«Контроль якості знань, умінь і навичок учнів, як структурна одиниця системи навчання»
Скачати 12,56 Kb.
Дата конвертації11.11.2016
Розмір12,56 Kb.

«Контроль якості знань, умінь і навичок учнів, як структурна одиниця системи навчання»

 • Педагогічний всеобуч

Контроль знань

 • спосіб перевірки навчання і діяльності учнів педагогом. Взаємоконтроль і самоконтроль учнів – це самостійна діяльність учнів, яка полягає в тому, що наявний у них рівень знань, умінь і навичок з певного предмета порівнюється з еталонним рівнем, вимогами навчальних програм, він сприяє їх активізації на уроках.

Функції контролю

 • обліково-контрольна (інформаційна) – педагог фіксує результати навчання, судить про успішність кожного учня, його недоліки і досягнення у навчанні;
 • контрольно - коригуюча – педагог вносить корективи у методику навчання, перерозподіл годин в межах теми;
 • навчальна – педагог акцентує увагу учнів на головних питаннях, поглиблює знання учнів, закріплює їх;
 • мотиваційна (виховна) – стимулює учнів до подальшої навчальної роботи, поглиблення своїх знань, розвиває уміння самоконтролю та самооцінки;
 • атестаційна – характеризує рівень навченості учня з предмета, є компонентом атестації роботи педагога.

Класифікація методів контролю

 • За метою: поточний, проміжний, вихідний (контроль теоретичних знань, контроль практичних знань і навиків).
 • За організацією: аудиторний, поза аудиторний (практичне водіння на транспортних засобах, пробні кваліфікаційні роботи в умовах виробництва тощо), фронтальний, індивідуальний.
 • За характером: усний, письмовий, практичний, програмований, тестовий.

Структура поточного контролю

 • Усний: опитування колоквіум.
 • Письмовий: контрольна, самостійна роботи, реферат, диктант, задачі, вправи.
 • Практичний: лабораторна робота, розрахунково-практична робота, робота під час виробничого навчання.
 • Тематичне оцінювання

Тестовий контроль

Тест

 • Тест – система прийомів для виявлення та оцінювання знань, умінь та навичок. Характеризується відносною простотою процедури, безпосередньою фіксацією результатів, короткочасністю, наявністю встановлених норм.
 • Тестові оцінки мають відносний характер. Використовуються з 1864 року (запровадив американський психолог Дж. Кеттел).
 • Тестування комп’ютерне – використання комп’ютерної техніки для виявлення й оцінки знань учнів з метою контролю, що здійснюється через діалог у системі «учень - комп’ютер».
 • Для тематичної перевірки знань учнів:
 • - у процесі експрес-контролю 15-20 тестових завдань;
 • - при підсумковій перевірці знань та умінь з того чи іншого навчального курсу 60-120 тестових завдань.

Класифікація тестів:

 • За процедурою створення:
   • стандартні;
   • не стандартні.
 • За засобами пред’явлення:
  • бланкові;
  • практичні;
  • комп’ютерні.
 • За спрямованістю:
 • За характером дій:
  • вербальні;
  • невербальні.
 • За змістом:
  • тести з простими завданнями;
  • тести з складними завданнями.
 • За цілями використання:
  • попередній (на початку вивчення теми);
  • тест прогресу (в процесі навчання);
  • діагностичний тест (мета – проблеми і коригування);
  • контрольний (за всю тему).
 • За формою:
  • закритого типу;
  • відкритого типу.

Види тестів:

 • Закриті тести (з вибором відповіді)
 • з фіксованою відповіддю;
 • з альтернативною відповіддю;
 • тести на відповідність;
 • тести на встановлення вірної послідовності;
 • вибірковий або варіативний тест;
 • розподільний тест.
 • Відкриті тести:
 • тести з пропусками;
 • тести на доповнення;
 • тести з короткими відповідями;
 • тести з відповідями у вигляді мікротворів.

Переваги і недоліки тестування

 • - Переваги:
 • фронтальне опитування, економія часу, швидка перевірка, оперативна корекція знань, диференціація знань, можливість самоперевірки, зниження рівня психологічної тривожності під час контролю знань.
 • - Недоліки:
 • не розвивається зв’язне мовлення, велика ймовірність відповідей навмання, не можливо простежити логічного мислення учня, позбавляють розвитку творчих здібностей.

Контрольні роботи – письмові, графічні й практичні роботи, за допомогою яких здійснюється перевірка знань, умінь і навичок учнів.

 • Письмові контрольні роботи застосовуються під час вивчення різних загальноосвітніх і спеціальних предметів;
 • Графічні – під час вивчення всіх (крім фізкультури) предметів;
 • Практичні – під час вивчення фізики, хімії, біології, математики, інформатики.
 • Контрольні роботи проводяться після вивчення теми чи розділу, курсу, директорські – за семестр, навчальний рік.

Опитування

 • – складова частина перевірки знань, що здійснюється у формі постановки запитань, які формуються так, щоб стимулювати розумову діяльність тих, хто навчається, залучити їх до аналізу і узагальнення.
 • Опитування має на меті контроль знань, закріплення вивченого матеріалу.

Диктант

 • – вид письмової навчальної роботи. Використовується для тренування і перевірки навичок в тій чи іншій галузі.
 • Диктанти тренувальні і контрольні.
 • Деякі форми диктантів використовують не тільки під час вивчення української мови, але і інших предметів: математики, фізики, хімії, спец технології, матеріалознавства тощо.

Технічні диктанти

 • Фразеологічний диктант – диктант, який використовують для перевірки знань якихось визначень. Допускається диктувати початок фрази, учні записують тільки її кінець.
 • Графічний диктант – диктант, який використовують для контролю розуміння векторних діаграм, графічних зображень процесів і елементів схем.
 • Цифрові і буквені – диктанти, які використовують для контролю знань умовних позначень, одиниць вимірювання, величин параметрів, обладнання, процесів, простих розрахунків.

Картки-завдання для програмованого контролю

 • Типи карток-завдань:
 • вибіркова відповідь із 2-х «так», «ні»
 • вибіркова відповідь із 2-х відповідей по суті
 • вибіркова відповідь із 3-4 відповідей
 • вибіркова відповідь із кількох питань і кількох відповідей
 • кількісна задача
 • самостійне конструювання відповіді.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка