Каталог інформаційної продукції укрінтеі на 2018 рік
Скачати 154,95 Kb.
Дата конвертації13.01.2018
Розмір154,95 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Український інститут науково-технічної

ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНформації
КАТАЛОГ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРІНТЕІ НА 2018 РІК

(детальніше: www.uintei.kiev.ua)


П/П

НАЗВА ВИДАННЯ

АНОТАЦІЯ

ВАРТІСТЬ ПРИМ./ЗА РІК, ГРН.
Інформаційні матеріали з найактуальніших питань наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку, трансферу технологій в ON-LINE РЕЖИМІ
1

КОМПЛЕКСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

(8 видань електронною поштою, згідно вказаної періодичності)

• Інформаційний бюлетень «Дослідження, технології та інновації у Європейському Союзі» (щомісячно)

• Дайджест новин від УкрІНТЕІ «Наука, технології, інновації» (щомісячно)

• Електронний бюлетень трансферу технологій (щоквартально)

• Інформаційне видання «Бюлетень реєстрації НДР та ДКР»(1 раз на 2 місяці)

• Інформаційне видання «Збірник рефератів, дисертацій, НДР та ДКР» (щомісячно)

• Реферативне видання «Збірник рефератів фахових видань МОН України» (щоквартально)

• Інформаційний бюлетень «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні» (щоквартально)

• Сигнальна інформація «Закони та підзаконні акти, директивні документи у сфері вищої освіти, науки, науково- технічної інформації, науково-технологічного та інноваційного розвитку України» (щомісячно)
840,00 /

на рік

2

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

«НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ»

(6 видань електронною поштою, згідно вказаної періодичності)

• Науковий журнал «Наука, технології, інновації» (щоквартально)

• Інформаційний бюлетень «Дослідження, технології та інновації у Європейському Союзі» (щомісячно)

• Дайджест новин від УкрІНТЕІ «Наука, технології, інновації» (щомісячно)

• Електронний бюлетень трансферу технологій (щоквартально)

• Інформаційний бюлетень «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні» (щоквартально)

• Сигнальна інформація «Закони та підзаконні акти, директивні документи у сфері вищої освіти, науки, науково- технічної інформації, науково-технологічного та інноваційного розвитку України» (щомісячно)720,00 /

на рік

3

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ «НДДКР» (2 видання електронною поштою, згідно вказаної періодичності)

Збірник рефератів дисертацій, НД Р та ДКР (щомісячно)

Бюлетень реєстрації НДР та ДКР (6 випусків на рік)600,00 /

на рік

П Е Р І О Д И Ч Н А П Р О Д У К Ц І Я

4

Науковий журнал «Наука, технології, інновації» (4 випуски на рік)

Питання розвитку науки, створення нових технологій, розбудови національної інноваційної системи й проведення експертизи у сфері науково-технічної діяльності.

Номер за Каталогом Укрпошти – 60072

75,00 /

300,00

ЕЛЕКТРОННИЙ

30,00/

120,00

5

Реферативне видання «Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР» (12 випусків на рік)

Інформація щодо виконаних наукових робіт, дисертацій, що надходять до УкрІНТЕІ від наукових установ.

Номер за Каталогом Укрпошти – 2368395,00 /

1140,00

ЕЛЕКТРОННИЙ

35,00/

420,00

6

Інформаційне видання «Бюлетень реєстрації НДР та ДКР»

(6 випусків на рік)

Назви розпочатих наукових робіт, зареєстрованих в УкрІНТЕІ, систематизованих за рубриками.

Номер за Каталогом Укрпошти – 23554

35,00 /

210,00

ЕЛЕКТРОННИЙ

30,00 /

180,00

7

Інформаційний бюлетень «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні»

(4 випуски на рік)

Інформація про тематику заходів, що плануються до проведення в Україні, телефони, факси, e-mail організаторів.

40,00 /

160,00

ЕЛЕКТРОННИЙ

25,00 /

100,00

8

Сигнальна інформація

(12 випусків на рік)

ЕЛЕКТРОННИЙ

Закони і підзаконні акти, директивні документи у сфері вищої освіти, науки, науково-технічної інформації, науково-технологічного та інноваційного розвитку України.

180,00

9

Реферативне видання «Збірник рефератів фахових видань МОН України» (12 випусків на рік)
ЕЛЕКТРОННИЙ

Систематизована інформація щодо змісту статей збірників і журналів ВНЗ України, формується на реферативній базі даних наукових фахових видань МОН України.

50,00 /

600,00

10

Інформаційний бюлетень «Дослідження, технології та інновації у Європейському Союзі» (щомісячно)
ЕЛЕКТРОННИЙ

Наповнюється шляхом щоденного моніторингу новин щодо інновацій, нових технологій, науково-дослідних та інноваційних проектів, програм Горизонт 2020, Дій Марії Складовської-Кюрі, на виконання грантів від Європейської ради з питань досліджень, ініціативи МСП Інструмент та інших грантових програм ЄС, змін законодавства в області науки, технологій та інноваційної діяльності за пріоритетними напрямками, актуальних подій

180,00

на рік

11

Дайджест новин від УкрІНТЕІ «Наука, технології, інновації» (щомісячно)
ЕЛЕКТРОННИЙ

Актуальні новини за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності щодо змін у законодавстві, нових технологічних рішень, проведення тематичних заходів (форумів, конференцій, семінарів), створення нових стартапів, розвитку зеленої економіки. Основним джерелом інформації є мережа Інтернет, зокрема сайти міжнародних організацій (World Bank, OECD, WIPO, United States Environmental Protection Agency, American Association for the Advancement of Science Australian Academy of Science та інші).

180,00

на рік

12

Електронний бюлетень трансферу технологій (щоквартально)
ЕЛЕКТРОННИЙ

Висвітлення новин зі світу науки та інновацій, корисна інформація щодо історії створення найуспішніших українських стартап-проектів сьогодення, світових досягнень, перелік найактуальніших публікацій на тему інноваційної діяльності та трансферу технологій.

120,00

на рік

Д Р У К О В А Н А П Р О Д У К Ц І Я

13

Національний класифікатор України. Рубрикатор науково-технічної інформації ДК 022:2008

з електронним додатком

Універсальна чотирирівнева ієрархічна класифікаційна система, призначена для систематизації чотирьох тематичних груп: суспільні науки, періодичні і точні науки, технічні і прикладні науки, загальногалузеві і комплексні проблеми.

250,00

14

Матеріали V міжнародного форуму

«Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства» (в двох частинах), 2016 р.

Висвітлюються проблеми побудови інформаційного суспільства в Україні, прогнозування пріоритетних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності.

90,00

15

Навчальний посібник «Офіс управління інтелектуальною власністю: створення, робота, ефективність», 2016 р.

Призначений для персоналу офісів управління інтелектуальною власністю університетів, інститутів, національної та галузевих академій наук, інших наукових організацій.

70,00
ЕЛЕКТРОННИЙ на CD - диску

55,00

16

Наукове видання «Огляд наукових підходів до визначення суті та моделей

інноваційної діяльності і трансферу технологій», 2016 р.

Здійснено огляд актуальних публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів з питань розвитку інноваційної діяльності і трансферу технологій. Описані основні моделі трансферу технологій та його інституційне забезпечення. Окрему увагу приділено таким важливим позиціям, як функціонування відкритих інновацій та поглинаюча здатність підприємств відносно нових знань.Розраховане на представників органів державного управління, наукових працівників, викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів.

50,00

ЕЛЕКТРОННИЙ на CD диску


40,00

17

Монографія «Наука України: ресурсне забезпечення, результативність досліджень, показники міжнародних рейтингів», 2016 р.

Розглянуто світовий досвід щодо визначення науково-технічних пріоритетів, інвестування досліджень і розробок. Показано стан патентної та публікаційної діяльності в країнах світу, позиції України у міжнародних рейтингах.

150,00

ЕЛЕКТРОННИЙ на CD - диску

90,00

18

Монографія «Науково-технічна діяльність: системи і механізми державного управління, показники міжнародних порівнянь, результативність досліджень і розробок», 2015 р.

Розглянуто світовий досвід щодо діяльності систем державного управління науковою діяльністю, інституційної організації та механізмів державної підтримки сфери досліджень і розробок. Показано стан науково-освітянської діяльності ВНЗ, патентної активності і публікаційної діяльності в країнах світу й Україні.

120,00

ЕЛЕКТРОННИЙ на CD - диску

75,00

19

Монографія «Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід», 2015 р.

Огляд світових інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення потреб економіки знань. Вивчено досвід побудови і функціонування інформаційної інфраструктури національних інноваційних систем в економічно розвинутих країнах світу та пострадянських країнах.

150,00

ЕЛЕКТРОННИЙ на CD - диску

60,00

20

Монографія «Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування», 2015 р.

Аналіз підходів до формування системи індикаторів для вимірювання прогресу в напрямі впровадження зеленої моделі економічного розвитку та зростання, викладено результати дослідження системи індикаторів для України.

150,00

ЕЛЕКТРОННИЙ на CD - диску

60,00

21

Монографія «Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні», 2015 р.

Аналіз підходів до оцінювання впливу інноваційної діяльності на економічний розвиток і проведено таке оцінювання. Авторами вперше застосовано метод мультиплікатора для виявлення причин змін означеного впливу на економічний розвиток в Україні. 

110,00

ЕЛЕКТРОННИЙ на CD - диску

30,00

22

Монографія «Науково-технічна сфера України за результатами моніторингу та показниками міжнародних рейтингів», 2014 р.

Розглянуто світовий досвід оцінювання сфери досліджень і розробок, системи вищої освіти за показниками міжнародних рейтингів, співпраці науково-дослідних установ і ВНЗ. Показано стан та механізми фінансової підтримки НДДКР у ВНЗ провідних країн світу.

60,00

23

Монографія «Взаємний вплив економіки та природного середовища в сучасному світі: політика, стратегії, технології», 2012 р.

Результати аналізу вирішення проблем взаємодії економіки і природного середовища, концепції «зеленої економіки» та «зеленого зростання», досвід розроблення і впровадження національних стратегічних документів у цій сфері.

60,00


УСІ ВИДАННЯ МОЖНА ОДЕРЖАТИ У ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ.
Адреса УкрІНТЕІ: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180

Контакти: т/ф (044) 521-00-39, 521-09-48 ;

е-mail: uintei.ua@gmail.com, uintei.info@gmail.com
Просимо надіслати відмічену у замовленні інформаційну продукцію
Вартість замовлення у сумі ____________________________перераховано на
р/р УкрІНТЕІ 31257274197044, МФО 820172 в ДКСУ у м. Києві,

ЄДРПОУ 40814998, ІПН 408149926502, Код платежу 25010100
Платіжне доручення №________ від ______________________201__ р.
Назва організації, підприємства: _______________________________________________________________________

Поштова адреса, тел., факс, е-mail: _______________________________________________________________________


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка