Конкурсу «Учитель року-2014»
Скачати 25,01 Kb.
Дата конвертації09.12.2018
Розмір25,01 Kb.

Учасниця І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014»

 • Учасниця І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014»
 • Вчитель історії та правознавства НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №3-колегіум»
 • Лекар Вікторія Вікторівна

Моє кредо:

______ ________ _______ ________

_____

Docendo discimus! (Навчаючи навчаюсь!)

Сенека

Проблема:

Формування основних груп компетентностей учнів на уроках правознавства як

запорука становлення сучасного громадянина 

Мета діяльності:

Формування правосвідомого, патріотичного, конкурентно-спроможного громадянина України

Актуальність проблеми

Актуальність проблеми

Зовнішня загроза, яка призвела до втрати територіальної цілісності та може призвести до втрати суверенітету нашої держави виводить на перший план проблему формування громадянина держави, здатного захистити свою Вітчизну

це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності.

 • це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності.
 • сукупність знань та умінь, необхідних для ефективної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію.
 • 1) добра обізнаність із чим-небудь;
 • 2) коло повноважень якої-небудь організації, установи чи особи.
 • це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивно дії по відношенню до них.Компетенція

Компетентність

Глосарій

Компетентність - у перекладі з латинської - competentia, означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.

Компетентність також визначається як набута у процесі навчання, інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.

Наразі найбільш переконливою є модель, пропонована О.Пометун, відповідно до якої «компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, під якою розуміють набір знань, вмінь, навичок, ставлень, що дають змогу ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблем і досягнення певних стандартів у галузі професії або виду діяльності.Види

ГЛОБАЛЬНИХ компетентностей

ЯКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФОРМУЄ ШКОЛА?


ПРЕДМЕТНІ

ГАЛУЗЕВІ

ЖИТТЄВІ

Предметні компетентності (правознавсто)

Предметні компетентності (правознавсто)

 • - інформаційно – правова – вміння опрацьовувати нормативно-правові акти;
 • - правового мовлення вміння оперувати специфічною юридичною лексикою;
 • - логічно – правова пояснювати юридичні терміни, аналізувати юридичні факти тощо;
 • - аксіологічно – правова формування правових цінностей (твердого переконання в необхідності правовідповідної поведінки, формування правової свідомості, тощо);
 • компетентність практичної спрямованості вміння застосовувати набуті правові знання, вміння в типових життєвих ситуаціях.

Громадянська компетентність - здатність людини активно, відповідально і ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. Складовими громадянської компетентності є три елементи:

Громадянська компетентність - здатність людини активно, відповідально і ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. Складовими громадянської компетентності є три елементи:

ціннісний (ставлення, ціннісні орієнтації, переживання і т.п.),

діяльнісний (уміння і навички),

процесуальний або особистісно творчий (стосується сфери самореалізації)

Освітні технології у моїй практиці


Громадянська компетентність через…

Інтерактивні технології

Проблемне навчання

ІКТ

Особистісно-орієнтовані технології

Технологія розвитку критичного мислення

Засоби досягнення


Індивідуальна

робота

Парна

робота

Групова

робота

«Мікрофон», «метод-прес»,

«незакінчене речення»,

«сенкан», “проблемне

питання”, “фокусуюче

питання” …

«Займи позицію»,

«асоціативний ряд»

(гронування) …

правовий практикум,

«мозковий штурм»,

«колаж», «міні-дебати»,«сніжна грудка”, «ділова гра» …

«Діалог Сократа» - це вид дискусії. Цей метод покликаний допомогти учням сформувати своє ставлення до важливих юридичних та соціальних проблем.

«Діалог Сократа» - це вид дискусії. Цей метод покликаний допомогти учням сформувати своє ставлення до важливих юридичних та соціальних проблем.

Чи можу я звернутися до представників влади з протестом проти обов’язкової військової служби? (вчитель за допомогою навігаційних питань сприяє зміні точки зору учня – ставить його в стан суперечності із самим собою )

Питання для аналізу дій учня:

• Чи достатньо обґрунтована ваша позиція?

• Чи доказовими є ваші аргументи?

• Чи доведений фактичний матеріал, який використовувався?

• Якими будуть наслідки запропонованих позицій?

• За яких обставин ви зможете змінити свою позицію?  l

Фокусуючі запитання (часто вони є проблемними, відповідь на які учні шукають протягом всього уроку). Наприклад, „назвіть ознаки, за якими можна встановити наявність чи відсутність в країні правової держави”.

Фокусуючі запитання (часто вони є проблемними, відповідь на які учні шукають протягом всього уроку). Наприклад, „назвіть ознаки, за якими можна встановити наявність чи відсутність в країні правової держави”.

Подвійні нотатки 

Розділивши сторінку зошита на дві частини, у лівій конспектуються ті частини тексту, які здалися учням важливими, а в правій записуються коментарі до цих частин.

 Низка слів наперед.

 Низка слів наперед.

Учням пропонуються набори слів, а вони роблять припущення, як їх можна використовувати. Наприклад, кандидат у депутати, голоси виборців, виборча система, більшість, певна територія.

Відповідь. Мова йде про мажоритарну виборчу систему, за якої кандидат у депутати, який набрав більшість голосів виборців по певній території, представлятиме їхні інтереси.

 • Сенкан - це п’ятирядковий неримований вірш, який застосовується, як правило, на етапі рефлексії.
 • Складання сенканів передбачає дотримання певного алгоритму:
 • 1. Перший рядок – слово чи словосполучення, яке означає тему.
 • 2. Другий рядок – опис теми, що складається з двох слів-прикметників.
 • 3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою та містить три слова-дієслова.
 • 4. Четвертий рядок є фразою з чотирьох слів, що визначає найважливіші положення теми.
 • 5. Останній рядок складається з одного слова. Це синонім (перефраз) до запропонованого поняття (персоналії, явища, процесу тощо)

Приклад створення сенкану:

Приклад створення сенкану:

 • 1. Закон
 • 2. Суворий, справедливий
 • 3. Регулює, захищає, імітує
 • 4. Закон обов’язково має діяти
 • 5. Справедливість

Правовий практикум

Правовий практикум

Юридична задача

Учень 10-го класу Балтської ЗОШ № 5 Нечитайло І., 16 років, 28 квітня 2013 р. був затриманий, під час рейду, працівниками Балтського РВ УМВС в стані алкогольного сп’яніння в місцевому барі, де він в компанії випускників цієї школи (нині студентів 4 курсів одеських ВНЗ) вживав алкогольні напої, застосовував нецензурну лексику, розбив вітрину бару. Як з’ясувалось, Нечитайло вже протягом 2-х місяців не відвідував школу. Дайте юридичний аналіз ситуації.

 • Визначте вид юридичної відповідальності.
 • Визначте склад правопорушення.
 • Опрацюйте правові джерела.
 • Визначте обсяги відповідальності.

Адмін. правопорушення;


Алгоритм

розв’язання задачі
 • Адмін. правопорушення;
 • Об’єктом є громадський порядок;
 • Ст.173 (КУ п АП) “Дрібне хуліганство”;
 • Ст.156 (КУ п АП) відповідальність власника магазина, що продав алкогольні напої неповнолітнім;
 • Ст.184 (КУ п АП) притягнення батьків до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

Розглядається справа; проти себе свідчити не буду; мій клієнт завжди правий,навіть якщо він не правий; це не справедливе рішення; не знання законів не звільняє від юр.відповідальності; вимагаю присутність батьків присутнього; я вважаю, що підсудний буде самостійно нести відповідальність; я нічого не пам’ятаю; хто мені відшкодує розбиту вітрину; ви маєте на це право.


"СУД"

Розглядається справа; проти себе свідчити не буду; мій клієнт завжди правий,навіть якщо він не правий; це не справедливе рішення; не знання законів не звільняє від юр.відповідальності; вимагаю присутність батьків присутнього; я вважаю, що підсудний буде самостійно нести відповідальність; я нічого не пам’ятаю; хто мені відшкодує розбиту вітрину; ви маєте на це право.


РОЛЬОВА ГРА:

Начальнику Балтського

РУ ГУ МВС України в м.Балта

Капкіну В.В.

Ковальчук А.Д.

66101, м.Балта, вул.Ватутіна,35

04866 21534

                                               

ЗАЯВА                   

  Проживаю за вищевказаною адресою з сім’єю. З

рішенням суду від «______»__________20____р. стосовно справи про

хуліганство з участю Нечитайла не погоджуюсь.

Так як мені не були ………………………… ……………………………….

Прошу переглянути справу так як маю переконливі докази та ……………………………………… які були в цей час в барі.

      

Попереджений про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

  Написано власноручно:  _________/___________________ (підпис) «   »___________ 20  р.

План

План

 • Неприємна витівка підлітків стала правопорушенням;
 • Правопорушення – негативний відбиток на все життя;
 • Як зменшити правопорушення в нашому місті;

Заміка в газету

“Народна

трибуна”

Результативність

Результати впровадження досвіду

Олімпіади з правознавства:

Районний етап

 • 2009-2010н.р.-11кл. ТарнавськаТ.-І місце
 • 2012-2013н.р.-9клас Лекар А.-ІІ місце
 • 2012-2013н.р.
 • 10клас Борейко А.(І місце)
 • 11клас.КузьмінаТ.(ІІ місце)
 • Обласний етап:
 • 10клас Борейко А.(ІІ місце)
 •  2013-2014н.р.
 • Районний етап:
 • 9клас-Сіяковська К.(ІІІ-місце)
 • 10клас-Пужанська Н.(ІІ-місце)
 • 11клас-БорейкоА.(І-місце)
 • Обласний етап:
 • 11клас-БорейкоА.(ІІІ-місце)
 • МАН з правознавства

 • Районний етап
 • 2009-2010н.р.-11клас Тарнавська Т.-І місце
 • 2012-2013н.р.-9клас Лекар А.-ІІ місце
 • Турнір правознавців під егідою юстиції
 • Районний етап І місце 2012-13н.р.,2013-14н.р.
 • Обласний етап 2013-14н.р. І місце (Борейко А.)
 • Турнір правознавців-учні школи постійні учасники (Комарова Д., ,Лойтаренко В., Васильєва І.

Громадянське виховання


Я – громадянин демократичного суспільства

Я вмію робити правильний вибір в конкретних життєвих ситуаціях

Я знаю свої права, вчусь їх захищати і поважаю права інших

Я знаю правила поведінки в небезпечних ситуаціях, вмію протистояти будь-яким формам насилля

Я маю свою точку зору і не боюся висловлювати свої думки

Я готовий активно використовувати своє виборче право

Я знаю свої обов'язки і готовий їх виконувати

Знай права та виконуй обов'язки

(пізнавальна гра 4 клас)

Рольові ігри

за мотивами

відомих казок

Правовий

брейн - ринг


«Війни виграють не військові – війни виграють шкільні вчителі…»

«Війни виграють не військові – війни виграють шкільні вчителі…»

(Отто фон Бісмарк)База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка