Кліматичні пояси та області Землі, закономірності розміщення
Скачати 47,53 Kb.
Дата конвертації30.10.2017
Розмір47,53 Kb.
Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси”

  1. Клімат. Кліматотворні чинники.

Кліматичні пояси та області Землі, закономірності розміщення


Клімат — це багаторічний режим погоди, властивий певній місце­вості. Клімат формується під впливом трьох найважливіших чинників:

надходження на Землю сонячної радіації, кількість якої визна­чається кутом падіння сонячних променів, що залежить від широти місця;

атмосферної циркуляції — закономірного переміщення повітря­них мас, в процесі якого здійснюється перенос тепла і вологи;

характеру підступаючої земної поверхні — рельєфу.

Клімат закономірно змінюється в широтному напрямі — від еквато­ра до полюсів.

На Землі виділяються 13 кліматичних поясів. Головна ознака по­ясу — переважання тих чи інших типів повітряних мас.

Основних поясів сім:

екваторіальний (панують екваторіальні повітряні маси (ПМ) —

жаркі і вологі);

два тропічних (тропічні ЇІМ — жаркі і сухі);

два помірних (помірні ПМ — помірно теплі і помірно вологі);

арктичний (арктичні ПМ — холодні і сухі);

антарктичний (антарктичні ЇІМ — дуже холодні і сухі).

Оскільки по сезонах пояси тисків і повітряних мас переміщаються слідом за Сонцем то на північ (з березня по вересень), то на південь (з вересня по березень) від екватора, на Землі виникли перехідні кліма­тичні пояси, їх шість:

два субекваторіальних (влітку панують екваторіальні ПМ, взим­ку — тропічні);

два субтропічних (влітку — тропічні ПМ, взимку — помірні);

субарктичний (влітку — помірні ПМ, взимку — арктичні);

субантарктичний (влітку — помірні ПМ, взимку — антарктичні).

Всередині кліматичних поясів виділяються кліматичні області – території з певним типом клімату.

Тип клімату — це стійка сукупність кліматичних показників, харак­терних для певного періоду часу і певної території.Екваторіальний, арктичний і антарктичний кліматичні пояси ма­ють лише по одному типу клімату, оскільки повітряні маси там весь рік не змінюють своїх властивостей і однакові як над суходолом, так і над океаном. Для субекваторіального поясу також характерний один тип клімату — влітку жаркий і вологий, взимку — жаркий і сухий.

В тропічному поясі чітко виражено два типи клімату. У внутрішніх районах материків і на західному узбережжі формується тропічний пус­тельний тип клімату. На східних узбережжях материків формується тропічний вологий тип клімату.

У субтропічному поясі формуються три типи клімату: біля західного уз­бережжя — субтропічний середземноморський (із теплою вологою зимою і сухим жарким літом), у центрі материка — субтропічний континентальний (через віддаленість від океанів весь рік мало опадів), на східному узбережжі — субтропічний вологий (із вологою зимою і вологішим від зими літом).

У помірному поясі, де панують західні вітри, у західних берегів фор­мується помірний морський тип клімату (із рівномірним зволоженням протягом усього року). Далі на схід виділяються помірно континенталь­ний, континентальний і різко континентальний типи клімату. На східному узбережжі, де панують мусони, формується помірний мусонний тип клімату (із сухою холодною зимою і вологим теплим літом).

У субарктичному і субантарктичному поясах виділяють морський і континентальний типи клімату.


  1. Залежність клімату від географічної широти,

підстилаючої поверхні, циркуляції атмосфери

Клімат залежить від географічної широти, тому що вона визначає кут падіння сонячних променів, а значить — приплив на Землю соняч­ної радіації. Цей чинник став причиною появи на планеті п'ятьох тепло­вих поясів — жаркого, двох помірних і двох холодних.Циркуляція атмосфери не менш важливий чинник, який утво­рює клімат, оскільки повітряні маси, що переміщуються (теплі або хо­лодні, сухі або вологі), спроможні сформувати усередині теплового по­ясу різноманітні режими погоди (тобто клімати). На глобальному рівні загальна .циркуляція атмосфери призводить до утворення поясів висо­кого (у тропічних широтах і полярних областях) і низького (в екваторі­альній смузі й помірних широтах) тиску.

Кліматичні пояси Землі (екваторіальний, субекваторіальні, тропічні і т. д.) — приклад спільної дії двох факторів — надходження сонячної радіації і планетарної атмосферної циркуляції.

Як приклад циркуляції повітряних мас, що призводять до форму­вання клімату на регіональному рівні, можна назвати мусони — вітри, що змінюють свій напрямок два рази на рік. Літній мусон, дме з океану на сушу, а зимовий — навпаки.Підстилаюча поверхня — це своєрідний фон, на якому відбувається перерозподіл тепла і вологи, це важливий кліматотвірний чинник. Так, висота місцевості над рівнем моря впливає і на кількість опадів (у горах їх випадає більше, ніж на прилягаючих рівнинах), і на температуру по­вітря (чим вище, тим холодніше), У результаті в горах формується ви­сотна кліматична поясність.

Гори можуть перешкоджати проникненню холодних повітряних мас (наприклад, Кримські гори захищають Південний берег Криму від хо­лодного повітря північних широт. Гімалаї — приклад гір, що перешкод­жають проникненню вологих повітряних мас усередину материка.На клімат впливають і прибережні течії. Так, холодна Бенгельська те­чія біля берегів Африки стала причиною утворення тропічної пустелі Наміб. У залежності від характеру підстилаючої поверхні (океан або суша) формуються морські і континентальні типи клімату.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка