Квантова фізика
Сторінка6/6
Дата конвертації24.11.2016
Розмір1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6

А) Японія, «економічне диво», 1950-1973 рр.;

Б) Китай, «культурна революція», 1966-1976 рр.;

В) Туреччина, «прагматичні реформи», 1975-1979 рр.;

Г) Іран, ісламська революція, 1978-1979 рр.
8. Оберіть правильну відповідь.

«27 грудня ______ р. радянське керівництво спрямувало війська до_______ , одно­часно усунувши за допомогою своїх десантників Аміна і посадивши на його місце______.»А) 1980, Афганістану, Наджибулу;

Б) 1977, Іраку, С. Хусейна;

В) 1968, Чехословаччини, О. Дубчека;

Г) 1979, Афганістану, Б. Кармаля.
Високий рівень (3 бали)

9.Прочитайте текст, виконайте завдання та дайте відповіді на запитання.

Директор Інституту Африки Російської Академії наук А. Васильєв зазначав: «В Африці ще ніде не має сучасного громадянського суспільства, але є його окремі елементи, органічні або імплантовані, або ті, що імітують чужі зразки».1) Використовуючи знання з правознавчих курсів, дайте визначення поняттю «громадянське суспільство».

2) З’ясуйте, чому в Африці немає громадянського суспільства. Які б заходи ви запропонували лідерам африканських країн для того, щоб створити в країні громадянське суспільство?Залік №3

з всесвітньої історії

Клас 12 Дата проведення________

І ВаріантПочатковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант

1.Укажіть дату прийняття нової доктрини Організації Варшавського Договору, яка мала оборонний характер.

А) Листопад 1955 p.; В) травень 1987 p.;

Б) жовтень 1972 p.; Г) січень 1991 р.
2.Укажіть, чи правильні твердження.

1) У 1975 р. відбулася урочиста церемонія підписання Заключного Акту Гельсін­ської Наради. Він підтверджував непорушність міждержавних кордонів у Європі після Другої світової війни та вводив у міжнародні стосунки нові норми міждер­жавних відносин.

2) 3 початку 80-х. pp. XX ст. почалася нова фраза в гонці озброєнь, у якій брали участь усі військовополітичні блоки.

А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;

Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти неправильні.
3. Укажіть прізвище політичного діяча, зображеного на фотокартці.

Він оголосив «хрестовий похід» проти комунізму, а СРСР назвав «імперією зла». А) Дж. Маккарті;

Б) Т. Блер;

В) Дж. Картер;

Г) Р. Рейган.


4. Укажіть назву періоду в системі міжнародних відносин з початку до другої половини 70-х рр. XX ст.

А) Епоха комунізму; В) епоха тотального ядерного роз-

Б) «холодна війна»; зброєння країн світу;

Г) розрядка міжнародної напруги.

5. Укажіть, які з наведених країн є членами НАТО.

А) Польща, Естонія, Болгарія; В) Естонія, Хорватія, Україна;

Б) Болгарія, Кіпр, Туреччина; Г) Хорватія, Болгарія, Кіпр.
6. Укажіть один із принципів взаємовідносин між країнами світу, які були прийняті Нара­дою в Гельсінкі у 1975 р.

А) Можливість перегляду післявоєнних кордонів;

Б) втручання, за необхідності, у внутрішні справи інших країн;

В) територіальна цілісність країн;

Г) створення різних військово -політичних блоків з метою підтримки миру у світі.

Достатній рівень (3 бали)

7. Оберіть правильну відповідь.

«У другій половині XX ст. у зарубіжній літературі розвивається модерністський напрямок, у якому центральне місце належить______, його представники: Жан-Поль Сартр та_______ (Франція),______ (Великобританія).»А) Детективу, Жорж Сіменон, Агата В) реалізму, Ельза Тріоле, Генріх

Крісті; Белль;Б) екзистенціалізму, Альбер Камю, Г) фантастики, Айзек Азимов, Айріс Мердок; Артур Кларк.
У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
8. Розташуйте події у хронологічній послідовності.

А) Американські астронавти Н. Арм­стронг і Е. Олдрин висадилися на Місяці;

Б) створення технології виробництва поліетилену;

В) перший виступ групи «Бітлз»;

Г) СРСР вперше узяв участь в Олім­пійських іграх.
Високий рівень (3 бали)

9. Складіть тези. «Оптимальні шляхи подолання світових глобальних проблем».

Залік №3


з всесвітньої історії

Клас 12 Дата проведення________ІІ Варіант

Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант

1.Укажіть дату прийняття Хартії для нової Європи.

А) Квітень 1975 p.; В) листопад 1990 p.;

Б) березень 1987 p.; Г) грудень 2004 р.
2.Укажіть, чи правильні твердження.

1) В основу зовнішньої політики «нового політичного мислення» в СРСР було по­кладено перехід від ідеологічних пріоритетів до загальнолюдських цінностей;

2) «Велика вісімка» — неформальне об’єднання найбільш економічно розвинутих країн світу (США, Японія, ФРН, Франція, Великобританія, Італія, Канада, а з 1997 р. також і Росія) на рівноправній основі, але в результаті грузино-осе- тинського конфлікту 2008 р. Росію було виключено з цього об’єднання.

А) Обидва варіанти правильні;

Б) тільки перший варіант правильний;

В) тільки другий варіант правильний;

Г) обидва варіанти неправильні.
3.Укажіть прізвище політичного діяча, зображеного на фотокартці. Він був одним з ініціаторів укладання договора про обмеження наступальних озброєнь (1979 р.) між СРСР і США.А) JI. Брежнєв; Б) А. Громико; В) В. Щербицький; Г) М. Подгорний.
4. Укажіть назву періоду в системі міжнародних відносин з середини 40-х рр. — початку 90-х рр. XX ст.

А) «Холодна війна»; В) епоха комунізму;

Б) розрядка міжнародної напруги; Г) епоха однополярного світу.

5. Укажіть, які країни світу американський президент Дж. Буш назвав «віссю зла».

А) Пакистан, Китай, Індія; В) Іран, Ірак, Північна Корея;

Б) Росія, Казахстан, Естонія; Г) Іран, Ірак, Афганістан.

6. Укажіть одну з причин політики розрядки міжнародної напруги початку 70-х рр. XX ст.

А) Створення однополюсного світу; В) політика перебудови у СРСР;

Б) досягнення військово-стратегічного Г) лідерство СРСР у світовому паритету (рівноваги) ракетно-ядерної економічному розвитку,

зброї між СРСР та США;


Достатній рівень (3 бали)

7. Оберіть правильну відповідь.

«У другій половині XX ст. у зарубіжній літературі розвивається модерністський напрямок, у якому центральне місце належить______, його представники: Жан-Поль Сартр та_______ (Франція),______ (Великобританія).»А) Детективу, Жорж Сіменон, Агата В) реалізму, Ельза Тріоле, Генріх

Крісті; Белль;Б) екзистенціалізму, Альбер Камю, Г) фантастики, Айзек Азимов, Айріс Мердок; Артур Кларк.


У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.


8. Розташуйте події у хронологічній послідовності

А) Уперше в історії космонавтики ра­дянський космонавт Олексій Леонов здійснив вихід у відкритий космос;

Б) відкриття Євротунелю під Ла-Ман­шем;

В) У СРСР введено в дію першу атомну електростанцію в м. Обнінську;

Г) вчені Великої Британії відкрили структуру ДНК.
Високий рівень (3 бали)

Складіть тези. «Глобальні проблеми людства: причини виникнення.»
Заліки з англійської мови

Залік №2


з англійської мови

12-з клас

Варіант І

Рівень 1


Translate into Ukrainian

 1. to be create

 2. to clear the table

 3. a household word

 4. Would you like anithing to drink first?

 5. Have you made the reservation?

 6. Many people will be working from home though the Internet.

Рівень 2

Insert the necessery verbs

The Meaning of Monkey Talk

Krak! Hokl Boom! These might sound (1) random noises to us, but to a species

of monkey living in Ivory Coast, they (2) a very specific meaning. During

(3) studies of the Campbell's monkeys in the Tai National Park, naturalists(4)_ __the

monkeys spotted a leopard on the prowl, they would cry "Kmk!"{5) other members ottheir group of the danger. A hok, by (6) alerted other monkeys that a crowned eagle


was circling overhead.


1

a

though

в

like

c

even

d

how

2

a

pass

в

transport

c

bring

d

carry

3

a

intensive

в

hard

c

busy

d

strong

4

a

looked

в

observed

c

examined

d

watched

5

a

say

в

show

c

warn

d

save

6

a

contrast

в

chance

c

accident

d

mistake

Рівень 3


Change the following sentences using the Passive Voice.

 1. Who cooked the dinner yesterday?

 2. They showed an interesting film last week.

 3. A1 our pupils read these book.

Рівень 4

Write a composition «The Telegraph and the Telephone».

Залік №2

з англійської мови

12-з клас

Варіант II

Рівень 1

Translate into Ukrainian 1. to detect

 2. to lay the table

 3. global warming

 4. Would you like to visit any British museums?

 5. How does art help us understand the outside world?

 6. Young people have contributed to mass political movements.

Рівень 2

Insert the necessery verbs

The Meaning of Monkey Talk

Krak! Hok! Boom! They would cry "Kmk!"(l) other members of their group of the

danger. A hok, by (2) alerted other monkeys that a crowned eagle was circling

overhead. Boom seemed only to indicate that a branch had broken (3) a nearby tree. What particularly intrigued

the researchers, however, was the fact that the creatures weren't just (4) certain sounds

to certain events, but seemed to have developed a kind of syntax. Sometimes, for instance, a monkey would add an oo sound to one of the above-mentioned noises, to suggest a(an)(5) but more general threat: so krak-oo would mean that there wasdanger, but not (6)_____ from a leopard.

1

a

say

в

show

c

warn

d

save

2

a

contrast

в

chance

c

accident

d

mistake

3

a

of

в

away

c

off

d

out

4

a

combining

в

joining

c

uniting

d

linking

5

a

same

в

equal

c

alike

d

similar

6

a

surely

в

completely

c

necessarily

d

certainly

Рівень 3


Change the following sentences using the Passive Voice.

 1. The doctor ordered him to have a rest.

 2. My aunt sent these letters.

 3. Our pupils translated these books.

Рівень 4
Write a composition «United National Organisation».

ЗАЛІК № 2

з біології

Клас 12-з Дата проведення 14.04.2016
Варіант I
І. Початковий і середній рівень

1. До алкалоїдів належать:

а) морфін, кофеїн, кокаїн, хінін, нікотин; б) гідрокортизон, кортикостерон, альдостерон;

в) тестостерон, прогестерон, естрадіол; г) ауксини, гібереліни.

2. Для утворення хлорофілу насамперед необхідна:

а) достатня кількість заліза ; б) достатня кількість сірки,

в) достатня кількість фосфору; г) достатня кількість кисню.

3. До органел, які є в будь - якій клітині належать:

а) апарат Гольджі; б) рибосоми;

в) ядро; г) хлоропласти.

4. Елементарні фактори еволюції діють на популяції.

До них належать:

а ) генотип; б) хвилі життя; в) фенотип;

г ) ізоляція; д ) адаптація; ж ) дрейф генів.

5. Біологічний прогрес проявляється у :

а ) зменшенні чисельності популяції;

б ) вимирання певної групи організмів;

в ) збільшення чисельності популяції;

г ) розширені ареалу та утворенні нових видів.

6. Приклади гомологічних органів у тварин є :

а ) вуса;

б ) передні кінцівки ( нога, крило, рука) хребетних;

в ) ласти у вторинноводних хребетних;

г ) грудні плавці у риб.II Достатній рівень

7. Встановити відповідність:

1 Стабілізуючий добір а ) проявляється у постійних умовах довкілля;

2 Рушійний добір б ) спрямовує мінливість у двох напрямах;

3 Розриваючий добір в ) відбувається унаслідок повільних змін довкілля у певному напрямку;

4 Ароморфоз г ) зміна будови організму, яка має характер

пристосування і не змінює рівень його організації ;

5 Ідіоадаптація д) еволюційне перетворення, яке підвищує рівень

організації організму в цілому.ІІІ Високий рівень
8. Чому антропогенний вплив на природу став домінуючим фактором еволюції живих організмів?

ЗАЛІК № 2

з біології
Клас 12 з Дата проведення 14.04.2016
ВАРІАНТ 2
I Початковий і середній рівень

1. У молекулі АТФ є:

а) два макроергічні зв’язки; б)три макроергічні зв’язки ;

в) один макроергічний зв'язок ; г) чотири макроергічні зв’язки

2. Бактерії, які окислюють аміак утворюваний у процесі гниття органічних речовин, до азотистої та азотної кислот, називаються:

а) залізобактерії; б) нітрифікувальні бактерії;

в) сіркобактерії; г) ціанобактерії.

3. У 1945 році Флемінгу, Флорі та Чейну була присуджена Нобелівська премія з фізіології і медицини за відкриття:

а) тетрацикліну; б) пеніциліну;

в) стрептоміцину; г) олеандоміцину фосфату.

4. Спадкова мінливість це:

а)проявляється у всіх особин виду однаково під дією певного чинника;

б) зміни, які виникають у кожного організму індивідуально, незалежно від змін довкілля:

в) не має пристосувального характеру;

г) зміни, які передаються нащадкам.

5. Внутрішньовидова боротьба між особинами проявляється

а) за їжу; б) у стосунках між особинами різних видів;

в) за місця розмноження і територію;

г) суперництво особин однієї статі за парування з особинами іншої.

6. Симбіоз – форми співіснування різних видів ґрунтується:

а) трофічних взаємозв’язках

б) існування одного організму неможливо без іншого

в) оселення одного організму та поверхні іншого

г) організми можуть існувати окремо


II Достатній рівень

7.Встановити відповідність:

1 Гідросфера а) зовнішня тверда оболонка:

2 Літосфера б) сукупність усіх водойм

3 Стратосфера в) газова оболонка

4 Атмосфера г) шар, який досягає 80 км. заввишки5 Тропосфера д) формуються хмари, виникають опади, t непостійна
IV Високий рівень
8. Чому поява людини стала провідним фактором розвитку життя на землі в кайнозойську еру?
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка