Концепція підвищення безпечності автомобільних перевезень запровадженням системи об’єктивного контролю за режимом
Скачати 255,96 Kb.
Дата конвертації14.06.2017
Розмір255,96 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Заступник Міністра транспорту та

зв’язку України
_________________С.С.Кроль

(підпис)


“___” _________ 2006р.

Концепція підвищення безпечності автомобільних перевезень запровадженням системи об’єктивного контролю за режимом

руху транспортних засобів, використанням робочого часу та часу відпочинку водіїв шляхом реалізації в Україні положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеної 1 липня 1970 року в м. Женева
1. Призначення концепції

Концепція підвищення безпечності перевезень запровадженням системи об’єктивного контролю за режимом руху транспортних засобів, використанням робочого часу (ідентифікація перерв у роботі) та часу відпочинку водіїв (далі - система контролю) за рахунок реалізації в Україні положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеної 1 липня 1970 року в м. Женева (далі - Концепція) призначена для організації взаємодії управлінь, департаментів Мінтрансзв’язку України та державних підприємств, які підпорядковані йому, а також центральних органів виконавчої влади, урядових органів, органів контролю, стосовно підвищення безпечності перевезень введенням системи об’єктивного контролю за додержанням норм законодавства щодо швидкісного режиму та режиму роботи і відпочинку водіїв.

Концепцію розроблено на виконання положень ЄУТР та передбачених законодавством України функцій Мінтрансзв’язку України.Зазначена система – комплекс нормативно-правової бази, організаційної та технічної структури спрямованих на забезпечення виконання вимог законодавства щодо режиму руху транспортних засобів, використанням робочого часу та часу відпочинку водіїв.

Основна ідея полягає в тому, що на борту автомобіля має бути встановлено контрольні пристрої (тахографи), які фіксують на спеціальному носії (тахокарта, магнітна карта тощо) щонайменше шлях і швидкість руху транспортного засобу, а також ідентифікують періоди часу, коли автомобіль не рухався (відпочинок, ремонт, вантажні операції тощо). Ця інформація повинна відповідним чином контролюватися і зберігатися протягом встановленого строку, контролюючі органи повинні мати можливість у будь-який час перевірити показання контрольних пристроїв, які, у свою чергу, також підлягають процедурам первинного допуску до застосування, пломбуванню, повірці та калібруванню.

2. Мета розроблення концепції та передбачених нею заходівМета Концепції полягає у розробленні основних вимог до системи контролю, її структури, розподілу функцій та повноважень, а також у впровадженні заходів, необхідних для ефективного функціонування системи контролю.

Результатом реалізації заходів, передбачених Концепцією, має бути підвищення рівня безпеки руху (насамперед транспортних засобів, які використовують у комерційних цілях, зокрема автобусів на маршрутах загального користування), а також підвищення ступеню гармонізації транспортного законодавства України із законодавством Європейського Союзу (далі – ЄС).

Метою Концепції також є уникнення ризику, що зараз реально існує стосовно фінансових втрат з боку вітчизняних перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, з-за штрафних санкцій з боку контролюючих органів інших держав за невідповідність транспортних засобів та тахографів вимогам ЄУТР, а також поступової втрати ринків з міжнародних перевезень. Це стосується також транспортних засобів, що використовують для міжнародних перевезень пасажирів, а поступово зазначена проблема (вже стосовно всього комерційного автомобільного транспорту) встане на шляху України до набуття членства в ЄС.

Поступове впровадження вимог Угоди ЄУТР і для внутрішніх перевезень пасажирів сприятиме імплементації положень резолюції ЄКМТ стосовно скорочення смертності в дорожньо-транспортних пригодах на 50% до 2012 року.


3. Нормативно-правова база та джерела інформації

3.1 Закон України „Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)”;

3.2 Закон України „Про приєднання до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року” (далі – Женевська Угода 1958 року);

3.3 Закон України ”Про міжнародні договори України”;

3.4 Закон України “Про дорожній рух”;

3.5 Закон України “Про автомобільний транспорт”;

3.6 Закон України “Про підтвердження відповідності”;

3.7 Закон України „Про метрологію та метрологічну діяльність”;

3.8 Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» від 11.06.1998р. №615/98 із змінами.

3.9 Розпорядження Президента України «Про перелік центральних органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення завдань, визначених Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу» від 27.06.1999р. №151/99-рп.

3.10 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення плану заходів щодо виконання у 2002-2005 роках Комплексної програми утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках» від 16.11.2002р. №659-р.

3.11 План дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2002р. №744-р «Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році»

3.12 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження заходів щодо виконання у 2005 році Плану дій Україна – ЄС» від 22.04.2005р. №117-р.

3.13 Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.05.2005р. №217 «Про галузевий План заходів щодо виконання в 2005 році Плану дій Україна – ЄС в сфері транспорту та інформації».

3.14 „Правила дорожнього руху”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306;

3.15 „Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176;

3.16 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 143;

3.17 постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2001 № 143 “Про порядок визначення переліку єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах”;

3.18 постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 288 “Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів”.

3.19 наказ Держпідприємництва та Мінтрансу 18.12.2003 N 136/985 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі”;

3.20 наказ Мінтрансу України від 17.01.2002 № 18 „Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів”;3.21 „Инструкция. Метрология. Тахографы автомобильные. Методика поверки. МПХ 02.105 – 2000, затверджена 20.06.2000 Директором Харківського ДЦСМС;

3.22 COUNCIL REGULATION (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport (Консолідована редакція Правил ЕЕС No 3821/85 стосовно обладнання для реєстрації, що установлюють на дорожніх транспортних засобах. Вміщує поправки, внесені 05.03.2004 Правилом EC No 432/2004);

3.23 COUNCIL DIRECTIVE 88/599/EEC of 23 November 1988 on standard checking procedures for the implementation of Regulation (EEC) No 3820/85 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport and Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport (Консолідована редакція Директиви ЄС 88/599/EEC стосовно стандартних процедур контролю щодо впровадження положень Правил ЕЕС No 3820/85 для гармонізації з суспільним законодавством у сфері дорожнього транспорту і Правил ЕЕС No 3821/85 стосовно обладнання для реєстрації, яке установлюють на дорожніх транспортних засобах, вмістить поправки, внесені 24.09.1998 Правилом EC No 2135/98);

3.24 DIRECTIVE 2000/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community (Консолідована редакція Директиви 2000/30/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 6 червня 2000 року Про технічний контроль придатності до експлуатації на дорогах комерційних транспортних засобів, що пересуваються по дорогах Співдружності, вмістить поправки, внесені 03.04.2003 Директивою 2003/26/ЕС);

3.25 COUNCIL DIRECTIVE 96/96/EC of 20 December 1996 on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (Консолідована редакція Директиви 96/96/ЕС від 20 грудня 1996 року про приведення у відповідність положень законів держав-членів ЄС стосовно допуску до експлуатації дорожніх транспортних засобів та їхніх причепів, вмістить поправки, внесені 03.04.2003 Директивою 2003/27/ЕС).

3.26 COUNCIL DIRECTIVE 1999/37/EC of 29 April 1999 on the registration documents for vehicles (Консолідована редакція Директиви 1999/37/ЕС від 29 квітня 1999 року Про реєстраційні документи транспортних засобів. Вміщує поправки, внесені 23 грудня 2003 року, Директивою Комісії Європейського Союзу 2003/127/ЕС)

3.27 СЕМТ/СМ (2005)9/FINAL Резолюція Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ).

3.28 CEMT/CM(95)3/FINAL РЕЗОЛЮЦИЯ № 95/2 О международных перевозках пассажиров автобусами.

3.29 EUROPEAN AGREEMENT concerning THE WORK OF CREWS OF VEHICLES ENGAGED IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT (AETR) done at Geneva on 1 July 1970 Amendment 4 (Entered into force on 27 February 2004). E/ECE/811/Amend 4 E/ECE/TRANS/564/Amend 4. Доповнення 4 до ЄУТР від 27.02.2004.

3.30 СЕМТ/CM(2002)12/FINAL. 6 июня 2002 г. Автомобильный транспорт. Социальные аспекты на автомобильном транспорте. Выполнение резолюции №2001/2.3.31 Серія стандартів ISO 16844 Технічні вимоги до тахографів.

3.32 TachoNET. Організаційна структура забезпечення, запровадження цифрових тахографів та носіїв інформації (смарт-карт).

3.33 Доповнення В1 до ЄУТР (аналог Правил ЕЕС № 3821/85). Технічні та програмні вимоги до цифрових тахографів.

3.34 Розпорядження Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху" від 19.12.2005 року № 1289/2005-рп.
4. Аналіз стану проблеми

Відомо, що велика відповідальність за безпеку руху лежить на водіях транспортних засобів. За статистикою 2004 року біля 75 % ДТП виникло саме з вини водіїв транспортних засобів, 13 % з цих ДТП припадає на причину, якою є перевищення швидкості. На долю причини „перевтома, сон за кермом” – тільки 2,4%. Однак очевидно, що це чергова вада в системі розслідування та реєстрації ДТП. Яка частка ДТП викликана насправді перевтомою серед ДТП, віднесених на рахунок „порушень правил маневрування”, „недодержання дистанції”, „відвертання від управління” тощо не відомо.Досвід інших країн говорить про те, що цьому аспекту приділяють велику увагу і більшість комерційних транспортних засобів (автобусів, великих вантажівок) в обов’язковому порядку обладнують спеціальними контрольними приладами (тахографи, системи на базі GPS/GSM, „чорні ящики”). Крім цього зазначена проблема стосується також соціальних питань, оплати праці, взаємовідносин робітника та роботодавця, ефективної організації перевезень, розслідувань ДТП, страхування тощо.

Пріоритетність співробітництва України з ЄС та його окремими державами-членами пов'язана з тим, що ЄС на сьогодні визначає напрями економічного прогресу та політичну стабільність в регіоні на довгострокову перспективу. Програма інтеграції України до ЄС стала головним інструментом загальної стратегії на шляху наближення нашої країни до ЄС за всіма аспектами співробітництва, зокрема, в сфері міжнародних автомобільних перевезень та їх безпеки.

Зазначена сфера співробітництва має особливе значення з урахуванням того, що Україна є транзитною транспортною державою.

Згідно з пунктом 2 Плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в 2003 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2002 р. № 744-р, було передбачено вжити у 2003-2004р.р. заходів для приєднання України до ЄУТР, яке відбулось 7 вересня 2005 року (Закон України „Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)”.

Для вирішення комплексу питань, пов'язаних з приєднанням України до ЄУТР, відповідальними виконавцями цього заходу були призначені Мінтрансзв′язку, Мін′юст, МЗС, Мінпраці, Держприкордонслужби, Мінекономіки, Мінприроди, МВС та УСПП.

Зазначеним розпорядженням до складу виконавців не було включено Мінпромполітики та Держспоживстандарт, хоча ЄУТР визначає вимоги до обладнання нових транспортних засобів контрольними пристроями офіційно затвердженого типу - тахографами (які стосуються виробників транспортних засобів і тахографів) та необхідність запровадження в Україні відповідних європейських нормативних документів (правил та стандартів). Очевидно також, що контрольний пристрій, який є засобом вимірювальної техніки має бути внесений до відповідного Державного реєстру згідно з вимогами [3.7]. Однак, перед внесенням до цього реєстру, має бути проведене відповідне визнання затвердження типу у відповідності до вимог ЄУТР, що є функцією Мітрансзв’язку. Крім цього, з огляду на масовий та специфічний характер застосування тахографів слід перевести їх до складових КТЗ та запровадити в України систему калібрування, що визнається у Європі.

Слід зауважити, що офіційний переклад ЄУТР не включає змін, внесених до ЄУТР доповненням 4 [3.24] (аналог ЄС – [3.18]), які стосуються регламентації обсягу контролю.

З 2002 року діє розроблений ДП „ДержавтотрансНДІпроект” наказ Мінтрансзв’язку України від 17.01.2002 № 18 „Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, якій враховує основні положення ЄУТР” (наказ зареєстровано в Мін’юсті України 04.02.2002 р. за №97/6385) та [3.25], однак воно потребує певного доопрацювання після приєднання України до ЄУТР та урахування необхідності впровадження об’єктивних засобів контролю для внутрішніх комерційних перевезень.

Крім цього, для забезпечення виконання ЄУТР необхідно розробити комплекс заходів, які будуть враховувати усі аспекти та комплекс питань, пов'язаних з приєднанням України до ЄУТР, зокрема, призначення компетентного органу, відповідального за виконання Україною зобов’язань за ЄУТР, призначення робочого органу компетентного органу та технічних служб, відповідальних за затвердження типу контрольних пристроїв (тахографів), акредитацію відповідних випробувальних пунктів (центрів, лабораторій), організацію періодичної повірки тахографів, їх калібрування у складі транспортного засобу, акредитації відповідних калібрувальних лабораторій, розроблення нормативно-правових актів і нормативних документів з цих питань, організацію і забезпечення інспекційного контролю за роботою екіпажів транспортних засобів та запобігання порушень умов ЄУТР перевізниками, ведення відповідних баз даних і забезпечення взаємозв’язку та обміну інформацією з компетентними органами інших країн-учасниць ЄУТР („AETR” – визнана міжнародна абревіатура ЄУТР).

Фактично вимоги до наявності та стану тахографів регламентуються багатьма нормативними документами України [3.1, 3.4, 3.5, 3.8 - 3.9, 3.14, 3.15], а також законодавство ЄС [3.17-3.25]. Частину вимог законодавства ЄС, зазначених в [3.17, 3.20, 3.24, 3.25], вітчизняні перевізники вимушені виконувати відповідно до міжнародних угод, до яких приєдналась Україна (не враховуючи ЄУТР). Документ 3.25 свідчить про необхідність поступово поширювати положення ЄУТР на внутрішні автомобільні перевезення. А законодавчі акти ЄС [3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.24] визначають порядок контролю вимог ЄУТР, які слід імплементувати в українське законодавство (положення документа [3.20] стосовно періодичного контролю тахографів зараз виконується в Україні у межах резолюції ЄКМТ [3.22] щодо міжнародних вантажних перевезень).

Має бути також враховано, що вимоги ЄУТР будуть поширюватися як на вантажні автомобілі і автопоїзди, так і на автобуси. З 01.01.2006 р. набувають чинності вимоги стосовно обладнання транспортних засобів цифровими тахографами, що потребує впровадження в Україні відповідних заходів.

У зв’язку з невизначеністю та неврегульованістю повноважень сервісних центрів (пунктів) з ремонту, технічному обслуговуванню та повірці тахографів (у тому числі підприємств, які є українськими представниками виробників тахографів „Siemens VDO” („VDO Kienzle”), „Stoneridge Electronics” (Veeder-Root) тощо) з вимогами законодавства України склалася парадоксальна ситуація, коли результати повірки тахографів, виконаної зазначеними підприємствами, що мають, зокрема, тавро „Siemens VDO”, визнаються в країнах Європи, але є нелегітимними в Україні. І навпаки велика кількість вантажівок мають не повірені згідно із законодавством України тахографи. Слід зазначити, що підприємство ДП „Укрінтерсервіс”, яке є офіційним представником в Україні фірми „Siemens VDO” (тобто є представником одного з представників виробників тахографів) не може вважатися незалежним органом контролю чи обслуговування тахографів.

На запит ДП „ДержавтотрансНДІпроект” щодо переліку підприємств, які мають право в Україні проводити роботи з повірки та калібрування тахографів, ДП „Укрметртестстандарт” та УДП „Укрінтеравтосервіс” своїми листами, відповідно, від 03.12.2004 р. №15-05/510 та від 24.01.2005 р. №1/26-04-674 надіслали абсолютно різні переліки підприємств (додаються). До того ж на ринку України працює велика кількість організацій, які безконтрольно пломбують тахографи, проводять навчання, розповсюджують тахокарти та контрольні пристрої тощо.

За вимогами ЄУТР калібрування тахографа має здійснюватися раз на два роки, а поглиблена перевірка (повірка) не рідше ніж один раз на 6 років. Для виконання зазначених робот мають бути офіційно уповноважені пункти або механіки, перелік яких повинен бути повідомлений компетентним органам інших Договірних Сторін ЄУТР.

Згідно з Законом України „Про метрологію та метрологічну діяльність” тахограф підлягає повірці щорічно. Слід зазначити, що сучасні електронні тахографи не потребують повірки (повірка фактично виконується під час калібрування, відсутня необхідність знімати тахограф з транспортного засобу). Крім цього тахографи у будь-якому випадку мають пройти процедуру пристосування та калібрування безпосередньо на транспортному засобі.

Повірку тахографів фактично не виконують тому, що вона не може бути виконаною через брак необхідних технічних засобів та мережі повірочних пунктів (лабораторій).

Таким чином існує декілька важливих аспектів проблеми:

Після приєднання України до ЄУТР необхідно створити відповідну систему для забезпечення виконання її положень.

Враховуючи незворотній рух України до ЄС і позитивний вплив заходів з контролю за параметрами руху, та виконанням вимог до режиму відпочинку водіїв на безпеку руху необхідно поступово застосовувати відповідні механізми контролю за усіма комерційними транспортними засобами (у першу чергу – за транспортними засобами, що здійснюють міжміські автобусні перевезення) під час організації перевезень на території України.

Необхідно розробити нормативно-правові документи щодо призначення Мінтрансзв’язку компетентним органом щодо виконання положень ЄУТР в Україні, а також створити відповідну систему контролю компетентного органу, внести зміни до [3.10, 3.14, 3.15, 3.16].

Необхідно організувати взаємодію з компетентними органами інших Договірних Сторін ЄУТР (інформування про затверджені типи контрольних пристроїв, перелік уповноважених пунктів обслуговування тахографів, обмін інформацією про виявлені порушення, забезпечення роботи у системі „TachoNET” тощо), затверджувати типи тахографів, носіїв інформації, пломб і перевіряти застосування на території України використання тільки затверджених тахографів, тахокарт та магнітних карт. Має бути встановлено передбачений ЄУТР (на першому етапі) контроль транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення, під час щорічного контролю згідно з резолюцією ЄКМТ СЕМТ/СМ (2005)9/FINAL, а також у постійному режимі як на кордонах, так і по всій території України (у подальшому контролем має бути охоплено внутрішній комерційний автомобільний транспорт).

Необхідно вирішувати проблему повірки та калібрування тахографів. Технічна база, що існує на цей час, не спроможна забезпечити у повному обсязі навіть потреби міжнародних перевізників. Потужності сервісної бази мають бути суттєво підвищені для забезпечення контролю за внутрішніми комерційними перевезеннями. З іншого буку Держспоживстандарту України необхідно переглянути міжповірочні інтервали (до 6 років згідно з [3.1]) та дозволити повірку тахографів виконувати одночасно з калібруванням, чи обмежитись тільки калібруванням (як це прийнято в ЄС та дозволено Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність»).


5. Структура системи контролю, розподіл функцій та повноважень

Система управління має бути зрозумілою для компетентних органів інших Договірних Сторін ЄУТР та відповідати загальновизнаним принципам технічної компетентності та незалежності (з урахуванням досвіду [3.2, 3.11, 3.12]), а саме (дивись додаток 1): включати Компетентний орган – Укравтотранс, робочий (адміністративний) орган Компетентного органу (він має бути акредитованим відповідно до Закону України „Про акредитацію” згідно з ДСТУ EN 450011-2001 ”Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції (EN 45011:1998, IDT)”), органи контролю (Головавтотрансінспекція та СМАП), технічні служби, повірочні та калібрувальні пункти, які мають бути акредитовані відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17020-2001 ”Загальні критерії щодо діяльності органів різного типу, що здійснюють інспектування (ISO/IEC 17020:1998, IDT)” та ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 ”Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:1999, IDT)”. Фундаментом системи можуть бути калібрувальні пункти – суб’єкти господарювання різних форм власності, які акредитовані згідно Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та уповноважені Мінтрансзв’язком України. Необхідно також організувати діяльність навчальних центрів та технічної служби, відповідальної за дешифрування інформації контрольних пристроїв у випадку дорожньо-транспортних пригод за участю транспортних засобів обладнаних контрольними пристроями.

Слід зазначити, що відповідно до додатку 2 до ЄУТР маркування контрольних пристроїв та свідоцтв про калібрування здійснюють відповідно до розпізнавальних познак, які надано країні згідно з [3.2] (Україні вже надано код „Е46”, компетентним органом призначено Мінтрансзв’язку України, нотифікованим робочим органом - ДП „ДержавтотрансНДІпроект”). Ряд важливих властивостей тахографів, а саме вимірювання та реєстрація швидкості, шляху (Правила ЄЕК ООН №№39, 68, 89), параметри електромагнітної сумісності (Правила ЄЕК ООН №10) визначають за директивами ЄС, які визнано еквівалентними зазначеним Правилам ЄЕК ООН. Як технічні служби можуть бути задіяні випробувальні лабораторії акредитовані Національним Агентством з акредитації.
6. Етапи впровадження

1-й етап 2006 рік: підготовка нормативно-правової бази з впровадження ЄУТР у частині міжнародних перевезень та функціонування окремих елементів системи щодо міжнародних перевезень;

2-й етап 2006-2007 роки: створення системи управління – активізація її елементів, удосконалення нормативно-правової бази. З 01.07.06 запровадити обов’язкове використання тахографів транспортними засобами, що здійснюють перевезення на замовлення на відстань понад 500 км;

3-й етап 2007-2008 роки: підготовка до розповсюдження дії системи управління на внутрішні комерційні міжміські перевезення пасажирів. З 01.01.07 запровадити обов’язкове використання тахографів транспортними засобами що здійснюють міжміські перевезення на відстань понад 500 км;

4-й етап 2008-2009 роки: перехід до роботи системи щодо всіх комерційних перевезень автомобільним транспортом – відповідність сучасним вимогам ЄС. З 01.01.08 запровадити обов’язкове використання тахографів транспортними засобами що здійснюють внутрішні перевезення небезпечних вантажів.
7. План заходів

План першочергових заходів має включати розроблення проектів наступних нормативно-правових актів та нормативних документів викладених в таблиці додатку 2.Директор ДП „ДержавтотрансНДІпроект” Редзюк А.М.

Додаток 1Структура системи контролю
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка