Конспектування теоретичного матеріалу: числові множини; властивості операцій над множинами
Скачати 99,39 Kb.
Дата конвертації02.09.2017
Розмір99,39 Kb.
Завдання для самостійної роботи студентів (денне відділення, спеціалізація: початкове навчання)З/М

Зміст завдань для самостійної роботи

Форма звітності

К-ть

годин

1

Підготовка з теоретичних питань (з використанням матеріалів для самоконтролю)
Конспектування теоретичного матеріалу:

Складання таблиць основних формул з комбінаторики для розв’язування практичних задач

Розв’язування тематичних добірок задач (див. плани практичних занять)
Усні та письмові відповіді

Конспект

Таблиці формул
Розв’язки задач


4

6
1
9Всього
20

2
Підготовка з теоретичних питань (з використанням матеріалів для самоконтролю)

Конспектування теоретичного матеріалу (у т.ч. – додаткового, за завданнями викладача): • множина натуральних чисел та її властивості;

 • систематизація ознак подільності цілих невід’ємних чисел;

 • алгоритми знаходження НСК і НСД;

 • наближені обчислення, приклади задач на наближені обчислення.

Розв’язування тематичних добірок задач (див. плани практичних занять).


Відповіді на пр. зан.

Конспект


Розв’язки задач3
4

7

Всього
14

3

Підготовка з теоретичних питань

Конспектування теоретичного матеріалу: • числові функції, їх властивості і графіки (лінійна функція, пряма та обернена пропорційність, квадратична функція);

 • аксіоми планіметрії і стереометрії;

 • основні задачі на побудову, що розв’язуються за допомогою циркуля і лінійки

 • величини (адитивно-скалярні, векторні, тензорні) властивості адитивно-скалярних величин;

 • величини, що вивчаються в курсі математики початкової та середньої школи.

Розв’язування тематичних добірок задач (див. плани практичних занять).

Відповіді на пр. зан.

Конспект

Розв’язки задач


4

6

9Всього
19
З/М


Тема

Зміст індивідуальних завдань

Форма звітності

К-ть

годин

1

1.3


1.3
2.2

2.3


2.3

1.2


1.2

1.2


1.2

1.2


1.3Тематика рефератів

  1. Типові задачі комбінаторики;

  2. Елементи комбінаторики в курсі математики початкової школи;

  3. Логічні математичні задачі;

  4. Будова і види теорем;

  5. Основні способи доведення теорем.

Підготовка доповідей та повідомлень (за вибором студентів, всього 6 доповідей):

 • Відношення між елементами двох множин;

 • Відношення між елементами множини;

 • Відношення еквівалентності;

 • Відношення порядку;

 • Функціональне відношення (функція)

 • Поняття про комбінаторну задачу і основні правила комбінаторики.

Розв’язування творчих задач (високого рівня складності – *)

Реферат

Доповідь

Розв’язки задач


(6)

(2)


-Всього годин (на одного студента)

2-10


З/М


Тема

Зміст індивідуальних завдань

Форма звітності

К-ть

годин

2

3.1
3.1

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

3.1


3.1

3.1
5.1


5.1

3.2
3.2

6.1
3-6

3-6
Тематика рефератів

  1. Історичні відомості про виникнення натурального числа і нуля;

  2. Натуральні і цілі невід’ємні числа;

  3. Упорядкованість множини цілих невід’ємних чисел;

  4. Операції додавання і віднімання цілих невід’ємних чисел;

  5. Операції множення і ділення на множині цілих невід’ємних чисел;

  6. Аксіоматичний метод будови теорії. Аксіоми Пеано;

  7. Аксіоматичне означення додавання і множення цілих невід’ємних чисел;

  8. Принцип і метод математичної індукції;

  9. Натуральне число як міра відрізка;

  10. Порівняння цілих невід’ємних чисел і алгоритм арифметичних операцій над ними в різних системах числення;

  11. Множина і властивості дійсних чисел: упорядкованість і неперервність;

  12. Ірраціональні числа.


Підготовка доповідей та повідомлень (за вибором студентів):

 • Систематизація ознак подільності цілих невід’ємних чисел;

 • Прості і складені числа. Решето Ератосфена;

 • Округлення і правила округлень.


Розв’язування творчих задач (високого рівня складності - *)
Виконання домашньої контрольної роботи


Реферат

Доповідь

Розв’язки задач
к/р


(6)

(2)


(2)

2
Всього годин (на одного студента)
2-10


З/М


Тема

Зміст індивідуальних завдань

Форма звітності

К-ть

годин

3

7.3


8.4

9.2Тематика рефератів

  1. Числові функції;

  2. Геометричні задачі на доведення;

  3. Задачі на обчислення геометричних величин;

  4. Геометричні задачі на дослідження;

  5. Величини ШКМ: площа та об’єм;

  6. Величини ШКМ: час, відстань, швидкість;

  7. Старовинні міри;

  8. Система міжнародних одиниць вимірювання величин

  9. Арифметичні способи розв’язування текстових задач.

  10. Графічний спосіб розв’язування рівнянь з двома змінними (Розв’язування рівнянь з двома змінними за допомогою ПК).

  11. Графічний спосіб розв’язування нерівностей з двома змінними (Розв’язування нерівностей з двома змінними за допомогою ПК).

  12. Перетворення графіків елементарних функцій.

  13. Побудова графіків функцій, які містять модулі.

  14. Метод ГМТ у задачах на побудову.

  15. Метод симетрії в задачах на побудову.

  16. Алгебраїчний метод розв’язування задач на побудову.

  17. Розв’язування задач на побудову вписаних та описаних багатокутників за допомогою КП DG.

  18. Планіметричні задачі на дослідження.

  19. Правильні багатогранники (тіла Платона).

  20. Величини та їх вимірювання.

Підготовка доповідей та повідомлень (за вибором студентів):

 • Графічний метод розв’язування систем лінійних рівнянь;

 • Графічний метод розв’язування систем рівнянь з двома змінними ;

 • Властивості адитивно-скалярних величин

Розв’язування творчих задач

Реферат

Доповідь


Розв’язки задач

(6)

(2)


(4)Всього годин (на одного студента)

2-10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка