Кр Краматорська міська рада Управління освітиСкачати 105,22 Kb.
Дата конвертації11.12.2018
Розмір105,22 Kb.
Кр

Краматорська міська рада
Управління освіти

Система роботи з обдарованими учнями

(з досвіду роботи)


Підготувала:

вчитель історії та правознавства

ЗОШ І – ІІІ ступенів № 30

Волотка Ольга Сергіївна

2013 рік


Генії не падають з неба,

вони повинні мати можливість

отримати освіту й мати умови для розвитку. 
                                                                                      А.Бебель 


 

Епоха, що настала, - епоха змін, інновацій, епоха інтелекту, – диктує свої умови життя, висуває нові вимоги до людини. Якісно нові зміни в суспільстві переконують, що найбільшою цінністю є неповторна людська особистість з її нахилами, вподобаннями, обдаруваннями.

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді . 
За останні роки змінилися погляди батьків на школу та їх вимоги щодо здобуття дітьми освіти. Батьки мають можливість вибирати ту школу, яка, на їх погляд, надає не тільки глибокі знання, а і виявляє здібності їх дітей, працює на перспективу. Тому у школі повинні працювати справжні інтелектуали, які здатні закласти основу для майбутнього професійного вибору учнів. Задача номер один – створити привабливий імідж навчального закладу, щоб у дітей було бажання відвідувати школу з радістю і надією. Основою формування іміджу успішності є розуміння наступних положень: 
-
кожна дитина має задатки
- кожна дитина прагне реалізувати свої здібності. 


Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу. Саме тому навчання і виховання обдарованих учнів необхідно здійснювати з опорою на наступні дидактичні принципи:

 • індивідуалізації і диференціації навчання;

 • довіри і підтримки;

 • залучення обдарованих учнів до участі у житті школи.

Важливою практичною проблемою є виявлення потенційних можливостей розвитку учня. Система роботи  з виявлення обдарованих дітей включає в себе:

 • попередню діагностику сформованості інтелектуальних умінь;

 • спостереження за роботою учнів на уроках та під час  позакласних заходів;

 • аналіз результатів виконання самостійних, творчих робіт;

 • аналіз результатів участі учнів в олімпіадах, інтелектуальних змаганнях тощо.
  Робота з обдарованими дітьми ведеться мною за декількома напрямками.
  Індивідуально-диференційований підхід на уроках історії.
  Під диференційованим навчанням зазвичай розуміють форму організації навчальної діяльності для різних груп учнів. Індивідуальний підхід - важливий психолого-педагогічний принцип, що враховує індивідуальні особливості кожної дитини. Те, що навчання так чи інакше має бути погоджене з рівнем розвитку дитини,- це встановлений і багаторазово перевірений факт, який неможливо заперечувати. Різні учні по-різному оволодівають знаннями, вміннями та навичками. Напрямки роботи з обдарованими дітьми відрізняються від інших. Робота ця складна і кропітка, вимагає постійного спостереження, аналізу та обліку результатів.

Для себе я розбила цю роботу на кілька етапів:
1. Вивчення індивідуальних особливостей кожного учня - і фізичних і психологічних, і особистісних. У тому числі особливостей розумової діяльності, і навіть умов життя в родині. Для цього я використовую особисті спостереження, анкетування, бесіди з батьками, а також спираюся на результати досліджень, проведених шкільним психологом і класними керівниками.
2.Складання або підбір диференційованих завдань, які включають різні прийоми, які допомагають учням самостійно впоратися із завданням, або пов'язаних із збільшенням обсягу та складності завдання.
3. Постійний контроль за результатами роботи учнів, згідно з якими змінюється характер диференційованих завдань.

Щоб урізноманітнити навчальні будні, я зазвичай використовую різні форми і жанри уроку, інтегровані уроки, застосовую і різноманітні форми роботи: рольові тренінги, «мозкові штурми», інтелектуальні марафони. Для обдарованих дітей спеціально розробляються завдання підвищеного рівня складності, завдання не фактологічного і костатационного характеру, а творчі. Подібні завдання найчастіше намагаюся орієнтувати на розвиток навичок роботи з історичними джерелами: картами, документами, ілюстраціями і т.д.


   Для уроків узагальнення вивченого матеріалу широко використовую таку відому форму навчального контролю, як залік. При чому обдаровані діти надають допомогу в його організації: вони готують питання, підбирають матеріал для практичної частини, самі виступають в ролі консультантів і зкспертов, проводять самооцінку діяльності на уроці.
 Масу можливостей розвитку пізнавального інтересу і формування стійкого інтересу до вивчення історії надає диференціація домашнього завдання:
- прийом «три рівня домашнього завдання»
учитель одночасно задає домашнє завдання двох або трьох рівнів. Перший рівень - обов'язковий мінімум, другий рівень завдання-тренувальний: його учні виконують, які бажають добре знати предмет і без особливих труднощів освоюють програму. Третій рівень - це творче завдання. Зазвичай воно виконується за бажанням і стимулюється вчителем високою оцінкою і похвалою. Діапазон творчих завдань широкий. Наприклад, учням пропонується розробити кросворд, написати есе, скласти синквейн та ін.
- прийом «особливе завдання»
просунуті учні отримують право на виконання особливо складного завдання. Виконується воно найчастіше в зошиті, включає в себе тренувальні і творчі завдання підвищеної складності.

- прийом «енциклопедист»
припускає самостійний пошук додаткового матеріалу учням для вирішення ускладнених завдань або доповнення в урок
- прийом «молодий учитель»
учні отримують випереджальні завдання і під час уроку доповнюють розповідь вчителі, беруть участь у процесі організації та проведення різних етапів уроку.

Метод проектів


Діти, як неодноразово відзначали багато вчених, вже за своєю природою дослідники. З великим інтересом вони беруть участь у різній дослідницькій роботі. Для цього я намагаюся широко використовувати на уроках і в позаурочний час різні методи, у тому числі і «Метод проектів», учням пропонуються індивідуальні творчі завдання, що дозволяє активізувати їх пізнавальну діяльність, розширювати їх знання з предмета.
Під проектом розуміється самостійна творча робота, виконана під керівництвом вчителя. Найчастіше вони виконуються у формі письмової роботи, до якої додається комп'ютерна презентація.
Позакласна робота (предметні заходи, предметні олімпіади та конкурси різних рівнів)
Форми і методи позаурочної роботи дозволяють виявляти і розвивати обдарованих учнів через гуртки, конкурси, олімпіади, а також через систему виховної роботи. Велика робота по розвитку творчих здібностей учнів ведеться під час проведення позакласних заходів, особливо під час проведення інтелектуальних марафонів, предметних тижнів. Особливої уваги заслуговують такі форми позакласної роботи, як гра «Що? Де? Коли?», «Слабка ланка», «За сімома печатками», предметні вікторини. По мірі можливості я проводжу індивідуальні заняття з учнями з високою навчальної мотивацією. Особливе значення надаю підготовці до предметних олімпіад.
Застосування інноваційних технологій у викладанні предметів.
Сьогодні вже нікого не треба переконувати в необхідності та доцільності впровадження инфо-комунікаційних технологій в усі сфери освітнього процесу.
Інформаційні технології дозволяють по-новому використовувати на уроках історії текстову, звукову, графічну та відеоінформацію, користуватися різними джерелами інформації.
Досвід роботи показав, що в учнів, які активно працюють з комп'ютером, формується більш високий рівень самоосвітніх навичок, умінь орієнтуватися в бурхливому потоці інформації, уміння виділяти головне, узагальнювати, робити висновки. Одним з таких інструментів є програма Power Point. У даній програмі вчитель та учні складають презентації, які дозволяють створити інформаційну підтримку при підготовці, проведенні уроків. Програма дає можливість використовувати на уроці карти, малюнки, портрети історичних діячів, відеофрагменти, діаграми.
На уроках історії використовуються такі форми роботи як підготовка учнями повідомлень, доповідей і рефератів. За допомогою CD - товариства «Кирило і Мефодій», «Школа вовка Панаса», мультимедійних підручників «Нова школа» проводяться аудіо-і відео уроки, уроки у вигляді навчальних ігор.
У висновку зазначу, що використання у своїй роботі інформаційних технологій створює умови для активної участі учнів у навчальному процесі, їх пізнавальна діяльність активізується. Однак при цьому не можна забувати, що різноманіття можливостей Інтернет-ресурсів та електронних видань в освіті це не панацея. Педагогам необхідно об'єктивно дивитися на нові технології, виявляти їх позитивні і негативні сторони і використовувати їх потенціал з користю для учнів.
Результат моєї роботи:

2009-2010 навчальний рік
ІІ місце у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з історії (Карпенко Сергій, 8 клас).

І місце у міському турі конкурсу «Творча юнь Донбасу» ( проект «Велика Вітчизняна Війна» в номінації « Пам’ятники подвигу людському») ( 8 клас, Волотка Дмитро).
2010-2011 навчальний рік

ІІ місце у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з історії (Карпенко Сергій, 9 клас).
ІІІ місце у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства (Карпенко Сергій, 9 клас).
ІІ місце у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства (Карпенко Ріта, 10 клас).
ІІ місце («Срібний лелека») у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека-2011» (Карпенко Сергій, 9 клас).
2011-2012 навчальний рік
І місце у ІІ (міському) та ІІІ місце у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з історії (Карпенко Сергій, 10 клас).
ІІІ місце у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства (Карпенко Ріта, 11 клас).
Участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Історик-юніор» (грудень) ( учасники: 17 учні з 5,6,10 класів, результат: 8 відмінних робіт, 7 – добрих, 2 – сертифікат учасника).
Участь у Всеукраїнському інтерактивному правовому конкурсі «Кришталева сова» (лютий) (учасники: 11 учнів 9-11 класів, результат: диплом І ступеня – Карпенко Сергій (10 кл.), дипломи ІІ ступеня – 7 учнів, дипломи ІІІ ступеня – 3 учнів).

Участь у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека-2012» (квітень) (учасники: 14 учнів з 5,6,10 класів, результат: Золотий Лелека – Карпенко С. (10 кл.), Бронзовий Лелека – Волотка Олександр (5 кл.), сертифікат учасників – 12 учнів).
2012-2013 навчальний рік
І місце у ІІ (міському) та ІІІ місце у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з історії (Карпенко Сергій, 11 клас).
Участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Мультитест-2012» (листопад) ( учасники: 28 учнів з 4, 6, 7 класів, результат: всі учні отримали дипломи учасників).
Участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Історик-юніор» (грудень) ( учасники: 37 учнів з 4, 6, 7,11 класів, результат: 3 відмінних результати, 13 – добрих, 21 – сертифікат учасника).
Участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Альбус-2013» (січень) (учасники: 22 учня з 4, 6, 7 класів, результат: всі учні отримали дипломи учасників).
Участь у VI Обласних Олексиних читаннях «Олекса Тихий – правозахисник». Результат: Китнюх Карина, 10 клас – І місце в області.
Участь у Всеукраїнському інтерактивному правовому конкурсі «Кришталева сова» (березень) (учасники: 11 учнів 9-11 класів, результати ще невідомі).
Участь у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека-2013» (квітень) (учасники: 33 учня з 4,6,7,11 класів).
І на завершення я хотіла б відзначити, що в будь-якій роботі головну роль відіграє мотивація. Для того, щоб працювати з талановитою молоддю, потрібно багато працювати над собою, тобто постійно вдосконалюватися. Якщо всі ми будемо щиро зацікавлені в успіхах дитини, то ми будемо працювати на результат – підвищення якості освіти.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка