порівняльної характеристики водних об’єктів (за вибором)».

 

§51, практикум

52.

Озера, озерні улоговини та їх утворення. Штучні водойми:

 

§52

53.

Болота, їх типи, поширення.

 

§53

54.

Льодовики, особливості їх утворення та поширення.

 

§54

55.

Підземні води, їх типи. Використання вод суходолу людиною.

 

§55, §56

56.

Пр. р.12 «Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу (за вибором)».

 

практикум, повт. §§21-56

57.

Контрольна робота з тем «Атмосфера», «Гідросфера».

(виставляється тематична оцінка) 
58.

Біосфера. Складові біосфери. Географічні закономірності поширення ґрунтів, рослин і тварин

 

§57

59.

Вплив господарської діяльності людини. Охорона біосфери.

 

§58

60.

Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки.

 

§59, §60

61.

Поняття про природні комплекси.
§60, §61

62.

Пр. р.13 «Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними».

 

практикум
Розділ ІV. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ63.

Населення світу. Кількість і розміщення населення Землі

 

§61, §62

64.

Найбільш чисельні народи світу. Найбільші держави65.

Держави-сусіди України на політичній карті світу. Населені пункти. Пр.р14 «Позначення на к кордонів найбільших держав та їх столиць на всіх материках».

 

§63, практикум, повт. §57 - 62

 66.

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з тем «Біосфера», «Географічна оболонка», «Населення світу»**

(виставляється тематична оцінка) 

 

 

Розділ V. ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

 

 

67.

Види господарської діяльності людей. Використання природних багатств, проблема їх вичерпності

 

§64, §65

68.

Населення і навколишнє середовище, проблеми його забруднення і охорони.

 

§66

* - Домашнє завдання за підручником «Загальна географія», 6 клас, Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.

** - Форма проведення тематичного оцінювання ( тести, різнорівневі запитання, семінар та ін.)
Кількість тематичних робіт

Кількість практичних робіт

Кількість контрольних робіт

І семестр 3

5

1

ІI семестр 4

9

1

За рік 7

14

2

Каталог: predmety -> geo -> media -> files
files -> Програма курсу за вибором Етногеографія 5-9 класи Пояснювальна записка
files -> Програма «Глобальні проблеми світу»
files -> Пояснювальна записка Курс за вибором призначений для учнів 8 класу і розрахований на 17 годин
files -> Пояснювальна записка Програма курсу за вибором «Рідний край»
files -> Програма «Глобальні проблеми світу»
files -> Програма курсу за вибором Етногеографія 5-9 класи Пояснювальна записка
files -> Пояснювальна записка Програма курсу за вибором «Рідний край»
files -> Зміст теми
files -> Соціально-економічна географія світу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка