Квантова фізика
Сторінка5/6
Дата конвертації24.11.2016
Розмір1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6
А) 1; Б) 2; В) 3: Г) 4.

Високий рівень (3 бали)

9. Складіть тези за поданою темою.

«Розвиток спорту в незалежній Україні.»

Залік №3


з історії України

Клас 12 Дата проведення________

ІІ Варіант

Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант

1.Укажіть дату запровадження в Україні нової національної валюти — гривні.

А) Травень 1993 р.;. В) вересень 1996 р.;

Б) жовтень 1995 р.; Г) квітень 2000 р.
2.Укажіть прізвище відомого українського режисера.

А) Р. Віктюк; В) А. Солов’яненко;

Б) П. Заливаха; Г) Є. Станкевич.
3.Укажіть, про кого з політичних діячів йдеться.

Кандидат економічних наук, другий секретар ЦК КПУ, Голова Верховної Ради України, потім був обраний президентом України.А) Л. Кравчук; В) А. Яценюк;

Б) В. Ющенко; Г) Л. Кравчук.
4. Укажіть, про яку історичну подію йдеться в наведеному уривку.

«Найдовша ніч українських парламентарів завершується.Це було довге і тяжке, переповнене емоційними спалахами, сесійне засідання... 28 червня... — ця мить назавжди залишиться в історії молодої української дер­жави...»

Зі статті В. Королика «Мить історії»

А) Проголошення незалежності України;

Б) прийняття «Декларації про державний суверенітет»;

В) рішення Верховної Ради про вступ до ЄС;

Г) прийняття Конституції України.
5. Укажіть, яка з наведених нижче подій відбулась пізніше за інші.

А) Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою та скасу­вання дискримінаційної поправки Джексона-Веніка;

Б) запровадження гривні;

В) утворення в Україні посади Прези­дента;

Г) політ у космос першого космонавта незалежної України Л.Каденюка.
У завданні 6 установіть правильну відповідність. До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.

6.Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А) Інфляція;

Б) приватизація;

В) сепаратизм;

Г) вільна еконо­мічна зона.

1.Прагнення окремих груп населення відокремитися від даної держави;

2.процес зближення економік ряду країн, їх співпраця;

3.певна територія, де діють особливі пільгові економічні умо­ви для іноземних і національних підприємств;

4.переповнення грошового обігу масою надлишкових паперо­вих грошей, що викликає знецінювання їх, зростання цін на предмети першої необхідності, падіння реальної заробіт­ної плати;

5.передача державної або муніципальної власності за плату або безкоштовно у приватну власність.
Достатній рівень (3 бали)

У завданні 7 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.

7. Розташуйте події у хронологічній послідовності.

А) Вступ України до Світової організації торгівлі;

Б) підписання Україною «Хартії про особливе партнерство» між Україною та НАТО;

В) затвердження Верховною Радою мелодії гімну «Ще не вмерла України...» як Державного гімну України;

Г) прийняття Конституції України.
8. Укажіть цифру якою на карті позначена країна, що першою визнала незалежність України.


А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

Високий рівень (3 бали)

9. Складіть тези за поданою темою.

«Розвиток культури в незалежній Україні.»


Залік №2

з всесвітньої історії

Клас 12 Дата проведення________

І ВаріантПочатковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант

1.Укажіть рік створення держави Ізраїль.

А) 1946 р.; Б) 1947 р.; В) 1948 р.; Г) 1949 р.
2.Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню.

«Процес ліквідації колоніалізму».

А) Деполітизація; Б) депортація;

В) десталінізація; Г) деколонізація.
3. Укажіть місто, яке є священним містом трьох релігій.

А) Буенос-Айрес; Б) Анкара; В) Москва; Г) Єрусалим.
4.Укажіть, про кого з видатних політичних діячів йдеться.

«У 1988 р. вона стала першою жінкою прем’єр-міністром в ісламській країні. їй належать слова: « Люди думають, що я слабка тому, що я жінка. Хіба не знають вони, що я мусульманка, а в мусульманських жінок таке минуле, що їм є чим пишатися? Я донька мученика... сестра мученика... і ваша сестра.»А) Індіра Ганді; В) Беназір Бхутто;

Б) Мегаваті Сукарнопутрі; Г) Марія Естела Мартінес де Перон.

5.Укажіть характерну рису японського «економічного дива».

А) Широке застосування праці інозем­ців;

Б) атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі;

В)економічна допомога СРСР та країн «соціалістичного табору»;

Г) низькі витрати на військові потреби.


6.Укажіть прізвище діяча, зображеного на фотокартці якого у країні називали «Великим кормчим», «Червоним сонцем».А)Ден Сяопін; Б) Пол Пот; В) Мао Цзедун; Г)Хо Ши Мін.

Достатній рівень (3 бали)

7.Прочитайте текст та укажіть прізвища політичних діячів, про яких йдеться, та країну, за незалежність якої вони боролися.

«Лідери IHK були переконаними противниками насильства у визвольній боротьбі, вважаючи, що воно може знищити і визвольний рух, і саме багатошарове суспільство країни. їм вдавалося організувати масові кампанії непокори та «тиску» на колоніза­торів.»А) І. Ганді, Р. Ганді, Індія; В) Сукарно, Сухарто, Індонезія;

Б) Б. Бхутто, М. Джинна, Пакистан; Г) М. Ганді, Дж. Неру, Індія.

8. Оберіть правильну відповідь.

«Протягом_______ темпи росту економіки були найбільш високими у світі.

Країна зайняла друге місце у світі за об’ємом промислового виробництва, а

потім за об’ємом ВНП. Це явище отримало назву_____.»А) 1966-1976, Китаю, «культурна революція»;

Б) 1950-1973, Японії, «економічне диво»;

В) 1998-2000, Індії, «новий курс»;

Г) 1970-1990, Південної Кореї, «нова індустріальна країна».
Високий рівень (3 бали)

9.Прочитайте текст, виконайте завдання та дайте відповіді на запитання.

У 1980-1990 рр. у розвитку латиноамериканських країн розпочався новий етап. Диктатури змінилися демократичними конституційно обраними режимами.1) Якими факторами був обумовлений перехід більшості країн Латинської Америки до демократії у 1980-1990 рр.?

2) Дайте оцінку діяльності відомих політичних лідерів країн Латинської Америки.

Залік №2


з всесвітньої історії

Клас 12 Дата проведення________

ІІ Варіант

Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант

1. Укажіть рік проголошення Палестинської Автономії.

А) 1991р.; Б) 1993 р.; В) 1995 р.; Г) 1997 р.

2.«Сукупність концепцій, що ґрунтуються на положенні про фізичну і психічну не­рівноцінність людських рас, які розподіляються на «вищі» (повноцінні) та «нижчі» (неповноцінні).»

А) Расизм; Б) шовінізм; В) апартеїд; Г) панісламізм.3. Укажіть яку країну Латинської Америки в СРСР називали «Острів Свободи».

А) Нікарагуа; Б) Кубу; В) Чілі; Г) Індонезію.
4. Укажіть, про кого з видатних політичних діячів йдеться.

«Більшість життя він провів у тюрмі за свої політичні переконання, але це не за­вадило йому згодом стати першим небілим президентом своєї країни.»А) Хо Ши Мін; В) Нельсон Мандела;

Б) Роберт Мугабе; Г) Муамар Кадафі.
5.Укажіть характерну рису періоду прагматичних реформ у Китаї.

А) Створення вільних економічних зон за участю іноземного капіталу;

Б) зниження закупівельних цін на сіль­госппродукцію;

В) заборона створення підприємств за участю іноземного капіталу;

Г) зниження державного фінансування системи освіти.
6.Укажіть прізвище діяча, зображеного на фотокартці

який у 1947 р. проголосив незалежність своєї країни.


А) М. Джинна; Б) М. Ганді;

В) Дж. Неру; Г) Сукарно

Достатній рівень (3 бали)

7 . Прочитайте текст та укажіть країну, де відбувалися події, назву періоду та його хронологічні рамки.

«Почали створюватися зі шкільної та студентської молоді загони відданих «Вели­кому кормчему» хунвейбінов — «червоних охоронців», а потім почали формуватися загони цзаофанів — «бунтівників», які складалися з молодих робітників та службов­ців. Закрилися школи, вузи та заклади культури. Професорів, вчителів, інших пред­ставників інтелігенції виводили на «суд мас» у блюзнірських ковпаках за будь-які прояви нелояльності до влади.»


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка