Календарно-тематичний план практичних занятьСкачати 161,67 Kb.
Дата конвертації25.06.2017
Розмір161,67 Kb.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИТЯЧОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ

Тема заняття

Годин


1.

Контроль вихідного рівня знань. Основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів. Визначення чинників, що впливають на процеси розвитку зубів у дітей.

3

2.

Строки закладки, мінералізації, прорізування і формування тимчасових і постійних зубів у дітей.

3

3.

Карієс тимчасових зубів у дітей. Закономірності клінічних проявів і перебігу. Діагностика, диференціальна діагностика.

3

4.

Лікування карієсу тимчасових зубів у дітей. Особливості препарування та пломбування каріозних порожнин, вибір пломбувальних матеріалів. Сріблення як метод лікування карієсу тимчасових зубів.

3

5.

Карієс постійних зубів у дітей. Закономірності клінічних проявів і перебігу. Діагностика, диференціальна діагностика.

3

6.

Лікування карієсу постійних зубів у дітей. Препарування та пломбування каріозних порожнин при різних формах карієсу. Вибір пломбувальних матеріалів. Загальне лікування карієсу: планування, методи.

3

7.

Помилки та ускладнення при лікуванні карієсу у дітей різного віку. Їх запобігання та усунення.

3

8.

Некаріозні ураження твердих тканин зубів у дітей: гіпоплазія, флюороз. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.

3

9.

Спадкові вади розвитку твердих тканин зубів: недосконалий амелогенез, дентиногенез, дисплазія Стентона-Капдепона. Клініка, діагностика, тактика дитячого стоматолога.

3

10.

Контрольне заняття № 1.

3

11.

Пульпіт тимчасових зубів у дітей. Закономірності клінічного перебігу у дітей різного віку. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

3

12.

Пульпіт постійних зубів у дітей. Закономірності клінічних проявів у дітей різного віку. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

3

13.

Вибір методу лікування пульпіту в тимчасових і постійних зубах у дітей в залежності від форми пульпіту та етапу розвитку зуба.

3

14.

Лікування пульпіту тимчасових зубів у дітей. Девітальна ампутація та екстирпація пульпи. Показання, методика виконання, контроль ефективності, прогноз.

3

15.

Лікування пульпіту постійних зубів у дітей. Консервативний метод. Показання, методика виконання, контроль ефективності, прогноз.

3

16.

Лікування пульпіту постійних зубів у дітей. Вітальна ампутація та екстирпація пульпи. Показання, методика виконання, вибір пломбувальних матеріалів для кореневих пломб.

3
VIII семестр


Лікування пульпіту постійних зубів у дітей. Девітальні методи. Показання. Методика виконання. Прогноз

2Помилки і ускладнення в лікуванні пульпіту тимчасових зубів у дітей. Їх запобігання та усунення.

2Помилки і ускладнення в лікуванні пульпіту постійних зубів у дітей. Їх запобігання та усунення.

2Контрольне заняття № 2.

2Періодонтит тимчасових зубів у дітей. Закономірності клінічного перебігу. Діагностика, диференціальна діагностика.

2Періодонтит постійних зубів у дітей. Закономірності клінічного перебігу. Діагностика, диференціальна діагностика.

2Рентгенологічна діагностика карієсу зубів і його ускладнень у дітей

2Диференціальна діагностика карієсу, пульпіту і періодонтиту в тимчасових та постійних зубах у дітей.


2Лікування періодонтиту тимчасових зубів у дітей. Вибір методу лікування. Особливості ендодонтичних втручань. Прогноз.

2Лікування періодонтиту постійних зубів у дітей. Вибір методу лікування. Особливості ендодонтичних втручань в постійних зубах з несформованим коренем. Прогноз.

2Помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні періодонтиту тимчасових та постійних зубів у дітей. Їх попередження та усунення.

2Травма тимчасових і постійних зубів у дітей. Причини. Клініка, діагностика.

2Лікування травматичних уражень тимчасових і постійних зубів у дітей.

2Захист історії хвороби.

2Контрольне заняття №3.

2Тестовий контроль кінцевого рівня знань.

2Підсумковий модульний контроль

2


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

З ДИТЯЧОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇДЛЯ СТУДЕНТІВ VІІ СЕМЕСТРУ 2014/2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Кількість годин - 10Тема лекції


Годин

1.

Клініка, діагностика та лікування карієсу зубів у дітей.

2


2.

Анатомія і фізіологія пульпи зубів у дітей. Пульпіт. Класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика пульпіту у дітей.

2

3.

Лікування пульпіту тимчасових та постійних зубів у дітей.

2

4.

Клініка, діагностика, диференційна діагностика періодонтиту у дітей.

2

5.

Лікування періодонтиту тимчасових та постійних зубів у дітей.

2


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПМК МОДУЛЮ № 1

З ДИТЯЧОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ


для студентів VIII семестру

2012/ 2013 навчального року


 1. Етапи розвитку тимчасових зубів. Терміни прорізування та формування коренів тимчасових зубів. Ознаки фізіологічного прорізування.

 2. Етапи розвитку постійних зубів. Терміни прорізування та формування коренів постійних зубів.

 3. Рентгенологічні стадії формування кореня зуба. Типи резорбції коренів тимчасових зубів за Т.Ф.Виноградовою, їх рентгенологічна характеристика.

 4. Анатомічна будова тимчасових зубів. Особливості гістологічної будови твердих тканин тимчасових зубів.

 5. Анатомічна будова постійних зубів у дітей. Особливості гістологічної будови твердих тканин постійних зубів.

 6. Препарування та пломбування каріозних порожнин I класу в тимчасових і постійних зубах у дітей. Вибір пломбувальних матеріалів.

 7. Препарування та пломбування каріозних порожнин II класу в тимчасових і постійних зубах у дітей. Відновлення контактного пункту.

 8. Препарування та пломбування каріозних порожнин III та IV класу в тимчасових і постійних зубах у дітей. Вибір пломбувальних матеріалів.

 9. Препарування та пломбування каріозних порожнин V класу в тимчасових і постійних зубах у дітей. Вибір пломбувальних матеріалів.

 10. Класифікація пломбувальних матеріалів. Срібна амальгама. Склад, властивості, показання до застосування в тимчасових і постійних зубах. Техніка приготування та пломбування.

 11. Склоіономерні цементи. Склад, властивості, показання до застосування в тимчасових і постійних зубах у дітей. Техніка приготування та пломбування.

 12. Композиційні матеріали хімічного тверднення. Види, властивості, показання до застосування у дітей. Техніка приготування та пломбування.

 13. Фотополімерні композиційні матеріали. Позитивні властивості та недоліки. Етапи пломбування постійних зубів у дітей.

 14. Характеристика та вибір стоматологічних матеріалів для лікування карієсу в тимчасових і постійних зубах у дітей.

 15. Етіологія та патогенез карієсу зубів. Загальні та місцеві карієсогенні чинники. Зубна бляшка. Її будова, механізм утворення, вплив на емаль зуба.

 16. Емаль зуба, її вікові особливості. Механізм демінералізації емалі. Патоморфологічні зміни в емалі при гострому початковому карієсі.

 17. Класифікація карієсу зубів. Оцінка активності каріозного процесу у дітей за Т.Ф.Виноградовою.

 18. Клініка, діагностика і диференціальна діагностика карієсу тимчасових зубів.

 19. Імпрегнаційний метод лікування карієсу тимчасових зубів. Показання, методика виконання. Механізм дії азотнокислого срібла на тверді тканини зубів.

 20. ART–методика лікування карієсу тимчасових зубів. Хіміко-механічне видалення каріозного дентину.

 21. Клініка і діагностика гострого початкового карієсу постійних зубів у дітей. Диференціальна діагностика початкових форм карієсу, гіпоплазії та флюорозу.

 22. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика і лікування поверхневого та середнього карієсу постійних зубів у дітей. Характеристика патоморфологічних змін в дентині, зумовлених каріозним ураженням.

 23. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика і лікування глибокого карієсу постійних зубів у дітей. Лікувальні та ізолювальні прокладки, види, властивості, показання до застосування.

 24. Диференціальна діагностика карієсу та його ускладнень в постійних зубах у дітей.

 25. Лікування гострого початкового карієсу постійних зубів у дітей (ремінералізувальна терапія, глибоке фторування). Методика, лікарські засоби, механізм їх дії. Критерії ефективності.

 26. Профілактичне пломбування при лікуванні карієсу постійних зубів у дітей. Методика виконання та стоматологічні матеріали, що застосовуються.

 27. Декомпенсована форма карієсу зубів у дітей. Причини розвитку, діагностика, тактика дитячого стоматолога. План лікування.

 28. Помилки та ускладнення при лікуванні карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей. Їх попередження та усунення.

 29. Класифікація некаріозних уражень зубів (за М.І. Грошиковим, Т.Ф.Виноградовою). Системна і місцева гіпоплазія емалі. Причини розвитку. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 30. Флюороз. Причини розвитку. Класифікація флюороза за І.Міллером. Характеристика клінічних форм флюороза та їх лікування.

 31. Морфо-функціональні особливості будови пульпи тимчасових і постійних зубів в залежності від етапу розвитку зуба. Класифікація пульпіту Київського медичного інституту.

 32. Етіологія і патогенез пульпіту у дітей. Закономірності перебігу пульпіту в тимчасових і постійних зубах в залежності від стадії розвитку зуба.

 33. Особливості перебігу гострих пульпітів в тимчасових зубах у дітей. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування.

 34. Хронічний фіброзний та хронічний гангренозний пульпіт тимчасових зубів у дітей. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 35. Гіперемія пульпи та гострий обмежений пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 36. Гострий дифузний пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 37. Гострий гнійний пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 38. Гострий травматичний пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 39. Хронічний фіброзний пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 40. Хронічний гіпертрофічний пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 41. Хронічний гангренозний пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 42. Пульпіт, ускладнений періодонтитом, у дітей. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 43. Основні методи лікування пульпіту у дітей. Вибір методу лікування пульпіту в тимчасових і постійних зубах.

 44. Біологічний метод лікування пульпіту постійних зубів у дітей. Показання, методика виконання, застосовувані лікарські засоби.

 45. Вітальна ампутація та вітальна екстирпація при лікуванні пульпіту у дітей. Показання, методика виконання, критерії ефективності. Поняття про апексогенез. Групи лікарських засобів, що використовуються при проведенні методу.

 46. Девітальна ампутація та девітальна екстирпація при лікуванні пульпіту у дітей. Показання, методика виконання. Вибір девіталізувальних засобів, механізм їх дії. Вибір пломбувальних матеріалів для кореневих каналів.

 47. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту тимчасових і постійних зубів у дітей. Їх попередження та усунення.

 48. Структура і функції періодонту. Зона росту: будова, рентгенологічна характеристика. Диференціальна діагностика зони росту з хронічним періодонтитом.

 49. Етіологія і патогенез періодонтиту в тимчасових та постійних зубах у дітей. Класифікація періодонтиту. Закономірності перебігу періодонтиту в залежності від стадії формування кореня.

 50. Хронічний гранулюючий періодонтит тимчасових зубів у дітей. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, вибір методу лікування. Вплив хронічного періодонтиту тимчасового зуба на розвиток постійного.

 51. Загострення хронічного періодонтиту тимчасових і постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, вибір методу лікування.

 52. Гострий серозний та гострий гнійний періодонтит постійних зубів у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 53. Хронічний гранулюючий періодонтит постійних зубів у дітей. Клініка, рентгенологічна характеристика, диференціальна діагностика, лікування.

 54. Хронічний гранулематозний періодонтит постійних зубів у дітей. Клініка, рентгенологічна характеристика, диференціальна діагностика, лікування.

 55. Вибір методу лікування періодонтиту в тимчасових зубах у дітей. Методика консервативного лікування хронічного періодонтиту тимчасових зубів у дітей. Особливості ендодонтичної техніки в тимчасових зубах.

 56. Лікування хронічного періодонтиту в постійних зубах із незавершеним формуванням кореня. Методика, контроль ефективності, прогноз. Поняття про апексифікацію. Особливості ендодонтичних втручань в постійних зубах з несформованим коренем.

 57. Класифікація матеріалів для кореневих пломб. Основні вимоги до них. Показання до вибору в клініці дитячої терапевтичної стоматології. Особливості пломбування кореневих каналів в постійних зубах з несформованим коренем у дітей.

 58. Помилки та ускладнення при лікуванні періодонтиту тимчасових і постійних зубів у дітей. Їх попередження та усунення.

 59. Класифікація травматичних ушкоджень зубів. Травма тимчасових зубів у дітей. Клініка, діагностика, лікувальна тактика. Ускладнення після травми тимчасових зубів.

 60. Перелом коронки і кореня постійного зуба. Клініка, діагностика, лікувальна тактика.ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПМК МОДУЛЮ № 1

З ДИТЯЧОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

для студентів 4 курсу
1.Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику різних форм карієсу в тимчасових та постійних зубах у дітей.

2.Вміти проводити імпрегнаційне лікування карієсу тимчасових зубів (метод сріблення).

3.Вміти препарувати каріозні порожнини І-V класів в тимчасових і постійних зубах з урахуванням виду пломбувального матеріалу.

4.Вміти пломбувати каріозні порожнини І-V класів в тимчасових та постійних зубах сучасними пломбувальними матеріалами.

5.Вміти проводити ремінералізувальну терапію гострого початкового карієсу.

6.Вміти лікувати гострий глибокий карієс в тимчасових і постійних зубах у дітей із застосуванням засобів на основі гідроксиду кальцію та цинк-евгенолової пасти.

7.Вміти обрати метод лікування пульпіту в тимчасовому або постійному зубі з урахуванням форми пульпіту та стадії формування кореня.

8.Вміти провести лікування пульпіту у дітей консервативним методом.

9.Вміти виконати вітальну ампутацію пульпи в постійному зубі у дитини.

10.Вміти виконати вітальну екстирпацію пульпи в постійному зубі у дитини.

11.Вміти виконати девітальну ампутацію пульпи в тимчасовому та постійному зубах у дитини

12.Вміти виконати девітальну екстирпацію пульпи в тимчасовому та постійному зубах у дитини.

13.Вміти обирати метод лікування періодонтиту тимчасового зуба.

14.Вміти провести механічну і медикаментозну обробку кореневих каналів тимчасового і постійного зуба з урахуванням стадії розвитку зуба.

15.Вміти проводити тимчасову обтурацію кореневого каналу гідроксидкальційвмісними препаратами при лікуванні постійних зубів у дітей.

16.Вміти обирати матеріал для кореневої пломби в тимчасовому або постійному зубі у дитини з урахуванням стадії розвитку кореня.

17.Вміти запломбувати кореневі канали в тимчасовому та постійному зубі у дитини з урахуванням стадії розвитку кореня.

18.Вміти читати та аналізувати рентгенограми зубів та кісток щелепно-лицевої ділянки у дітей різного віку.19.Вміти діагностувати травму тимчасових і постійних зубів у дітей.

20.Вміти визначати лікувальну тактику та проводити лікування при травмі тимчасових і постійних зубів у дітей.
Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка