Ковалентний зв'язок, його утворенняСкачати 212,78 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.11.2018
Розмір212,78 Kb.
  1   2
Тема: Ковалентний зв'язок, його утворення. 

Цілі уроку: ознайомити учнів із принципами утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв'язку; формувати навички складання електронних формул речовин.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Форми роботи: розповідь учителя.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, схеми будови молекул водню і флуороводню.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання.

Вправа 1, стор.91.

Скільки електронів не вистачає до октету атомам Нітрогену, Хлору, Сульфуру, Карбону, Флуору, Оксигену?Нітрогену - 3, Хлору - 1, Сульфуру - 2, Карбону - 4, Флуору - 1, Оксигену – 2.

Актуалізація опорних знань

Хімічний диктант


 1. Як називають здатність атомів сполучатись з іншими атомами? (валентність)

 2. З яких частинок складається атом? (ядро та електрони)

 3. Атом якого елемента є найпростішим? (Гідрогену)

 4. У якому випадку енергія нижча: у разі утворення хімічного зв’язку між атомами чи енергія окремих атомів? (у разі утворення хімічного зв’язку)

 5. Що є причиною утворення хімічного зв’язку? (зменшення енергії молекули порівняно з енергією окремих атомів)

 6. Назвіть прізвище вченого, який визначив умови виникнення хімічного зв’язку. (американський хімік Джилберт Ньютон Льюїс)

 7. Електронні оболонки яких хімічних елементів відзначаються особливою стійкістю? (інертних)

 8. Як прагнуть змінити електронну оболонку атоми всіх інших елементів під час утворення хімічного зв’язку? (до конфігурації найближчого інертного елемента)

 9. Якими способами можна це здійснити? (віддаючи або приєднуючи електрони)

 10. Які типи хімічного зв’язку ви знаєте? (ковалентний, йонний, металічний, водневий)

 11. Між атомами яких елементів зазвичай існує ковалентний зв’язок? (неметалічних)

 12. Між атомами яких елементів зазвичай існує йонний зв’язок? (металічних та неметалічних)

Робота біля дошки

1. Двоє учнів будують електронно-графічні формули атомів Літію та Хлору.

3. Як перетворити зовнішній енергетичний рівень цих атомів на завершений?

4. Який стан енергетично більш вигідний — Li чи Li+; F чи F-? 

III. Вивчення нового матеріалу

Розглянемо схему будови атома Гідрогену:Для завершення зовнішнього (першого) рівня йому не вистачає одного електрона.Ядро вільного атома Гідрогену оточене сферичною симетричною електронною хмариною. Якщо два атоми Гідрогену віддалені один від одного на значну відстань, то вони не взаємодіють між собою. У разі зближення атомів Гідрогену на достатню відстань між ядром одного атома й електронною оболонкою іншого атома виникає сила притягання. Унаслідок зближення атомів на певну відстань (розглядаємо схему утворення молекули водню) між ядрами атомів відбувається перекривання електронних хмарин і два електрони різних атомів Гідрогену утворюють спільну електронну пару. Між ядрами утворюється підвищена щільність негативного заряду, що утримує ядра, урівноважуючи їх взаємне відштовхування. (мал.18.1, стор. 92. Перекривання s-орбіталей атомів Гідрогену). Обидва електрони, кожен з яких раніше належав різним атомам, утворюють пари. У результаті виникає зв'язок між атомами Гідрогену. Кожен атом перетворює зовнішній електронний рівень на завершений, як в атома Гелію. (Записуємо електронну схему утворення молекули водню.) Електронні, або електронно-крапкові формули – формули Льюїса. Структурні формули – спільну пару позначають рискоюЗв'язок між атомами з допомогою утворення спільної електронної пари називається ковалентним зв'язком.

Хімічний зв'язок між атомами характеризується суворо визначеною відстанню між ядрами, за якого притягання між атомами є максимальним. Ця відстань називається довжиною зв'язку. Характеристикою хімічного зв'язку також є енергія зв'язку і кут зв'язку.

Ковалентний зв'язок виникає не лише в результаті перекривання s-орбіталей, а й р-р (мал.18.2, стор. 93. Перекривання р-орбіталей атомів Флуору) та s-р орбіталей (мал.18.3, стор. 94. Перекривання р-орбіталі атома Флуору та s- орбіталі атома Гідрогену).

У разі взаємодії двох атомів, кожен з яких має кілька неспарених електронів, утворюється одночасно кілька спільних електронних пар: дві (в молекулі О2), три (в молекулі N2). Такі зв’язки називають подвійними та потрійними і в структурних формулах позначають кількома рисками.

Ковалентний зв'язок виникає не лише між однаковими атомами, але й між атомами різних хімічних елементів, наприклад у гідроген флуориді. Розглядаємо з учнями схему утворення молекул галогеноводнів.

Якщо в одному атомі є кілька неспарених електронів, то він може утворити ковалентні зв’язки з декількома атомами. (Молекула води)

Між атомами різних елементів можуть також утворюватись подвійні зв’язки. (молекула вуглекислого газу: С=О=С)

 

IV. Закріплення нового матеріалуВправа 5, стор.97 

Складіть формули Льюїса для молекул хлороводню, сірководню, амоніаку, метану. Скільки спільних і неподілених електронних пар містять атоми в кожному випадку?

HCl – спільних – 1, неподілених - 3.

H2S – спільних – 2, неподілених - 2.

NH3 – спільних – 3, неподілених - 1.

CH4 – спільних – 4, неподілених - 0.

V. Підбиття підсумків уроку

Ще раз звертаємо увагу учнів на те, що зовнішній рівень обох атомів став завершеним, в утворенні хімічного зв'язку беруть участь тільки електрони зовнішнього рівня. 1. Якої кількості електронів на зовнішньому рівні прагнуть досягти атоми елементів під час утворення хімічного зв’язку? (до восьми)

 2. Як називають один електрон, який займає одну орбіталь? (неспареним)

 3. Як називають хімічний зв’язок, що виникає в результаті утворення спільних електронних пар? (ковалентний)

 4. У чому полягає один із способів утворення спільних електронних пар? (в об’єднанні неспарених електронів)

 5. Як називають формули, в яких валентні електрони позначають крапкою або хрестиком? (електронні, або електронно-крапкові формули – формули Льюїса.)

 6. Як називають формули речовин, в яких спільні електронні пари позначають рискою? (структурні)

 7. Як називають електронні пари, які не беруть участь в утворенні хімічного зв’язку й належать лише одному атому? (неподіленими)

 8. Як називають зв’язок, коли між двома атомами утворюються три спільні електронні пари? (потрійним)

 9. Як називають зв’язок, коли між двома атомами утворюються дві спільні електронні пари? (подвійним)

 10. Як називають зв’язок, коли між двома атомами утворюється одна спільна електронна пара? (ординарним або одинарним)

 11. Запишіть формулу Льюїса для молекули водню. (Н:Н)

 12. Запишіть структурну формулу для молекули фтору. (F – F)

VI. Домашнє завдання

Опрацювати §18, письмово вправа 7, стор.97, повідомлення за впр. 10, стор.97 (про донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку)

Скласти схему утворення молекули води.

Розрізняють два різновиди ковалентного зв'язку — неполярний і полярний. У молекулі водню ковалентний зв'язок утворений спільною електронною парою між двома однаковими атомами Гідрогену. Спільна електронна пара розташовується симетрично щодо двох ядер, тому що вони мають однакову здатність притягувати електрони, тобто електронегативність. Такий зв'язок називається неполярним ковалентним зв'язком. Він утворюється між атомами елементів з однаковою електронегативністю. Наприклад (використовуємо таблицю електронегативностей): Н2, Cl2, F2, РН3.

Якщо електронегативність атомів різна, то спільна електронна пара зміщається до ядра атома з більшою електронегативністю. Такий зв'язок називається ковалентним полярним зв'язком. Наприклад: Н- F, Н-С1, NH3.

Різниця в електронегативностях не більш ніж 2.Пропонуємо учням за таблицею електронегативностей підібрати пари елементів, які утворюють між собою ковалентний полярний зв'язок.

Мета. Ознайомити учнів із принципами утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв'язку; формувати навички складання електронних формул речовин.

Тип уроку. Засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Форми роботи. Робота в парах, гра «Розсипані атоми», «Знайди помилку», урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Обладнання. Періодична таблиця хімічних елементів Д.І.Менделєєва, картки із завданнями для роботи в парах, презентація засобами МS Роwег Роіnt, медіа-центр.

Хід роботи

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація опорних знань.

Гра «Знайди помилку»

1.  Взаємодію між атомами, молекулами, йонами, завдяки якій частинки
утримуються разом називають мобільним зв'язком.

2.   Хімічний зв'язок утворюється за рахунок дії силприклеювання та відштовхування.

3.   Є такі види зв'язку: йонний, ковалентний, металічний, водневий, міжмолекулярний, родинний.

4.   Електронегативність - це здатність атома притягувати до себе атоми та
молекули.

5.  Метали володіють більшою електронегативністю ніж неметали.

6.   Електронегативність у елементах в групах зменшується зі зменшенням
радіуса та зі збільшенням порядкового номеру.

7.  Інертні гази мають високу електронегативність

8.  Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалів ;

9.   Йонний зв'язок виникає між атомами неметалів та металів.

10. Водневий зв'язок виникає в молекулі водню

11. Металічний виникає у металах.

12. Міжмолекулярний зв'язок виникає у молекулах.

13. Здатність сполуки виявляти основні та кислотні властивості називають електронегативністю, а саму сполуку електронегативною.

Ш.Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель.

На попередніх уроках ми дізнались про те, як утворюється хімічний зв'язок, що таке електронегативність, які є види хімічного зв'язку, як можна їх визначити. Отож, розпочинаємо детальніше вивчати кожен з них. На сьогоднішньому уроці ми вивчимо ковалентний зв'язок, його види, а також навчимося записувати схеми утворення даного зв'язку .

ІУ.Вивчення нового матеріалу.

/. Історична довідка.

У 1907 р. Російський вчений М.О.Морозов, а в 1916р. Американський фізикохімік Дж Льюїс висловили припущення, що хімічний звязок може утворюватись, якщо виникає спільна пара електронів, що одночасно належить двом атомам.
 

У 1927р. Ф.Лондон та В.Гейтлер розрахували, що під час зближення атомів,електрони, яких мають спіни, напрямлені в протилежні боки, наростає сила притягання, але до певного моменту, доки наступить відштовхуваня.

 2. Природа утворення ковалентного зв'язку

Зв'язок між атомами, зумовлений утворенням спільних електронних пар,

називають ковалентним звязком.

Ковалентний зв'язок поділяється на неполярний та полярний. Виникає він між атомами неметалів і утворений спільною парою електронів.

Каталог: uroki
uroki -> Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти
uroki -> Заступник директора з навчально-виховної роботи В. В. Лешко
uroki -> Узагальнення знань учнів за розділами «вступ» та «закономірності формування природи материків та океанів». Мета
uroki -> Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет слобідко – охрімовецька зош І-ІІ ступенів
uroki -> Збереження даних на комп’ютері. Файлові системи
uroki -> Реферат з історії хімії на тему: " Теорія флогістон"
uroki -> Тема: Публій Вергілій Марон. По
uroki -> Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона
uroki -> Відділ освіти, молоді та спорту віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет інформаційно-методичний центр рмк
uroki -> Роль вірусів у природі та житті людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка