Київська Русь Початок формування української державності. Київська Русь (IX-XII ст.)
Дата конвертації31.10.2017
Розмір42,5 Kb.

Київська Русь

Початок формування української державності. Київська Русь (IX-XII ст.)

 • Створення держави потребувало правового регулювання суспільних відносин.Феодальне право Русі виникло на основі звичайного права.Перше юридичне зведення в русько-візантійських договорах 911 і 944 рр.- “Устав і закон руський”.
 • У роки князювання Володимира Великого з'явився новий закон,так званий “Устав земляний”. Правові устави IX-X ст. увійшли до “ Руської правди ”найдавнішу частину якої склала “ Правда Ярослава ”,видана ним у Новгороді в 1016р.
 • Подальший розвиток давньоруського законодавства пов'язаний з діяльністью синів Ярослава Мудрого . У 1072р. Ізяслав,Святослав,Всеволод затвердили у Вишгороді “ Правда Ярославичів ” .
 • Нову кодифікацію правових норм здійснив Володимир Мономах. “Утав” Мономаха було затверджено на раді в селі Берестове в 1113р

Володимир Великий

 • Володимир Мономах

Святослав Ярославич

 • Ізяслав Ярославич
 • Всеволод I Ярославич
 • Ярослав Мудрий

Розорення Києва 1169 року

 • Розорення Києва 8-12 березня 1169 року — військо Володимиро-Суздальського князя Андрія Боголюбського та союзних йому руських князів захопило та зруйнувало Київ — столицю Київської Русі.

Битва за Київ 1240 рік

 • Облога Києва — воєнна операція війська Монгольської імперії під проводом хана Батия восени 1240 року з взяття руської столиці Києва. Складова монгольської кампанії з завоювання Русі 1230-1240-х років. Закінчилася здобуттям міста й фактичним знищенням Київської Русі.

Битва під Ярославом 1245 рік

Наслідки битви під Ярославом

 • Битва під Ярославом вирішила боротьбу за Галичину, яка тривала сорок років. Боярська опозиція була остаточно знищена. Ростислав утік до Угорщини, війська якої перестали здійснювати великомасштабні походи до Галичини. Угорський король Бела IV уклав у 1247 році мир з Данилом і видав свою доньку Констанцію за княжого сина Лева Даниловича. Данило став повним володарем Галицько-Волинського князівства.

У XIV-XVI ст. українські землі перебували у складі Великого князівства Литовського.

 • Важливими правовими пам”ятками цього періоду були Литовські статути 1529 та 1566 рр. Ці документи включали в себе елементи звичайного права і положення “ Руської правди ”. Третій Литовський статут 1588 р. було прийнято вже після створення Речі Посполитої . Він став класичним кодексом феодального права.

Герб Речі Посполитої

 • Герб Речі Посполитої
 • Прапор Речі Посполитої

«РОКСОЛАНА»

 • ...У греків є Таїс, у римлян — Лукреція, у єгиптян — Клеопатра, у французів — Жанна Д’Арк, у росіян — графиня Морозова, у нас — Роксолана.
 • П. Загребельний
 • Козацька доба
 • Козаки
 • Козак - первісно вільна, незалежна, озброєна людина. Вперше вони згадуються наприкінці XV ст. В XVI ст. українське козацтво утворило свій центр - Запорізьку Січ.

Особисті якості, риси характеру

 • Освічений
 • Далекоглядний
 • Рішучий
 • Мудрий
 • Авторитетний
 • Портрет П.Канашевича-Сагайдачного
 • 3

Українські землі у складі Речі Посполитої (1569-1648).

 • У 1641 р. Литовський статут 1588 р. було надруковано в місті Вільно . Тоді вперше було створено єдиний для Речі Посполитої кодекс
 • – “ Посполите право ”.
 • Велике значення для українських міст мало магдебурзьке право . Воно звільняло міста від правління й суду феодалів та надавало місцеве самоврядування.
 • За часів Богдана Хмельницького під час визвольної війни було підписано Зборівський (1649) та Білоцерківський (1651) договори, що підтвердили існування Гетьманщини.

Богдан Хмельницький

Богдан Хмельницький

 • Виб'ю з лядської неволі руський нарід увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював, тепер буду воювати за нашу православну віру! Поможе мені в тому чернь уся — по Люблін, по Краків, і я її не відступлю, бо це права рука наша, щоб ви (польські пани), знищивши хлопів, і на козаків не ударили. Буду мати тисяч двісті, триста своїх, орду всю при тім... За границю війною не піду, шаблі на турків і татар не підійму. Досить маю в Україні, Поділлі і Волині тепер, — досить вчасу, достатку і пожитку тепер у землі і князівстві моїм — по Львів, по Холм і Галич. А ставши над Віслою, скажу дальшим ляхам: сидіть і мовчіть, ляхи! І дуків і князів туди зажену, а як будуть і за Віслою брикати, знайду я їх там певно.

Гетьманщина (1654-1764)

 • Найбільш відома пам'ятка української правової думки ХVII ст . – це Березневі статті 1654р. Цей документ надавав Гетьманщини самостійності у діяльності адміністрації й судочинства,у відносинах з іншими державами.
 • Важливим документом цієї епохи є Конституція П.Орлика – “ Пакти й Конституції законів і вольностей Війська Запорізького ”, що був прийнятий в 1710 р.

Іван Степанович Мазепа

Підтримка освіти та культури

 • 1). Опікувався навчальними закладами. Його
 • коштом будувалися корпуси Києво-Могилянської
 • академії та Чернігівського колегіуму.
 • 2). Видавалися твори української лiтератури.
 • 3). Діяльність Мазепи вiдбилася i на розвитку
 • архітектури та образотворчого мистецтва.
 • Цілеспрямована політика І.Мазепи призвела до
 • загального відродження, яке позначилося не лише
 • на розвитковi усiх галузей мистецтва, але й в сферi
 • фiлософiї, теологiї, суспільних та природничих
 • наук.

Пилип Орлик

Олекса Довбуш. Опришківський рух

 • Гайдамаччина– соціальний рух на Правобережжі у ХVІІІ столітті. 
 • Причина повстання полягає в тому, що народні маси, серед яких ще жили традиції козацької волі, не хотіли коритися владі панів і зі зброєю в руках виступали проти поневолення. Учасниками гайдамаччини були переважно незаможні селяни, наймані робітники, дрібна шляхта й нижче духовенство. Гайдамаки діяли невеликими загонами, застосовуючи тактику партизанської боротьби, несподівані напади і стрімкі рейди на панські маєтки. 

Будителі України

 • Будителі України

Устим Кармалюк

Україна у складі двох імперій (кінець ХVIII –початок ХХ ст.)

 • Оскільки в цей період українські землі не мали своєї державності,то важко назвати правові документи,що сприяли державотворенню.Але деякі винятки існують . Наприклад,таємні організації декабристів (“ Правила ”, “ Конституція ”, “ Руська правда ”), а пізніше Кирило – Мефодіївське товариство ”(“ Статути Слов'янського товариства Св. Кирила та Мефодія ” , “ Книга буття українського народу ”) намагалися створити подібні проекти.

Тарас Шевченко

  

 • Літопис Національно-визвольних змагань українського народу ХХ століття

Українські січові стрільці

 • Украї́нські січові́ стрільці́ (УСС, усу́си) — єдина українська національна військова формація в складі австро-угорської армії, сформована з добровольців, які відгукнулися на заклик Головної Української Ради 6 серпня 1914 і стояли під проводом Української Бойової Управи (УБУ).
 • Українські Січові Стрільці були першими українськими частинами на бойовищах Східної Європи після Полтави 1709, вони мали велике значення для відновлення військових традицій, для зростання українського патріотизму, створення військового словництва, термінології, військового фольклору, пісні й музики (оркестра УСС), для устійнення форми українського однострою (мазепинка). Пам'ять про УСС і досі жива в українському народі, як є живим символом УСС — «Червона калина», пісня УСС і традиція елітарної частини української армії.

Україна в 1917 – 1920 рр.

 • Серед документів Центральної Ради заслуговують на увагу 4 Універсали,що стали віхами на шляху розбудови української державності.IV Універсалом 9 січня 1918 р. проголошено незалежність УНР.

Львів місто наших героїв

Листопадовий чин

 • Листопадовий чин
 • В ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. стрілецькі частини, очолювані сотником Дмитром Вітовським, зайняли всі найважливіші урядові установи у місті.
 • 9 листопада 1918 р. УНРада утворила свій тимчасовий виконавчий орган, якого 13 листопада 1918 р. було перетворено на уряд — Державний Секретаріат ЗУНР-ЗОУНР.
 • 13 листопада 1918 р. було затверджено Конституційні основи новоствореної держави — «Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії», згідно з яким вона отримала назву «Західно-Українська Народна Республіка». Закон визначав територію ЗУНР, яка включала українські етнічні землі і охоплювала Галичину, Буковину і Закарпаття. Територія ЗУНР становила 70 тис. кв. км, населення — 6 млн осіб. Затверджено герб держави — Золотий Лев на синьому тлі, та прапор — блакитно-жовтий. Національним меншинам на території ЗУНР гарантувалися рівні права з українським населенням.

ЗУНР. Євген Петрушевич

 • Федір Швець (у центрі), Андрій Макаренко та Симон Петлюра в Кам'янці-Подільському. 1919 рік
 • Андрієвський
 • Опанас (Панас) Михайлович
 • В. Винниченко

Акт Злуки

 • День Соборності — свято України, що відзначається щороку 22 січня в день проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.
 • Офіційно в Україні День соборності відзначався з 1999 року.
 • Свято встановлено в Україні «…враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави…» згідно з Указом Президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99

Битва під Крутами

 • Битва під Кру́тами — бій 16 (29) січня 1918 року на залізничній станції поблизу селища Крути за 130 кілометрів на північний-схід від Києва: бій тривав годин із 5 між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300-ми національно-свідомими київськими студентами, що захищали підступи до Києва. У перебігу військових дій бій вирішального значення не мав, — та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді, яка загинула в нерівному бою біля Крутів. На похороні у Києві біля Аскольдової могили президент Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинку вірш. Десятиліттями історія бою або замовчувалась, або обростала міфами і вигадками, як в закордонній, так і у вітчизняній історіографії. Лише згодом, у 2006 році на місці бою встановлено пам'ятник i у 80-ті роковини бою монетним двором випущено в обіг пам'ятну гривню.

1921 рік – створення Української Повстанської Армії під командуванням Ю. Тютюнника

Голодомор

 • Голодомор
 • Такі дії влади є злочином і відповідають визначенню геноциду у Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року.
 • На цій основі 28 листопада 2006р Верховна Рада України за ініціативою Президента України Віктора Ющенка прийняли Закон “Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні”, яким Голодомор визнано геноцидом Українського народу.
 • Степан Бандера, провідник ОУН

Береза Картузька – концтабір для політв”язнів

17 червня 1934р. -відкриття табору Береза - Картузька

 • Актом помсти за «пацифікацію» стало вбивство 15 червня 1934 року у центрі Варшави бойовиком ОУН Григорієм Мацейко міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького, а також заступника керівника організації «BBWR» (пол. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem — Безпартійний блок співробітництва з урядом — неполітична організація, тісно пов'язана з Пілсудським і його рухом «санації», існувала з 1928 по 1935 рік) Тадеуша Голувки.
 • Через два дні, 17 червня, президент Польщі Ігнацій Мосціцький видав розпорядження про створення табору в Березі-Картузькій. Табір був відкритий у приміщеннях колишнього картезіанського монастиря. Через цей табір пройшли сотні українців, у тому числі членів Організації українських націоналістів. Зокрема, в 1934 році у Березі-Картузькій перебувало 200 ув'язнених, у тому числі 120 українських націоналістів, 40 членів украй правої польської партії «ONR» (пол. Obóz Narodowo-Radykalny — Національно-радикальний табір) і близько 40 членів Комуністичної партії Західної України.
 • У таборі Береза-Картузька (так само як й у таборі Бяла Подляска) дозволялося тримати людей до трьох місяців без суду, винятково по адміністративному рішенню поліції або глави воєводства. Остаточне рішення про термін ув'язнення залишалося за адміністрацією табору.

Карпатська Русь

 • Для захисту державної незалежності і боротьби з угорськими терористичними формуваннями було створено збройні сили Карпатської України  — Організацію Оборони «Карпатська Січ», велику допомогу в створенні якої надала Організація Українських Націоналістів. Уряд А.Волошина активно здійснював заходи, спрямовані на розбудову української держави. Налагоджувалася робота промисловості, транспорту, торгівлі, українізувалась система освіти, видавнича справа, державна адміністрація

Пам’ятник на Львівщині священику Омеляну Ковчу

 • 11 травня, у Перемишлянах на Львівщині відкрили та освятили пам’ятник Омелянові Ковчу, греко-католицькому священику, який в часи Другої Світової війни рятував євреїв, за що був ув’язнений і загинув у концтаборі Майданек.
 • Тисяча священиків Української греко–католицької церкви зібралася на прощі духівництва у місті Перемишляни Львівської області, щоб освятити пам’ятник мученику та покровителю душпастирства УГКЦ Омеляну Ковчу. У місті перекрили дороги та облаштували спеціальну сцену, де і проводилось богослужіння. Вів його очільник Української греко–католицької церкви владика Святослав (Шевчук). Збоку сцени висів плакат зі словами, що стали лейтмотивом заходу: «Був сином і священиком одного народу, загинув на землі другого народу, бо рятував синів і дочок третьо­го...» Так сказав про священномученика блаженніший Любомир Гузар.
 • У бронзі отця Омеляна відлили босим із хрестом у руках. Поруч — балки та терен, символи концтабору. За словами одного з авторів пам’ятника Олександра Яреми, вони намагалися показати велич духівника, але без зайвого пафосу. Кошти на пам’ятник дали близько 30 жертводавців — представників різних народів і різних конфесій.
 • На церемонію освячення приїхало багато гостей, серед них — представники влади, відомі українські письменники, родичі блаженного та ті, хто його знав. Диригент Краківської філармонії Леопольд Козловський–Кляйм народився в Перемишлянах і отця Омеляна добре пам’ятає. «Він дружив із моїм батьком, — згадує пан Козловський. — Ми жили он там, трохи вниз по вулиці, яка тоді називалася Базарною, в будинку під номером 2. Отець Омелян часто до нас заходив. Я товаришував з його доньками, ми разом ходили до школи. Те, що він зробив для порятунку євреїв — неймовірно. Я вважаю його героєм світу, він — благословенний! Він завжди казав: «Люби людей, тоді і вони тебе полюблять...»
 • Відома українська письменниця Марія Матіос також приїхала на освячення пам’ятника священномученику: «Вже більше року я причетна до того, щоб отця Ковча було визнано «Праведником світу», — розповідає письменниця. — Я думаю, що поки є небайдужі люди, які хочуть називати добро по імені, то це буде колись зроблено».
 • «Сьогодні церква вшановує велику особистість, — сказав «УМ» голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк. — Це людина, яка, сповідуючи віру свого народу, робила багато для того, щоб народ був терпимий та співчував іншій нації. Я вважаю, що зараз такої жертовності бракує усім нам».

УПА

 • Українська повстанча (повстанська) армія (УПА) — підпільна збройно-політична формація, створена на Заході України у червні 1941 року представниками Уряду Української Народної Республіки в екзилі; у жовтні 1942 року назву перейнято ОУН(б). Головне завдання УПА: оборона та звільнення українського населення як і від німецької, так і від радянської окупації.
 • Радянські та німецькі протиповстанські листівки
 • УПА на Волині та Поліссі
 • За підтримку повстанського руху: заарештовано 134 000, розстріляно 153 000, депортовано з України 203 000 Разом — близько 500 000
 • Головним завданням УПА був захист населення від репресій з боку окупантів

Дисидентський рух

Василь Макух

Живий ланцюг 21 січня 1990 р., коли майже три мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Львів, Київ та Донбас у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР

2. Спроба державного перевороту в СРСР 19 серпня 1991 р. ДКНС і Україна

 • ПОДІЇ В МОСКВІ серпень 1991р.

3. Проголошення незалежності України

4. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України

 • ПРИСЯГА ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА ВІРНІСТЬ НАРОДУ УКРАЇНИ

Україна після здобуття незалежності стала на шлях демократичного розвитку. Вона стала членом Ради Безпеки Европи.

 • Україна після здобуття незалежності стала на шлях демократичного розвитку. Вона стала членом Ради Безпеки Европи.
 • Україна є безядерною державою, що будує свої відносини з іншими державами на основі принципів рівноправності, взаімовигоди, невтручання у внутрішні справи інших держав.
 • В Україні здійснюються економічні реформи, які мають вивести країну з економічної кризи.
 • Висновки:

Основний Закон – фундамент суспільного і політично - правового устрою нашої Держави

  • 28 червня 1996 року
  • п’ятою сесією Верховної Ради України був прийнятий Основний Закон нашої держави – Конституція України.

Українська незалежність в наш час

 • Здобувши незалежність, народ України
 • розпочав активну діяльність по створенню своєї демократичної держави.
 • Прапор України
 • Герб України
 • Конституція України

Помаранчева революція

Небесна сотня

Живи Україно!

 • Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й добро. У цьому шатрі килими золотаві – Із соняхів, жита, пшениці, вівса. А десь майоріють, як крапельки неба, Волошки блакитні. Яка ж то краса! Тут мешкають люди привітні та чесні, Хліб–сіллю гостей зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата – Усіх нагодують безмежні лани. Хай знає весь світ про казкову країну, Де синєє небо та жовті поля. Хай квітне щаслива моя Україна! Найкраща, безцінна, любима земля.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка