Конкурсу «Учитель року»Сторінка1/13
Дата конвертації07.06.2018
Розмір2.48 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
А Н К Е ТА

переможця І туру Всеукраїнського

конкурсу «Учитель року»
1. Прізвище, ім'я та по батькові Гордієнко Ірина Олександрівна

2. Дата народження 15 березня 1969 року

3. Домашня адреса (індекс), телефон (код), факс, e-mail:

с. Добре Вільшанського району Кіровоградської області вул..Лісна 16, 26606 ,

80525094514
4. Паспортні дані, ідентифікаційний код ЕА №613886, 2527609063
5. Які навчальні заклади закінчив (ла), у якому році Кіровоградський державний педагогічний інститут ім..О.С.Пушкіна в 1991 році
6. Місце роботи (повна назва закладу, адреса), телефон, факс, е-mаіl: Вільшанська районна рада Кіровоградської області, Добрівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

7. Педагогічний стаж роботи . Тривалість роботи в цьому навчальному закладі 18 років

 1. Кваліфікаційна категорія, звання перша кваліфікаційна категорія

 2. Нагороди, відзнаки почесна грамота управління освіти і науки кіровоградської обласної державної адміністрації, наказ № 185-н від 02.07.2007 року


10. Інформація, яку б Ви хотіли повідомити про себе додатково

Дата заповнення _______________ Підпис ___________

ВИСНОВОК ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ТА МЕТОДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ

Гордієнко Ірина Олексавндрівна працює в Добрівській ЗОШ І – ІІІ ступенів 18 років. Має відповідну фахову підготовку, цікавиться новинами педагогіки, психології. Впроваджує в практику своєї роботи сучасні інноваційні технології. Адже вона добре розуміє, що для успішного вивчення предмета потрібно формування в учнів мотивів навчання, пози­тивного ставлення до нього.

Ірина Олександрівна працює над проблемою пошуку і широкого використання активних форм і методів стимулюючих свідоме відношення учнів до процесу навчання математики вже на протязі 18 років. Цю проблему для себе вона вибрала тому, що в своїй роботі явно побачила недостатню глибину і усвідомленість засвоєння учнями програмного матеріалу.

Вона поставила перед собою завдання актуалізації практичної значущості математичних знань, розвитку у школярів етичних уявлень про природу математики, суть і походження математичних абстракцій, місця математики в системі наук і ролі математичного моделювання в науковому пізнанні і практиці. Це зажадало у неї відмови від практики побудови шкільного математичного курсу, як послідовного викладу готових результатів і відомостей. Вона вважає, що будівля математики повинна створюватися на очах учнів з їх посильною участю.

Освітні і виховні завдання навчання математики вчителька прагне вирішувати комплексно, з урахуванням вікових особливостей учнів.

Найбільшого результату Ірина Олександрівна добивається на основі здійснення диференціації навчання, при якому одні школярі в своїх результатах обмежуються рівнем обов'язкової підготовки, інші відповідно до своїх схильностей і здібностей досягають вищих рубежів. Правильна організація учбово-виховного процесу, вибір вчителем раціональної системи, методів і прийомів , сприяють досягненню стабільних результатів навчання.

Декілька років на добровільних началах вчителька проводила заняття математичного гуртка, на яких сприяла закріпленню інтересу до математики, спонукала вихованців виявляти самостійність і творчість при вивченні теорем та розв’язуванні задач. Тим самим вона виховала в багатьох учнів любов до свого предмету, і як результат, в минулому році її випускниця Куцарова Вєроніка вступила до Кіровоградського державного педагогічного університету ім..В.Винниченка на факультет математики.

Ірина Олександрівна на протязі багатьох років очолює шкільне методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу предметів. Користується авторитетом серед працівників школи, дітей. ЇЇ поважають батьки, громадськість села. Вона ерудований вчитель, цікавий співрозмовник. Добра, чуйна, ввічлива людина. У такого вчителя є чому повчитися учнівській молоді.

Результативність досвіду:

Впродовж останніх років рівень якості навчання в класах де працює Гордієнко І.О.. в середньому складає 50%. середній бал 7, рівень успішності 100%. Рівень якості навчання випускників в середньому складає 60%.


Проблема, над якою я працюю:

« Створення на уроках умов для успішної, активної і свідомої діяльності учнів, основаній на використанні раціональних методів і прийомів, підтримування зацікавленості до предмету».

МОЯ ОСОБИСТА КОНЦЕПЦІЯ:


 • розвиток в учнів уявлень про провідну роль математики в розумовому розвитку людини;
 • розкриття внутрішньої гармонії математики;
 • раціональне використання різних видів діяльності.ОПИС ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
Професію свою я вибрала не випадково. Ще з дитинства я мріяла бути вчителем математики. Моя мати була вчителем, тому вже дитиною я з цікавістю спостерігала, як вона перевіряла зошити, працювала над своїми конспектами. Вже після закінчення школи сумнівів не було ніяких, я твердо знала, що буду вступати до Кіровоградського педагогічного інституту на фізико-математичний факультет. Мені повезло. Вже майже вісімнадцять років я працюю вчителем.

Працюючи весь цей час в школі, я зрозуміла, що у деяких учнів існує недостатня глибина і усвідомленість засвоєння знань, низький рівень самостійності навчання, слабка здатність до усного рахунку , тому я прагну починати роботу по прививанню інтересу до математики вже з 5-го класу. Протягом навчального року постійно в усний рахунок на уроці включаю завдання жарти, ребуси, шаради, завдання цікавого характеру. Все це учням подобається, але я не прагну цим їх розважати, я намагаюся будити їх думки весь урок, щоб на уроці не було нудно, не було не охочих працювати не тільки удома, але і на уроці.

Головним в своїй роботі я вважаю те, що необхідно весь клас змусити цілеспрямовано трудитися, а урок будую так, щоб і слабким і сильним учням робота була до душі. Придумую завдання різному ступеню складності, буває відповіді слабких учнів заохочую задовільною оцінкою, провожу роботу по активізації розумової і пізнавальної діяльності. При викладі матеріалу враховую вікові особливості дітей.

Наприклад, в 7-8 класах мова проста, доступна, гранично лаконічна, приводжу багато прикладів, підтверджуючих ту або іншу думку, і вимагаю того ж від учня. За весь урок прагну опитати всіх. У 10 класі пояснення нового матеріалу проходить лекційним методом із застосуванням моделей, використовую кольорову крейду і інші підручні засоби. Деякі теми висловлюю частково сама, а частково даю дітям.

Наприклад, при вивченні теми "многогранники", в один з уроків теми були включені фрагменти повідомлення дітей, які працювали з додатковою літературою, тим самим всі отримали відомості, яких немає в підручнику. Я поставила перед собою завдання: як мені систематизувати знання учнів, як добитися того, що в процесі уроку вивчене - перетворити на якусь базу знань, щоб учні могли без проблем перейти в наступний клас або скласти іспит. Тому, методична тема, над якою я працюю це "Методика організації підсумкового повторення уроків". Вже при плануванні уроків повторення враховую і склад класу і ступінь підготовленості класу і рівень розвитку учнів. Головне, я добиваюся, щоб учбовий процес був орієнтований на засвоєнні учнями перш за все основного матеріалу, а підсумкове повторення - на якість засвоєння цього матеріалу і його перевірку.

Мій досвід показав, що чітка організація діяльності учнів на уроці, підбір завдань, використання різних підходів до виконання різних по складності і змісту завдань дають кращі результати. Форми проведення таких уроків різні, проте завдання виконуються майже на кожному уроці, а теоретичний матеріал можна повторити в процесі розв'язування задач або фронтальним опитуванням на початку уроку.

Для узагальнючого повторення в кінці навчального року я відбираю найважливіший матеріал. Якщо це випускні класи, то враховую необхідність в повторенні тих тем, які найчастіше використовуються на іспитах, пропоную дітям виконання домашніх контрольних робіт. У них включаю і легкі завдання, які вони швидко можуть розв'язати і ті, над якими треба подумати, а враховуючи те, що зараз на іспитах почали використовувати тести, то завдання найчастіше беру звідти, із збірки, враховуючи диференційований підхід. Уроки як правило, проходять у вигляді лекції, заліку, домашньої контрольної. Після цього пропоную узагальнюючу контрольну роботу, що включає всі головні теми. У решті класів в кінці року підсумкове повторення йде по тих темах, які потрібні для створення певної бази знань для нового навчального року. В кінці кожної теми провожу залікові уроки:

Дуже велику роль в ефективності моєї роботи відіграє те, що на базі фізичного кабінету я створила математичний клас. В зв'язку з цим тепер стало можливо вільно використовувати в своїй роботі ТЗН.

Окрім математики і алгебри я веду уроки геометрії. Не секрет те, що інтерес до цього предмету впав, якщо по алгебрі учні із задоволенням виконують ті або інші завдання, то геометрію як правило недолюблюють. У своїй практиці я зрозуміла, що зв'язок з життям на уроках - це необхідний щабель до поняття і вивчення геометрії. Вже в 6 класі веду пропедевтику тієї геометрії, яку вони вивчатимуть з 7 класу, а в старших класах роблю упор на зв'язок геометрії з іншими предметами і на її практичне застосування. На деяких уроках ставлю завдання проблемного характеру, перед вивченням якої-небудь теми. Наприклад, на уроках при вивченні теми "Теорема Пїфагора" після повторення основних відомостей про співвідношення між сторонами і кутами трикутника, учням були запропоновані такі завдання:

Стіни фортеці заввишки 8 метрів оточені ровом заповненим водою, шириною 6 метрів. Якої довжини повинні бути сходи, по яких можна підійнятися на кріпосну стіну?

 1. Телеграфний стовп, заввишки 12 метрів повинен підтримуватися для стійкості дротом довжиною 20 метрів. На якій відстані від основи стовпа треба закріпити кілочок, якщо інший кінець дроту закріплений біля вершини стовпа?

Іноді пропоную завдання на кмітливість. Наприклад.

Ставок має форму квадрата. У кожній вершині квадрата ростуть дуби. Несподівано потрібно було збільшити площу ставка в 2 рази, але залишити форму квадрата. Як це зробити не чіпаючи дерев?

Цінність таких уроків в тому, що думка учнів весь урок працює цілеспрямовано. При вивченні важких тем, щоб не впав інтерес до предмету я перед викладом нової теми даю завдання, що містять елементи доведення теореми або навпаки завдання закріплення вивченого матеріалу.

Систематичне вирішення таких завдань знайде застосування в доказі деяких теорем планіметрії і стереометрії. У своїй роботі я приділяю увагу виготовленню наочності. Наприклад, в молодших класах учні виготовляють моделі трикутників, чотирикутників, косинців, і інших фігур, які потім використовують на уроці при розв'язуванні різного роду завдань.

Наприклад, при обчислення площі фігури, знаходження довжини сторін, периметрів і так далі. А при вивченні теми "Теорема про суму кутів трикутника" учням було запропоновано намалювати трикутник, і за допомогою транспортира виміряти його кути. Практичним шляхом встановили спочатку, що сума кутів трикутника рівна 180", а тільки потім довели теорему.

А в старших класах учні на урок приносять пластилін, спиці або дріт. Все це допомагає в розвитку просторової уяви, засвоєнні теми уроку, у вирішенні задач поставлених учителем. А завдання підбираю так, щоб міг справитися і сильний учень і слабкий, щоб в одному завданні містився матеріал, що дозволяє повторити відразу декілька тем.

Наприклад, в правій чотиригранній піраміді, вписаній в конус, сторона рівна 6 (корінь 2) см, а висота 8 см, знайти поверхні і об'єми тіл, відстані від основи висоти до бічного ребра і до бічної грані, кути а 1 між бічним ребром і площею основи, а 2 між бічною гранню і площею основи, а 3 між бічними гранями. Цінність цього завдання в тому, що закріплюється весь вивчений матеріал, по найважливіших темах геометрії. Такі завдання зустрічаються в централізованих тестах як завдання підвищеної складності. У своїй роботі використовую різні типи уроків.

Якщо це урок - пояснення нового матеріалу, то прагну зацікавити дітей ще до початку пояснення теми. Тут можна почати з повторення легких завдань і на них спираючись, плавно перейти до нової теми, або поставити проблемну задачу, а потім поступово перейти до її розв'язку за допомогою нової теми, а можна почати із стародавньої історії математики. Наприклад, при поясненні теми "Сума геометричної прогресії в 9 класах, я починаю із стародавньої легенди індуського царя Шерама, який навчився грати в шахи і захоплювався дотепністю і різноманітністю положень в цій грі. Цар Шерам наказав привезти винахідника Сету, щоб нагородити його, сказавши йому назвати нагороду яку він сам побажає.Сету відповів цареві так: "Накажи, великий цар, за першу клітину шахівниці видати одне пшеничне зерно, за другу клітку - два зерна, за третю - чотири зерна, за четвертую - вісім зерен, за п'яту -шістнадцять зерен і так до 64 клітки". На що цар розсміявся і наказав видати йому зерна пшениці, але його слуги рахували отримане число пшениці декілька днів. Як велике це число? 1844674407370955161. 18 квінтилліонів, 446 квадрильйонів, 744 трильйонів. 073 більйони, 709 мільйонів, 551 тисяча, 615. За допомогою такого пояснення діти з цікавістю захоплюються даною темою, особливо їх дивує кінцевий запис даного величезного числа.

А при вивченні теми Евклідовий трикутник, учні знайомляться з цифрами, згадують теорему Піфагора, дізнаються звідки таку назву отримав трикутник. У старших класах зазвичай нова тема вивчається у вигляді лекцій. Вивчення теми суцільним блоком, економить час для подальшої роботи. Я вважаю, що дати такий урок дуже важко, оскільки треба бути блискучим лектором, шоб збудити інтерес і прагнення до роздуму, тобто обіграти урок по всіх правилах акторської майстерності, але в той же час утримати у полі зору кожного учня клас} і управляти його діяльністю. Тема тут не просто переказ підручника, це як би трансформація її через мій особистий досвід. Тут вирішую я, що викласти і відповісти самій, а що залишити для самостійної роботи учня. Прагну викладати тему доступною мовою. По ходу лекцій учні ставлять питання якщо вони є, можна переривати мене, вносити пропозиції. Я привела тільки деякі види своєї роботи.

Крім цього в своєму класі я створила особливу математичну атмосферу, яка психологічно діє на учнів, і стимулює їх до вивчення мого предмету. Діти з задоволенням ідуть на мої уроки. Крім того уже декілька років на добровільних началах в школі працює математичний гурток. Його роботою охоплені учні 5 та 9 класів.

Математичний гурток – основна форма позакласної роботи. Весь час я прагну поліпшувати роботу свого гуртка розуміючи, що бажання і інтерес завжди з’являються там, де серйозно і цікаво поставлена робота, склалися певні традиції.

На заняттях гуртка учні розбиваються на групи по рівню своїх здібностей. У кожної групи є консультант, з яким я тримаю зв'язок і вони вирішують певні завдання, після чого консультант їх оцінює, а я контролюю.

Часто проводжу математичні КВН, де члени гуртка розбиваються на команди і заняття проходить у вигляді математичного змагання. Пояснюю учням зв'язок математики і літератури, або математики і географії, природи. Наприклад, на одному з таких уроків дітям пропонувалося завдання:

1) Дізнайся довжину тіла бобра в дм. (або довжину пітона аналогічно)

5; 6,3; 3,6 (1)

2,3; 2,7; 0 (2)

3,7; 4,1; 1,4 (3)

Питання: з одного рядка вибери найменше число, з другого найбільше, а з третього не більше, ні менше. Потім склади ці числа і дізнайся довжину тіла бобра.

2) Який з вказаних звірів найбільш сильніший. Розв'язати рівняння:

а) Леопард - 0,9, б) гепард -9,9, в) тигр - 2,8, г) рись - 1,24

20-х=17,2 х-20-17,2 х=2,8

У таких завданнях треба і думати і вибирати, як би тестувати.

3) Яка найвища гора?

Дітям пропонуються деякі обчислення і якщо вони ці обчислення вставлять в карту (як лото) вийде слово Джомолунгма (8км 848 м).

4)На координатній прямій розташовані букви з певними координатами. Назви букви у яких координати (3) (7) (1) (2) (10) (9). Діти із задоволенням вгадують слово Графіт, а я знайомлю їх звідки це слово бере свій початок. (Графіт був знайдений в 1565г. у одному англійському графстві. Шматками графіту пастухи мітили овець, а торговці - ящики, бочки, зараз графіт використовують в олівцях з кінця 18 століття).

При плануванні роботи я враховую різну підготовку учнів і добираю відповідний матеріал. Ми розглядаємо питання теоретичної арифметики, які можуть бути цікавими і для учнів старших класів. Під час уроків в учнів часто виникають запитання, які ми додатково розглядаємо на заняттях гуртка.

Цікаві питання, більш складні задачі, приклади, софізми, історичні довідки можна подати на уроці, а остаточне розв’язання переносимо на заняття гуртка. Все це сприяє підвищенню інтересу до математики.

При складанні плану роботи гуртка я враховую те, щоб тематика занять містила не тільки матеріал для розваг, а й науковий матеріал, що привчає дітей дивитися на математику більш серйозно, розуміти її ідеї. Науковий матеріал повинен бути посильним для учнів.

На закінчення хочу сказати, що за той час, що я працюю вчителем, я зрозуміла. Вчитель повинен бути терплячим, повинен уміти пояснити учням так. щоб тебе зрозуміли, треба ставити себе на їх місце або вважати їх рівними собі. Наша професія така, що які б не були успіхи, на досягнутому зупинятися не можна і треба продовжувати вдосконалення методів навчання в своїй роботі.

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ВЧИТЕЛЯ

УРОК МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАСІ

ТЕМА УРОКУ: Закріплення поняття про квадрат та куб числа. Початкові відомості, про рівняння, що містять невідоме значення у степені.

МЕТА УРОКУ: Перевірити вміння і навички учнів при обчисленні квадратів і кубів чисел. Навчити розв’язувати рівняння типу х2 = b

ХІД УРОКУ:

І. Перевірка домашнього завдання (усно).

Питання:

 • Що означає розв’язати рівняння ?

 • Як побудувати числовий промінь?

 • Що таке координата точки координатного променя?

 • Прочитати вирази

4*(2+42) (3 дії); (63-22)2 (4 дії);

42+23 (2 дії); 63 – 23 (3 дії);

42 + 22 (3 дії);

 • Вказати кількість дій у кожному прикладі

 • В яких записах зроблена помилка?

207 : 9 – 22 = 18 (помилка)

22 + 62 + 92 = 112 (вірно )

32 + 42 = 52 (вірно)

40 – 23 * 3 = 20 (помилка)

ІІ. Розв’язування вправ:

646 Розв’язати рівняння користуючись таблицею квадратів і кубів чисела) Х2 =25 Х = 5

б) Х2 =81 Х = 9

в) Х2 =100 Х = 10

г) Х3= 64 Х = 4

д) Х3= 125 Х = 5

ЗАВДАННЯ: квадрат якого числа відповідає координаті кожної точки координатного променя?

Д(9) К(16) А(36) В(49) С(64)
626, 633, 635, 643(а)

ІІІ. Усний рахунок

Порівняйте ;

22 і 23 ;

42 і 43 ;

22 і 52 ;

33 і 32 ;

23 і 32 ;

63 і 62 ;

Розв’яжіть задачу: Скільки квадратів є на малюнку12 + 6 + 2 = 20

IV. Підсумок уроку: Пригадали числовий промінь та координати точок;

Навчилися розв’язувати рівняння, що містять квадрат числа, дослідили певні закономірності при порівнянні степенів

V. Домашнє завдання; № 636 а), 644 б) , 649, 650.

УРОК МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАСІ

ТЕМА УРОКУ: Квадрат і куб числа.

МЕТА УРОКУ: Ввести нові поняття про квадрат і куб числа як добутки двох і трьох однакових множників; розглянути поняття «числові вирази» та правила виконання дій в них; ознайомити з поняттям «степінь числа»; збагатити лексичний запас з даної теми.

Розвивати логічне мислення, уяву, спостережливість, раціональність думки. Навчити читати та записувати степені чисел.

ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент:

- Пригадуємо з якими діями ми знайомі (додавання, віднімання, множення, ділення)

- Повторюємо послідовність виконання у числових виразах з дужками і без дужок

- На дошці записуємо декілька прикладів, в яких потрібно над знаками дій вказати їх послідовність

В перших прикладах вчитель позначає послідовність дій за вказівками учнів. В останніх учні самостійно визначають цю послідовність.

8 * 7 + 12 : 4

8 * (7 + 12) : 4

36 * 9 – 4

36 : (9 – 4)

20 * 20 + 30 * 30 * 30

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Замінити дію додавання множенням

36 + 36 + 36 + 36 (36*4)

3 + 3 + ……… + 3 (3*112)

112

 1. Добуток представити у вигляді суми

6 * 3 (6 + 6 + 6 або 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3)

8 * 10

Питання:

 • Чи можна множити число на 1 і на 0? (так)

 • Як помножити число на число записане з одиницею з наступними нулями?

372 * 10 (достатньо до першого множника справа приписати

1002 * 100 стільки нулів, скільки їх у другому множнику)

340 * 1000

 • Як записуються числа під час множення у стовпчик (з однаковою та різною кількістю цифр)?

38 * 24 ; 2 * 461

х 38 12 чи х 461

24 461 12

Чому? (для чисел з однаковою кількістю цифр значення не має, в другому випадку краще число з більшою кількістю цифр множити на число з меншою кількістю цифр)

 • Як називаються числа, які перемножують? ( множниками)

 • Чому дорівнює добуток, якщо один з множників дорівнює нулю? (нулю)

ІІІ. Осмислення нового матеріалу.

Чи існують інші дії крім тих, що нам відомі? Так. В тому випадку, коли множаться рівні числа, добутки можна записувати у вигляді степеня.

Наприклад: готові записи на дошці

3 * 3 = 32 3 * 3 * 3 = 33

4 * 4 = 42 4 * 4 * 4 = 43

12 * 12 = 122 12 * 12 * 12 = 123

100 * 100 = 1002 100 * 100 * 100 = 1003

Добуток двох рівних чисел а*а називається квадратом числа та позначається як а2

Добуток трьох однакових чисел називається кубом числа та позначається як а3

Обчислення квадрата (куба) числа називається піднесення до квадрату (кубу) даного числа.

Пропонується піднести числа до степеня на дошці

32 = 9 33 = 27

42 = 16 43 = 64

122 = 124 123 = 1488

1002 = 1000 1003 = 100000

Завдання: назвати послідовність виконання дій у виразах та обчислити усно

43 + 6 = 64 + 6 = 70

112 – 32 = 121 – 9 = 112

(60 + 4*5)2 = (60 + 20)2 = 802 = 6400

Дані вирази називаються числовими . В них використовується додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеня числа. Відповідь у кожному випадку називається значенням виразу.

Послідовність виконання дій:

 1. Розкриття дужок

 2. Піднесення до степеня

 3. Множення, ділення

 4. Додавання, віднімання

Знайти значення виразів і записати вирази у такій послідовності;

 • Перший той, який має одноцифрове значення

 • Другий двоцифрове, і т. д.

102 + 1 92 – 72=9

8 + 72 8 + 72=57

92 – 72 102 + 1=101

2002 : 10 2002 : 10 = 4000

Розглянемо тепер складніші випадки поняття степінь числа.

7*7=72

7*7*7=73

7*7*7*7=74 (четверта степінь числа)

7*7*7*7*7=75 (п’ята степінь числа)

Записуємо опорний конспект у зошит з поясненням та повторенням. ( завчасно оформлена таблиця в вивішується перед класом)

Квадрат числа

Куб числа

а * а = а2

8 * 8 * 8 = 64 (значення виразу)

а * а * а = а3

2 * 2 * 2 = 23 = 8(значення виразу)
Cума квадратiв (кубiв) чисел

Квадрат (куб) суми чисел

Рiзниця квадратiв (кубiв) чисел

Квадрат (куб) рiзницi чисел

а2 + b2

(a + b)2

а2 - b2

(a - b)2

a3 + b3

(a + b)3

a3 – b3

(a - b)3


Чiтко провести розгалуження мiж цими поняттями. Пропонується добрати серед числових виразiв приклад до кожного виразу.

22 + 42 = 20 (2 + 3)3 = 125

62 - 42 = 36 – 16 = 20 33 – 23 = 27 – 8 = 19

(2 + 4)2 = 62 = 36 23 + 33 = 8 + 27 = 35

(6 – 4)2 = 22 = 4 (3 – 2)3 = 13 = 1

Порвiняйте їх значення.

IV. До уваги учнiв пропонується створити початок таблицi квадратiв та кубiв натуральних чисел вi д 1 до 10


n

1

2

3

4

5

n2

1

4

9

16

25

n3

1

8

27

64

125

Якщо n =1 n 2 = 12=1 n3=13=1*1*1=1

n =2 22=4 23=8

В класі вивішується таблиця готова до використання. Вивчаємо з учнями її зміст.

Пропонується питання такого зразка:

Квадрат якого числа дорівнює 49, 81 (демонстрація способу знаходження відповіді)

V. Історична довідка

Ще чотири тисячі років тому китайські та Грецькі математики ввели в використання поняття степінь числа. Тоді вони формулювали ці правила не за допомогою букв, а на конкретних випадках.

Геометричний зміст квадрата і куба числа вивів в ІІІ столітті до нашої ери Евклід. Тоді знаходили площу квадрата за даними сторонами


S = аа S = a*a = a2


а


Знаходження об’єма куба (прямокутного паралелепіпеда з рівними ребрами)
V = а*а*а=а3

а
а а

а
VІ. Підсумок уроку:

Ввели поняття «піднесення числа до степеня»; навчилися читати і записувати степені; навчилися користуватися таблицями квадратів та кубів чисел від 1 до 10; з’ясували послідовність виконання дій у числових виразах, що місять степені чисел.

VІІ. Домашнє завдання

§13 № 630, 634, (а) 638, 642 (б)

Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка