Кіровоградська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет


Тематичне оцінювання рівня навчальних знаньСторінка3/15
Дата конвертації09.09.2018
Розмір2,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тематичне оцінювання рівня навчальних знань і досягнень учнів

за темами «Взаємодія суспільства і природи», «світове господарство»,

«Глобальні проблеми людства».

Мета: Узагальнити та систематизувати знання за вивченими темами;

удосконалити навички та вміння роботи з картами атласу, визначити рівень

засвоєння учнями навчального матеріалу. Розвивати навики тестування за

допомогою ППЗ «Економічна та соціальна географія світу 10 клас»

Обладнання: атласи, зошити для тематичного оцінювання, ППЗ «Економічна та соціальна географія світу 10 клас».

Тип уроку: оцінювання навчальних знань і досягнень учнів.


 1. Матеріал для проведення тематичного оцінювання:

(Завдання орієнтовні. При роботі програми завдання варіюються)

 1. Вчений, який вперше поділив географію на загальну і регіональну:

а) М.М. Баранський;

б) В.М. Татищев;

в) Б. Вареніус;

г) О. Гумбольдт.

 1. Територія з визначеними кордонами і населенням, що в політико-географічному відношенні може мати державний суверенітет (незалежність) або бути залежною, називається:

а) держава;

б) територія;

в) країна.


 1. За структурою господарства виділяють країни:

а) індустріальні;

б) економічно розвинуті;

в) постіндустріальні;

г) постсоціалістичні;

д) аграрні.


 1. Які країни є постійними членами Ради Безпеки ООН:

а) Ангола;

б) США;


в) Монголія;

г) Росія;

д) В'єтнам.


 1. Основними показниками рівня урбанізації є:

а) кількість великих міст і міст-мільйонерів;

б) співвідношення міського та сільського населення;

в) наявність міських агломерацій.


 1. Вкажіть країну, в якій використання геотермальної енергії має найбільше значення:

а) США;

б) Японія;

в) Мексика;

г) Перу;


д) Ірландія;

е) Ісландія. 1. Нині на нашій планеті від голоду, недоїдання та недостатнього споживання поживних речовин і мікроелементів страждають понад:

а) 5 млрд. чол.;

б) 3 млрд. чол.;

в) 1 млрд. чол.


Впишіть пропущене слово

 1. Країни, провідною галуззю яких є сільське господарство називаються

…………………. країнами.

 1. Динаміку зростання населення, його склад (за віком, статтю, місцем проживання, рівнем освіти, зайнятості тощо), характер відтворення вивчає наука ………………..

 2. Транспорт, який має винятково велике значення в міжнародних пасажирських перевезеннях, а також у країнах з
  великою територією – це ……………. транспорт.

Знайдіть до понять відповідні визначення і проставте їх номери у правій колонці:

11.


Держава

1) Землі, тимчасово передані ООН під управління тієї чи іншої держави

Протекторати

2) Акваторія за межами 12 мильних територіальних вод на відстань 200 км та глибину 500м схилу шельфу, вона знаходиться під контролем прибережної держави, яка має виключне право вести тут економічну діяльність

Підопічні території

3) Керується з одного центру і не має у своєму складі самоврядних утворень

Морська економічна зона

4) Державні утворення, що делегують свої зовнішньо політичні права суверенній державі

Унітарна держава

5) Союз держав, що об'єднуються для розв'язання певних політичних чи воєнних цілей, зберігаючи при цьому свою самостійність

Конфедерація

6) Суверенне політичне утворення, країна з певною територією, господарством і політичною владою в ній, є носієм прав і обов'язків у міжнародних відносинах


12.


Структура господарств

Країни

Аграрна

1) Лаос. Непал. Афганістан

Індустріальна

2) Країни Балтії

Постіндустріальна

3) Японія, США

Індустріально-аграрна

4) Україна, Білорусь
ІІ. Перегляд результатів тематичного оцінювання.

ІІІ. Аналіз виявлених недоліків у знаннях та корекція знань.

(Програмний засіб дає змогу не тільки дізнатись результат тестування, а й побачити кількість набраних балів по кожному з завдань та теми, до яких дані завдання відносяться)

Учні, переглянувши електронний журнал і дізнавшись свої оцінки, аналізують відповіді на кожне з завдань і відмічають теми, з яких набрали менше балів, ніж можливо.

ІV. Домашнє завдання.

Повторити теми, з яких набрано меншу кількість балів.

Додаток 4

Розробка уроку географії у 10 класі.
Тема: Малі промислово-розвинуті та середньорозвинуті

країни Західної Європи.

Мета: На основі індивідуальної та групової випереджальної роботи сформувати в учнів знання про особливості економічного розвитку середньо розвинутих та малих промислово-розвинутих країн Європи, їх інтеграцію в європейські та світові структури, проблеми і досягнення держав, подібне і відмінне з Україною, можливості співпраці; провести інтеграцію з історією, економікою, літературою, художньою культурою, інформатикою з метою виявлення спільних проблем людини, почуттів у сучасному світі; формувати вміння учнів аналізувати, зіставляти, репрезентувати опрацьоване, узагальнювати вміння - навики роботи з картами, картосхемами, матеріалами періодичної преси, додатковою літературою. Розвивати навики складання презентацій, вміння працювати з комп’ютером та виступати перед аудиторією. Розвивати інтерес до вивчення географії, бажання дізнатись більше, вийшовши за межі підручника.
Обладнання: політична карта світу, атласи для 10-11 класів, посібники для 10 класу, комп’ютери.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Структура уроку


 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

 3. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Закріплення нових знань і вмінь учнів

 6. Підсумок уроку

 7. Домашнє завдання


Хід уроку

І. Організаційний момент .

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Бесіда.

Під час вивчення попередніх тем курсу ви скла­ли характеристики окремих країн і вже маєте загальне уявлення про регіональний поділ світу. Крім того, сучасні засоби масової інформації сформували у вас деякі уявлення про країни світу та їх особливості. Подумайте і дайте відповіді на такі запитання:

 1. Який вплив на розвиток територій має географічне положення?

 2. Які чинники впливають на розміщення населення планети?

 3. За якими ознаками можна виділити територіальні одиниці в сучасному світі?

 4. Які з країн Європи відносяться до «великої сімки»? Які риси розвитку характерні для цих країн?

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Вступне слово вчителя.

Вивчаючи загальну економіко-географічну характеристику світу, ви

пересвідчилися, що країни і держави значно відрізняються одна від одної історією, демографічними й економічними показниками. Ви вже познайомились з економіко – географічною характеристикою найбільш розвинутих країн Європи: Німеччиною, Францією, Великобританією та Італією.

Але в Європі є ще багато інших країн. Про деякі з них ви говорили,

вивчаючи історію стародавнього світу; інші відомі своїми географічними відкриттями, історичними діячами та діячами науки і культури. Серед цих країн є країни – карлики і країни, що займають лідируючі позиції в деяких галузях господарства; країни, відомі завдяки своїм міжнародним корпораціям і торговим маркам; країни з розвинутим туризмом та банківською справою.

Багато віків поспіль цей регіон був центром світового розвитку.

Вузлове положення на головних морських шляхах світу — з Європи до Америки, Азії і Африки, сприяло розширенню економічних зв'яз­ків більшості західноєвропейських країн, колоніальним захватам, доставці різноманітної сировини для промисловості, що бурхливо розвивалася. Установленню тісних інтеграційних зв'язків усередині регіону сприяло і компактне розташування його країн.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Ви вже знаєте план, за яким ми даємо економіко – географічну

характеристику країн. (Один з учнів називає пункти плану).


 1. Економіко-географічне і політико-географічне положення регіону (держави).

 2. Природно-ресурсний потенціал.

 3. Населення.

 4. Загальна характеристика господарства.

 5. Транспорт.

 6. Зовнішньоекономічні відносини.

Але сьогодні пункти цього плану можна буде доповнити відомостями з історії та економіки, літератури та художньої культури, мистецтва, спорту та ін.

Учні по черзі дають характеристику країн з демонстрацією презентацій.

(Під час виступу одного з учнів, решта занотовують матеріал у зошити коротко, у вигляді схем або асоціативного куща, відмічаючи найбільш характерні риси та особливості держав).

(Даючи завдання підготувати презентації, учнів слід націлити на вибір країн, які залишили помітний слід в історії, культурі, науці або виділяються своїми культурними, економічними чи соціальними показниками. Тому бажано, щоб учні не оминули такі країни, як: Греція, Іспанія, Португалія, Швеція, Швейцарія, Австрія, Данія, Нідерланди, Ватикан, Фінляндія).V . Закріплення нових знань і вмінь учнів.

Бесіда.

 1. Як пояснити високий рівень економічного розвитку країн Західної Європи при дуже невисокій забезпеченості регіону власними мінеральними ресурсами?

 2. Назвіть особливості вікової структури населення західноєвропейських країн. Який рівень життя притаманний цим країнам?

 3. Чи є утворення Європейського Союзу позитивним явищем? Негативним? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Які проблеми промисловості й сільського господарства є для регіону найбільш актуальними?

 5. Які країни Західної Європи мають найбільш розвинену сферу туризму?

 6. Які з країн, що сьогодні розглядались, ви хотіли б відвідати? Чому? Що в цих країнах вас зацікавило?

 1. Підсумок уроку.

Заключне слово.

- Регіон Західна Європа характеризується виключно вигідним географічним положенням і різноманітністю природно-ресурсного потенціалу, що сприяє високому рівню розвитку господарства.

 • Для населення західноєвропейських країн характерним є «старіння», зумовлене зниженням природного приросту; розселено населення нерівномірно, більша його частина проживає в міських агломераціях.

 • Господарство країн регіону високорозвинене і характеризується високими показниками сумарного ВВП.

 • Одна з головних особливостей регіону — інтенсивні інтеграційні процеси в усіх сферах життя.

VIІ. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати конспект та записи в зошиті.

 2. Підписати на контурній карті країни Західної Європи і їх сто­лиці, виділивши країни-члени ЄС.

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка