Кіровоградської міської ради кіровградської області
Сторінка5/10
Дата конвертації15.11.2017
Розмір6,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Колотова Марія Василівна,

вчитель географії та екології

Проблема: Підвищення ефективності уроку, шляхом впровадження форм інтерактивного навчання

Кредо: Навчаючи, дивуй

Географія, 6 клас. Тема уроку: Гідросфера. Світовий океан.

Мета уроку: Дати чітке поняття «гідросфера». Поглибити знання про світовий кругообіг води і його значення для життя на Землі. Формувати розуміння взаємозв’язку між літосферою і гідросферою. Вивчити складові Світового океану. Виховання почуття відповідальності за збереження чистоти водойм.

Обладнання: карта «Світовий океан», слайди із зображенням водних об’єктів, таблиці, підручники, зошити, контурні карти.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Перевірка присутніх. Календарі погоди. Психологічний настрій.ІІ. Актуалізація опорних знань.

Метод «Мікрофон».ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.Презентація уроку.

 1. Будова гідросфери.

 2. Світовий кругообіг. Запитання до учнів.

Чому рівень води в океанах і морях не змінюється?

Чому кількість прісної води не зменшується?

Яке природне явище поклав автор в основу цього вірша?

«Тучка»


Хто розкаже принцип кругообігу води?

 1. Проблемне запитання: Куди дівається вода, що випала на сушу. (Атмосфера – оновлення через кожні 9 діб. Річки – 2 неділі. Гірські льодовики 10-120 років. Антарктида – 250 тис. років).

Значення кругообігу. (Волога на сушу, тепло насушу, обмін мінеральних речовин).

ІV. Закріплення.

Метод «Спільний проект». Клас ділиться на групи. Кожна група отримує завдання. 1. Знайти в підручнику визначення «море», знайти їх в атласі і підписати на контурній карті.

 2. Знайти в підручнику визначення «затока», знайти їх в атласі і підписати на контурній карті.

 3. Знайти в підручнику визначення «протока», знайти їх в атласі і підписати на контурній карті.

V. Оцінювання учнів.

VІ. Домашнє завдання.

Опрацювати параграф 40.

Підписати на контурній карті частини Світового океану.

Міні-твір «Краплинка-мандрівниця»

Довгас Галина Борисівна,

вчитель математики

Проблема «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики»

Кредо:

Предмет: математика, 9 клас

Тема уроку: Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків.

Мета уроку: 1) систематизувати знання учнів: • означення відсотка;

 • знаходження % від числа;

 • знаходження числа за його %;

 • знаходження процентного відношення двох чисел;

2) ввести формули простих і складних відсотків, формувати в учнів уміння та навички розв’язувати задачі на відсотки;

3) ввести елементи пропедевтики економіки, виховувати в учнів економічний світогляд.

Тип уроку: засвоєння знань, вироблення вмінь.

Обладнання: ватман зі словником економічних термінів.

План уроку:

І.Організаційний етап – 2 хв.

ІІ. Перевірка домашнього завдання – 4 хв.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів – 2 хв.

ІV. Систематизація знань. Формування нових знань – 20 хв.

V. Формування вмінь – 13 хв.

VI. Підсумки уроку – 2 хв.

VII. Домашнє завдання - 2 хв.

Хід уроку

І.Організаційний етап

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.ІІ. Перевірка домашнього завдання

Правильність виконання домашнього завдання перевіряється за записами, зробленими на дошці до початку уроку.

№ 516


 1. 9:15=6 (клієнтів) за 1 робочий день за 1 комп.

 2. 38:6=6⅓ ( комп.)

Відповідь: потрібно 7 комп.

№ 519


Нехай х км відстань між пристанями, тоді х/21 (год )– час руху за течією, а х/15 (год) – час руху проти течії. Складаємо нерівність:

1,5< х/21+ х/15<2

1,5<( 5х+7х)/105<2

1,5<12х/105<2

1,5:(12/105)<х<2:(12/105)

13,125<х<17,5

Відповідь: від 13,125 км до 17,5 км.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Серед прикладних задач значне місце посідають задачі, в яких мова йде про відсотки. Зараз ми пригадаємо і систематизуємо знання та вміння щодо означень відсотка та способів розв’язування основних задач на % і доповнимо їх знаннями про банківські%, а також будемо формувати вміння застосовувати формули простих і складних відсотків при розв’язуванні задач.


ІV. Систематизація знань. Формування нових знань.

Економіка – мистецтво задовольняти

безмежні потреби за допомогою

обмежених ресурсів.

Гаррі Трумен.

 1. 1% - це сота частина цілого (яке приймається за 1).

1%=1/100=0,01

15%=15/100=0,15

100%=100/100=1

150%=150/100=1,5 1. знаходження процента р% від числа а – а*(р/100)

наприклад, знайти 7% від числа 300

300*(7/100)=21 1. знаходження числа а за його процентом р – а:(р/100)

наприклад, знайти число, 30% якого дорівнює 24

24:(30/100)=80 1. знаходження відсоткового відношення двох чисел а і в –( а/в)*100%

наприклад, число 26 від числа 65 становить

(26/65)*100%=40%.

До цих знань сьогодні ми додамо ще нові, а саме розглянемо формули простих і складних відсотків і їх застосування при розв’язуванні прикладних задач.

Словник економічних термінів допоможе вам розібратися з деякими поняттями, що зустрічаються в задачах.

Працівникам фінансових установ доводиться проводити розрахунки, пов’язані з нарахуванням відсоткових грошей.

І.Формула простих відсотків.

Нехай банк нараховує р% щомісяця від внесеної суми Ао – вклад ( депозит ). Потрібно знайти яка сума буде на рахунку вкладника через n місяців.

Через n місяців банк нарахує рn% від Ао, або Ао* (рn/100) грн.

Через n місяців клієнт матиме на рахунку суму Аn=Ао+ Ао* (рn/100)=Ао*(1+(рn/100)) грн.

Аn= Ао*(1+(рn/100)) –формула простих відсотків

За цією формулою проводять обчислення з нарахуванням пені, амортизацією (зношуваністю) механізмів, зміною цін.

ІІ. .Формула складних відсотків.

Нехай вкладник вніс до банку Ао грн. під р% рі чних.

Через 1 рік банк нарахує йому р% або відсоткові гроші Ао* (р/100) грн. - відсоткові гроші.

Отже, на рахунку буде Аn=Ао+ Ао* (р/100)=Ао*(1+(р/100)) грн. – нарощений капітал.

На другий рік йому будуть нараховані р% від нової суми, яка зросте на р% і дорівнюватиме Ао*(1+(р/100)) *(1+(р/100))= Ао*(1+(р/100))2 грн.

Через n років нарощений капітал будеАn= Ао*(1+(р/100))n - формула складних відсотків
V. Формування вмінь

№ 540


За несвоєчасну сплату боргу нараховують 3% пені за кожний день неоплати.Яку суму доведеться заплатити через 10 днів після строку сплати 500 грн боргу?

Розв’язання

Ао=500 грн; р=3%; n=10 днів.

За формулою простих відсотків Аn= Ао*(1+(рn/100))=500*(1+( 3*10)/100)=650 грн.

Відповідь: 650 грн.

№ 543


Вкладник вніс до банку 1000 грн під 10% річних. Яку суму він матиме на рахунку через 3 роки?

Розв’язання

Ао=1000 грн; р=10%; n=3 роки

За формулою складних відсотків Аn= Ао*(1+(р/100))n =1000*(1+(10/100))3=1331 грн.

Відповідь: 1331 грн.

№ 547


На вступному іспиті з математики 15% абітурієнтів не розв’язали правильно жодної задачі, 144 абітурієнти розв’язали деякі задачі з помилками, а відношення тих, хто розв’язав усі задачі, до тих, хто не розв’язали правильно жодної задачі, складає 5:3. Скільки абітурієнтів складали іспит з математики?

Розв’язання

Нехай усі задачі розв’язали х учнів.

1) Складемо пропорцію

Х:15%=5:3

Х=(5*15%):3

Х=25% -учнів розв’язали всі задачі


 1. 25%+15%=40% - учнів , ті, що розв’язали всі задачі і ті, що не розв’язали жодної разом

 2. 100%-40%=60% - учнів, ті, що розв’язали деякі задачі з помилками

 3. 144: (60/100)=240 – всіх учнів.

Відповідь: 240 учнів
VI. Підсумки уроку

На наступному уроці ми ще закріпимо цю тему, розглянувши задачі із збірника для державної підсумкової атестації. 1. Що таке 1%?

 2. Які нові формули ми розглянули, яка відмінність в їх застосуванні?

Відмічаю оцінками роботу учнів.
VII. Домашнє завдання

П.18


Рівень А - № 536; 541; 542

Рівень Б - № 549.


Словник економічних термінів

Банкфінансова установа, яка проводить різні фінансові операції: надання кредиту, збереження коштів, операції з цінними паперами тощо.

Банківські відсоткивідсоткові гроші по банківських вкладах, що нараховуються:

 • щомісяця ( протягом року );

 • щорічно ( під певний % річних).

Відсоткові грошіприбуток, отриманий через рік з початкового капіталу.

Вклад ( депозит )це кошти в готівковій або безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті,які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Вкладник фізична чи юридична особа, яка має вклад в банку.

Нарощений капіталсума початкового капіталу разом з відсотковими грішми.

Пенясума коштів у вигляді процентів, нарахована на суми грошових зобов’язань, не сплачена у встановлені законодавством строки.

Прибутокдодатна різниця між доходами і витратами.Чернова Людмила Володимирівна,

вчитель трудового навчання

Проблема: Виховання творчого відношення до праці в процесі профорієнтації учнів

Кредо: Зумій запалити іскорку творчості, бажання навчи працювати точно й акуратно - пожни подвійних успіх, щастя творчої співпраці.ЗАНЯТТЯ № 1 М’яка іграшка.

Предмет: Технології

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка