Конкурсу серед учнів загальноосвітніх шкіл «Світ моїх прав»
Скачати 67,03 Kb.
Дата конвертації29.05.2018
Розмір67,03 Kb.
Додаток 1

до наказу відділу освіти райдержадміністрації та

Черкаського районного управління юстиції

18.08.2015 №148/55/10


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення І (районного) етапу обласного конкурсу серед учнів загальноосвітніх шкіл «Світ моїх прав»І. Загальні засади.

1.1.Це положення визначає порядок організації та проведення І(районного) етапу обласного конкурсу серед учнів загальноосвітніх шкіл Черкаського району з правової тематики (надалі – Конкурс).

1.2. Конкурс є одним із заходів реалізації Указу Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001 «Про національну програму правової освіти населення» та Програми правової освіти населення Черкаської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Черкаської районної ради від 28.01.2011 року №4-8/VІ, проводиться районним управлінням юстиції спільно з відділом освіти і науки райдержадміністрації, відділом у справах молоді та спорту райдержадміністрації, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді райдержадміністрації протягом вересня - листопада щороку.

1.3. Основною метою Конкурсу є популяризація та підвищення рівня правової обізнаності серед учнів загальноосвітніх закладів району, удосконалення їх правової освіти.

1.4. Основними завданнями Конкурсу є:

- правова освіта та правове виховання учнів, які передбачають знання права, розуміння права, повагу до права, активний захист прав;

- виховання соціально - правової активності учнівської молоді;

- сприяння вихованню громадянської відповідальності та свідомості учнів, самодисципліни, особистої переконаності в необхідності дотримання моральних і правових норм, які діють у суспільстві;

- допомога учням виразити та поширити серед ровесників свої знання про право за допомогою малюнків та символів.
ІІ. Керівництво конкурсом.

2.1. Загальне керівництво конкурсом здійснює Черкаське районне управління юстиції.

2.2. Безпосереднє керівництво здійснюється спільно районним управлінням юстиції, відділом освіти райдержадміністрації, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області..

2.3 Організаційне та науково – методичне забезпечення конкурсу здійснюють районне управління юстиції спільно з відділом освіти райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, відділом сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області.

2.4. До складу конкурсної комісії входять представники районного управління юстиції, відділу освіти райдержадміністрації, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділу у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області. Головою конкурсної комісії є один із заступників начальника районного управління (склад конкурсної комісії додається).

2.5. Завдання конкурсної комісії:

- оцінювання результатів конкурсу;

- підготовка підсумкових документів (протокол конкурсної комісії, списки переможців, визначення призових місць тощо);

- підготовка та проведення церемонії нагородження переможців Конкурсу;

- інформаційний супровід Конкурсу.

2.6. Засідання конкурсної комісії проводиться в міру необхідності, але не менше 3-х разів за весь час підготовки та проведення Конкурсу і є правомочним за присутності 2/3 від загальної кількості членів конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів шляхом відкритого голосування та фіксуються в протоколі.
ІІІ. Учасники конкурсу.

3.1. У конкурсі беруть участь учні 7 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Черкаського району.

3.2. Конкурс проводиться у 2 етапи:

І етап – відбірковий;

ІІ етап – підсумковий.
ІV.Порядок проведення конкурсу.

4.1.Конкурс проводиться у два етапи в трьох номінаціях:

- кращий реферат « Історія виникнення права» – учні 11 класів;

- кращий твір «Значення права в моєму житті» – учні 9-11 класів;

- кращий малюнок «Права та обов’язки очима дітей» – учні 7-9 класів;

4.2. Перший етап Конкурсу – відбірковий - проводиться районними оргкомітетами з 1 вересня по 15 листопада щорічно. Визначаються по п’ять переможців конкурсу у кожній номінації. Роботи направляються до 20 листопада до Головного управління юстиції (для оцінювання обласним оргкомітетом).

4.3. Другий етап Конкурсу – підсумковий – проводиться з 25 листопада по 25 грудня, під час якого конкурсна комісія розглядає та оцінює учнівські роботи, які є фіналістами першого етапу Конкурсу, та визначає по три переможці Конкурсу в кожній номінації.

4.4. Для організації, проведення, оцінювання робіт та проведення підсумків першого етапу Конкурсу на місцях формуються організаційні комітети. Склад оргкомітету затверджується рішеннями засідання територіальної МКМР у ІІІ кварталі. Начальник районного управління юстиції, заступник голови районної МКМР є головою оргкомітету. До складу оргкомітету входять представники відділу освіти, відділу у справах сім»ї, молоді та спорту, центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді райдержадміністрації, Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області.

4.5.Засідання оргкомітетів проводиться в міру необхідності, але не менше 3-х разів за весь період підготовки, та проведення першого етапу Конкурсу і є правомочним за присутності 2/3 від загальної кількості їх членів. рішення оргкомітетів приймаються більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

Підсумки роботи оргкомітетів затверджуються протокольним рішенням, в якому зазначаються переможці та результати оцінювання.

4.6. Оцінювання конкурсних робіт проводиться членами оргкомітетів та конкурсної комісії на підставі критеріїв оцінювання робіт.

4.7. Рішення оргкомітету та конкурсної комісії є остаточними та перегляду не підлягають.

4.8. Учнівські роботи, які визнано переможцями в першому етапі Конкурсу, направляються конкурсній комісії до 20 листопада за адресою: вул. Вернигори, 4, м. Черкаси, 18008, Черкаське районне управління юстиції.

4.9. Конкурсна комісія не пізніше 30 грудня оприлюднює результати проведення другого етапу Конкурсу.

4.10. На останньому засіданні конкурсної комісії затверджується протокольне рішення, у якому зазначаються прізвища, імена, по батькові переможців Конкурсу.

4.11. Конкурс вважається закінченим після проведення церемонії нагородження його переможців.


V. Вимоги до оформлення робіт на конкурс.

5.1. Зміст творів та рефератів, зображення малюнків повинні відповідати темам, які визначені в номінаціях Конкурсу.

5.2. Твір та реферат викладаються на папері формату А-4, у довільній формі (відповідно до визначених тем),державною мовою з урахуванням сучасних вимог українського правопису. Загальний розмір твору та реферату не повинен перевищувати чотири аркуші.

5.3. Твір та реферат має містити інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, назва навчального закладу, клас).

5.4 Малюнок має бути оформлений на папері формату А-2 та містити інформацію про автора ( прізвище, ім’я, по батькові, назва навчального закладу, клас), яка розміщується в правому кутку малюнка.

5.4. На титульній стороні малюнка повинен бути напис, яке саме право чи система прав на ньому зображені.

5.6. Малюнок повинен мати графічне чи художнє зображення, яке б символізувало одне право чи систему прав, визначених Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини та іншими нормативно-правовими актами.
VІ. Критерії оцінювання робіт.

6.1. Оцінювання конкурсних робіт (твір, реферат, малюнок) проводиться членами оргкомітетів та конкурсної комісії на основі наступних критеріїв:

6.1.1. Критерії оцінки твору та реферату:

- тема розкрита правильно, повно, достатньо різносторонньо, логічно і послідовно – 5 балів;

- здатність аргументувати та обґрунтовувати думку (позицію) -5балів;

- оригінальність викладення теми (з точки зору ерудиції, кмітливості)- 4 бали;

6.1.2. Критерії оцінки малюнку

- зрозумілість малюнку – 10 балів;

- складність малюнку – 8 балів;

- точність та відповідність зображення предмету (істоти) його натуральному вигляду – 7 балів;

- охайність та естетичний вигляд – 5 балів;

- оригінальність та нестандартний підхід – 5 балів.

6.2. Переможцями першого та другого етапів Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів від максимальної кількості.

VІІ. Нагородження переможців конкурсу.

7.1. Переможці І туру конкурсу нагороджуються грамотами районним управлінням юстиції, відділом освіти, центром соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді, відділом сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації до 15 листопада.

7.2. Переможці другого етапу Конкурсу не пізніше 20 січня відзначаються грамотами та подарунками засновників конкурсу.

7.3. Відділом освіти райдержадміністрації кращі учнівські роботи опубліковуються у педагогічній пресі.7.4. Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді кращі малюнки використаються для підготовки макетів соціальної реклами.

7.5. Засновниками Конкурсу буде спільно підготовлено збірник творів переможців та надісланий навчальним закладам області.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка