Компетентнісний підхід в управлінні методичною роботою Оміляновська О. НСкачати 43.09 Kb.
Дата конвертації16.02.2019
Розмір43.09 Kb.

Компетентнісний підхід в управлінні методичною роботою

Оміляновська О. Н.,

заступник директора з навчально-виховної роботи

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні особливого значення набуває удосконалення системи методичної роботи в школі. Актуальність визначається ключовою роллю методичної роботи в діяльності навчального закладу для забезпечення ефективності

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні особливого значення набуває удосконалення системи методичної роботи в школі. Актуальність визначається ключовою роллю методичної роботи в діяльності навчального закладу для забезпечення ефективності

навчального процесу.

Головні завдання системи методичної роботи окреслені в законодавчих та нормативних документах про освіту, а саме:

у законах України

 • «Про освіту»
 • «Про загальну середню освіту»
 • Державній національній програмі «Освіта України ХХІ століття»;
 • Національній доктрині розвитку
 • освіти

Відображення у документах про освіту компетентнісного підходу

У цих документах особливо підкреслюється значення підвищення

компетентності вчителів в удосконаленні якості навчально-виховного процесу,

реалізації методичної роботи у НЗ.

Науково- методична проблема школи на 2013-2014 н.р.

Виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості

Основні напрямки реалізації:

 • забезпечення теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження наукових ідей, концепцій, сучасних новітніх технологій;
 • створення умов та прищеплення інтересу до самоосвіти;
 • прищеплення смаку, інтересу і вміння займатися творчою діяльністю;
 • підвищення рівня педагогічних знань, вдосконалення педагогічної техніки;
 • формування стійких професійних компетентностей;
 • виявлення, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду творчо працюючих вчителів.

Методичний кабінет – центр методичної роботи з кадрами

Ритм роботи кабінету


Засідання методичної ради школи

Методичний кабінет-центр підвищення професійної компетентності педагогів

 • Змінні стенди
 • Науково-методична література
 • Матеріали майданчика інновацій
 • Атестаційні папки-портфоліо
 • Періодичні видання
 • Куточки:
 • - робота з молодими вчителями

  - з педагогічної скриньки

 • методична робота
 • виховна робота
 • нормативні документи
 • пріоритетний напрямок школи

Професійно-особистісна зрілість учителя

 • Отримання освіти
 • впродовж
 • життя
 • Нова філософія
 • освіти
 • Науково-педагогічна
 • компетентність
 • Методологічна
 • компетентність
 • Зміна ролі у навчально-
 • виховному
 • процесі
 • Оволодіння сучасними
 • освітніми
 • технологіями
 • Учитель

Компетентний учитель

 • Професійна компетентність
 • Особистісна компетентність
 • Соціальна компетентність
 • Здоров'язберігаюча компетентність

Атестація вчителя – крок до Евересту

Атестація спрямована на підвищення кваліфікації, професіоналізму, майстерності вчителя, сприяє росту його компетентностей та покликана стимулювати його професійне зростання.

Засідання атестаційної

комісії

Модель методичної роботи

 • МО класних
 • керівників
 • МО вчителів
 • природничо-
 • математичного
 • циклу
 • МО вчителів
 • гуманітарного
 • циклу
 • МО вчителів
 • початкових
 • класів
 • Методична
 • рада

Члени МО вчителів гуманітарного циклу


Члени МО вчителів

початкових класів

Головні показники науково-методичної роботи

 • Вивчення , узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду
 • Проведення методичних заходів міжкурсового періоду
 • Видавнича діяльність
 • Розробка та систематизація науково-методичних матеріалів

Вивчення , узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду

 • Ситник С.П.-вчитель фізики, вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист “Роль задач у формуванні творчого мислення учнів в процесі навчання фізики”
 • Харук М.О.,вчитель І кваліфікаційної категорії
 • “Використання ІКТ на уроках української мови та літератури”

  Вепрів Н.В.,вчитель І кваліфікаційної категорії

  “Використання автентичних матеріалів на уроках німецької мови”

Проведення методичних заходів міжкурсового періоду

 • Місячник молодого вчителя
 • Вітаємо наші таланти
 • Інтелектуальні ігри
 • Захисти учнівських проектів
 • Методичні тижні
 • Предметні тижні
 • Звіти по пріорітетному напрямку
 • Презентації дослідницьких робіт учнів
 • Зустрічі з відомими випускниками школи
 • Презентації результативності навчальної, виховної, методичної та позакласної роботи вчителів

Місячник молодого вчителя

Вами пишається школа

Майданчик інновацій

Розв'язування експериментальних

задач на уроках фізики

Видавнича діяльність

 • 1. Ситник С. П. Тематичне оцінювання з фізики в 7 класі. – Сокаль:
 • Методичний кабінет, 2004.
 • 2. Ситник С. П. Тематичний контроль знань з фізики у 8 класі. – Сокаль:
 • Методичний кабінет, 2004.
 • 3. Ситник С. П. Тематичний контроль знань з фізики в 9 класі. – Сокаль:
 • Методичний кабінет, 2004.
 • 4. Ситник С. П. Тематичний контроль знань з фізики в 10 класі. – Сокаль:
 • Методичний кабінет, 2005.
 • 5. Ситник С. П. Тематичний контроль знань з фізики в 11 класі. – Сокаль:
 • Методичний кабінет, 2005.
 • 6. Ситник С. П. Диференційовані завдання з фізики для 10 класу. – Сокаль:
 • Методичний кабінет, 2004.
 • 7. Ситник С. П. Диференційовані завдання з фізики для 11 класу. – Сокаль:
 • Методичний кабінет, 2004.
 • 8. Ситник С. П. Тематичний контроль знань з фізики у 8 класі (з відповідями та розв’язками). – Сокаль: Методичний кабінет, 2005.
 • 9. Ситник С. П. Експериментальні задачі з фізики для 7-8 класів. – Сокаль:
 • Методичний кабінет, 2004.
 • 10. Ситник С. П. Контроль навчальних досягнень та збірник задач з фізики. 8 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008.
 • 11. Ситник С. П. Експериментальні задачі з фізики, 7-9 класи. – Тернопіль:
 • Підручники і посібники, 2007.
 • 12. Ситник С. П. Виховний захід «LG-Еврика». – Київ: Шкільний світ
 • (газета ФІЗИКА, №278), 2006.

Ситник С.П. Фізика. Зошит для контрольних робіт -7 клас. – Сокаль

Ситник С.П. Фізика. Зошит для контрольних робіт -8 клас. – Сокаль

Ситник С.П. Фізика. Зошит для контрольних робіт -9 клас. – Сокаль

Ситник С.П. Фізика. Зошит для контрольних робіт -10клас. – Сокаль

Ситник С.П. Збірник задач з фізики – 11 клас –

Ситник С.П. Фізика.


   • Контрольні роботи
   • Самостійні роботи
   • Задачі – 10 клас

Розробка та систематизація науково-методичних матеріалів ( на допомогу вчителям)

 • Плануваня методичної роботи
 • Педагогічний досвід вчителів
 • Методичні рекомендації вчителям щодо викладання предметів
 • Компетентний учитель
 • Інноваційна діяльність
 • Діагностування-основа методичної роботи

Компетентність продуктивної творчої діяльності

 • Окружні МО
 • Проведення інтелектуальних ігор
 • Проведення творчих конкурсів, виставок творчих робіт
 • Виявлення та розвиток творчого потенціалу кожного учня

Окружні методичні об'єднання:обмін досвідом

Окружні методичні об'єднання:обмін досвідом


Інтелектуальна гра “Я все знаю про свій рідний край”

Інтелектуальна гра “Плекатимеш мову – цвістимуть слова”

Математичний КВК

Учнівські проекти


Шевченко знаний і невідомий

Всеукраїнська експедиція учнівської молодіМоя батьківщина - Україна

Номінація “Славетні імена земляків”

Хутір Млинець – колиска дитинства Євгенії Лещук

Зустріч з місцевою вишивальницею

Мельничук Ганною


Фольклорна експедиція “Збір старовинних пісень”

“Рушники, рушники – то моєї матусі роки”

Зустріч з Дарою Корній

Виховання соціальної та полікультурної компетентності

Каталог науково-дослідних робіт учнів
Автор

Науковий керівник

Назва НДР

Коротка анотація змісту

1

Панас

Наталія


Оміляновська О.Н

«Ткацтво рідного краю»

У роботі досліджено історію розвитку ткацтва у с. Фусів через призму розповідей ткалів села

2

Станько

Наталія


Станько О.Л.

Історія села Фусів

У роботі досліджено історію та побут селян, історія церкви, визначні пам’ятки села

3

Личак

Ірини


Потап О.А.

Наші земляки – каторжани Німеччини

У роботі досліджено історію вивезення та перебування мешканців сіл Княже, Фусів, Шпиколоси на каторжні роботи у Німеччину

4.

Горпинка

Лариса


Харук М.О.

Історія церкви Святого Миколая села Княже

У роботі досліджено історію будівництва, становлення та сучасне церкви святого Миколая села Княже

Каталог науково-дослідних робіт учнів
Автор

Науковий керівник

Назва НДР

Коротка анотація змісту

1

Панас Н.

Станько Н.

Потопник В.

Рубаха Р.

Мартинюк Р.


Романчук М.О.

З історії церков нашого краю

У роботі досліджено історію побудови церков сіл Княже, Фусів та Шпиколоси.

2

Панас

Наталія


Ситник Г.С.

З історії сіл Княже, Фусів, Шпиколоси

У роботі досліджено історію та побут селян, історія церкви, визначні пам’ятки села

3

Група учнів

Харук М. О.

Хутір Млинець –колиска дитинства Євгенії Лещук

У роботі досліджено дитячі та юнацькі роки Євгенії Лещук, відомої поетеси та землячки

4.

Горпинка

Лариса


Харук М.О.

Історія церкви Святого Миколая села Княже

У роботі досліджено історію будівництва, становлення та сучасне церкви святого Миколая села Княже

Досягнення обдарованих – результат роботи компетентного вчителя


Рівень розвитку творчих здібностей дітей залежить від створення сприятливих умов

Корній Сергій Андрійович,

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник фізико-механічного інституту НАН України.

Адамчук Антоніна Михайлівна,

доктор медичних наук.

Дерев’янко (Поліщук) Надія Павлівна ,

кандидат педагогічних наук, директор МАН, поетеса.

Боярчук Віталій Мефодійович,

доктор економічних наук,проректор Львівського аграрного університету

Братунь Прокіп Васильович,

кандидат медичних наук.

Семчишин (Братунь) Євгенія Василівна,

кандидат технічних наук.

Замойська (Саварин) Мирослава Іванівна,

(Псевдонім ДАРА КОРНІЙ) письменниця.

Прихода Мирослава Василівна,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи інституту журналістики Київського національного університету ім.Т. Шевченка, член національної спілки журналістики.

ГОРДІСТЬ НАШОЇ ШКОЛИ

Банк даних результатів роботи з обдарованими дітьми (окружні олімпіади 2013-2014н.р)


Предмет

П.І.П. учня

Клас

Місце

Вчитель

Фізика

Карпінка Леонід Романович

7

І

Ситник С. П.

Фізика

Потопник Володимир Михайлович

9

ІІ

Ситник С. П.

Фізика

Мартинюк Роман

Романович10

ІІІ

Ситник С. П.

Фізика

Бицький Роман Ігорович

11

ІІІ

Ситник С. П.

Світова література

Коваль Наталія

Василівна7

І

Оміляновська О.Н.

Укр. мова та література

Коваль Наталія

Василівна7

ІІ

Шушко Н.І.

Укр. мова та

літератураСірко Діана Віталіївна

8

І

Чугай Я.В.

Біологія

Мартинюк Роман

10

ІІ

Зеленюк Г.Я.

Географія

Рубаха Роман Степанович

10

ІІ

Човага Л.В.

Банк даних результатів роботи з обдарованими дітьми (районні олімпіади 2013-2014н.р)


Предмет

П.І.П. учня

Клас

Місце

Вчитель

Християнська етика

Потопник Володимир

9

ІІІ

Мельник Р.В.

Нім.мова

Личак Ірина

10

ІІІ

Потап.О.А.

Нім.мова

Бицький Роман

11

ІІІ

Потап.О.А.

Банк даних результатів роботи з обдарованими дітьми (2012-2013 н.р)


Прізвище, ім’я, по-батькові учня (призера, переможця конкурсу

Клас

Назва конкурсу

(олімпіади, турніру)

Рівень конкурсу

(районний, обласний, всеукраїнський

міжнародний)

Зайняте місце (якщо місце командне - з позначкою «К»)

Прізвище

Якімчук Любов

Степанівна

11

виставка-огляд «Квітковий вернісаж»

у номінації «Кращий вирощений вазон»окружний

І

Шушко Н.І.

Команда школи

Туристичні змагання

окружний

І

Човага Л.В., Масевич В.М.

Група учнів

Експедиція «Моя Батьківщина-Україна»

«Хутір Млинець – колиска дитинства Євгенії Лещук».районний

ІІІ

Харук М.О.

Потопник Володимир

8

Переможець ІІ-го (районного) туру конкурсу молодих прозаїків ім.. Катрі Гриневичевої

районний

ІІ

Харук М.О.

Коваль Наталія

6

Переможець районного конкурсу ім..Петра Яцика

районний

І

Шушко Н.І.

Панас Наталя

8

Районна олімпіада з німецької мови

районна

ІІІ

Вепрів Н.В.

Потопник Володимир

Районна олімпіада з християнської етики

районна

ІІ

Романчук М.А.

Станько Наталія

8

Районна олімпіада з фізики

ІІ

Ситник С.П.

Прізвище, ім’я, по-батькові учня (призера, переможця конкурсу

Клас

Назва конкурсу

(олімпіади, турніру)

Рівень конкурсу

(районний, обласний, всеукраїнський

міжнародний)

Зайняте місце (якщо місце командне - з позначкою «К»)

Прізвище

Новосад Лариса

7

Районний етап

обласного конкурсу

«Славетні імена України-2012.

«Ярослава Стецько»районний

ІІІ

Романчук М.А.

Скиба Ірина

8

Районний етап

«Об’єднаймося ж, брати мої»

Номінація «Література»


Всеукраїнський

ІІ

Харук М.О.

Бицький Володимир

7

Районний етап

«Об’єднаймося ж, брати мої»

Номінація «Образотворче мистецтво


Всеукраїнський

ІІІ

Полянчук С.О.

Бак Н.В.


Команда школи

Змагання з Чотириборства «Дружба»

окружний

ІІ

Масевич В.М.

Команда школи

Турнір з футзалу

пам’яті Дробиняка Ярослава Олексійов.окружний

ІІІ

Масевич В.М.

Сагайдак Анна

4

Районна олімпіада з математики

районна

ІІІ

Бак Н.В.

Котюк Олексій

7

Районна виставка-конкурс «»Техніка майбутнього»

Номінація «Малюнок та макет»районна

ІІ

Бак Н.В.

Прізвище, ім’я, по-батькові учня (призера, переможця конкурсу

Клас

Назва конкурсу

(олімпіади, турніру)

Рівень конкурсу

(районний, обласний, всеукраїнський

міжнародний)

Зайняте місце (якщо місце командне - з позначкою «К»)

Прізвище

Бойко Степан

7

Районна виставка-конкурс «»Техніка майбутнього»

Номінація «Малюнок та макет»районна

ІІІ

Бак Н.В.

Мартинюк Роман

9

Районний конкурс дитячої фотографії на природничу тематику

Номінація «Курйози природи»районний

ІІ

Зеленюк Г.Я.

Рубаха Роман

9

Районний конкурс дитячої фотографії на природничу тематику

Номінація «Природа в біді»районний

ІІІ

Зеленюк Г.Я.

Кременець Володимир

6

Районний конкурс дитячої фотографії на природничу тематику

Номінація «Мальовнича природа»районний

ІІІ

Зеленюк Г.Я.

Команда дівчат

9

Окружний турнір з настільного тенісу

окружний

ІІІ

Масевич В.М.

Команда школи

Районний конкурс на тему: «Львівщина – наш рідний край»

районний

ІІ

Станько О.Л.

Потопник Волод

8

Фінал районного конкурсу «Європа – наш спільний дім»

районний

І

Станько О.Л.

Прізвище, ім’я, по-батькові учня (призера, переможця конкурсу

Клас

Назва конкурсу

(олімпіади, турніру)

Рівень конкурсу

(районний, обласний, всеукраїнський

міжнародний)

Зайняте місце (якщо місце командне - з позначкою «К»)

Прізвище

Команда школи

Потопник Володимир

Рубаха Роман

Мартинюк Роман

Станько Наталя

Борис Мар’яна

Панас Наталія

Районний конкурс «Європа – наш спільний дім»

районний

ІІІ

Станько О.Л.

Потопник Вол.

8

Фінал районного конкурсу

«Львівщина – наш рідний край»районний

І

Станько О.Л.

Потопник Володимир

8

Чемпіонат районного конкурсу

«Львівщина – наш рідний край»районний

ІІІ

Станько О.Л.

Якімчук Любов

Степанівна

11

виставка-огляд «Квітковий вернісаж»

у номінації «Кращий вирощений вазон»районний

ІІІ

Шушко Н.І.

Пам'ятаймо!

Щоб дійти до мети – треба перш за все йти

Оноре де Бальзак

Єдиний шлях, який веде до успіху - це діяльність

Григорій Сковорода


Каталог: uploads -> editor -> 8751 -> 528260 -> sitepage 10 -> files
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
528260 -> Програма на 2011-2016р р. Місія Княжівської зш І-ІІІ ступенів
528260 -> Шкільна бібліотека Княжівської зш I-III ступенів
528260 -> Пояснювальна записка до програми Концепція розвитку школи. Перспективне прогнозування: цільові програми, перспективні плани-графіки
528260 -> Підготувала Бібліотекар Княжівської зш І ііі ступенів
528260 -> Княжівська загальноосвітня школа l –lll ступенів «Бібліотеки – це скарбниці багатств людського духу» Г. Лейбніц
files -> Впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти, організації навчального процесу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка