Конкурс педагогічної майстерності «Сучасний урок»




Скачати 75,37 Kb.
Дата конвертації19.11.2018
Розмір75,37 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора Начальник управління

Інституту педагогіки НАПН України освіти та науки Дніпропетровської міської ради

________________ М.В. Головко __________ Л.Б. Сафронова



ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс педагогічної майстерності

«Сучасний урок»

для вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
І. Загальні положення.

1.1. Положення про конкурс педагогічної майстерності для вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів (далі Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Національної доктрини розвитку світи України в ХХІ столітті, та інших нормативних документів.

1.2. Положення регламентує порядок проведення конкурсу «Сучасний урок», у якому щорічно беруть участь кращі вчителі середніх загальноосвітніх навчальних закладів міста Дніпропетровська.

1.3. Організаторами конкурсу педагогічної майстерності для вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів «Сучасний урок» (далі Конкурс) є Інститут педагогіки Національної Академії педагогічних наук України та Центр інноваційної педагогіки управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради.



ІІ. Мета, основні принципи та функції Конкурсу.

2.1. Метою проведення Конкурсу є стимулювання творчого зростання вчителів, зацікавлених у підвищенні власного професіоналізму, якому притаманні такі характеристики, як активність, здатність до самодетермінації, саморозвитку, самореалізації, самоствердження і самовдосконалення.



Головна ідея, полягає в тому, що ефективність навчально-виховного процесу середнього загальноосвітнього навчального закладу підвищується на основі забезпечення акмеготовності вчителів до створення освітнього середовища уроку як фактору розвитку особистості школяра.

2.2. Організація та проведення Конкурсу ґрунтується на таких принципах:



 • демократизму і гуманізму;

 • рівності умов для кожного вчителя щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

 • науковості, гнучкості і прогностичності;

 • незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2.3. У процесі проведення Конкурсу реалізуються такі функції:

  • прогностична – спрямована на використання в педагогічній практиці ( а саме – у процесі підготовки уроку) сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

  • трансформаційна – спрямована на відбір і методичне опанування сучасних наукових досягнень у галузі освіти та їх трансформування в педагогічну практику в контексті проведення уроку;

  • моделююча – раціональне моделювання методів навчання та дотримання основних принципів дидактики в поєднанні з реалізацією виховних завдань уроку.

ІІІ. Основні напрями і завдання Конкурсу.

3.1. Конкурс проводиться за такими основними напрямами:



  • уроки з базових дисциплін в початковій школі;

  • уроки природничо-наукового циклу в основній та старшій школі;

  • уроки математичного циклу в основній та старшій школі;

  • уроки гуманітарного циклу в основній та старшій школі;

  • уроки суспільствознавчого циклу в основній та старшій школі.

3.2. Основними завданнями Конкурсу є:

  • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників;

  • впровадження сучасних технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

  • надання можливості апробувати власну вдосконалену методику навчання учнів шляхом участі у конкурсі;

  • поширення інноваційного педагогічного досвіду в практику роботи інших навчальних закладів.

ІV. Загальні критерії аналізу уроку, представленого до Конкурсу.

  • Комплексна постановка й вирішення пізнавальних, виховних і розвивальних завдань.

  • Структура уроку (враховуючи протиріччя між величезним об’ємом наукової інформації та обмеженим часом навчання, актуальним є додержання вимог щодо знаходження оптимального змісту й методів навчання).

  • Активізація пізнавальної діяльності (викладання навчальних дисциплін має опиратися на методологічний принцип діяльнісного підходу, за яким у процесі навчання необхідно забезпечити формування навчально-пізнавальної діяльності учнів).

  • Структура навчально-пізнавальної діяльності (вчитель має організувати самостійну навчальну діяльність учнів на уроці; керувати процесом засвоєння знань шляхом використання ефективних методів навчання та різноманітних методичних прийомів, шляхом організації активного спілкування учасників навчально-виховного процесу; формування співробітництва вчителя й учнів, створення сприятливого психологічного мікроклімату).

  • Результативність (урахування новітніх психолого-педагогічних досягнень; реалізація основних шляхів підвищення ефективності уроку).

V. Організація проведення Конкурсу і визначення переможців.

Конкурс проходить в три етапи:

І етап (листопад-грудень) – на рівні навчального закладу. Конкурсне журі навчального закладу визначає переможців і направляє конкурсні роботи (розгорнуті плани уроків) до міського методичного центру до 10 січня. Кожна робота супроводжується листом-заявкою (Додаток 1).

ІІ етап (січень-лютий) – на міському рівні. Конкурсне журі Центру інноваційної педагогіки управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради визначає переможців і направляє роботи до Інституту педагогіки НАПН України.

ІІІ етап (березень-квітень) – на рівні Інституту педагогіки НАПН України. Конкурсне журі Інституту проводить експертну оцінку поданих робіт і підтверджує (або не підтверджує) визначені результати Конкурсу.

VІ. Оформлення роботи.

За результатами І етапу Конкурсу надається розгорнутий план уроку на паперовому та електронному носіях для подальшої участі в Конкурсі.

Формат аркуша – А4. Орієнтація – книжкова. Інформація подається у форматі *.doc (MS Word); розмір шрифта 14; основний шрифт Times New Roman через 1,5 інртевала; абзацний відступ – 1см; поля: зверху і знизу – 20мм, ліворуч – 20мм, праворуч – 10мм.

Пропонується така структура плану розгорнутого уроку (Додаток 2).

На паперовому та електронному носіях додається також наочна інформація до уроку (схеми, таблиці, репродукції, відеоматеріали тощо).

VII. Нагородження учасників Конкурсу.

Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуються грамотами Інституту педагогіки НАПН України і управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради.

Інші конкурсанти отримують сертифікати учасників.

VIIІ. Порядок оприлюднення результатів Конкурсу.

За результатами конкурсу роботи визначених переможців будуть надруковані в спеціально виданому науково-методичному посібнику (журналі) «Сучасний урок», засновниками, якого є Інститут педагогіки НАПН України та Центр інноваційної педагогіки управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради.



Додаток 1

до Положення про конкурс педагогічної

майстерності «Сучасний урок»

для вчителів середніх загальноосвітніх

навчальних закладів
Заявка

на участь у Конкурсі педагогічної майстерності «Сучасний урок»




Прізвище






Ім’я






По батькові






Дата народження






Навчальний заклад






Стаж роботи






Кваліфікація конкурсанта






Предмет, який викладає






Номінація






Тема уроку, клас






Контактні телефони, e-mail



Підпис конкурсанта __________________________

ПІБ

Додаток 2

до Положення про конкурс педагогічної

майстерності «Сучасний урок»

для вчителів середніх загальноосвітніх

навчальних закладів
Структура плану розгорнутого уроку
Тема

Мета


Завдання

Тип уроку

Вид уроку

Обладнання

Структура уроку з хронометражем

Розгорнутий план уроку





База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка