Квантова фізика
Сторінка3/6
Дата конвертації24.11.2016
Розмір1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6

За даними таблиці створіть діаграму для порівняння результатів оцінювання всіма членами журі команд Луганська, Полтава і Баку. Тип діаграми оберіть самостійно.
Заліки з української мови

Залік № 3

Українська мова

12 – з клас

Варіант 1 дата

І – ІІ рівні 1. Спілкування двох або більшої кількості людей є :

А монологом

Б діалогом

В виступом

Г суперечкою 1. На нараді обов‘язково повинен бути :

А свідок

Б представник юридичної служби

В головуючий

Г депутат 1. Дискусія – це :

А доброзичливе спілкування

Б привітання присутніх

В публічна суперечка

Г аналіз виконаної роботи 1. Чи потрібно головуючому готуватися до наради ?

А не обов’язково

Б обов’язково

В за бажанням

Г залежно від настрою 1. У автобіографії обов’язково треба відображати:

А свій стан здоров’я

Б навчальні досягнення

В дату і місце народження

Г навчальні досягнення батьків 1. На конференції повинно бути:

А 2 присутніх

Б 5 присутніх

В колектив організації

Г не менше 50 чоловік

ІІІ рівень


 1. Автобіографія – це…

 2. Характеристика – це…

ІV рівень

 1. Скласти план наради

Залік № 3

Українська мова

12 – з клас

Варіант 2 дата

І – ІІ рівні 1. Бесіда на професійну тему включає в себе:

А розповідь про стан здоров’я

Б вживання професійної лексики

В вживання іншомовних слів

Г обговорення політичних подій 1. Дискусія пояснюється як :

А промова

Б монолог

В суперечка

Г обговорення 1. Тема дискусії оголошується :

А на початку

Б не оголошується

В заздалегідь

Г за місяць 1. Дискутанти висловлюються :

А колективно

Б у письмовому вигляді

В почергово

Г по жеребкуванню 1. При складанні автобіографії обов’язково :

А описується місцевість, де народився

Б відображається природний ландшафт місцевості

В повідомляється назва місцевого пункту

Г указується пора року 1. Заява – це:

А офіційне, письмове

Б неофіційне, усне

В через посередника

Г по телефону

ІІІ рівень


 1. Реферат – це…

 2. Фактуальна інформація – це…

ІV рівень

 1. Написати заяву про вступ до 10 класу школи


Заліки з української літератури

Залік № 3

Українська література

12 – з клас

Варіант 1 дата

І – ІІ рівень

1.Твір « Диво» П.Загребельного написаний у:

А 1986р

Б 1958р

В 1948р


Г 1978р

2.Який інститут закінчив В.Земляк?

А аграрний

Б медичний

В педагогічний

Г сільськогосподарський

3.Твір В.Шевчука «Дім на горі» за жанром:

А повість

Б комедія

В роман-балада

Г оповідання

4.Головою правління Спілки письменників України був:

А О.Гончар

Б Г.Тютюнник

В В.Земляк

Г В.Шевчук

5 М.Баглай, І.Баглай, В.Лобода – образи твору:

А «Голота» О.Винниченка

Б «Собор» О.Гончара

В «Україна в огні» О.Довженка

Г «Зав’язь» Г. Тютюнника

6.В.Барка зображує картину штучного голоду у творі:

А «Рай»

Б «Кавказ»В «Жовтий князь»

Г «Судний степ»

ІІІ рівень

7.Ідея твору «Жовтий князь» В. Барки -…

8.Тема твору О.Забужко «Казка про калинову сопілку» -…

ІV Рівень

9.Написати твір-мініатюру «Трагічна загибель Ігоря Римарука»

Залік № 3

Української літератури

12 – з клас

Варіант 2 дата

І – ІІ рівень

1.Народився 1918 році на Полтавщині:

А Є.Маланюк

Б О.Олесь

В О.Гончар

Г В.Земляк

2. «Три зозулі з поклоном» Г. Тютюнника:

А повість

Б комедія

В новела

Г роман


3.Твори «Інопланетянка» , «Дві культури», «Автостоп» належать перу:

А Л.Українки

Б І.Римарука

В О.Забужко

Г Є.Маланюка

4.І.Римарук був лауреатом премії :

А Нобелівської

Б Ленінської

В Національної

Г Міжнародної

5.Берегинею роду у романі В. Барки «Жовтий князь» є:

А Марія Іванівна

Б Христина Григорівна

В Дарія

Г Олена

6.Ідея роману « Жовтий князь» В.Барки:А засудження більшовицької влади

Б уславлення українського народу

В піднесення теми кохання

Г ганебне ставлення до родини

ІІІ рівень

7.Конфлікт – це…

8.Ліричний відступ- це…

ІV рівень

9.Написати твір-мініатюру «В.Шевчук – майстер психологічної прози»

Заліки з алгебри і початків аналізу

Залік № 3

з алгебри і початків аналізу

12-з клас Дата проведення 29.03. 2016

Варіант 1.

1.(2бали) Чому дорівнює ймовірність того, що при киданні грального кубика випаде число, яке більше 2?

А) ; Б) ; В) Г) .

2.(2бали) Яка ймовірність того, що навмання вибране двоцифрове число буде кратне числу 11.

А); Б) ; В) ; Г) .

3.(2бали) В скринці лежать 10 однакових за формою кульок: 3 білих, 2 чорних і 5 червоних. Яка ймовірність того, що навмання взята кулька: а) червона; б) не червона.

4.(2бали) В скринці 5 білих і 7 чорних кульок. З неї вийняли дві кульки. Яка ймовірність того, що вони будуть білими?

5.(2бали) Два стрільця незалежно один від одного стріляють у ціль. Ймовірність попадання у ціль першого стрільця дорівнює 0,8, а другого -0,7. Яка ймовірність того, що один стрілець промахнеться, а другий – попаде в ціль.

6. (2бали) 75% продукції, що виготовляє завод, є продукцією вищого сорту. Яка ймовірність того, що із 6 навмання взятих виробів 3 вироби будуть виробами вищого ґатунку?Залік № 3

з алгебри і початків аналізу

12-з клас Дата проведення 29.03.2016

Варіант 2.

1.(2бали) Чому дорівнює ймовірність того, що при киданні грального кубика випаде число, яке більше 3?

А) ; Б) ; В) Г) .

2.(2бали) Яка ймовірність того, що навмання вибране двоцифрове число буде кратне числу 13.

А); Б) ; В) ; Г) .

3.(2бали) В скринці лежать 10 однакових за формою кульок: 3 білих, 2 чорних і 5 червоних. Яка ймовірність того, що навмання взята кулька: а) біла; б) не біда.

4.(2бали) В скринці 5 білих і 7 чорних кульок. З неї вийняли дві кульки. Яка ймовірність того, що вони будуть чорними?

5.(2бали) Два стрільця незалежно один від одного стріляють у ціль. Ймовірність попадання у ціль першого стрільця дорівнює 0,6, а другого -0,7. Яка ймовірність того, що один стрілець промахнеться, а другий – попаде в ціль.

6. (2бали) 75% продукції, що виготовляє завод, є продукцією вищого сорту. Яка ймовірність того, що із 6 навмання взятих виробів 2 вироби будуть виробами вищого ґатунку?Заліки з геометрії

Залік № 2

з геометрії

12-з клас Дата проведення 05.04.2016

Варіант 1.

1.(2 бали) Обчисліть об’єм правильної трикутної призми, сторона основи якої дорівнює 20см, а висота 9см.

А) 300 см3; Б) 300см3; В) 900см3; Г) 900см3.

2. (2 бали) Обчисліть об’єм циліндра, радіус основи якого дорівнює 7 см, а твірна 5см.

А) 35πсм3; Б) 175πсм3; В) 70πсм3; Г) 245πсм3.

3. (2 бали) Обчисліть об’єм піраміди, основою якої є ромб з діагоналями 10 см і 18 см.

А) 1800см3; Б) 600см3; В)1200 см3; Г) 300см3.

4. (3бали) Кут між двома діагоналями основи прямокутного паралелепіпеда дорівнює . Діагональ паралелепіпеда дорівнює l і утворює з площиною основи кут . Знайдіть об’єм паралелепіпеда.

5.(3 бали) Знайдіть об’єм правильної трикутної призми, якщо радіус описаної навколо неї сфери дорівнює R. Цей радіус , проведений до вершини призми, утворює кут з бічною гранню, що містить цю вершину.Залік № 2

з геометрії

12-з клас Дата проведення 05.04.2016

Варіант 2.

1.(2 бали) Обчисліть об’єм правильної трикутної призми, сторона основи якої дорівнює 4см, а її бічне ребро 2см.

А) 48 см3; Б) 24см3; В) 24см3; Г) 16см3.

2. (2 бали) Обчисліть об’єм конуса, радіус основи якого дорівнює 8 см, а висота 9см.

А) 72πсм3; Б) 24πсм3; В) 648πсм3; Г) 216πсм3.

3. (2 бали) Обчисліть об’єм правильної трикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 6 см, а висота 9 см.

А) 12см3; Б) 9см3; В) 27 см3; Г) 81см3.

4. У прямокутному паралелепіпеді діагональ d утворює з площиною основи кут , а з площиною бічної грані кут . Знайдіть об’єм паралелепіпеда.

5.(3 бали) Знайдіть об’єм правильної чотирикутної призми, якщо радіус описаної навколо неї кулі дорівнює R. Цей радіус , проведений до вершини призми, утворює кут з бічною гранню, що містить цю вершину.Заліки із зарубіжної літератури

Залік №2


Із зарубіжної літератури
Клас 12-з Дата проведення:__________
Варіант 1
Рівень 1
1 Віртуальний історизм роману П.Зюскінда “Запахи.....”полягає в:

а)імітації світогляду Франції доби Просвітництва:

б)зображення реальних історичних подій;

в)виведенні історичних осіб поза часом та простором.


2.Жан Батіст Поклон виступив у літературі під псевдонімом...
3.Допишіть речення.”Найпоширеніші художні прийоми й засоби в літературі постмодернізму-...”
Рівень 2
Установіть відповідність між письменниками та їх творами.

1)А.Камю;

2)Е.Хемінгуей;

3)М.Павич;

4.Г.Маркес

а) “Сто років самотності”

б) Дамаскин

в)”Тисяча журавлів”

г)”Старий і море”

д)”Чума”


Рівень 3.
1.Складіть тези на 4-5 пунктів про найвидатніші здобутки світової літератури доби античності,Середньовіччя,Відродження,Просвітництва.

2.Стисло напишіть про життя й творчість сучасного письменника,який справив на вас найбільше враження.


Рівень 4.
Напишіть листа улюбленому письменникові.

Залік № 2

Із зарубіжної літератури
Клас-12-з Дата проведення:_____________
Варіант 2
Рівень 1.
1.Чому вбивця Гренуй із роману П.Зюскінда “Запахи....”не був страчений за вироком суду?

а)над ним вчинили самосуд батьки загиблих;

б)його звільнили із в'язниці розбійники;

в)він зачарував натовп запахом.

2.Анрі Бейль виступав у літературі під псевдонімом....

3.Допишіть речення.

“Засоби комічного ,які найчастіше використовуються в літературі постмодернізму-.....”
Рівень 2.
Установіть відповідність між іменами героїв та творами.


1.Урсула

2)Сантьяго;

3)Атилія;

4)Кікудзі


А”Тисяча журавлів”

Б”Дамаскин”;

В”Сто років самотності”

Г”Життя Галілея”

Д”Старий і море”


Рівень 3.
1.Складіть 4-5 пунктів про найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ-ХХ ст.

2.Стисло напишіть про тему та ідею твору сучасної літератури, який справив на вас найбільше враження.


Рівень 4.
Висловіть свої міркування про роль художньої літератури в житті людини, обгрунтуйте їх.

Залік №2


з історії України

Клас 12 Дата проведення________

І Варіант

Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант

1. Укажіть дату ,коли було проголошено Декларацію про державний суверенітет України.

А) 16 липня 1990 р.; Б) 24 серпня 1991 р.;

В) 1 грудня 1991 р; Г)24 серпня 1990р.
2.Укажіть, з прізвищем якого видатного діяча пов’язано проведення Установчого з’їзду Народного руху України за перебудови.

А) І. Драч; В) Н. Андрєєва;

Б) В. Стус; Г) В. Симоненко.
3.Укажіть назву документа, з якого наведено поданий уривок.

«...Українська держава гарантує народам, національним групам, громадянам, що проживають на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та культурні пра­ва... Дискримінація за національною ознакою забороняється й карається законом.»А) Декларація прав національностей України;

Б) Декларація про державний суверенітет України;

В) Акт проголошення незалежності України;

Г) Закон Української PCP «Про мови в Українській PCP».
4.Укажіть назви нових політичних об’єднань і партій, що утворилися в Україні у роки перебудови.

1) Українська міжпартійна асамблея;

2) Комуністична партія України;

3) Українська республіканська партія;

4) КПРС;

5) «Товариство Лева»;

6) Партія зелених України;

7) Партія регіонів;

8) СДПУ(о).

А) 1,2, 5, 7; Б) 2, 4, 6, 8; В) 1,3, 6, 8; Г) 3, 5, 6, 7.5.Укажіть, чи правильні твердження.

1)16 липня 1990 року Верховна Рада Української PCP прийняла «Декларацію про державний суверенітет України», яка одразу набула статусу конституційного акту;

2)Акт проголошення незалежності України, було прийнято на позачерговій

сесії Верховної Ради Української PCP 24 серпня 1991 року.

А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;

Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти неправильні.
6. Укажіть поняття, про яке йдеться у наведеному тексті.

Було створено Комісію при Політбюро ЦК КПУ, яка координувала цю справу. Тільки у вересні-жовтні 1988 року в республіці повернуто чесне ім’я 359 особам... 5 січня 1989 року Політбюро ЦК КПУ ухвалило постанову «Про додаткові заходи з від­новлення справедливості по відношенню до жертв репресій, які мали місце у 30-40-х роках і на початку 50-х років» ... Протягом 1988-1989 років у республіці відновлено чесне ім’я понад 27 тисяч осіб... До осені 1991 року таку роботу проведено з 485457 особами.

А) Перебудова; В) Прискорення;

Б) Гласність; Г) Реабілітація.
Достатній рівень (3 бали)

Завдання 7 містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант.

7. Прочитайте уривок з документа та вкажіть цифру, якою на карті позначено місто, де відбулася подія, описана в уривку.

«У вересні 1989 р. було проведено Установчий з’їзд Народного руху України. Де­легати репрезентували майже 280 тис. учасників. Головою Руху було обрано відомо­го поета Івана Драча».1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка