Комунальний вищий навчальний заклад
Сторінка3/4
Дата конвертації19.11.2018
Розмір1,08 Mb.
1   2   3   4

Матеріали конференцій


 1. Агачева Ю. А. Гармонізація міжособистісної взаємодії у навчально-виховному процесі / Юлія Анатоліївна Агачева // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 5-8.

 2. Біла Л. В. Визначення якості освіти, технологій компетентнісного оцінювання та діагностики навчальних досліджень / Лариса Вікторівна Біла // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 52-53.

 3. Вишневський В. П. Синергетично-креативний аспект проектно-технологічної діяльності у трудовій підготовці молоді / Валентин Петрович Вишневський // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 16-21.

 4. Водотика С. Г. Синергетика в системі соціального пізнання / С. Г. Водотика, Л. А. Савенок // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 7-9.

 5. Воронюк І. В. Філософія Г. Сковороди: антропологічний аспект / Ірина В'ячеславівна Воронюк // Український просвітитель-гуманіст, філософ, педагог Г. Сковорода (290 років з дня народження) : матеріали обласних науково-педагогічних читань (12 грудня 2012 року, м. Херсон) / за заг. ред. Т. В. Комінарець. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 10-13.

 6. Вострікова В. В. Сучасні підходи до організації самоосвітньої діяльності вчителя іноземної мови / В. В. Вострікова, Т. В. Гора // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 33-37.

 7. Гаврилюк Г. М. Відображення принципів синергізму в сучасній проектно-технологічній діяльності школярів / Галина Михайлівна Гаврилюк // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 201-203.

 8. Голобородько Є. П. Ідеї народної педагогіки у творчості Г. С. Сковороди / Євдокія Петрівна Голобородько // Український просвітитель-гуманіст, філософ, педагог Г. Сковорода (290 років з дня народження) : матеріали обласних науково-педагогічних читань (12 грудня 2012 року, м. Херсон) / за заг. ред. Т. В. Комінарець. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 5-7.

 9. Голобородько Є. П. Питання сімейного виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Євдокія Петрівна Голобородько // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 8-13.

 10. Голобородько Є. П. Раціональне поєднання традицій і новацій у підготовці сучасного фахівця / Євдокія Петрівна Голобородько // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 55-57.

 11. Голобородько Е. П. Реализация деятельностной содержательной линии на урока русского языка / Евдокия Петровна Голобородько // Русский язык в поликультурном мире : сб. науч. трудов международной научно-практическая конференция (8-11 июня 2012, г. Ялта). – Киев : «Освіта України», 2013. – С. 215-219.

 12. Гончаренко Л. А. В. О. Сухомлинський про виховання толерантної поведінки особистості / Любов Анатоліївна Гончаренко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 16-20.

 13. Гончаренко Л. А. Використання можливостей програми POWERPOINT на уроках української літератури / Любов Анатоліївна Гончаренко // Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 26-29.

 14. Гончаренко Л. А. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди щодо специфіки морального виховання дитини / Н. А. Базик, Л. А. Гончаренко // Український просвітитель-гуманіст, філософ, педагог Г. Сковорода (290 років з дня народження) : матеріали обласних науково-педагогічних читань (12 грудня 2012 року, м. Херсон) / за заг. ред. Т. В. Комінарець. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 25-27.

 15. Гончаренко Л. А. Підготовка вчителів гуманітарних дисциплін до проведення уроків за допомогою комп'ютерних технологій / Любов Анатоліївна Гончаренко // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 49-55.

 16. Гора Т. В. Виховання активної громадянської позиції учнів в процесі вивчення іноземної мови / Тетяна Володимирівна Гора // Виховання громадянина-патріота в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній освітній практиці : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 вересня 2012 р., Кіровоград - Павлиш). – Кіровоград : КОІППО, 2012. – C. 123-124.

 17. Гусь Т. Й. Громадянське виховання дітей та молоді на сучасному етапі розвитку суспільства / Таїса Йосипівна Гусь // Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. С. О. Моїсеєва, В. В. Примакової, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 29-34.

 18. Дмитренко М. С. Виховання громадянина – основа формування особистості / Микола Сергійович Дмитренко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 23-26.

 19. Дмитренко М. С. Наше завдання – боротися за кожну дитину / Микола Сергійович Дмитренко // Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. С. О. Моїсеєва, В. В. Примакової, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 34-37.

 20. Дмитренко М. С. Створення умов для соціалізації вихованців школи-інтернату / Микола Сергійович Дмитренко // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 67-71.

 21. Жорова І. Я. Інноваційна діяльність навчального закладу: управління змінами / Ірина Ярославівна Жорова // Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 37-40.

 22. Жорова І. Я. Організація післядипломної освіти педагогічних кадрів: західноєвропейський досвід / Ірина Ярославівна Жорова // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 79-82.

 23. Жорова И.Я. Повышение квалификации учителей в системе последипломного образования УССР (50-60 года XX столетия) / Ирина Ярославовна Жорова // Инновационная деятельность в образовании : материалы VII Международной научно-практической конференции. Часть І // под общ. ред. Г. П. Новиковой. – Ярославль-Москва : Издательство «Канцлер», 2013. – С. 360-366.

 24. Жорова И. Я. Развитие последипломного образования педагогов в контексте современных гуманистических тенденций / Ирина Ярославовна Жорова // Модернизация системы непрерывного образования : материалы V Международной научно-практической конференции (28-30 июня 2013 г., г. Махачкала). – Махачкала, 2013.

 25. Жорова І. Я. Розвиток професіоналізму педагога в праксеологічному вимірі / Ірина Ярославівна Жорова // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 75-77.

 26. Жорова І. Я. Самоосвіта вчителя у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Ірина Ярославівна Жорова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 26-29.

 27. Жорова И. Я. Система последипломного образования как среда профессионального развития педагога / Ирина Ярославовна Жорова // Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье : сборник материалов I Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 30 октября 2013 г.  : в двух частях. Ч. 2. – Биробиджан : Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 29-32.

 28. Жорова І. Я. Фахове вдосконалення вчителя в системі післядипломної освіти України у 80-х роках XX століття / Ірина Ярославівна Жорова // Наукові записки: зб. праць молодих вчених та аспірантів ХГПА / [Історико-педагогічні дослідження в Україні: сучасний стан та тенденції : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 17 жовтня 2013 р.)]. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 2. – С. 59-66.

 29. Зорина И. А. О некоторых тенденциях в математической подготовке школьников и студентов / Ирина Анатолиевна Зорина // Роль образования в развитии общества и экономики страны : тезисы ХІХ Академических чтений Международной академии наук высшей школы, 2-3 июля 2013 р. – СПб, 2013. – С. 72-76.

 30. Зоріна І. А. Синергетичний ефект при якісному підході у викладанні математики / Ірина Анатоліївна Зоріна // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 71-73.

 31. Зубко А. М. Моніторинг ефективності навчального процесу як важливий чинник якості підготовки педагогів у закладах післядипломної освіти / Анатолій Миколайович Зубко // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 85-90.

 32. Зубко А. Н. Усовершенствование непрерывного образования педагогических кадров: векторы опережающего развития / Анатолий Николаевич Зубко // Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье : сборник материалов I Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 30 октября 2013 г. : в двух частях. Ч. 2. – Биробиджан : Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 36-38.

 33. Казанцева О. П. Технології та засоби формування самоорганізації та самореалізації на уроках інформатики / Ольга Павлівна Казанцева // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 192-195.

 34. Коминарец Т. В. Особенности использования принципа интеграции в процессе преподавания литературы / Татьяна Вильямовна Коминарец // Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье : сборник материалов I Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 30 октября 2013 г. : в двух частях. Ч. 1. – Биробиджан : Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 81-85.

 35. Комінарець Т. В. Гуманістичне виховання у педагогіці А. Макаренка та В.Сухомлинського / Тетяна Вільямівна Комінарець // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 47-52.

 36. Комінарець Т. В. Особливості використання елементів народної педагогіки у дошкільному вихованні / Тетяна Вільямівна Комінарець // Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. С. О. Моїсеєва, В. В. Примакової, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 65-70.

 37. Комінарець Т. В. Психолого-педагогічні засади втілення принципів наступності та перспективності в педагогічній діяльності вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів / Тетяна Вільямівна Комінарець // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 113-119.

 38. Комінарець Т. В. Філософські ідеї Г. Сковороди в поглядах на гуманне виховання дітей / Тетяна Вільямівна Комінарець // Український просвітитель-гуманіст, філософ, педагог Г. Сковорода (290 років з дня народження) : матеріали обласних науково-педагогічних читань (12 грудня 2012 року, м. Херсон) / за заг. ред. Т. В. Комінарець. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 7-10.

 39. Комінарець Т. В. Шляхи та напрями розвитку професійної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти / Тетяна Вільямівна Комінарець // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 99-105.

 40. Коновал О. А. Комп'ютерна підтримка самостійної роботи студентів як засіб реалізації синергетизму в професійно-педагогічній підготовці / О. А. Коновал, Т. І. Туркот // Сталий розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнародної науково-технічної конференції (22-25 травня 2013 р., м. Кривий Ріг) / Криворізький педагогічний інститут. – Кривий Ріг : ДНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – С. 48-49.

 41. Котова О. В. Фрактали в комплексній динаміці / О. В. Котова, О. В. Бондаренко // Пошук молодих : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон, 18-19 квітня 2013 року) / укладачі В. Д. Шарко, І. В. Коробова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – Випуск 12. – С. 98-100.

 42. Котова О. В. Математичні моделі в синергетиці / О. В. Котова, Н. М. Василенко // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 70-71.

 43. Котова О. В. Графи в проектуванні фрактальних структур / О. В. Котова, О. М. Карпенко // Пошук молодих : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон, 18-19 квітня 2013 року) / укладачі В. Д. Шарко, І. В. Коробова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – Випуск 12. – С. 137-139.

 44. Котова О. В. Сингулярні функції канторівського типу / О. В. Котова, Т. М. Комаренко // Пошук молодих : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон, 18-19 квітня 2013 року) / укладачі В. Д. Шарко, І. В. Коробова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – Випуск 12. – С. 144-146.

 45. Кузьменко В. В. Організація навчального процесу вчителем за комплексною системою у 30-х роках XX століття / Василь Васильович Кузьменко // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 125-130.

 46. Кузьменко В. В. Організація та управління роботою з патріотичного виховання в дошкільному навчальному закладі / В. В. Кузьменко, В. С. Мусієнко // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 130-135.

 47. Кузьменко В. В. Підготовка майбутнього учителя до суб'єкт-суб'єктного управління педагогічним процесом / Василь Васильович Кузьменко // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 122-126.

 48. Кузьменко В. В. Спадщина В. О. Сухомлинського про формування в учнів наукової картини світу / Василь Васильович Кузьменко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 52-56.

 49. Кузьменко В. В. Формирование научной картины мира школьников в начале XX столетия / Василий Васильевич Кузьменко // Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье : сборник материалов I Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 30 октября 2013 г. : в двух частях. Ч. 1. – Биробиджан : Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 7-13.

 50. Кузьменко В. В. Формування наукового світосприйняття в учнів загальноосвітніх шкіл / Василь Васильович Кузьменко // Наука и образование : сб. тр. IV междунар. науч.-метод. конференции, 23 февраля-2 марта 2013 г., Гоа (Индия). – Хмельницкий : ХНУ, 2013. – С. 144-147.

 51. Кузьменко Ю. В. Аналіз історико-дидактичних основ інтелектуального розвитку особистості / Т. І. Романько, Ю. В. Кузьменко // Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. С. О. Моїсеєва, В. В. Примакової, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 136-140.

 52. Кузьменко Ю. В. Взаимодействие образования и социально-экономической сферы общества / Юлия Васильевна Кузьменко // Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье : сборник материалов I Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 30 октября 2013 г. : в двух частях. Ч. 2. – Биробиджан : Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 54-56.

 53. Кузьменко Ю. В. Проблема формування культури праці у педагогічному вченні А. С. Макаренка / Юлія Василівна Кузьменко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 56-58.

 54. Кузьменко Ю. В. Синергетичні підходи в сучасній освіті / Юлія Василівна Кузьменко // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 15-16.

 55. Кузьменко Ю. В. Школа як осередок розвитку економічної освіченості учнівської молоді. / Ю. В. Кузьменко, В. В. Педченко // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 126-130.

 56. Кузьмич Т. А. Педагогическое краеведение как средство формирования национального самосознания руководителя школы / Татьяна Александровна Кузьмич // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 135-141.

 57. Кузьмич Т. А. Психолого-педагогические аспекты внедрения метапредметных технологий в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы / Татьяна Александровна Кузьмич // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 130-132.

 58. Кузьміч Т. О. Адаптивне управління як механізм підвищення якості процесу самореалізації педагога / Т. О. Кузьміч, О. Д. Лозович // Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 51-57.

 59. Литвиненко О. І. Пошук регіональних шляхів екологізації натуралістичної освіти в контексті проектного типу організаційної культури / Ольга Іванівна Литвиненко // Ріо + 20: перспективи розвитку в українському вимірі : матеріали Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» (23-25 квітня 2013 р., м Київ). – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – С. 91-93.

 60. Литвиненко О. І. Регіональні шляхи реалізації методології еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді / О. І. Литвиненко, Т. О. Мудрак // Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета : збірник матеріалів форуму. – Херсон : ХТПП, 2013. – С. 672-678.

 61. Литвиненко О. И. Синергетический подход к экологизации внешкольного эколого-натуралистического образования / Ольга Ивановна Литвиненко // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 126-128.

 62. Мазаєва К. В. Синергетичний підхід до формування екологічного мислення / Катерина Вікторівна Мазаєва // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 131-133.

 63. Макаренко-Нітовкіна Т. В. Гуманістичний підхід в управлінні виховним процесом у ЗНЗ / Тетяна Володимирівна Макаренко-Нітовкіна // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 62-65.

 64. Марецька Л. П. Актуальні проблеми викладання української літератури у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Людмила Петрівна Марецька // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 65-69.

 65. Марецька Л. П. Підходи та методи розвитку соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті / Людмила Петрівна Марецька // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 142-146.

 66. Марецька Л. П. Розвиток соціокультурної компетентності вчителя української мови в післядипломній освіті як середовищі професійного зростання фахівця / Людмила Петрівна Марецька // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 153-157.

 67. Марецкая Л. П. Роль системы последипломного образования Украины в развитии социокультурной компетентности учителя-словесника / Людмила Петровна Марецкая // Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье : сборник материалов I Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 30 октября 2013 г. : в двух частях. Ч. 2. – Биробиджан : Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 73-76.

 68. Мартиненко А. Л. В. О. Сухомлинський як соціальний педагог / Артем Леонідович Мартиненко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 69-73.

 69. Мартиненко А. Л. Виховний потенціал сім'ї як засіб піднесення духовної культури суспільства / Артем Леонідович Мартиненко // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 146-148.

 70. Моїсеєв С. О. Виховний потенціал самоврядування колективу, виробництва та самообслуговування у педагогічній системі A. C. Макаренка / Сергій Олександрович Моїсеєв // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 73-82.

 71. Моїсеєв С. О. Організаційно-методичні домінанти патріотичного виховання сучасної учнівської молоді / С. О. Моїсеєв, І. В. Моїсеєва // Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. С. О. Моїсеєва, В. В. Примакової, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 96-102.

 72. Моисеев С. А. Особенности конкурсных уроков физической культуры / Сергей Александрович Моисеев // Модернизация системы непрерывного образования : материалы V Международной научно-практической конференции (28-30 июня 2013 г., г. Махачкала). – Махачкала, 2013.

 73. Моїсеєв С. О. Сучасні підходи до проведення конкурсних уроків фізичної культури / Сергій Олександрович Моїсеєв // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 169-175.

 74. Мусієнко В. С. В. О. Сухомлинський про патріотичне виховання дітей дошкільного віку / Вікторія Сергіївна Мусієнко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 82-85.

 75. Мусієнко В. С. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку в Україні (30-ті роки XX століття) / Вікторія Сергіївна Мусієнко // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 170-174.

 76. Навроцька М. М. Розвиток іміджевої культури керівника навчального закладу / Марія Михайлівна Навроцька // Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 70-74.

 77. Навроцька М. М. Стратегічне управління загальноосвітнього навчального закладу / Марія Михайлівна Навроцька // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 174-178.

 78. Навроцька М. М. Творче використання ідей В. О. Сухомлинського в управлінні сучасної школи / Марія Михайлівна Навроцька // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 85-88.

 79. Назаренко В. С. Використання синергетичного підходу в організації навчальної діяльності учнів у середовищі соціальної мережі / Вадим Сергійович Назаренко // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 190-192.

 80. Назаренко В. С. Формування готовності керівників навчальних закладів до використання в управлінській діяльності інформаційно-комунікаційних технологій / Вадим Сергійович Назаренко // Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 74-78.

 81. Назаренко Л. М. Аксіологічне виховання як складова соціального становлення дитини / Людмила Миколаївна Назаренко // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 175-182.

 82. Назаренко Л. М. Акмеологічні аспекти управлінської діяльності / Людмила Миколаївна Назаренко // Філософія освіти та освітні практики: вектори взаємодії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2013 року, м. Полтава). – Полтава (електронна версія).

 83. Назаренко Л. М. Досвід А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського в організації роботи з молодими спеціалістами / Людмила Миколаївна Назаренко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 88-92.

 84. Назаренко Л. М. Комунікації як засоби корпоративного управління навчальним закладом / Людмила Миколаївна Назаренко // Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 78-85.

 85. Назаренко Л. Н. Метапредметное обучение как способ формирования универсальных учебных действий учащихся начальной школы / Людмила Николаевна Назаренко // Федеральные государственные образовательные стандарты: проблемы и перспективы внедрения : сборник статей Международных (III Всероссийских) Вахтеровских чтений, посвященных 160-летию со дня рождения В. П. Вахтерова (25-26 января 2013 г.) / под общ. ред. Т. Л. Мигуновой ; АФ ННГУ, Науч.-метод. центр им. В. П. Вахтерова. – Арзамас : АГПИ, 2013. – С. 101-106. – (Современное школьное образование. Выпуск 6).

 86. Назаренко Л. М. Мотиваційні аспекти організації роботи з кадровим резервом у галузі освіти / Людмила Миколаївна Назаренко // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 175-180.

 87. Назаренко Л. М. Освітні інновації як засіб підвищення мотивації вчителя до професійного зростання / Людмила Миколаївна Назаренко // Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25-27 березня 2013 року, м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ : ДДАУ, ДОІППО, 2013. – Том 1. – С. 97-100.

 88. Назаренко Л. М. Сутність та особливості сучасного освітнього простору, спрямованого на успішну соціалізацію учнівської молоді [Електронний ресурс] / Людмила Миколаївна Назаренко // Особистість в єдиному освітньому просторі : Матеріали ІV Міжнародного освітнього Форуму (11-26 квітня 2013 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя (електронна версія).

 89. Назаренко Л. М. Цілісний виховний простір як фактор соціального становлення школярів / Людмила Миколаївна Назаренко // Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. С. О. Моїсеєва, В. В. Примакової, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 102-106.

 90. Несін Ю. М. Використання акмеологічного підходу у процесі професійної перепідготовки вчителів французької мови України / Юрій Миколайович Несін // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 180-184.

 91. Одайник С. Ф. Методологічні підходи до розуміння сутності професійного розвитку педагога у системі післядипломної освіти / С. Ф. Одайник, О. А. Шевченко // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – С. 186-191.

 92. Одайник С. Ф. Моніторинг попиту на освітні послуги як інструмент ефективності управління навчальним закладом / Світлана Федорівна Одайник // Освітні вимірювання – 2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів : матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції (01-05 жовтня 2013 року)

 93. Одайник С. Ф. Зовнішнє незалежне оцінювання як інструмент оцінювання якості освіти / Світлана Федорівна Одайник // Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 92-94.

 94. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 155 с.

 95. Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня-1 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – 230 с.

 96. Петров В. Ф. Проблеми управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в творчій спадщині В. Сухомлинського / Валерій Федорович Петров // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 94-99.

 97. Петров О. В. Учнівське самоврядування в контексті освітніх інновацій / Олексій Валерійович Петров, Валерій Федорович Петров // Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 94-100.

 98. Пономаренко Ю. І. Математика та синергетика / Ю. І. Пономаренко, Г. М. Ізотова // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 73-75.

 99. Примакова В. В. Андрагогический подход к профессиональному развитию учителей начальных классов в непрерывном образовании Украины / Виталия Владимировна Примакова // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития : материалы 11-й междунар. конф. (27-28 сентября 2013 г., г. Минск) / Минский ин-т управления ; сост. В. В. Гедранович ; под науч. ред. В. В. Гедранович, Н. В. Суша. – Минск, 2013. – Вып. 11. – Ч. III. – С. 148-152.

 100. Примакова В. В. Влияние педагогического наследия В. П. Вахтерова на развитие начального образования в современной школе / Виталия Владимировна Примакова // Федеральные государственные образовательные стандарты: проблемы и перспективы внедрения : сборник статей Международных (III Всероссийских) Вахтеровских чтений, посвященных 160-летию со дня рождения В. П. Вахтерова (25-26 января 2013 г.) / под общ. ред. Т. Л. Мигуновой ; АФ ННГУ, Науч.-метод. центр им. В. П. Вахтерова. – Арзамас : АГПИ, 2013. – С. 10-14. – (Современное школьное образование. Выпуск 6).

 101. Примакова В. В. Вплив ідей А. Макаренка на професійний розвиток учителів початкових класів у післядипломній освіті / Віталія Володимирівна Примакова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 99-104.

 102. Примакова В. В. Перспективы развития последипломного педагогического образования в Украине / Виталия Владимировна Примакова // Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье : сборник материалов I Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 30 октября 2013 г. : в двух частях. Ч. 2. – Биробиджан : Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 104-106.

 103. Примакова В. В. Підготовка вчителів початкових класів до переходу на трирічний термін початкового навчання в школах України (60-70 роки XX століття) / Віталія Володимирівна Примакова // Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 109-113.

 104. Примакова В. В. Підготовка вчителя початкових класів у післядипломній освіті до виховання в учнів ціннісного ставлення до держави і суспільства / Віталія Володимирівна Примакова // Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. С. О. Моїсеєва, В. В. Примакової, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 119-123.

 105. Примакова В. В. Підготовка вчителів у післядипломній освіті України до організації інклюзивного навчання молодших школярів / Віталія Володимирівна Примакова // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 183-188.

 106. Примакова В. В. Подготовка учителей начальных классов в системе последипломного образования Украины к социально-педагогической деятельности / Виталия Владимировна Примакова // Социальная работа в России: тенденции и перспективы : сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Часть 1. – Таганрог : Изд-ль А. Н. Ступин, 2013. – С. 257-261.

 107. Примакова В. В. Проблеми професійного розвитку вчителів у працях педагогів-класиків періоду становлення післядипломної освіти / Віталія Володимирівна Примакова // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 26-31.

 108. Примакова В. В. Профессионализация учителей начальных классов в системе последипломного образования Украины / Виталия Владимировна Примакова // Педагогические основы становления субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск, решение : сборник материалов Международной научно-практической конференции, Российская Федерация, г. Биробиджан, 28-29 октября 2013 г. / под. науч. ред. Н. Г. Баженовой. – Биробиджан : Изд-во ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2013. – С. 52-56.

 109. Примакова В. В. Реформування освітньої галузі в період незалежності України / Віталія Володимирівна Примакова // Наукові записки: зб. праць молодих вчених та аспірантів ХГПА / [Історико-педагогічні дослідження в Україні: сучасний стан та тенденції : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 17 жовтня 2013 р.)]. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 2. – С. 126-135.

 110. Примакова В. В. Роль ідей А. Макаренко у професійному розвитку учителів початкових класів у післядипломній освіті / Віталія Володимирівна Примакова // Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка (12–14 березня 2013 р., м. Полтава) / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С. 150-152.

 111. Примакова В. В. Роль неперервної освіти в професійному розвитку вчителів початкових класів / Віталія Володимирівна Примакова // Освіта і наука в Україні : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 червня 2013 р., м. Дніпропетровськ) / наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2013. – Частина І. – С. 49-51.

 112. Примакова В. В. Современные подходы к развитию последипломного образования учителей начальных классов / В. В. Примакова, В. В. Кузьменко // Инновационная деятельность в образовании : материалы VII Международной научно-практической конференции. Часть I / под общ. ред. Г. П. Новиковой. – Ярославль – Москва : Издательство «Канслер», 2013. – С. 454-461.

 113. Примакова В. В. Социализация учителя начальных классов в последипломном образовании Украины / Виталия Владимировна Примакова // Актуальні дослідження в соцiальнiй сфері : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (15 жовтня 2013 р., м. Одеса) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вiкторович, 2013. – С. 173-176.

 114. Примакова В. В. Управління післядипломною освітою вчителів початкових класів / Віталія Володимирівна Примакова // Управління в освіті : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2013 р., м. Львів) / відп. ред. Л. Д. Кизименко. – Львів : Видавництво «Тріада плюс», 2013. – С. 213-215.

 115. Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 284 с.

 116. Раєвська І. М. Використання інноваційних педагогічних технологій як умова розвитку дослідницьких умінь вчителя початкової школи / Ірина Миколаївна Раєвська // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 31-36.

 117. Раєвська І. М. Генезис розвитку дослідницьких умінь учителів початкової школи / Ірина Миколаївна Раєвська // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 193-196.

 118. Рідкоус О. В. Місце педагогічної технології «створення ситуації успіху» в процесі професійного розвитку учителів / Олеся Володимирівна Рідкоус // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 196-201.

 119. Рідкоус О. В. Проблеми професійного розвитку вчителя в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Олеся Володимирівна Рідкоус // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 104-109.

 120. Рідкоус О. В. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку вчителя початкових класів в системі післядипломної освіти / Олеся Володимирівна Рідкоус // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 36-42.

 121. Рідкоус О. В. Формування ціннісного ставлення до держави у молодших школярів / Олеся Володимирівна Рідкоус // Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. С. О. Моїсеєва, В. В. Примакової, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 123-128.

 122. Роль топоніміки у дослідженні рідного краю : матеріали ІІІ обласних краєзнавчих читань (31 січня 2013 року, м. Херсон) / за ред. З. В. Філончук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 132 с.

 123. Сагач Г. М. Гуманна педагогіка крізь призму ідей А. С. Макаренка та Ш. О. Амонашвілі / Галина Михайлівна Сагач // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 117-125.

 124. Сагач Г. М. Наука управления и искусство духовно-нравственного воспитания в Свято-Алексеевской Пустыни Российской Федерации / Галина Михайлівна Сагач // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 46-58.

 125. Сагач Г. М. Ноосферні засади діяльності фахівця на основі вчення Г. С. Сковороди і В. І. Вернадського / Г. М. Сагач, В. Ф. Мартиненко // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 205-213.

 126. Слободенюк Л. І. Модель психолого-педагогічної корекції шкільної неуспішності / Л. І. Слободенюк, Г. В. Пінчук // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 67-73.

 127. Слободенюк Л. І. Трансформація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського у систему підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / Лідія Іванівна Слободенюк // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 125-128.

 128. Слюсаренко Н. В. Василь Сухомлинський і система трудового виховання учнів Павлиської школи / Ніна Віталіївна Слюсаренко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 128-132.

 129. Слюсаренко Н. В. Гендерні проблеми в освіті / Ніна Віталіївна Слюсаренко // Наука и образование : сб. тр. IV междунар. науч.-метод. конференции, 23 февраля-2 марта 2013 г., Гоа (Индия). – Хмельницкий : ХНУ, 2013. – С. 152-155.

 130. Слюсаренко Н. В. Діяльність інститутів удосконалення кваліфікації вчителів щодо налагодження трудової підготовки школярів України (50-60 рр. XX ст.) / Ніна Віталіївна Слюсаренко // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 73-80.

 131. Слюсаренко Н. В. Периодизация становления и развития в школах Украины трудовой подготовки девочек (конец XIX-XX ст.) / Нина Витальевна Слюсаренко // Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье : сборник материалов I Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 30 октября 2013 г. : в двух частях. Ч. 1. – Биробиджан : Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 23-28.

 132. Слюсаренко Н. В. Технологічна освіта старшокласників у загальноосвітніх школах України / Ніна Віталіївна Слюсаренко // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 220-223.

 133. Стребна О. В. Вплив післядипломної освіти на підготовку педагогів до громадянського виховання учнів / Ольга Володимирівна Стребна // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 84-91.

 134. Стребная О. В. Мультфильмы как фактор формирования гражданского сознания младших школьников / Ольга Владимировна Стребная // Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье : сборник материалов I Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 30 октября 2013 г. : в двух частях. Ч. 2. – Биробиджан : Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 120-123.

 135. Стребна О. В. Навчання учнів на уроках природознавства в 1 класі / Ольга Володимирівна Стребна // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 223-227.

 136. Стребна О. В. Практикум педагогічної інноватики (з досвіду експериментальної роботи Новокаховської ЗОШ № 1 імені О. П. Довженка) / Ольга Володимирівна Стребна // Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 139-143.

 137. Сургаєва В. В. Дослідно-експериментальна робота області / Вікторія Валеріївна Сургаєва // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 227-233.

 138. Сургаєва В. В. Науково-методичний супровід інноваційної діяльності навчальних закладів / М. М. Глазунов, В. В. Сургаєва // Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 143-149.

 139. Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 168 с.

 140. Туркот Т. І. Ідеї превентивного виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Тетяна Іванівна Туркот // Виховання громадянина патріота в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній освітній практиці : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції (20-21 вересня 2012 р., м. Кіровоград) / [за заг. ред. Н. А. Калініченко]. – Кіровоград : КГОППО, 2012. – С. 209-212.

 141. Туркот Т. І. Вища екологічна освіта в Україні та Центрально-Азійському регіоні: порівняльний аналіз / А. О. Василенко, Т. І. Туркот // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 квітня 2013 р., м. Херсон). Випуск 12 / укладачі: В. Д. Шарко, І. В. Коробова. – Херсон : ПП В. С. Вишемирський, 2013. – С. 183-186.

 142. Туркот Т. І. Вплив психосоціотипів на управлінську діяльність у галузі освіти / Т. І. Туркот, О. А. Коновал // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 249-256.

 143. Туркот Т. І. Мультимедіа як засіб індивідуалізації самостійної роботи студентів / Т. І. Туркот, О. А. Коновал // Сталий розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнародної науково-технічної конференції (22-25 травня 2013 р., м. Кривий Ріг) / Криворізький педагогічний інститут. – Кривий Ріг : ДНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – С. 108-109.

 144. Туркот Т. І. Синергетизм як засіб інтеграції теоретико-методологічних підходів до організації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів / Т. І. Туркот, О. А. Коновал // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 9-12.

 145. Туркот Т. І. Реалізація ідей здоров'язбереження Г. С. Сковороди у сучасному дошкіллі (на прикладі діяльності педагогічного колективу станіславського ясел-садка) / Т. І. Туркот, В. Г. Хандусенко, Н. Г. Кисла // Український просвітитель-гуманіст, філософ, педагог Г. Сковорода (290 років з дня народження) : матеріали обласних науково-педагогічних читань (12 грудня 2012 року, м. Херсон) / за заг. ред. Т. В. Комінарець. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 13-16.

 146. Український просвітитель-гуманіст, філософ, педагог Г. Сковорода (290 років з дня народження) : матеріали обласних науково-педагогічних читань (12 грудня 2012 року, м. Херсон) / за заг. ред. Т. В. Комінарець. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 224 с.

 147. Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 1. – 212 с.

 148. Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – 184 с.

 149. Устинова Н. В. Формування ціннісного ставлення до держави і суспільства як нагальне завдання сучасної української школи / Наталія Валентинівна Устинова // Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. С. О. Моїсеєва, В. В. Примакової, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 173-177.

 150. Філончук З. В. Готовність вчителів географії до професійної діяльності в профільній школі / Зоя Володимирівна Філончук // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 109-112.

 151. Філончук З. В. Економічна просвіта населення як фактор розвитку інноваційної економіки / Зоя Володимирівна Філончук // Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 14-15 лютого 2013 р. : у 3 т. / Полтавський університет економіки і торгівлі. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 1. – С. 80-85.

 152. Філончук З. В. Система роботи вчителя географії з використанням топонімічних знань / Зоя Володимирівна Філончук // Роль топоніміки у дослідженні рідного краю : матеріали ІІІ обласних краєзнавчих читань (31 січня 2013 року, м. Херсон) / за ред. З. В. Філончук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 64-67.

 153. Фокина Т. Ю. Национальное воспитание в Украине: дефинитивный анализ / Татьяна Юрьевна Фокина // Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье : сборник материалов I Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 30 октября 2013 г. : в двух частях. Ч. 2. – Биробиджан : Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 129-132.

 154. Фокіна Т. Ю. Громадянськість як необхідна складова громадянського виховання / Тетяна Юріївна Фокіна // Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. С. О. Моїсеєва, В. В. Примакової, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 187-190.

 155. Фокіна Т. Ю. Деякі аспекти педагогічної концепції А. Макаренка у світлі сучасних проблем національного виховання / Тетяна Юріївна Фокіна // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 139-142.

 156. Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. С. О. Моїсеєва, В. В. Примакової, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 216 с.

 157. Худенко О. М. Методологічні підходи до розвитку індивідуального стилю професійної діяльності вчителів у системі післядипломної освіти / Ольга Миколаївна Худенко // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 262-265.

 158. Худенко О. М. Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителя-гуманітарія як один із аспектів професіогенезу педагога у системі післядипломної освіти / Ольга Миколаївна Худенко // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 120-125.

 159. Худенко О. М. Створення інноваційного середовища як засобу розвитку індивідуального стилю професійної діяльності вчителя / Ольга Миколаївна Худенко // Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: управління інноваційними змінами : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 153-156.

 160. Чумак Л. В. Види механізмів державного управління освітньою галуззю / Лариса Володимирівна Чумак // Управління в освіті : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2013 р., м. Львів) / відп. ред. Л. Д. Кизименко. – Львів : Видавництв «Тріада Плюс», 2013. – С. 286-288.

 161. Чумак Л. В. Деонтологічні якості педагога-громадянина / Лариса Володимирівна Чумак // Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2013 року, м. Херсон) / за заг. ред. С. О. Моїсеєва, В. В. Примакової, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 191-195.

 162. Чумак Л. В. Научно-практические аспекты реализации непрерывного образования в Украине / Лариса Владимировна Чумак // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития : материалы Одиннадцатой Международной конференции. Второй этап (27-28 сентября 2013 г., г. Минск). – Минск, 2013. – С. 165-170.

 163. Чумак Л. В. Некоторые психолого-педагогические аспекты развития профессионального мастерства учителя / Лариса Владимировна Чумак // Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье : сборник материалов I Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 30 октября 2013 г. : в двух частях. Ч. 2. – Биробиджан : Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 139-142.

 164. Чумак Л. В. Особливості технологічного компоненту навчання вчителя в системі післядипломної освіти / Лариса Володимирівна Чумак // Управління післядипломною освітою : матеріали Міжнародної науково-практичної (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 129-134.

 165. Чумак Л. В. Питання розвитку професійної культури вчителя в педагогічній спадщині Василя Олександровича Сухомлинського / Лариса Володимирівна Чумак // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 144-147.

 166. Чумак Л. В. Социокультурная компетентность личности: научная интерпретация / Лариса Владимировна Чумак // Социальная работа в России: тенденции и перспективы : сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Часть 1. – Таганрог : Изд-ль А. Н. Ступин, 2013. – С. 62-66.

 167. Чумак Л. В. Соціокультурні компетенції особистості / Лариса Володимирівна Чумак // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 270-273.

 168. Шарко В. Д. Особливості впровадження модульної технології в умовах профільного навчання / Валентина Дмитрівна Шарко // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 134-143.

 169. Шарко В. Д. Синергетичний підхід до організації і навчального процесу / Валентина Дмитрівна Шарко // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 3-6.

 170. Шарко В. Д. Учебная практика как среда формирования у учащихся опыта эвристической деятельности / Валентина Дмитриевна Шарко // Актуальные проблемы математического образования в школе и вузе : материалы VII междунар. научно-практ. конф. (Барнаул, 24-27 сентября 2013 г.) / МОН Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия». – Барнаул : АлтГПА, 2013. – С. 103-112.

 171. Шарко В. Д. Формування в учнів досвіду евристичної діяльності під час навчальної практики з фізики / Валентина Дмитриевна Шарко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 26-30 вересня, Крим. – С. 419-426.

 172. Шарко В. Д. Підготовка вчителя до впровадження елективних курсів у практику навчання фізики / В. Д. Шарко, М. С. Баранов // Пошук молодих : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон, 18-19 квітня 2013 року) / укладачі В. Д. Шарко, І. В. Коробова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – Випуск 12. – С. 3-6.

 173. Шарко В. Д. Профорієнтаційні елективні курси як варіативна складова змісту шкільної фізичної освіти / В. Д. Шарко, М. С. Баранов // Природничо-математична освіта як фундамент усебічного розвитку творчої особистості : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції (23-24 жовтня 2013 р., м. Миколаїв). – Миколаїв, 2013. – С. 190-192.

 174. Шарко В. Д Теоретичні засади розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики / В. Д. Шарко, Л. В. Бідна // Пошук молодих : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон, 18-19 квітня 2013 року) / укладачі В. Д. Шарко, І. В. Коробова. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2013. – Випуск 12. – С. 6-9.

 175. Шарко В. Д. Навчальне середовище «Основи кінематики» як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів 10 класу / В. Д. Шарко, В. В. Боровий // Природничо-математична освіта як фундамент усебічного розвитку творчої особистості : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції (23-24 жовтня 2013 р., м. Миколаїв). – Миколаїв, 2013. – С. 21-25.

 176. Шарко В. Д. Розвиток наочно-образного мислення учнів шляхом залучення до складання та розв’язування задач / В. Д. Шарко, Г. М. Дубкова // Природничо-математична освіта як фундамент усебічного розвитку творчої особистості : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції (23-24 жовтня 2013 р., м. Миколаїв). – Миколаїв, 2013. – С. 68-71.

 177. Шарко В. Д. Теоретичні основи політехнічної освіти учнів старшої школи під час вивчення фізики / В. Д. Шарко, В. Р. Малищак // Пошук молодих : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон, 18-19 квітня 2013 року) / укладачі В. Д. Шарко, І. В. Коробова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – Випуск 12. – С. 63-65.

 178. Шарко В. Д. Реалізація творчих проектів у навчальному процесі сучасної школи при вивченні фізики / В. Д. Шарко, І. О. Тонконцова // Пошук молодих : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон, 18-19 квітня 2013 року) / укладачі В. Д. Шарко, І. В. Коробова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – Випуск 12. – С. 82-85.

 179. Шарко В. Д. Електронне навчальне середовище «Основи кінематики» як засіб навчання учнів фізики / В. Д. Шарко, В. В. Боровий // Пошук молодих : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон, 18-19 квітня 2013 року) / укладачі В. Д. Шарко, І. В. Коробова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – Випуск 12. – С. 222-225.

 180. Шарко В. Д. Використання інформаційних технологій як засобу активізації учнів у навчання фізики / В. Д. Шарко, С. Г. Зеленчук // Пошук молодих : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон, 18-19 квітня 2013 року) / укладачі В. Д. Шарко, І. В. Коробова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – Випуск 12. – С. 227-229.

 181. Шарко В. Д. Розробка електронного навчального середовища «Молекулярна фізика» як методична проблема / В. Д. Шарко, С. Ю. Коростинський // Пошук молодих : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон, 18-19 квітня 2013 року) / укладачі В. Д. Шарко, І. В. Коробова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – Випуск 12. – С. 231-232.

 182. Шарко В. Д. Розвиток пізнавального інтересу учнів до фізики шляхом використання інноваційних технологій / В. Д. Шарко, Д. В. Курносенко // Пошук молодих : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон, 18-19 квітня 2013 року) / укладачі В. Д. Шарко, І. В. Коробова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – Випуск 12. – С. 232-234.

 183. Шиманович І. О. Духовно-моральне виховання особистості у процесі вивчення творчості Г. Сковороди / Ірина Олександрівна Шиманович // Український просвітитель-гуманіст, філософ, педагог Г. Сковорода (290 років з дня народження) : матеріали обласних науково-педагогічних читань (12 грудня 2012 року, м. Херсон) / за заг. ред. Т. В. Комінарець. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 16-18.

 184. Шиманович І. О. Концепція патріотичного виховання дітей та молоді в умовах глобалізованих змін / Ірина Олександрівна Шиманович // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 275-278.

 185. Шиманович І. О. Стан та перспективи розвитку політехнічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання / Ірина Олександрівна Шиманович // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 154-159.

 186. Шолохова Н. С. Організація навчально-виховного процесу з фізики на засадах синергетичного підходу / Наталія Сергіївна Шолохова // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 144-146.

 187. Щербина Т. І. Синергетичний підхід до оптимізації освітнього процесу у вищій школі / Тетяна Ігорівна Щербина // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 12-15.

 188. Юдина Е. В. Формирование позитивного отношения к учёбе у первоклассников специальной школы / Л. С. Трофимова, Е. В. Юдина // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, І. Я. Жорової, І. В. Воскової, В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 244-249.

 189. Юдіна О. В. Через ігрову діяльність – до розвитку особистості / Олена Вікторівна Юдіна // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань (15 березня 2013 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 147-152.

 190. Юзбашева Г. С. Диференційоване навчання як шлях до професійного самовизначення випускника сільської школи / Г. С. Юзбашева, С. Я. Квадріціус // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 163-169.

 191. Юзбашева Г. С. Навчальне середовище професійного розвитку педагога у міжкурсовий період / Г. С. Юзбашева, М. М. Глазунов // Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 року, м. Херсон) : у 2-х частинах / за заг. ред. А. М. Зубка, І. Я. Жорової, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Ч. 2. – С. 169-176.

 192. Юзбашева Г. С. Самоосвіта як складова синергетичної педагогіки / Галина Сергіївна Юзбашева // Перспективи розвитку освіти й суспільства в парадигмі синергетичного мислення  : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня – 01 листопада 2013 р., м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2013. – Випуск 16. – С. 43-45.

 193. Юзбашева Г. С. Розвиток креативного мислення учнів на уроках природничих предметів / Г. С. Юзбашева, С. Я. Квадрициус // Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації (у режимі інтернет-конференції) : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-28 жовтня 2013 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confdidakt.blogspot.com/p/blog-page.html1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка