«комплексна фізична реабілітація при ревматоїдному артриті» Хоменко Є. С. Реферат
Скачати 18,19 Kb.
Дата конвертації29.05.2018
Розмір18,19 Kb.
«КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ»

Хоменко Є. С.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка представлена у вигляді комп'ютерної верстки на 70 сторінок, складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та переліку посилань. Пояснювальна записка містить 12 ілюстрацій та 2 таблиці. Загалом опрацьовано та використано 50 джерел науково-методичної літератури.

Мета роботи – визначити особливості та розробити комплексну програму фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит.

Використані наступні методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, клініко-фізіологічні методи дослідження.

За результатами дослідження визначені особливості, розроблена і представлена програма фізичної реабілітації хворих ревматоїдним артритом.

Основною метою комплексної програми є визначення по періодах, етапах засобів та методів фізичної реабілітації, особливості їх використання.

У розділі з охорони праці проводиться аналіз можливих небезпек та ризиків при виконанні реабілітаційних заходів, вимоги з техніки безпеки при роботі у реабілітаційних кабінетах.

Результати роботи можуть використовуватись у практиці спеціалістів з фізичної реабілітації, фізичної культури і спорту, у роботі реабілітаційних центрів.


Ключові слова: ревматоїдний артрит, лікувальна фізична культура, масаж, фізіотерапія, комплексна програма, фізична реабілітація, технічні засоби.

ANNOTATION

Explanatory memorandum presented as desktop publishing 70 pages consist of an introduction, four chapters, conclusions and references. Explanatory note contains 12 figures and two tables. In general, processed and used 50 sources of scientific and technical literature.

Aim of work - to determine the characteristics and develop a comprehensive program of physical rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis.

Used the following methods: analysis of scientific literature, clinical and physiological methods.

The study identified features developed and presented a program of physical rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis.

The primary purpose of the complex program is determination on periods, stages of facilities and methods of physical rehabilitation, feature of their use.

In a division from a labour protection the analysis of possible dangers and risks is conducted at implementation of rehabilitation measures, requirement from accident prevention during work in rehabilitation cabinets.

Job performances can be used in practice of specialists from a physical rehabilitation, physical culture and sport, in-process rehabilitation centers.Key words: rheumatoid arthritis, respiratory exercises, curative physical culture, massage, physiotherapy, comprehensive program, physical rehabilitation, technical means.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка