Конспект уроку фізичної культури для учнів 5 Розділ: гімнастика. Завдання заняття: Удосконалення техніки акробатичних вправ: перекид вперед, перекид назадСкачати 122,58 Kb.
Дата конвертації26.11.2018
Розмір122,58 Kb.
ТипКонспект
План-конспект

уроку фізичної культури

для учнів 5

Розділ: гімнастика.

Завдання заняття: 1. Удосконалення техніки акробатичних вправ: перекид вперед, перекид назад.

 2. Удосконалення техніки вправ в рівновазі.

 • Розвиток фізичних якостей (координація рухів, сили, спритності,).

Мета заняття:

 • Удосконалювати техніку акробатичних вправ та вправ в рівновазі.

 • Розвиток фізичних якостей (координація рухів, сили, спритності,).

 • Виховувати інтерес до занять з гімнастики у школярів.

Тип заняття: удосконалення умінь.

Методи навчання:словесні: пояснення, команда, розпорядження. наочні: показ вправ.

практичні: практичне виконання вправ учнями.

Методи ведення заняття: коловий, фронтальний, потоковий.

Місце проведення заняття: спортивна зала.

Час: 45 хвилин

Обладнання: свисток, м’ячі набивні, гімнастичні лави, гімнастичні мати, гімнастичні палиці.

Література:

 1. Болобан В.Н. Обучение в спортивной акробатике. -К.: Здоров'я, 1986. -128с;

 2. Худолій ОМ. Основи методики викладання гімнастики. -Харків: Консум, 1998. -239с.

 3. Художественная Гимнастика. Учебник для институтов физической культури / Сост. Е.В.Бирюк, Новик М.Г., Батан Б.Г. и др. / под общей редакцией Т.С.Лисицкой -М •’ Физкультура и спорт, 1982. -232с;План уроку

Зміст навчального матеріалу

Дозування

навантаження

Організаційно методичні вказівки

І. Підготовча частина

12 хв.
1) Організація класу

Шикування класу в одну шеренгу.

ЗО сек.

Для шикування в шеренгу подаю команду: «В одну шеренгу - ставай!»

2) Повідомлення завдань уроку

Повідомляю завдання уроку: на сьогоднішньому занятті ми будемо удосконалювати техніку акробатичних вправ: перекид вперед та назад, вправ в рівновазі. Розвивати фізичні якості (координація рухів, сили, спритності,). Рухлива гра на увагу.

ЗО сек.
3) Стройові вправи.

Перевірка присутніх на занятті.

ЗО сек.
По моїй команді учні виконують повороти праворуч, ліворуч кругом різними способами: стрибком, переступанням.

1хв.

Команди: «Право-руч!», «Ліво-руч!», «Кру-гом!». Під час поворотів слідкую щоб діти не розмахували руками, зберігали правильну поставу.

Після поворотів, по моїй команді учні ідуть в обхід.

1 хв.

«Наліво в обхід, кроком - руш!»

4) Ходьба та її різновиди

Ходьба на носках, руки на пояс.

15-20 м.

«Руки на пояс став, на носках - руш!» Слідкувати за поставою

5) Ходьба та її різновиди

Ходьба на п’ятках, руки за голову.

15-20 м.

«Руки за голову став, на п’ятках - руш!» Слідкувати за поставою

• Ходьба на зовнішній стороні стопи, руки в сторони.

15-20 м.

«Руки в сторони став, на зовнішній стороні стопи - руш!» Слідкувати за поставою

• Ходьба на внутрішній стороні стопи, руки за спину.

15-20 м.

«Руки за спину став, на внутрішній стороні стопи - руш!» Слідкувати за поставою

приставними кроками, лівим боком

30-40 м.

Слідкувати щоб ноги згиналися в колінних суглобах п’ятками ледве торкаємось підлоги.

«рики на пояс - став, приставними кроками лівим боком - руш!»


• приставними кроками, правим боком

30-40 м.

Слідкувати щоб ноги згиналися в колінних суглобах п’ятки ледве торкаємось підлоги, «приставними кроками правим боком - руш!»

• Прискорена ходьба.

20-25 м.

«Прискореною ходьбою - руш!»• Після прискореної ходьби учні переходять на біг та його різновиди.

2,5-3 хв.

«Бігом - руш!»

В середньому темпі.• а) звичайний біг

40-50 м.

Слідкувати за правильним диханням.

6) Біг та його різновиди.

б) біг з високим підійманням стегна, руки перед собою зігнуті в ліктях

30-40 м.

Слідкувати щоб тулуб сильно не відхилявся назад п’ятками не торкаємось підлоги.

«руки перед собою - став, біг з високим підіймання стегна-руш!»в) біг закиданням гомілок, руки за спиною.

30-40 м.

Слідкувати щоб тулуб сильно не відхилявся вперед п’ятками не торкаємось підлоги.

«руки за спину - став, біг закиданням гомілок - руш!»Після бігу учні переходять на ходьбу та виконують вправи на заспокоєння дихання.

1-2 Руки через сторони вгору, вдих 3-4 Руки через сторони вниз, видих15-20 м.

«Кроком - руш!»

Темп виконання вправи повільний7) Перешикування та розмикання

Перешиковую клас з однієї шеренги три.

30 сек.

«На 1,2,3 - Розподілись!». «1- 6, 2- 3, 3- на місці - Кроком РУШ!».
Розмикаю учнів на довжину рук в сторони.

10 сек.

«Клас, від правофлангового (середини) на довжину рук в сторони, приставними кроками розім - кнись! ».

ЗРВ на місці з гімнастичною палицею.
6 ХВ
Потягування

В.п. - О.с. палка внизу.

 1. Руки вгору, ліву ногу назад на носок, прогнутися.

 2. В.п.

 3. Руки вгору, праву ногу назад на носок, прогнутися.

В.п.

7-8 р.

Слідкувати правильною роботою рук та ніг.

В.п. - прийнять!Вправу почи - най! Стій! Руки прямі, прогнутися в спині.

Викрут рук в плечових суглобах

В.п. - стійка ноги нарізно, палка внизу.

 • Руки вгору.

 • Викрут в плечових суглобах, руки назад.

 • викрут в плечових суглобах, руки вгору.

В.п.

7-8 р.

Слідкую за правильністю виконання вправи, темп середній. Руки в ліктях не згинати.

Повороти тулуба

В.п. - стійка ноги нарізно, руки вперед.

 1. Поворот вліво.

 2. В.п.

 3. Поворот вправо.

В.п.

7-8 р.

Слідкую за правильністю виконання вправи, руки на висоті плечей.

Нахили тулуба в сторони

В.п. - широка стійка ноги нарізно, руки вгору.

7-8 р.

Слідкую за правильністю виконання вправи, руки
 1. Нахил вліво.

 2. В.п.

 3. Нахил вправо. В.п.
рівно, при нахилі руки не опускати вниз, скакалка натягнута.

Нахили тулуба вперед

В.п. - широка стійка ноги нарізно, руки за головою.

 • Нахил вперед, лівою рукою торкнутися правої ноги.

 • В.п.

 • Нахил вперед, правою рукою торкнутися лівої ноги.

7. В.п.

7-8 р.

Слідкую за правильністю виконання вправи, ноги при нахилі не згинати, не сутулитись, темп середній.

Потягування коліна

В.п. - о.с. руки вгору.

 1. Підняти зігнуту в коліні ліву ногу, обхопити коліно палицею.

 2. В.п.

 3. Підняти зігнуту в коліні праву ногу, обхопити коліно палицею.

1. В.п.

7 - 8 р.

Слідкую за правильністю виконання вправи, тримати рівновагу, коліно підтягувати до грудей.

Переступання

В.п. - о.с. руки внизу.

 1. Переступити палку лівою.

 2. Переступити палку правою.

 3. Переступити палку лівою назад.

1. Переступити палку правою у в.п.

7-8 р.

Слідкую за правильністю виконання вправи, при нахилі не сутулитись.

Комбінована

В.п. - о.с., руки внизу.

 1. Упор присівши, покласти палку на підлогу

 2. Стрибком упор лежачі

 3. Стрибком упор присівши, взяти палку в руки.

 4. В.п.

7-8 р.

Слідкую за правильністю виконання вправи, при упорі лежачі спину тримати рівно. Темп середній.

Махи

В.п. - стійка ноги нарізно, руки вгору.

1 .Мах лівою, руки вперед, торкнутись ногою палки. 1. В.п.

 2. Мах правою, руки вперед, торкнутись ногою палки.

1. В.п

7-8 р.

Слідкую за правильністю виконання вправи, мах рівною ногою, руки опускати на рівень грудей.

Стрибки через палку

В.п. - о.с., палиця на підлозі зліва.

ЗО стрибків через палицю в обидві сторони.р-

Перед виконанням вправи групу повернути на 45° вліво. Стрибати у середньому темпі.

Перешикування

Перешиковую групу з 3 шеренг в 3 колони.
«Клас, на лі-во!», «До направляючих - зімкнись!».

ІІ.Основна частина
ЗО хв.
II. Основна частина

1 .Підготовка гімнастичних станцій. 2.Робота на станціях.Розповідаю і показую завдання виконання станцій. Призначаю головного відділення.

Учні працюють коловим методом. Перехід зі станції на станцію виконується за годинниковою стрілкою.5 хв.

Розподіл відділень по станціям. «На свої відділення кроком - руш!». Учні найкоротшим шляхом йдуть до вказаних станцій.

Станція 1.1.«Перекид вперед»

Учні виконують перекид вперед 3 положення - упор присівши.

5 хв.

Станція обладнана гімнастичним матом. Учні по-черзі виконують5хв.

перекид вперед. Слідкую за правильністю виконання, виправляю помилки.

«Закінчили роботу на станціях», «За направляючим на наступні станції кроком - руш!»Станція 1.2.«Ходьба по лаві з мішечком на голові»

Учні виконують ходьбу по лаві з мішечком на голові

5 хв.

Станція обладнана гімнастичною лавою. Учні по-черзі виконують ходьбу по лаві з мішечком на голові. Слідкую за правильністю виконання, виправляю помилки. «Закінчили роботу на станціях», «За направляючим на наступні станції кроком - руш!»

Станція 1.3. «Ходьба по колоді 3 високим підніманням стегна»

Учні виконують ходьбу по колоді 3 високим підніманням стегна.

5 хв.

Станція обладнана перевернутою гімнастичною лавою. Учні по-черзі виконують ходьбу по колоді 3 високим підніманням стегна. Слідкую за правильністю виконання, виправляю помилки.

«Закінчили роботу на станціях», «За направляючим на наступні станції кроком - руш!»Станція 2.1. «Перекид

Учні виконують перекид назад з положення - упор присівши.

5 хв.

Станція обладнана гімнастичним матом. Учні по-черзі виконують перекид назад. Слідкую за правильністю виконання, виправляю помилки. «Закінчили роботу на станціях», «За направляючим на наступні станції кроком - руш!»

назад»


Станція 2.2. « Ходьба по

Учні виконують ходьбу по лаві через перешкоди.

5 хв.

Станція обладнана гімнастичною лавою. Учні по-черзі виконують ходьбу по лаві через перешкоди. Слідкую за правильністю виконання, виправляю помилки.

«Закінчили роботу на станціях», «За направляючим на наступні станції кроком - руш!»лаві через перешкоди»


Станція 2.3. «Танцювальний крок»

Учні виконують танцювальний крок на колоді.

5 хв.

Станція обладнана перевернутою гімнастичною лавою. Учні по-черзі виконують


танцювальний крок на колоді. Слідкую за правильністю виконання, виправляю помилки. «Закінчили роботу на станціях», «За направляючим на наступні станції кроком - руш!»

III. Заключна частина
5 хв.
Рухлива гра «Заборонений рух»

• Ведучий придумує заборонений рух, називає і показує його гравцям. Наприклад: руки вгору. Потім він починає давати різні команди, супроводжуючи їх рухами. Усі гравці повторюють за ним, стежачи, щоб не виконати заборонений рух. Хто виконає - присідає 5 раз.

4 хв.

«На 1,2,3 - Розподілись! «1-6,2-3,3- на місці кроком - Руш!»

Проводжу гру. Слідкую за дотриманням правил.Підведення підсумку заняття.

Підводжу підсумок уроку.

ЗО сек.

На сьогоднішньому занятті ми удосконалили техніку акробатичних вправ та вправ в рівновазі.

Організований вихід зі спортивного залу

Вивожу учнів зі спортивного залу.

ЗО сек.

«Право - руч!»,

«На вихід зі спорт залу кроком - руш!» До побачення!Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка