Концур-карабінович н. М. Греко-католицька церква. Початки підпілляСторінка9/9
Дата конвертації15.11.2017
Розмір2,62 Mb.
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Матеріали періодичної преси


 1. Арсенич П. Львівський собор 1946 року мовою документів / П.Арсенич, З.Федунків // Нова зоря. – 1994. – Січень. – Ч.3, 4.

 2. Росович В. З хрестом чи з ножем? / В.Росович // Вільна Україна. – 1945. – 8 квітня.

 3. Грабовецький В. Андрей Шептицький і Станіславівщина / В.Грабовецький // Галичина. – 1994. – 21 жовтня.

 4. Звернення духовенства УКЦ до Голови Президії Верховної Ради СРСР, Генерального секретаря ЦК КПРС М.Горбачова з вимогою легалізувати Греко-католицьку церкву в Україні 16 травня 1989 року // Вісті з Риму. – 1989. – Травень.

 5. Собор Греко-Католицької Церкви постановляє // Вісті з Риму. – 1990. – Лютий.

 6. Звернення митрополита Андрея Шептицького до духовенства і віруючих // Українські щоденні вісти. – 1941. – 5 липня.

 7. Мучеництво українського духовенства // Українські щоденні вісти. – 1941. – 5 липня.

 8. Послання митрополита Андрея Шептицького до духовенства “Про організації парохії і громади” // Українські щоденні вісти. – 1941. – 10 липня.

Спогади та мемуари


 1. Гузар Л. У пошуках гармонії / Л.Гузар . – Львів, 1993. – 32 с.

 2. Гузар Л. За Вифлеємською зорею / Л.Гузар // Сучасність. – 2000. – № 5. – С. 5-7.

 3. Зінько В. Душпастирська служба в українських арміях / В.Зінько // Світло. – 1995. – № 10. – С. 346-347.

 4. Коструба Т. Як Москва нищила українську церкву / Т.Коструба.– Львів: Місіонер, 1995. – 160 с.

 5. Лаба В. Заслужена роль польового духівництва / В.Лаба // Українська Галицька Армія. Матеріали до історії. – Т.ІІІ. – Вінніпег: БМВ, 1963. – С.72-75.

 6. Лаба В. Митрополит Андрей Шептицький: Його життя і заслуги / Василь Лаба. – Люблін, 1990. – 63 с.

 7. Лебедович І. З мартирології духовенства Західної України / І.Лебедович. – Філадельфія: БМВ, 1978. – 106 с.

 8. Матла З. Митрополит А. Шептицький та українське підпілля / З.Матла // Визвольний шлях. – 1977. – № 348. – С.289-297.

 9. Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы / П.А.Судоплатов. – М., 1997. – 517 с.

 10. Костельник Г. Вибрані твори / Г.Костельник. – К., 1987. – 313 с.

 11. Хома І. Йосиф Сліпий: отець та ісповідник Української мученицької церкви / Іван Хома. – Рим, 1992. – 183 с.

 12. Цегельський Л. Митрополит Андрій Шептицький / Л.Цегельський. – Львів: Вид-во отців Василіян “Місіонер”, 1995. – 78 с.

 13. Швець І. Збірник. Статті, доповіді, промови / І.Швець. – Сідней, 1996. – 250 с.Монографії та наукові статті


 1. Андрухів І.О. Галицька Голгофа. Ліквідація УГКЦ на Станіславщині в 1945-1961 рр. / І.О.Андрухів. – Івано-Франківськ: Нова зоря, 1997. – 84 с.

 2. Андрухів І.О. Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40-80-х роках ХХ століття. Історико-правовий аналіз / І.О.Андрухів. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2006. – 432 с.

 3. Андрухів І.О. Релігійне життя на Прикарпатті: 1944-1990 рр. Історико-правовий аналіз / І.О.Андрухів. – Івано-Франківськ, 2004. – 344 с.

 4. Андрухів І.О. Станіславщина: двадцять буремних літ (1939-1959): Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І.О.Андрухів, А.Й.Француз. – Рівне-Івано-Франківськ, 2001. – 335 с.

 5. Антонюк Н. В. Українське культурне життя в “Генеральній губернії” (1939-1944 рр.) / Н.В.Антонюк. – Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника, 1997р. –

157с.

 1. Альманах Станіславської землі: зб. матеріалів до історії Станіславова і Станіславівщини.: у 2 т.– Нью-Йорк -Торонто-Мюнхен, 1975. –

Т.1. – 1975. – 856 с.

 1. Альманах Станіславської землі: зб. метеріалів до історії Станіславова і Станіславівщини.: у 2 т. – Париж -Сідней -Нью-Йорк -Торонто, 1995. –

Т.2. – 1995. – 900 с.

 1. Бабенко Л. Митрополит Андрей Шептицький на зламі суспільно-політичних альтернатив початкового періоду радянизації західноукраїнських земель / Людмила Бабенко // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. І.: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем / [за загальною ред. д.філос.н. А.Колодного (гол. ред.), д.і.н. О.Реєнта, д.філос.н. П.Яроцького, д.філос.н. Я.Филипович, д.філос.н. С.Кияка].– Івано-Франківськ-Київ, 2008. – С.165-171.

 2. Баран В. Україна: новітня історія (1945-1991 рр.) / В.Баран. – Львів: Ін-тут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2003. – 667 с.

 3. Баран В. Україна 1950–1960-х рр. / В.Баран. – Львів: Ін-тут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 1996. – 448 с.

 4. Бендас Д. Репресії радянської влади проти греко-католицького духовенства на Закарпатті в 1944-1949 рр. / Д. Бендас  // Ковчег: наук. зб. із церковної історії / за ред. о. Б. Гудзяка. – Львів: Ін-тут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2000. – Ч. 2. – С. 291-303.

 5. Бендас С. Священики-мученики, сповідники вірності / С.Бендас , Д.Бендас. – Ужгород, 1999. – 296 с.

 6. Бендик М. Помісність Української Греко-Католицької Церкви та її бачення патріархом Йосифом Сліпим / М. Бендик. – Львів: Світ, 1996. – 54 с.

 7. Беляев В. П. Я обвиняю! / В.Беляев. – М.: Политиздат, 1978. – 160 с.

 8. Білас І., Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Суспільно-політичний та політико-правовий аналіз / І.Білас. – К.: Либідь, 1994. Кн.1. – 432 с.

 9. Блажейовський Д. Берестейська унія та українська історична доля і недоля / Д. Блажейовський. – Львів: Місіонер, 1995. – 646 с.

 10. Біскуп А. В. Проповідники ворожнечі / А. Біскуп. – Львів: Каменяр, 1986. – 69 с.

 11. Бойковський М. Релігійна ситуація і перспективи християнського порозуміння в українській державі / М.Бойковський // Київська Церква. – 1999. – № 4. – С. 8-12.

 12. Боляновський А. Дивізія “Галичина”. Історія / А.Боляновський. – Львів: Світ, 2000. – 328 с.

 13. Бондаренко В. Д. Релігійне життя в Україні: стан проблеми, шляхи оптимізації / В.Д. Бондаренко, В.В.Єленський , В.С. Журавський. – К.: Логос, 1996. – 413с.

 14. Борщевич В. Українське військове духовенство / В.Борщевич // Сурмач. – Лондон, 1997. – С.36-40.

 15. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах (1946-1989) / Б. Боцюрків // Календар “Благовіста” 1998. – Гурово Іловецьке: “Благовість”, 1998. – С.93-118.

 16. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) / Б. Боцюрків. – Львів: Вид-во УКУ, 2005. – 268 с.

 17. Буруцький С. Держава, церква, людина / С. Буруцький. – Львів: Світ, 2003. – 552 с.

 18. Ваврик М. Нарис розвитку і стану Василіянського Чину XVII–XX ст./ М. Ваврик. – Рим: БМВ, 1979. – 218 с.

 19. Вегеш М. Останні дні президента Карпатської України / М.Вегеш  // Сучасність. – 1997. – № 7-8. – С. 159-164.

 20. Винтер Е. Политика Ватикана в отношении СССР. 1917-1968: Трилогия “Россия и папство”: сокр. пер. с нем.; под ред. М. Шейнмана / Е. Винтер. – М.: Прогресс, 1977. – Ч. 3. – С. 193-212.

 21. Винниченко І. Україна 1920-1980-х: депортації, заслання, вислання / І. Винниченко. – К.: Наукова думка, 1994. – 213 с.

 22. Волинець О. Українська Греко-Католицька Церква та проблема формування системи морально-етичних цінностей українського народу / О. Волинець // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. Держава та армія. – Львів, 1999. – № 377. – С. 183-189.

 23. Волошин Ю. Ліквідація Української Греко-Католицької Церкви / Ю.Волошин // Визвольний шлях. – 1996. – Кн. III. – С. 335-349.

 24. Волошин Ю. “Самоліквідація” Ужгородської унії: (До 50-річчя спроби знищення Греко-католицької церкви) / Ю.Волошин // Людина і світ. – 1999. – № 1. – С. 34-38.

 25. Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс / В.А. Войналович. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с.

 26. Гайковський М. Велике протистояння: опір Греко-Католицької Церкви більшовицькому окупаційному режимові / М. Гайковський // Київська Церква. – 1999. – № 5. – С. 25-30.

 27. Гайковський М. Функціонування і спроби ліквідації Української Греко-Католицької Церкви в умовах СРСР у 1939-1941 та 1944-1946 роках / М.Гайковський // Хресною дорогою: Функціонування і спроби ліквідації Української Греко-Католицької Церкви в умовах СРСР у 1939-1941 та 1944-1946 роках: збірник документів і матеріалів/ упоряд. Гайковський М.І. – Львів: Місіонер, 2006. – С.19-90.

 28. Гайковський М. Митрополит Андрей Шептицький у радянській післявоєнній історіографії / М. Гайковський // Богословія. – Рим, 1991. Т. 55. – С. 144-156.

 29. Гайковський М. Московська патріархія – спільниця і знаряддя більшовицького режиму в ліквідації Греко-Католицької Церкви / М.Гайковський // Київська Церква. – 2000. – № 2. – С. 14-20.

 30. Гайковський М. Хресна дорога Української Греко-Католицької Церкви (1939-1941 та 1944-1947 рр.). – Львів: Місіонер, 2007. – 136 с.

 31. Гайова О. Митрополит Галицький / О. Гайова // Український альманах 2001. – Варшава, 2001. – С. 99-103.

 32. Гайова О. Християнські засади суспільної діяльності митрополита Андрея Шептицького / О.Гайова // Київська Церква. – 1999. – № 4. – С. 47-52.

 33. Галицькі митрополити: біографічний довідник. – Львів: Логос, 1992. – 94 с.

 34. Галичина у Другій світовій війні (1939-1945 рр.). – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 156 с.

 35. Герич Ю. Як відбувався “возсоєдинительний собор” у Львові 8 березня 1946 р. / Ю. Герич  // Календар “Світла”. – Торонто; Нью-Йорк, 1995. – С. 88-91.

 36. Гордієнко В. Сталінізм і Українська греко-католицька церква / В.Гордієнко // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої життю і діяльності митрополита Андрея Шептицького. – Львів: Місіонер, 1990. – С. 41-51.

 37. Грабовецький В. Сторінки літопису Івано-Франківського собору Христового Воскресіння / В.Грабовецький. – Івано-Франківськ: Нова зоря, 2000. – 112 с.

 38. Григоренко А. Уния в истории Украины-Руси. Краткий исторический очерк / А. Григоренко. – Новосибирск: Паритет, Издательский отдел Московской Патриархии РПЦ, 1991. – 105 с.

 39. Гринів О. Національно-духовне відродження: історія і сучасні проблеми / О.Гринів. – Львів: Місіонер, 1995. – 221 с.

 40. Гриньох І. Російсько-більшовицький погром / І. Гриньох // Світильник істини. Джерела до історії. – Ч. 3. – Торонто; Чикаго, 1983. – С. 333-383.

 41. Гриньох І. Знищення Української Католицької Церкви російсько-більшовицьким режимом/ І.Гриньох // Сучасність, 1970. – Ч.7-8. – С.153-180.

 42. Гузар Л. Екуменічна місія Східних Католицьких Церков у баченні митрополита Андрея (Шептицького) / Л. Гузар // Ковчег. – Львів, 2000. – Ч. 2. – С. 189-212.

 43. Гуменний М. Вірність Української Греко-Католицької Церкви традиціям Київської Церкви – стабілізуючий фактор у церковно-релігійному житті України / М.Гуменний // Київська Церква. – 2000. – № 2. – С. 85-88.

 44. Даниленко С.Т. Дорогою ганьби і зради. (Історична хроніка) / С.Т.Даниленко. – К.: Наукова думка, 1970. – 356 с.

 45. Дашкевич Я. Дослідження історії Української греко-католицької церкви в порівняльному аспекті / Я. Дашкевич // Історія релігій в Україні: тези повідомлень Міжнародного круглого столу.– Київ; Львів, 1995. – Ч.2. – С.139-142.

 46. Дмитрук К. Є. Під штандартами реакції і фашизму. Крах антинародної діяльності уніатської та автокефальної церков / К. Є. Дмитрук. – К.: Наукова думка, 1976. – 381 с.

 47. Дмитрук К. Свастика на сутанах/ К. Дмитрук. – М.: Политиздат, 1976. – 304 с.

 48. Дмитрук К. С крестом и трезубцем/ К. Дмитрук. – М.: Политиздат, 1980. – 224 с.

 49. Добричев В. У тіні святого Юра / В. Добричев. – Львів, 1970. – 236 с.

 50. Довганич О.Д. У жорнах сталінських репресій: з історії ліквідації греко-католицької церкви та її возз’єднання з руською православною церквою, переслідування інших релігійних громад у 40-50-х роках ХХ століття / О. Д. Довганич , О. В. Хланта. – Ужгород, 1999. – 272 с.

 51. Добрецова В.В. Націоналізм і релігія на службі антикомунізму / В.В.Добрецова. – Львів: Вища школа, 1976. – 203 с.

 52. Добрецова В.В. Політичний націоналізм – знаряддя реакції / В.В.Добрецова. – К.: Політвидав України, 1978. – 201 с.

 53. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і питання українсько-польського порозуміння 1904-1939 рр. / О.Єгрешій. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 71 с.

 54. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і український націоналізм // Питання історії України: зб. наукових статей / О.Єгрешій. – Чернівці, 2002. – Т. 5. – С. 101-104.

 55. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і українське націоналістичне підпілля: історичний досвід і уроки взаємовідносин / О.Єгрешій, М.Москалюк // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2008. – №14. – С.169-174.

 56. Здіорук С. Етноконфесійна ситуація в Україні та міжконфесійні конфлікти / С. Здіорук. – К.: Наукова думка, 1993. – 222 с.

 57. Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження // Українське відродження і національна церква / В.Іванишин. – Львів: Світ, 1990. – 213с.

 58. Ісіченко І. Історія Христової церкви в Україні / І.Ісіченко. – Харків: Сфера, 1999. – 316 с.

 59. Історія релігії в Україні / за ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К.: Знання, 1999. – 702 с.

 60. Історія релігії в Україні: у 10 т. / за ред.: А. Колодний та ін. – К.: Наук. думка, 1996. –

Т.1. – 1996. – 384 с.

 1. Історія релігії в Україні: у 10 т. / за ред.: А. Колодний та ін. – К.: Наук. думка, 1997. –

Т.2. – 1997. – 376 с.

 1. Історія релігії в Україні: у 10 т. / за ред.: А. Колодний та ін. – К.: Наук. думка, 2001. –

Т.4. – 2001. – 598 с.

 1. Історія України / за заг. ред. В.Смолія. – 3-є вид. – К.: Генеза, 2002. – 413с.

 2. Історичні передумови возз’єднання українських земель / відп. ред. Ф.Стеблій. – К., Наукова думка, 1989. – 416 с.

 3. Калакура Я.С. Українська історіографія.: курс лекцій / Я.С.Калакура. – К.: Ґенеза, 2004. – 496 с.

 4. Кандидов Б.П. Церковь и шпионаж. О некоторых фактах контрреволюционной деятельности религиозных организаций / Б.П. Кандидов. – М.: Воениздат, 1941. – 141 с.

 5. Кашуба М. Гавриїл Костельник: філософські погляди / М.Кашуба, І. Мірчук. – Львів: Світ, 2002. – 140 с.

 6. Кіндрат К. Андрей Шептицький – праведник України / К.Кіндрат // Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття: зб. наук. записок Національного університету “Острозька академія”.– Т. VI. – Острог, 2002. – С. 26-31.

 7. Кириченко О.Є. “Уніатська церква: шлях до Львівського собору” / О.Є. Кириченко // Західна Україна: перше десятиріччя після війни. (Інститут історії України АН УРСР). – К., 1988. – С. 3-13.

 8. Киричук Ю. Український національний рух 40–50 років ХХ століття: ідеологія та практика / Ю.Киричук. – Львів, 2003. – 178 с.

 9. Колодний А. Історія релігії в Україні: навч. посібник / А.Колодний, П.Яроцький. – К.: Тов-во “Знання”, 1999. – 735 с.

 10. Концур Н. Львівський собор 1946 року та його місце в історії УГКЦ / Наталія Концур // Наукові записки. Серія: Історія. – Вип. 2. – Тернопіль, 2006. – С.55-59.

 11. Концур Н. Львівський собор 1946 року і проблеми виживання греко-католиків / Наталія Концур // Наукові записки. Серія: Історія. – Вип. 3. – Тернопіль, 2008. – С.268-271.

 12. Концур Н. Підготовка до ліквідації Української греко-католицької церкви в Галичині / Наталія Концур // Література і культура Полісся. – Вип.27.: Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському контексті. – Ніжин, 2004. – С.163-167.

 13. Концур Н. Наслідки Львівського Собору і їх вплив на систему міжнародних і міжцерковних відносин УГКЦ / Наталія Концур // Етнос. Культура. Духовність. – Чернівці, 2006. – Ч.2. – С.93-100.

 14. Концур Н. Патріарх Йосиф Сліпий: штрихи до портрета релігійного діяча / Наталія Концур // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2008. – №14. – С.397-400.

 15. Концур Н. Становище Української греко-католицької церкви після відновлення радянської влади в західній Україні / Наталія Концур // Мандрівець: Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 2006. – № 6. – С.14-17.

 16. Концур Н. Ліквідація греко-католицької церкви на Станіславівщині / Наталія Концур // Краєзнавець Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 2007. – №10. – с. 59-61.

 17. Кравчук А. Християнська етика під час німецької окупації Галичини, 1941-1944: митрополит Андрей (Шептицький) про солідарність, опір владі та захист святості життя / А. Кравчук . – Торонто: Вид-во оо. Василіян, 1963. – 350с.

 18. Кубійович В. Мої візити у митрополита Андрея Шептицького / В. Кубійович.  // Український історик. – 1989. – № 1-3. – С. 121-123.

 19. Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії. 1939-1941. Історія Українського Центрального Комітету / В.Кубійович. – Чикаго, 1975. – С. 3-12.

 20. Кудрик В. Маловідоме з історії Греко-Католицької Церкви. – Т. 3 / В. Кудрик. – Вінніпеґ; Манітоба: Тризуб, 1995. – 254 с.

 21. Кульчицький Б. Християнська етика і філософія розуміння діяльності у контексті державотворення України / Б.Кульчицький // Церква і соціальні проблеми. – Львів: Місіонер, 2000. – С. 417-425.

 22. Ленцик Василь Собор 1946 р. у Львові / Василь Ленцик // Берестейська Унія (1596-1996). – Львів: Логос, 1996. – С. 122-123.

 23. Лисенко О.Є. До питання про становище церкви в Україні у період Другої світової війни / О.Є.Лисенко // Укр. істор. журнал. – 1995. – №3. – С.73-81.

 24. Лисенко О. Церковне життя в Україні. 1943-1946 рр./ О. Лисенко. – К.: Інститут історії України НАНУ, 1998. – 413 с.

 25. Литвин М. Науменко К. 1939. Західні землі України / М.Литвин, О.Луцький. – Львів: Ін-т українознавства НАНУ, 1999. – 152 с.

 26. Лужицький Г. Українська Церква між Сходом і Заходом. Нарис історії Української церкви / Г.Лужицький. – Філадельфія: Провидіння, 1954. – 725 с.

 27. Магочій П. Пристосування без асиміляції: геніальність Мукачівської греко-католицької єпархії / П.Магочій // Ковчег. Ч.4. – Львів, 2003. – С.162-169.

 28. Магочій П. Пряшівська греко-католицька парохія: русинська чи словацька церква / П.Магочій // Ковчег. – Ч.4. – Львів, 2003. – С.170-172.

 29. Малик Я. Преса про діяльність Української греко-католицької церкви в період німецької окупації / Я.Малик, О.Сурмач // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів: ЛДУ, 1999. – С. 169-173.

 30. Манер Г. Греко-католицька церква в Семигороді (Румунія) у період між двома світовими війнами / Г. Манер // Ковчег. Ч.4. – Львів, 2003. – С.222-232.

 31. Маркусь В. Нищення Греко-Католицької Церкви в Мукачівській єпархії в 1945-1950 рр. / В. Маркусь  // Записки НТШ. – Париж, 1962. – Т. 169. – С. 15-39.

 32. Марусик Т. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльність (40-50-ті рр. ХХ ст.) / Т. Марусик. – Чернівці: Рута, 2001. – 463 с.

 33. Марущак М. “Ліквідація УГКЦ” – ідеологічна диверсія Москви проти визвольного руху на західноукраїнських землях / М. Марущак // Державність. – 1992. – Ч. 4. – С. 31-38.

 34. Марчук В.В. Греко-католицька церква в умовах німецького та радянського тоталітаризму (1941-1946) / В.В.Марчук // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2000. – № 4. – С.66-72.

 35. Марчук В.В. Українська греко-католицька церква: історичний нарис / В.В. Марчук. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 164 с.

 36. Марчук В.В. Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст. / В.В. Марчук. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 464с.

 37. Марчук В. Церква в умовах релігійного підпілля: вибір українських греко-католиків у (1941-1946 рр.) / В. Марчук, О.Вишиванюк // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2008. – №14 . – С.248-255.

 38. Матеріали конференції присвяченої життю і діяльності митрополита Андрея Шептицького. – Львів: Місіонер, 1990. – 66 с.

 39. Мельничук П. Владика Григорій Хомишин: патріот – місіонер-мученик / П. Мельничук. – Львів: Місіонер, 1997. – 414 с.

 40. Мигович І. З історії протидії уніатсько-націоналістичного альянсу встановленню Радянської влади і будівництву соціалізму на Україні /

І. Мигович // Український історичний журнал, 1986. – №1. – С. 47-59.

 1. Мигович І. Уніатська церква і український буржуазний націоналізм / І.Мигович. – К.: Вища школа, 1981. – 142 с.

 2. Мишанич О. Митрополит Й. Сліпий перед “судом” КГБ (за архівними джерелами) / О.Мишанич. – К., 1993. – 80 с.

 3. Мончак І. Хто ліквідував греко-католицьку церкву / І.Мончак // Берестейська Унія (1596–1996): ст.й матеріали. – Львів: Логос, 1996. – С. 123-124.

 4. Мудрий С. Значення Галицької митрополії і Церкви в історії України / С. Мудрий // Київська Церква. – 1999. – № 2-3. – С. 20-22.

 5. Мудрий С. Нарис історії церкви в Україні / С.Мудрий. – Рим; Львів: Вид-во оо. Василіян, 1995. – 404 с.

 6. Музичка І. Переслідування Католицької Церкви в Україні в ХХ столітті / І. Музичка // Патріархат. За єдність Церкви і народу. – 2000. – Ч. 7-8. – С.11-13.

 7. Нагаєвський І. Католицька Церква в минулому і сучасному України / І.Нагаєвський. – Філадельфія: БМВ, 1950. – 88 с.

 8. Неправда московських анафем / упор.: ігумен Димитрій (Рудюк). – К.: Дніпро, 1999. – 472 с.

 9. Олещук Ф.Н. Борьба церкви против народа / Ф.Н.Олещук. – М.: Воениздат, 1941. – 139 с.

 10. Омельчук М. Ліквідація Греко-Католицької Церкви у Польщі / М.Омельчук // У пошуках правди. – Львів: Свічадо, 2001. – 185 с.

 11. Осипова И. И. “В язвах своих сокрой меня…”/ И.И.Осипова. – М.: Серебряные нити, 1996. – 240 с.

 12. Панас К. Історія Української Церкви / К.Панас. – Львів: Місіонер, 1992. – 158 с.

 13. Панченко П.Релігійні конфесії в Україні (40-і – поч.90-х рр.) / П.Панченко. – К.: Наук. думка, 1993. – 113 с.

 14. Патріарх Йосиф Сліпий. – Львів: Місіонер, 1991. – 126 с.

 15. Патріарх Любачівський. – Львів: Місіонер, 1991. – 50 с.

 16. Пашук А. Українська церква і незалежність України / А.Пашук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 364 с.

 17. Пащенко В. Греко-католики в Україні (від 40-х років ХХ століття до наших днів) / В.Пащенко. – Полтава, 2002. – 614 с.

 18. Пащенко В. Православ’я в новітній історії України / В.Пащенко. – Полтава, 2001. – 413 с.

 19. Пащенко В. Ярослав Галан. Міфи і факти біографії і творчості / В.Пащенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 2. – С. 61-73.

 20. Пекар Ат. Ісповідники віри нашої сучасності: Причинки до мартирологів Української Католицької Церкви під совітами / Ат.Пекар. – Рим-Торонто, 1982. – 232 с.

 21. Пекар Ат. Нариси історії Церкви Закарпаття: у 2 т. / Внутрішня історія / Ат. Пекар. – Рим; Львів: Місіонер, 1997. –

Т.2. – 1997. – 492 с.

 1. Пелікан Я. Ісповідник віри між Сходом і Заходом: портрет українського кардинала Йосифа Сліпого / Я.Пелікан. – К.: Варта, 1994. – 302 с.

 2. Перевезій В. Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами / В. Перевезій. – К.: Світогляд, 2004. – 203 с.

 3. Пилипів І. До питання про греко-католицьких капеланів в Українській Повстанській Армії (1942-1946) // І.Пилипів, Р.Делятинський // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис..– 2008. – №14. – С.303-318.

 4. Пилипів І. Українська греко-католицька церква в період німецької окупації (1941–1944 рр.) / І.Пилипів // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2002. – № 8. – С. 108-115.

 5. Пікулик Н. Климентій Шептицький – слуга Божий: Популярний нарис / Н.Пікулик, Л.Сеник. – Львів: Логос, 1997. – 66 с.

 6. Полєк В. Біографічний довідник Прикарпаття. – Зош. 1-17 / В. Полєк. – Івано-Франківськ, 1993. – 65 с.

 7. Полєк В. Біографічний довідник Прикарпаття. – Зош. 18-29. / В. Полєк. – Івано-Франківськ, 1999. – 75 с.

 8. Політична історія України. ХХ ст.: у 6 т. / редкол.: І.Ф.Курас (голова) та ін. – К.: Генеза, 2002-2003. –

Т.4: Україна і Друга світова війна (1939-1945). – 2003. – 680 с.

 1. Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. Історичні нариси / [Д.В.Архієрейський, О.Г.Бажан, Т.В.Бикова та ін. Відп. ред. В.А.Смолій]. – К.: Наукова думка, 2002. – 952 с.

 2. Поспеловский Д. Православная церковь в истории Руси, России и СССР: учеб. пособ./ Д.Поспеловский – М.: Библейско-богословский институт Св. Апостола Андрея, 1996. – 408 с.

 3. Похилевич Д. Л. Уніатська церква – ворог українського народу / Д.Л.Похилевич. – Львів: Каменяр, 1960. – 83 с.

 4. Пушкаш Л. О. Кир Теодор Ромжа. Життя і смерть єпископа / Л.Пушкаш. – Львів, 2001. – 189 с.

 5. Рафальський О.О. Національні меншини України у XX столітті: історіографічний нарис / О.О.Рафальський. – К.: Полюс, 2000. – 447 с.

 6. Рубльов О. С. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20-50-ті роки XX ст. / О.С.Рубльов, Ю. А.Черниченко. – К.: Наукова думка, 1994. – 350 с.

 7. Реєнт О. Українська національна ідея і християнство / О.Реєнт, О.Лисенко. – К.: Богдана, 1997. – 128 с.

 8. Рибачук М. Державно-церковні відносини у повоєнні роки / М.Рибачук, В.Пащенко // Розбудова держави. – 1999. – № 1. – С. 179-195.

 9. Роод В. Рим и Москва. Отношения между Святым Престолом и Россией / Советским Союзом в период от Октябрьской революции 1917 г. до 1 декабря 1989 г.; [пер. с нем.] / В Роод. – Львів: Монастир Монахів Студійського Уставу. Видав. відділ «Свічадо», 1995. – 280 с.

 10. Сапеляк А. Київська церква на слов’янському сході / А.Сапеляк. – Буенос-Айрес: Львів: Місіонер, 1999. – 231 с.

 11. Сергійчук В. Греко-католицька церква в 1944-1991 рр. / В.Сергійчук // Укр. іст. журнал. – 1996. – № 4 . – С.101-112.

 12. Сердюк Н. Репресії органів НКВС-НКДБ щодо УГКЦ / Н. Сердюк // Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – Т.1. – С.5-56.

 13. Сливка Ю. Союз хреста і капіталу / Ю. Сливка. – Львів: Каменяр, 1970. – 175 с.

 14. Стеблій Ф. Духовний п’ємонт українців / Ф. Стеблій // Львівщина. історико-культурні та краєзнавчі нариси. – Львів: Центр Європи, 1998. – С. 205-222.

 15. Стемпень С. Поляки і українці в II Речі Посполитій і спроба діалогу / С.Стемпень // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – К.: Либідь, 1993. – С. 212-214.

 16. Стоколос Н. Після Ужгородської унії. Етноконфесійні трансформації та адаптація греко-католиків Закарпаття / Н. Стоколос // Людина і світ. – 2001. – №9. – С.2-7.

 17. Стоколос Н. Шляхи до міжконфесійної злагоди в світлі маловідоміх історичних джерел / Н. Стоколос // Матеріали і тези міжнародної конференції “Духовне відродження культури України: традиції і сучасність”. – Рівне, 1994. – с.2-3.

 18. Стоколос Н. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Н. Стоколос. – Рівне, 2003. – 480 с.

 19. Стоцький Я. Монастир отців Василіян Чесного Хреста Господнього в Бучачі 1712–1996 / Я.Стоцький. – Львів: Місіонер, 1997. – 160 с.

 20. Стоцький Я. Українська Греко-Католицька Церква і релігійне становище Тернопільщини (1946-1989) / Я.Стоцький. – Тернопіль, 2003. – 434 с.

 21. Сурмач О. Внутрішньодержавне життя УГКЦ в роки німецької окупації (1941-1944) / О. Сурмач // Питання історії України. – Чернівці, 2000. – Т. 4. – С. 175-179.

 22. Сурмач О. Дні кривавих свастик / О.Сурмач. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – 176 с.

 23. Сурмач О. Польсько-український конфлікт і УГКЦ в часи німецької окупації / О. Сурмач // Українське релігіознавство. – Київ, 2000. – № 15. – С. 59-67.

 24. Турій О. Греко-католики, латинники і православні в Україні: проти, поруч чи разом? / О. Турій // Ковчег. Ч.3. – Львів, 2000. – С.2-14.

 25. Теодорович Н. Ліквідація греко-католицької церкви в СССР / Н.Теодорович // Український збірник. – Мюнхен, 1960. – Кн. 17. – С.77-93.

 26. Тожецький Р. Митрополит А. Шептицький / Р. Тожецький // Ковчег. – Львів: Либідь, 1993. – С. 101-113.

 27. Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. І.: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем / [за заг. ред. А.Колодного (гол. ред.), О. Реєнта, П.Яроцького, Я.Филипович, С.Кияка]. – Івано-Франківськ–Київ, 2008. – 576с.

 28. Уорвол Ник. Войска СС. Кровавий след [пер. с нем. и составление Н.Лаврова] / Ник. Уорвол. – Ростов на Дону, 2000. – 368 с.

 29. Ульяновський В. Історія церкви та релігійної думки в Україні: навч. посіб.: у 3 кн. – Кн. 2 / В. Ульяновський. – К.: Либідь, 1994. – 258 с.

 30. Уткін О. Львівський церковний собор 1946 р. в контексті тогочасних політичних реалій / О. Уткін // Український історичний журнал. – 1998. – № 5. – С. 109.

 31. Федорів Ю. Історія Церкви в Україні / Ю. Федорів. – Торонто, 1967. – 362 с.

 32. Филипович Л. Митрополити Андрей (Шептицький) і Іларіон (Огієнко): проблема національної Церкви / Л. Филипович // Церква і соціальні проблеми. Енцикліка “Сотий рік”. – Львів, 1989. – С. 188-195.

 33. Федака С. Голгофа Августина Волошина / С. Федака // Крізь пекло ГУЛАГів: документи, спогади, нариси / редкол.: В. О. Приходько (голова) та ін. – Ужгород, 1996. – С. 49-52.

 34. Шкраб’юк П. Виноградник Господній: Історія життя о. д-ра Йосифа Кладочного / П.Шкраб’юк . – Львів: ВВП «Місіонер», 2003. – 439 с.

 35. Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку України / О.Шуба. – К.: Криниця, 1999. – 313 с.

 36. Ярош Б.О. Сторінки політичної історії західноукраїнських земель (30 – 50-ті рр. ХХ ст.): [монографія] / Богдан Олексійович Ярош. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ "Вежа" ВДУ ім. Л. Українки, 1999. – 1 84 с.

 37. Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях, 30 – 50-ті роки ХХ ст. (історико-політологічний аспект): [монографія] / Б. О. Ярош. – Луцьк: Надстирря, 1995. – 176 с.

 38. Яшан В. Під брунатним чоботом. Німецька окупація Станіславщини в Другій світовій війні, 1941-1944 рр. / В.Яшан. – Торонто, 1989. – 356с.

 39. Drozd Roman. Polityka wіadz wobec Ludnoњci ukraiсskiej w Polsce w Latach 1944-1989. – Warszawa, 2001. – 380 s.

 40. Gudziak B., Hurkina S., Turij O. Hierarchia i duchowieсstwo ukraiсskiego koscioіa grecko-katolickiego w podziemiu // Polska – Ukraina. 1000 lat s№siedztwa. – T.4. – Przemyњl, 1998. – S.312 -318.

 41. Kumor B., Historia Koњcioіa. – Cz. 8. Czasy wspуіczesne. 1914-1992. – Lublin, 1996. – 602 s.

 42. Jaworski E. Losy mieszkaсcуw i їoіnierzy Armii Krajowej w latach 1939-1956. – Pruszkуw: Nakіadem oficyny wydawniczej "Ajaks", 1999. – 281 s.

 43. Mazur G., Wкgierski J. Konspiracja lwowska. 1939-1944. Sіownik biograficzny. – Katowice: Wydawnictwo UNIA, 1997. – 255 s.

 44. Prus E. Wіadyka Њwiкtojurski. – Warszawa: Instytut Wyd. Zwi№zkуw Zawodowych, 1985. – 336 s.

 45. Stкpieс S. Represje wobec Koњcioіa greckokatolickiego w Europie Њrodkowo-Wschodniej po II wojnie њwiatowej // Polska-Ukraina. 1000 lat s№siedztwa. – T. 2. / Studia z dziejуw chrzeњcijaсstwa na pograniczu kulturowym i etnicznym/ Pod red. S. Stкpnia. – Przemyњl, 1994. – S. 213.

 46. Stehle H. Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917-1991) / Przekіad z niem. – Warszawa: Real Press, 1993. – S. 200-201.

 47. Rublowa N. Њwiadectwo wiary. Protokoіy њledztwa i akt zgonu sіugi boїego bp. Hrygoria Chomyszyna – ordynariusza Stanisіawowskiego. // Polska – Ukraina. 1000 lat s№siedztwa. – T. 5. Mejsce i rola koњcioіa greko-katolickіego w Koњciele Powszechnym. / Pod red. S. Stкpnia. – Przemyњl. – 2000. – S. 123-127.

 48. R. Dzwonkowski. Losy duchowieсstwa katolickiego w ZSSR: 1917–1939. Martyrologium. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. – 664 s.

 49. Z. A. J. Peszkowski, S. Z. M. Zdrojewski. Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu. Od ksiкdza Pomirskiego do ksiкdza Niedzielaka. – Pelplin-Warszawa-Јуdџ-Orchard Lake: Wydawnictwo diecezji Pelpliсskiej “Bernardinum”, 2002. – 1176 s.

 50. Ukraiсcy w najnowszych dziejach Polski (1918-1989). T.1 / Pod red. R.Drozda. – Sіupsk; Warszawa, 2000. – S.159-184.


Дисертації і автореферати дисертацій

 1. Андрухів І. О. Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40 – 80-х роках ХХ століття. Історико-правовий аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / І. О. Андрухів . – Ужгород, 2006. – 36 с.

 2. Білас Я.І. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук.: спец. 07.00.01 «Історія України» / Я. І. Білас. – К., 2003. – 19 с.

 3. Білоус О.М. Державно-церковні відносини як об’єкт політологічного аналізу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 «Політ. ін-ти і процеси» / О.М. Білоус. – К., 2004. – 20 с.

 4. Вишиванюк О.Г. Конфесійні аспекти етнотрансформаційних процесів в Україні (1944-1953 рр.): автрореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / О.Г.Вишиванюк. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.

 5. Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 – 1960-х років: політологічний дискурс: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук: спец. 23.00.02 «Політ. ін-ти і процеси» / В.А. Войналович. – К., 2006. – 35 с.

 6. Волошин Ю.В. Православна церква в Україні періоду нацистської окупації (червень 1941 – жовтень 1944 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Ю.В. Волошин. – Полтава, 1997. – 18 с.

 7. Волинець О.О. Функціонування Української Греко-Католицької Церкви в контексті державно-церковних відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / О.О. Волинець. – К., 2003. – 21 с.

 8. Єгрешій О.І. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина (1904-1945 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / О.І. Єгрешій. – Івано-Франківськ, 2003. – 20 с.

 9. Лисенко О.Є. Релігійна ситуація на Україні в 1941-1946 рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / О.Є Лисенко. – К., 1999. – 34 с.

 10. Мадей Н. М. Концепція української греко-католицької церкви Г.Костельника в контексті історії уніатських церков: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Н.М. Мадей. – Львів, 2001. – 18 с.

 11. Марчук В.В. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України XX ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / В.В. Марчук. – Чернівці, 2004. – 35 с.

 12. Маянська Л.П. Критика ідейних основ союзу українського буржуазного націоналізму і української Церкви: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Л.П. Маянська. – Львів, 1975. – 24 с.

 13. Меньковецкий Д. И. Антинародная деятельность униатской церкви в годы Великой Отечественной войны: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ист. наук: спец. 07.00.01 «История Украины» / Д.И. Меньковецкий. – Львов, 1971. – 25 с.

 14. Сердюк Н.С. Репресії радянських органів державної безпеки щодо Української греко-католицької церкви в 1944-1949 рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Н. С. Сердюк. – К., 2006. – 20 с.

 15. Стоколос Н.Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (XIX - перша половина XX ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософ. наук: спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Н.Г. Стоколос. – К., 2003. – 37 с.

 16. Сурмач О.І. Греко-Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941-1944 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / О.Сурмач.– Львів, 2001. – 20 с.

Наукове видання

Концур-Карабінович Наталія Миколаївна

Греко-католицька церква. Початки підпілля

(Львівський собор 1946 року в антиунійній політиці радянського тоталітарного режиму)

МонографіяЗа редакціїю В.В. Марчука

Концур-Карабінович Н.М. Греко-католицька церква. Початки підпілля. – Івано-Франківськ: Нова зоря, 2011. – 220 с.ISBN


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка