Київський національний економічний університетСторінка1/88
Дата конвертації01.12.2019
Розмір7.62 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
Міністерство освіти і науки України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
ББК 65.290-80

В 19

Рецензенти:

М. А. Корж, канд. техн. наук, доц.
(Національний технічний університет України «КПІ»)

Л. О. Кримська, канд. екон. наук, доц
(Запорізький національний технічний університет)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист №
14/18.2-1514 від 15.07.02


Васильков В. Г.

В 19 Організація виробництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с.

ISBN 966-574-474-7


Розглядаються теоретичні та практичні засади організації промислового виробництва. Викладені особливості формування виробничих систем, організаційні аспекти виробничих і трудових процесів, їх просторово-часової єдності, методів виробництва, роль і значення його обслуговування. Особлива увага приділяється сучасним підходам до забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції, комплексної підготовки виробництва до випуску нових виробів та організаційному проектуванню виробничих систем.

Для викладачів, студентів економічних факультетів і вищих навчальних закладів освіти, практичних працівників.ББК 65.290-80
Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© В. Г. Васильков, 2003ISBN 966-574-474-7 © КНЕУ, 2003

Навчальне видання

ВАСИЛЬКОВ Володимир Георгійович
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Навчальний посібник


Редактор Л. Чуприна

Художник Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор І. Савлук

Верстка Н. Коломієць, О. Михолат

Підписано до друку 22.11.02. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.


Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 30,46
Обл.-вид. арк. 33,54 Наклад 3000 прим. Зам. № 01-2329.

Київський національний економічний університет

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Тел./факс: (044) 458-00-66; 456-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка