Квантова фізика
Сторінка4/6
Дата конвертації24.11.2016
Розмір1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

8.Укажіть,чому в роки перебудови з`явився наведений плакат


Високий рівень (3 бали)

8. Проаналізуйте наведений текст, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

Величезний викид радіоактивності... спричинив забруднення значної території не лише Украї­ни, Білорусі та Росії, а й інших регіонів світу. В Європі, наприклад, тільки радіоактивним цезієм виявилися забрудненими три чверті її території, що становить близько 7,5 млн кв. м площі.  1. Визначте подію, про яку йдеться у наведеному уривку, та дату, коли вона відбулася.

  2. Які наслідки вона мала для України?

Залік №2


з історії України

Клас 12 Дата проведення________

ІІ Варіант

Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант

1.Укажіть рік,коли було прийнято Постанову про боротьбу з нетрудовими доходами .

А) 1985 р.; Б) 1986 р.; В) 1987 р.; Г) 1988 р.
2.Укажіть, з прізвищем якого видатного діяча пов’язано ухвалення Акту проголошення незалежності України.

А) В. Щербицький; В) В. Івашко;

Б) М. Горбачов; Г) JI. Кравчук.
2.Укажіть назву документа, з якого наведено поданий уривок.

«...Українська PCP самостійно визначає економічний статус і стратегію соціаль­но-економічного розвитку в інтересах народу України; здійснює управління еконо­мічними процесами з метою відродження і всебічного розвитку соціальної і культур­ної сфери, задоволення потреб громадян...»А) Закон Української PCP «Про мови в Українській PCP»;

Б) Декларація про державний суверенітет України;

В) Акт проголошення незалежності України;

Г) Закон Української PCP «Про економічну самостійність Української

PCP».
4.Укажіть назви нових громадських об’єднань, які виникли в Україні у роки перебудови.1) Комуністична партія України;

2)Демократична платформа в КПРС;

3)Товариство української мови імені Т. Шевченка;

4)«Громада» при Київському університеті;

5) Український культурологічний клуб;

6) Об’єднання «Державна самостійність України»;

7) «Товариство Лева»;

8) «Група 239».

А) 1,3, 6, 8; Б) 2,4,5, 7; В) 3, 5, 7,8; Г) 4, 5, 6, 8.
5.Укажіть, чи правильні твердження.

1) У жовтні 1990 року в Україні розпочалася студентська акція протесту, яка при­звела до відставки голови уряду В. Масола;

2) У серпні 1991 року прогресивні сили українського суспільства із задоволенням підтримали створення Державного комітету з надзвичайного стану в СРСР та висунуту їм програму реформування суспільства.

А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;

Б) тільки перший варіант прави- Г) обидва варіанти неправильні.

льний;


6. Укажіть поняття, про яке йдеться у наведеному тексті.

Стало першим гаслом у ході перебудови та орієнтувало трудові маси на різке підви­щення продуктивності праці, упровадження в виробництво сучасних досягнень нау­ково-технічного прогресу. Ключовими елементами цього курсу були технічне пере­оснащення машинобудування та активізація «людського фактору». Офіційно цей курс було закріплено в «Основних напрямах економічного і соціального розвитку СРСР на 1986-1990 роки та на період до 2000 року.

А) Прискорення; В) Гласність;

Б) Демократизація; Г) Інфляція.
Достатній рівень (3 бали)

Завдання 7 містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант.

7. Прочитайте уривок з документа та вкажіть цифру, якою на карті позначено місто, де відбулася подія, описана в уривку.

«За активної участі Української Гельсінської Спілки, яка активізувала свою діяльність влітку 1988 р. та оприлюднила «Декларацію принципів», у березні 1989 р. в місті... відбулися перша політична демонстрація та перший за радянських часів ст­райк. На першотравневу демонстрацію мешканці міста вперше в Україні вийшли з синьо-жовтими прапорами».

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

8.Укажіть,чому в роки перебудови з`явився наведений плакат
Високий рівень (3 бали)

9. Проаналізуйте наведений текст, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

0 16 годині на українському телебаченні та радіо виступив Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук, заявив, що Верховній Раді республіки доки відомо далеко не все про остан­ні події в країні... Надзвичайний стан у республіці не оголошено; на цей час першочергове завдання — захистити демократію, законність і конституційний порядок на основі законів України, українського суверенітету і рішень законнообраних органів влади.  1. Коли відбуваються події, наведені в уривку?

  2. У чому їх суть та наслідки для України?

Залік №3

з історії України

Клас 12 Дата проведення________

І ВаріантПочатковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант

1.Укажіть дату прийняття Верховною Радою України нової Конституції України.

А) 16 листопада 1994 р.; В) 29 березня 1998 р.;

Б) 28 червня 1996 р.; Г) 14 листопада 1999 р.
2. Укажіть прізвище політичного діяча, який переміг на президентських виборах 2010 р.

А) О. Мороз; В) В. Ющенко;

Б) П. Симоненко; Г) В. Янукович.
3.Укажіть, про кого з політичних діячів йдеться.

Вчений-конструктор, професор, генеральний директор ВО «Південний машино­будівний завод», який потім був обраний президентом України.А) Л. Кравчук; В) Л. Кучма;

Б) В. Ющенко; Г) В. Янукович.
4. Укажіть, про яку історичну подію йдеться в наведеному уривку.

«У червні 1992 р. в Києві за підтримки керівництва України відбулися збори, де прихильники митрополита Філарета об’єдналися з Українською автокефальною пра­вославною церквою, утворивши...»А) Українську Православну церкву Київського патріархату;

Б) Українську греко-католицьку церкву;

В) Українську Православну церкву Московського патріархату;

Г) Українську Католицьку церкву.
5. Укажіть, яка з наведенихнижче подій відбуласраніше за інші.

А) Повторне обрання Президентом України Л. Кучми;

Б) прийняття Указу «Про Державний Гімн України»;

В) заснування посади Президента України;

Г) запровадження нової національної валюти — гривні.
У завданні 6 установіть правильну відповідність. До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.


6.Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А) Акція;

Б) економічна інтеграція;

В) корупція;

Г) референдум.

1. Процес зближення економік ряду країн, їх співпраця;

2. підкуп державних і політичних діячів;

3. спосіб прийняття законів та вирішення найважливіших пи­тань державного життя шляхом всенародного голосування;

4.цінний папір, що свідчить про участь його власника у капі­талі акціонерного товариства і надає право на одержання певної частини щорічного прибутку;

5. випуск паперових грошей при недостатній кількості готівки та для покриття дефіциту державного бюджету.
Достатній рівень (3 бали)

У завданні 7 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.

7. Розташуйте події у хронологічній послідовності.

А) Прийняття Верховною Радою воєн ної доктрини України;

Б) визнання Росією незалежності України;

В) проголошення незалежності України;

Г) візит до України Папи Іоана Павла II.

8. Укажіть цифру,якою на карті позначена країна, де було проголошено про припинення існування СРСР.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка