Конкурс «Класний керівник року»
Сторінка1/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір2,75 Mb.
  1   2   3
Нехворощанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Новосанжарської райдержадміністрації Полтавської області
Всеукраїнський конкурс

«Класний керівник року»

Автор


Любимська Лариса Дмитрівна

вчитель географії,

класний керівник 6 класу

Нехворощанської ЗОШ І-ІІІ ст..


2014 рік


Голові організаційного комітету

районного етапу Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник року – 2015”

Пасько В.В.
вчителя географії, класного керівника

6 класу


Нехворощанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Любимської Лариси Дмитрівни
Заява

Прошу включити мене до числа учасників районного етапу Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник року – 2015”.

З умовами конкурсу ознайомлена і погоджуюсь.

15 жовтня 2014р. ________________

Л.Д.Любимська

Анкета

учасника районного етапу

Всеукраїнського конкурсу

«Класний керівник року»

Прізвище, ім’я, по батькові: Любимська Лариса Дмитрівна

Дата народження: 21.02.1971 р.

Місце проживання: вул..Щорса,12, с.Нехвороща,Новосанжарського району ,Полтавської області

Паспортні дані: КО 589207, Новосанжарським РВ УМВС України в Полтавській області 18 листопада 2004р.

Освіта: вища, 1993 р. , Ніжинський педагогічний інститут ім..М.В.Гоголя, спеціальність географія і біологія

Місце роботи: Нехворощанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Педагогічний стаж: загальний стаж роботи – 20 років, стаж роботи за спеціальністю – 17 років, класним керівником - 9 роки.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Клас, у якому є класним керівником: 6

Мова викладання : українська

Проблема над якою працюю: Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами патріотичного виховання

Інноваційні форми роботи та технології, що використовую у роботі: інтерактивне навчання, проектні технології

Педагогічне кредо: Ми навчаємось для того, щоб удосконалювати себе.

«15»жовтня 2014р. ___________Л.Д.ЛюбимськаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Нехворощанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Новосанжарської районної адміністрації Полтавської областіЛюбимської Лариси Дмитрівни

c.Нехвороща2014 рік

АНОТАЦІЯ

досвіду роботи класного керівника

Любимської Лариси Дмитрівни
Педагогічний стаж: 17 років.

Проблема, над якою працюю в системі виховної роботи : - «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання». 

Педагогічне кредо: «Щастя для мене – виховувати різнобічно та гармонійно розвинену національно свідому, високоосвічену, життєво компетентну людину, здатну до саморозвитку та самовдосконалення».

План досвіду роботи

1.Заява

2.Анкета учасника

3.Загальний опис досвіду роботи.

4.Вступ.

5.Теоретична база.

6.Провідна ідея досвіду.

7.Технологія досвіду.

8.Висновки.

9.Список використаної літератури.

10.Додатки.

ОПИС ДОСВІДУ

Тема досвіду: «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання».

Адреса досвіду: Нехворощанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новосонжарської районної адміністрації Полтавської області.

Автор досвіду: Любимська Лариси Дмитрівна, вчитель географії.

Провідна наукова ідея досвіду: виховати у майбутніх громадян України почуття обов'язку і поняття честі, уміння підкоритися товаришеві й наказати йому, бути ввічливим, суворим, добрим і стійким - залежно від умов життя, удосконалення особистості не тільки як головної продуктивної сили, а й як активного громадянина України, духовно багатої, морально благородної особи. На цьому зосереджуються зусилля всієї системи виховання, формування особи нового типу суверенної держави

Мета досвіду: виховання молодої людини - патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури. Передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особи стіс них рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту.

Завдання:

 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовність її захищати;

 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;

 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

 • прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть в Україні;

 • виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядницької позиції;

 • утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та моралі;

 • формування творчої особистості, виховання цивілізованого господаря;

 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я;

 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

 • формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

 • формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації;

 • формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовки до життя в умовах ринкових відносин.


Наукова основа досвіду:

використання інтегрованих технологій;

Юхновський, І. Про ідеологію і політику Українського інституту національної пам’яті;

Афанасьєв, А. Педагогічні основи військово-патріотичного виховання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України.Актуальність досвіду: у сучасному житті приділяється багато уваги національної самосвідомості учнів, згуртовується колектив за допомогою колективних справ, участі у заходах, зорієнтованих на патріотичне виховання, відродження культури, традицій, збереження мови, народу.

Новизна досвіду: сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному і політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання, тому передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту є найголовнішою проблемою на сьогоднішній день.

Результативність: забезпечення сприятливими умовами для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей; для розвитку професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності особистості, позитивна динаміка зростання рівня патріотизму в країні, зростання соціальної і трудової активності населення, його внеску до розвитку основних сфер життя, діяльності суспільства і держави, подолання екстремістських проявів окремих груп населення та інших негативних явищ, відродження духовності, соціально-економічна і політична стабільність та зміцнення національної безпеки. 

Педагогічний досвід класного керівника

Любимської Лариси Дмитрівни

«Виховуючи всебічнорозвинену особистість»

«Успіх приходить до того,

хто робить те,

що найбільше любить»

М.Форбс

Я, Любимська Лариса Дмитрівна, закінчила Нехворощанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів в 1988 році, вступила в Ніжинський педагагічний інститут ім. М.В.Гоголя на факультет географія і біологія. Після закінчення пішла працювати вчителем географії в рідну школу, де працюю і на сьогодні.

На мою думку, діяльність класного керівника дуже цікава, багатогранна, трудомістка. Вона пов’язана з непередбаченими труднощами, невдачами, навіть розчаруваннями, а іноді – з безсонними ночами, сльозами… Все це так. Але коли бачиш, як на твоїх очах виростає Людина, як збагачується її духовний світ, як дитина починає усвідомлювати своє місце в житті, а у вирішенні проблем шукає підтримки в тебе і вдячна за це, забуваєш про прикрощі і безсонні ночі, а душу наповнює почуття глибокого задоволення. Сподіваюсь, що моя любов зігріє їх серця та торкнеться дитячих душ.

Отримала досвід класного керівництва у 5 - 11 класах. На початку роботи проводила анкетування, особисті зустрічі з кожним із батьків, щоб краще дізнатися учнів. Разом з батьками організовували спільні виїзду на рибалку, на пікнік, екскурсії. Завдяки цим заходам, клас – згуртований, а найголовніше, що діти стали ближче до своїх батьків, та на прикладі їх згуртованості під час поїздок, ближче стали один до одного та до мене. У даний час є класним керівником 6 класу. За ці роки я пройшла шлях від виховання молодших підлітків, де відбувається формування цінностей колективу, до старших підлітків, які намагаються утвердитися в колективі через органи самоврядування, через вираження своїх морально-етичних позицій. У практику виховної роботи з класом впроваджую модель виховної системи, основану на ідеях педагогіки життєтворчості, яка найповніше розкриває смисл існування людини у світі.

У чому полягає моя методологічна позиція класного керівника? У роботі вважаю головним забезпечення розвитку особистості кожної дитини, її творчого потенціалу. Відносини з дітьми будую на принципах співробітництва, співтворчості і пам’ятаю, що вчитель може допомогти дітям розвивати почуття прекрасного, пробудити творчі сили.

Усвідомлюючи, що класний керівник є для підростаючого покоління духовним посередником між суспільством і дитиною, прагну створити сприятливі умови для формування особистості, внести необхідні корективи у процес виховання, скоординувати зусилля педагогів, сім’ї, соціуму. В своїй роботі керуюсь принципом: допомогти дитині знайти свій ключ до успіху, створити умови, у яких вона розкриватиме свої здібності, творитиме своє життя, зростатиме духовно, творчо, інтелектуально й самовдосконалюватиметься.

Розуміючи важливість виховної діяльності класного керівника, відповідально виконую свої обов’язки, докладаю всіх зусиль, щоб виховання підлітків відбувалось в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, доброзичливості та толерантності. У своїй діяльності використовую різноманітні традиційні та інноваційні форми виховної діяльності - головне, щоб вони давали бажаний результат. Серед них:


 • ділові і гри;

 • тренінги;

 • робота учнів у мобільних творчих групах;

 • музично-історичні екскурси;

 • акції;

 • усні журнали;

 • турніри інтелектуальних ігор;

 • брейн-ринги;

 • «Що?Де?Коли?»;

 • заочні та очні експедиції.

Калейдоскоп шкільного життя класу різноманітний. 90% учнів охоплені гуртковою роботою займаються в шкільних гуртках та поза школою. Успішно діє учнівське врядування.

Одним із основних пріоритетів є згуртування учнів та батьків класу в єдиний, дружній колектив через участь у спільних творчих та соціально-важливих справах. Діти разом з батьками з 5 класу постійно беруть участь в загальношкільній роботі, допомагаючи утримувати навчальне місце у гарному стані, а саме: ремонт шкільного класу, насаджування клумб, допомога у прибиранні території школи та села.

Щорічно залучаю учнів та батьків до науково-пошукової та дослідницької роботи.

Поряд з традиційними формами роботи використовую інноваційні колективні й індивідуальні форми співпраці з батьками: батьківські збори з фрагментами педобучу, класні прес-конференції, дискусії, круглі столи, батьківські тренінги. Залучаю батьків до проведення виховних годин, екскурсійних подорожей, загальношкільних заходів та конкурсів. До батьківських зборів готуюся ретельно та заздалегідь. Усім батькам на зборах завжди готую роздатковий матеріал: поради батькам в друкованому вигляді. Кожен учень класу має власне портфоліо, де знаходиться інформація про дитину, роботи з деяких предметів, дані анкетування та інше. З даними матеріалами батьки можуть ознайомитися на зборах.

Крім того, часто проводжу з класом психологічні тренінги, анкетування, діагностування, порівняльні анкетування у співпраці із соціально-психологічною службою закладу. Розробила рейтингову систему участі кожного учня в суспільно-корисному житті класу, школи, яка є досить ефективною. У кінці навчального року на урочистій виховній годині відзначаються досягнення кожного, відбувається нагородження.

Прагну працювати творчо, а тому завжди пам’ятаю слова В.Сухомлинського: «Якою талановитою не була б людина, але якщо вона не вчиться на досвіді інших, то ніколи не буде хорошим педагогом». Прагну самокритично оцінювати свою діяльність, її результати, намагаюся швидко адаптуватися в умовах соціальних змін. І вірю у слова М.Свєтлова:

«...Жизнь – это чудо,

а чуда не запретишь.

Да здравствует амплитуда

то падаешь, то летишь!»,

бо перемога -

це доля щасливих

та оптимістичних».

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка