Література як вид мистецтва. Художній образДата конвертації09.01.2018
Розмір1.34 Mb.
Тема : Література як вид мистецтва. Художній образ.

Мета : Виявити ознаки різних видів мистецтва;ознайомити з поняттям «художній образ», та його різновидами – «традиційний образ», «вічний образ». Виховувати розуміння та повагу до літератури як мистецтва

Обладнання: таблиці «Різновиди художніх образів», «Способи пізнання світу»

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Слово вчителя з елементами бесіди.

«Книга збагачує людину душевно, облагороджує її серце»,— справедливо зазначив відомий український письменник Юрій Смолич. А які книги, прочитані влітку, залишили відбиток у вашому серці? Чи можете ви згадати випадок, коли книга вплинула на вашу поведінку, або героя, який підштовхнув вас до прийняття певного рішення?

2. Обмін думками.

3. Доповнення та коментар учителя.

Отже, ви на власному досвіді переконалися в тому, що книга може бути вчителем і порадником, впливати на ваші вчинки та рішення. Саме через це потрібно дуже ретельно вибирати книжки для читання, радитися з дорослими — учителями, батьками. Тоді книжка не тільки розважить, а й допоможе обрати правильний шлях у житті.

-Оформлення робочих та контрольних зошитів

. Орфографічний режим

6.1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

6.2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

6.3. Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з літератури у 5-9 записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:

Перше жовтня

Класна робота

У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:

Перше жовтня

Від романтизму до реалізму

6.4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

6.5.Зразок підпису зошита:

Зошит


для робіт із світової літератури

учня 8-А класу

СЗШ № 24 м. Києва

Кучеренка Захара

Зошит

для контрольних робітіз світової літератури

учениці 10-А класу

Полтавського НВК № 10

Косенко Ганни

ІІІ. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу


  1. Розповідь учителя

2. Вікторина за прочитаними в 5-му класі творами

У кого з героїв трапилася неприємність — він потрапив у діж-

ку з фарбою? Спочатку це його врятувало, а потім згубило.

(Фарбований шакал Чандарава) У якій країні жили відважні хлопчики Іссумбосі та Момотаро?

(В Японії)

Який чарівний предмет оживляв у китайській казці усе, що

зображував?

(Пензлик Маляна)

Хто прославився як відважний моряк, який, незважаючи на

страшні пригоди, знову й знову вирушав у подорож? (Синдбад-

Мореплавець)

Чий це портрет: стара бабуся з великими зубами, що трясе по-

душки й перини? (Пані Метелиця з однойменної казки братів

Ґрімм)


У цій казці четверо друзів по нещастю об’єдналися й створили

дружний музичний колектив, якого злякалися навіть розбій-

ники. («Бременські музиканти»)

У назві цієї російської казки є «щасливе число». («Казка про

мертву царівну і сімох богатирів» О. С. Пушкіна)

«Природне» та «штучне» протиставляється в казці Г. К. Ан-

дерсена… («Соловей»)

У якій казці відбувалося перетворення матері головного героя

від небесного світила (тіла) до жебрачки, а потім до королеви?

(«Хлопчик-зірка» О. Уайльда)

Хто з цих авторів творів про природу не писав віршів, не був

поетом: Дж. Кітс, Е. Сетон-Томпсон, Й. В. Ґете, Г. Гейне?

(Е. Сетон-Томпсон)

Героєм якого твору є Чеширський кіт, чим він відомий? («Аліса в Країні див» Л. Керролла; увесь час посміхався)

Назвіть ім’я одного із сучасних популярних у світі дитячих письменників (із вивчених у 5-му класі). (Р. Дал, Т. Янссон,П. Маар)

2) Художній образ, художній твір.

Художній образ — створена засобами мови узагальнена картина реальної дійсності або переживань митця у формі конкретного, життєво повного явища. Бувають образи події, людини (дійової особи, персонажа, героя), явища, тварини, предмета, образисимволи, словесні образи (художні засоби, тропи).Різновидами художніх образів є традиційний образ та вічний

Термін «образ» у широкому розумінні означає відображення зовнішнього світу у свідомості людини або конкретно-чуттєве уявлення про щось.

Художній образ — узагальнена й разом із тим конкретна картина людського життя чи навколишнього світу, створена творчою уявою митця згідно із законами естетичного сприйняття.

Від звичайного пізнавального образу художній образ відрізняється не лише наявністю узагальнення, а й емоційно-естетичною оцінкою митця, вираженням його естетичного ідеалу й смаку.

Художній твір — вид мистецтва, що відтворює життя в словесних художніх образах.

Основною функцією художнього твору є естетична функція. Вона полягає в тому, що, читаючи художній твір, читач отримує естетичну насолоду, насолоду від спілкування з прекрасним. Але художній твір повинен не просто задовольняти естетичні переживання людини, а й робити її кращою, духовно багатшою, розвивати внутрішній світ, отже, виконувати й іншу основну функцію — духовно творчу.

Додатковими функціями художнього твору дослідники вважають ідеологічну, пізнавальну, освітню, виховну.

ІІІ.Робота з підручником

Традиційни та вічний образи.записи визначень до зошита.

Традиційний образ — це образ, який постійно зустрічаєтьсяу фольклорі, уособлюючи якісь певні риси характеру, якості, типові для життя ситуації (зло, добро, працьовитість, безвольність; фантастичні, ворожі до людей сили; мужність, героїзм, кмітливість у боротьбі з ворогами; захист, визволення рідних із біди.

Вічний образ — художній образ, що, виникнувши в конкретних історичних умовах, набуває настільки очевидної загальнолюдської значущості, що згодом знову і знову виникає у творчості письменників різних епох і народів.

Образи яких героїв із прочитаних творів, на вашу думку, належать до вічних образів? Свою думку обґрунтуйте. (Тома Сойєра — хлопчика-бешкетника, непослуха, який, однак, має благородне серце, здатен на сміливі, відважні вчинки зарадиінших; Полліанна — невиправна оптимістка, яка прагне все

і всіх навколо змінити на краще, та ін.)

ІV/Підсумок уроку

Д.З.Опрацювати метеріал в підручнику

Тема : Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів

Мета: ознайомитися з поняттями «міф», «міфологія»,дізнатися, в чому відмінність міфу від казки; визначити причини появи міфів, розвивати знання про тематичні групи міфів; виховувати повагу до культури інших народів.

Обладнання: зошит ,ручка ,підручник. Збірки різних міфів

Тип уроку :Вивчення нового матеріалу

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

Бесіда

-Що називають художнім образом ?

-Які вічні образи ви знаєте ?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Ознайомлення з літературознавчими термінами

-Міф в перекладі з грецької (mythos) означає слово, оповідання, переказ.

(Запис до зошита)

Міфи — це перекази, що розповідають про виникнення явищ природи та предметів матеріальної культури, релігійних обрядів, про створення світу (космогонія) та походження богів (теогонія). Персонажі міфів — боги, напівбоги та видатні смертні — герої.

Слово міфологія утворене від грецьких слів mythos — розповідь та logos

— слово, думка. Воно має два значення: 1) сукупність, система міфів

якогось народу; 2) наука, що вивчає міфи.

2. Розповідь учителя

— Виникнення міфів тісно пов’язане з прагненнями давніх людей

пояснити сповнений загадками світ. Чому гримить грім та спалахує

блискавка, іде дощ, з’являється на небі веселка? Чому з дерев скрапує,

наче сльоза, золотавий бурштин? Чому ворон такий смолисто-чорний

і чому так дивно забарвлене пір’я у павича? Чому такий сумовитий голос в очеретяної сопілки? Допитливі елліни не переставали дивуватись не залишали без відповіді жодного з питань: їхня фантазія була невичерпною.

Однак міфотворчість — це не тільки гра фантазії, це стадія пізнання

світу, через яку пройшли всі народи.

Виникнення міфологічних уявлень відноситься до дуже раннього

ступеня розвитку суспільства. У народів, головним заняттям яких було

мисливство або збиральництво, міфи найчастіше розповідали про по-

ходження тих чи інших предметів, явищ природи, тварин, обрядів.

У міфах відбилися уявлення народу про навколишній світ, природу,

поєдналися вигадка, фантазія та історичні факти (наприклад, міфи про

Троянську війну).

Види міфів

— Для міфології характерним було поєднання елементів реалістичних

знань про світ природи з віруваннями людей у синкретизм (неподільність

на живе й неживе). Найбільш поширеними були оповіді про виникнення й еволюцію світу, Сонця, Місяця, зірок (космогонія), про походження тварин, появу людини (антропогонія), про Всесвітній потоп.Цікаво, що міфи про створення світу є абсолютно у всіх народів наземлі, натомість міфи про можливий кінець світу (есхатологічні) трапляються не так часто.Відмінність міфу від казки

— Міф і казка мають чимало спільного.

Міф, як і казка, створювався народом, тривалий час існував лише

в усній формі. У міфі і казці розповідається про незвичайні події і фантастичних героїв. Відмінність цих жанрів, насамперед, полягає у тому, щоказку створювали з установкою на вигадку, тоді як події міфу вважалися

такими, що відбувалися насправді. Лише для міфу характерним є й мотив мотивів пояснення виникнення явищ і предметів, який майже відсутній у казці.

Ши­роко відомі давньогрецькі міфи про гіацинт, нарцис, кипарис, лаврове дерево (дівчина-німфа Дафна), про павука (Арахна) та ін.

Існують дуже давні міфи про походження Сонця, Міся­ця, зірок (солярні, місячні, астральні міфи). В одних міфах вони нерідко зображені людьми, які колись начебто жили на Землі і з якоїсь причини піднеслися на небо, а в інших — створення Сонця приписується якій-небудь фантастичній істоті.

Досить поширеними є міфи про чудодійне народження, про походження смерті; порівняно пізно виникли міфи про потойбіч­не життя, долю. До космогонічних міфів наближаються та­кож есхатологічні міфи — розповіді-пророцтва про "кінець світу" (розвинуті есхатологічні міфи відомі у давніх майя, ацтеків, у християнстві, в ісламі і, звичайно, у давніх предків сучасних українців).

Ранні міфи здебільшого були короткими, примітивними за змістом, не мали захоплюючої фабули. У пізніший період розвитку людства виникають більш складні міфи, а різні за походженням і мотивами міфічні образи переплітаються. Міфи перетворюються на розгорнуті розповіді, пов'язують­ся один з одним, утворюючи цілі цикли.

ІІІ. Міфи давніх слов' ян

У чистому вигляді слов’янські міфи не збереглися.

Ранні відомості про східнослов’янську міфологію беруть свій поча-

ток у літописних джерелах. «Повість минулих літ» розповідає, що князь

Володимир Святославович здійснив спробу у 980 р. створити загаль-

нодержавний язичницький пантеон. У Києві на пагорбі поза межами

княжого двору були поставлені ідоли богів Перуна, Хорса, Дажбога,

Стрибога, Сімаргла і Мокоші. Головними божествами пантеону були

громовержець Перун і Велес (Волос).

Введення християнства в слов’янських землях (з IX ст.) поклало кінець офіційному існуванню слов’янської міфології

Робота з підручником

Коментоване читання матеріалу:Міфологічні уявлення українців

Бесіда за прочитаним

І V.


Закріплення

Гра «Ти мені я тобі»

Підсумок

Таким чином, порівнюючи міфи різних народів, бачимо, що, по-перше, досить подібні міфи часто існують у різних на­родів світу і, по-друге, вже саме коло тем, сюжетів, які охоп­люються міфами, — питання походження світу, людини, культурних благ, соціальних відносин, таємниці народжен­ня і смерті та ін. — стосується найширшого, буквально "гло­бального" кола основних питань світобудови. Міфи почина­ють виступати не як окремі сюжети, а як система. Міфи перетворюються на міфологію. Шлях від міфу до міфо­логії — міфотворчість як основний спосіб розуміння світу.

Домашня робота

IV. Домашнє завдання

Написати власний міф про виникнення будь-якого природного

явища (веселки, граду, тайфуну тощо). Знайти вивчити грецьких Богів. Прочитати міф про П.рометея.Тема : Герої грецьких міфів. Міф про Прометея.

Мета: Охарактеризувати популярні міфологічні образи, виявити актуальний зміст міфологічних образів; зіставити типологічно подібні образи (наприклад, образи героїв та ін.) у міфах народів світу; поглибити знання учнів про міфи, вивчити текстуально міф про Прометея; розвивати навички виразного і вдумливого читання, вміння виділяти в художньому тексті тему та ідею; навчити характеризувати героя за його вчинками; звернути увагу на причини популярності Геракла.

Обладнання: ілюстрації до міфу, ОК “Чотири віки людства”, репродукції картин на міфічні сюжети, фотографії скульптур богів Еллади.

Тип уроку :комбінований

Хід уроку

І.Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевірка домашнього завдання ( вчитель повинен звернути увагу учнів на те, що питання, з якими вони зустрінуться під час фронтального опитування, будуть використані для проведення тематичного контролю знань ).

— Що таке “міф”, “міфологія”?

— На які категорії можна поділити міфи?

— Назвати категорії міфічних героїв

—1. Перевірка домашнього завдання. Письмовийдиктант.

Завдання. Визначте імена або функції богів. Там, де необхідно, доповніть таблицю.

Гора Олімп вважалася оселею дванадцяти верховних богів на чолі з ... (Зевсом ). Гера — дружина Зевса — була покровителькою ...(шлюбу і сім'ї), одна сестра Зевса — Деметра — богинею ... (родючості), інша — Гестія — покровителькою ... (вогнища). Улюблена дочка Зевса — Афіна шанувалася як богиня ... (військової мудрості і мудрості взагалі), вона протегувала знанням і ремеслам. Згідно з міфом, Афіна з'явилася з голови Зевса в повному бойовому обладунку — в шоломі і панцирі. Богом війни був син Зевса і Гери ... (Apec). Гермес — спочатку бог ... (скотарства і пастухів), пізніше шанувався як вісник олімпійських богів, заступник мандрівників, купців, бог торгівлі, винахідник ліри і пастушої флейти. Артеміда спочатку була богинею ... (родючості і покровителькою тварин і полювання), богинею Місяця, пізніше вона стала покровителькою жіночої цнотливості і охоронницею породіль. Аполлон — брат Артеміди, божество ... (сонячного світла, освіти, медицини, мистецтва), яке втілюється його супутницями — дев'ятьма музами. Ще одна дочка Зевса — Афродіта, яка народилася з піни морської біля острова Кіпр, богиня ... (кохання і краси). Чоловіком Афродіти був бог-коваль Гефест. Діоніс — найвеселіший з богів, покровитель виноградарів і виноробів, йому присвячувалися бучні свята в кінці сільськогосподарського року. Крім олімпійських, існувало безліч інших (переважно місцевих, локальних) богів, які мали свої функції.

. Поповнення словничка «Герої давньогрецьких міфів»

Зевс (Юпітер) — верховний бог греків, цар і батько богів та людей.

Гера (Юнона) — богиня шлюбного життя, дружина Зевса.

Посейдон (Нептун) — бог моря і мореплавства.

Деметра (Керера) — богиня плодючості і землеробства.

Афродіта (Венера) — богиня любові й краси.

Артеміда (Діана) — богиня мисливства, лісів і гір.

Аполлон — бог мистецтва.

Еврисфей — цар Тірінфа і Мікен.

Єхидна — жахлива кровожерна потвора, напівжінка, напівзмія

Вчитель. Найвідомішими міфами завжди були міфи Греції

ІІІ. Робота над темою уроку

1.міф про Прометея(Вчитель розповідає)уривками коли зупиняється учень має продовжити розповідь.

Після розповіді учні мають записати богів які їм зустрілись під час міфу ?Чи Боги досконалі створіння?

Робота з підручником: відповідь на запитання 1-5 (с. 23).

2.Прометей виразне читання

ІV.Закріплення. заповнення на дошці

Домашня робота  1. Відповісти на запитання 1-3 підручника (с. 28).

  2. Прочитати всі міфи про Геракла.(перший читають всі. Інші поділити)

Тема :Міфи про Геракла, причини надзвичайної популярності образу

Мета : Мета: поглиблювати знання про пантеон олімпійських богів; ознайомити з улюбленим героєм давніх греків — Гераклом та його подвигами; працювати над виразним читанням; здійснювати міжпредметні зв’язки; виховувати сміливість,

рішучість.

Обладнання: книга М. Куна «Легенди та міфи Давньої Греції»;

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

-Ким був Прометей ?Охарактеризуйте його ?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ми згадали про нього невипадково. Сміливого та сильного героя давні римляни називали Геркулесом, а давні греки — Гераклом. Як ви гадаєте, яке ім’я з’явилося першим? Чому боги і герої античної доби часто мали по два імені?Чому Афродіту ще називають Венерою, Зевса — Юпітером, а Геру Юноною? Справа в тому, що грецька культура вже VI–V ст. до н. е. досягла значно вищого рівня за римську культуру. Цілком зрозуміло, що

римляни прагнули засвоїти всі досягнення грецької культури. Після завоювання Греції римлянами (остаточно в 146 р. до н. е.) можна казати про єдину грецько-римську культуру античного світу, спадкоємцями якої стали європейські народи. Злиття грецької та римської культур позначилося, звичайно, і на міфології та релігії римлян. Оскільки римська міфологічна система відрізнялась меншою своєрідністю, то римлянами був створений пантеон богів, що значною мірою копіював вже відомі божества Еллади, які отримали свої, латинські назви. Із давніх римських богів виділялося 12, які були ототожнені з олімпійськими богами:Юпітер — Зевс, Юнона — Гера, Нептун — Посейдон, Веста — Гестія,Вулкан — Гефест, Мінерва — Афіна, Меркурій — Гермес, Керера — Де-

метра, Марс — Арес, Венера — Афродіта, Діана — Артеміда і запозиче-

ний у греків Аполлон.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Виступ учня з розповіддю про Геракла

Народження героя(один з учнів)

Геракл був сином Зевса і Алкмени, дружини Амфітріона. Перед на-

родженням Геракла Зевс оголосив на зборах богів, що той, хто перший

народиться в Персеєвому роді, буде володарем нащадків Персея та всіх

земних народів. Ревнива Гера прискорила народження Персеєвого ону-

ка Еврисфея і затримала пологи Алкмени. Коли, нарешті, народилися

близнята Геракл та Іфікл, Гера послала до колиски малят двох величез-

них зміїв, щоб вони знищили Геракла, однак майбутній герой задушив

їх. За однією з легенд, Зевс, бажаючи зробити сина безсмертним, узяв

його на небо і поклав біля грудей сплячої Гери, але богиня прокинулась

і відштовхнула чужу дитину. Її молоко розлилося по небу, утворивши

Молочний Шлях, а кілька крапель упало на землю, і з них виросли білі

лілеї. Амфітріон навчив Геракла правити колісницею, Кастор — бо-

ротьби, Евріт — стрільби з лука, Лін — музики, кентавр Хірон — усіх

інших наук.

2.Подвиги Геракла(розповідають поділені учні інші заповнють табличку в зошиті)№ подвигу

Яким чином преміг і кого

Що отримавЕврисфей, який владарював над аргів’янами, покликав Геракла до

себе на службу. Він повинен був здійснити 12 подвигів (їх визначив Ев-

рісфей), після чого Зевс мав подарувати йому безсмертя.

12 подвигів Геракла:

1) боротьба з Немейським левом, якого герой задушив;

2) знищення Лернейської гідри, отрутою якої Геракл намазав стріли,

і тому найменша рана від його стріли вважалася смертельною;

3) полювання на Еріманфського вепра, який спустошав Аркадію;

4) лови Керинейської лані із золотими рогами й мідними ногами;

5) знищення стімфалійських птахів, що мали мідні пазурі, крила, дзьо-

би і пір’я, що правило їм за стріли;

6) здобуття для доньки Еврисфея Адмети пояса цариці амазонок Іппо-

літи;

7) очищення Авгієвих стаєнь протягом одного дня;8) подолання Критського бика, що вивергав полум’я (цього бика По-

сейдон подарував Міносові);

9) перемога над царем Діомедом, який кидав чужоземців на поталу

своїм кобилам-людожеркам;

10) викрадення корів страхітливого триголового велетня Геріона, який

жив на далекому заході на острові Ерітія. Геракл перейшов усю Єв-

ропу й Лівію і на пам’ять про цей похід спорудив Гераклові стовпи

(Гібралтар і Сеуту);

11) викрадення золотих яблук із саду Гесперид: яблука дістав Атлант,

поки Геракл підтримував замість нього небо;

12) останній і найважчий подвиг — приборкання Кербера. Геракл спус-

тився в царство Аїда біля Тенара, здолав стоголового пса без будь-

якої зброї, виніс його зв’язаного на світ і, показавши Еврисфею, від-

ніс назад.Здійснивши подвиги, Геракл звільнився від служби в боягузливого

Еврисфея і повернувся до Фів.

Завдання


Розгляньте зображення 12 подвигів Геракла, які були зроблені у хра-

мі Зевса в Олімпії (V ст. до н. е.) (див. малюнок).

Зробіть відповідні підписи під малюнками.

3. Читання міфу «Подвиг перший: немейський лев»

Підготувати переказ про перший подвиг Геракла від 1-ї особи.

4. Перевірка розуміння прочитаного

Гра «Вірю — не вірю»

1) Велетенський лев був чудовиськом, породженим Тіфоном і медузою

Горгоною. (–)

2) Геракл узяв із собою улюблений лук зі стрілами, що подарував йому

сам Аполлон. (+)

3) Л юди з радістю показали герою, де саме можна знайти велетня —

лева. (–)

4) Л в упав, уражений стрілою Геракла. (–)

5) Геракл задушив немейського лева. (+)

6) Еврисфей з переляку сховався від героя за троном і прогнав Герак-

ла. (–)

7) Еврисфей був прикро вражений, що Геракл повернувся живим і не-ушкодженим, ще й переможцем. (+)

5. Висновки

 Які риси характеру проявив Геракл під час двобою з немейським ле-

вом? (Сміливість, витривалість, велика фізична сила)

 Чи можна назвати перемогу Геракла подвигом? (Так, бо перемогти

лева не вдавалося нікому.)

 Геракл просто виконав забаганку Еврисфея чи допоміг людям?

(Допоміг людям, які боялися лева і потерпали через нього. Лише Геракл

зміг визволити їх від цього лиха.)

IV. Підсумки уроку

Сьогодні на уроці ми:

 ознайомилися з пантеоном давньогрецьких і римських богів;

 дізналися про 12 подвигів Геракла;

 прочитали міф про перший подвиг героя;

 зробили перші висновки про образ Геракла;

 спостерігали за відбиттям міфологічних сюжетів та героїв в образо-

творчому мистецтві.

V. Домашнє завдання Прочитати міфи «Деметра і Персефона», «Дедал та Ікар»,

«Орфей і Еврідіка».»Пігмаліон і Галатея

Тема : Сила любові в міфах Греції. Пігмаліон і Галатея. Орфей і Еврідіка. Деметра і Персефона.

Мета: поглибити знання міфології давніх греків, перевірити розуміння міфів «Деметра і Персефона», «Орфей і Еврідіка»; «Пігмаліон і Галатея».Вчити працювати в команді; розвивати увагу; здійснювати міжпредметні і міжлітературні зв’язки.

Обладнання: учнівські ілюстрації до прочитаних міфів

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І.Організаційний момент

ІІ.Невеличка самостійна робота на картках

Завдання до опрацювання теми

1. Що означає ім’я Геракл? Із поданих варіантів вибери правильну відповідь.

- той, кого ніхто не може перемогти;

- той, хто здобуває славу завдяки переслідуванню Гери;

- той, хто прославився силою і могутністю.

2. Що ви знаєте про богів, які згадуються в міфах про Геракла

Зевс – ____________________________________________________

Гера – __________________________________________________

Посейдон – _______________________________________________

Афіна Паллада – ___________________________________________________

Артеміда – ________________________________________________________

3. Юний Геракл здобув на той час гарну освіту. Яким наукам його вчили:

Амфітріон управляти

колісніцею

Кастор боротьбі і різним

наукам

Хірон стріляти з лукаЛін грати на лірі

4. Скільки років і чому Геракл повинен був служити царю Еврісфею?

6. Знайдіть і виправте помилку.

Критська гідра __________________________

Керінейський лев __________________________

Коні Іпполіта __________________________

Яблуки Геріона __________________________

7. Поясніть значення вислову “авгієві стайні”.

Які ви знаєте крилаті вислови, повязані з міфами про Геракла?

8. Подумайте і поясніть, чому сильний і могутній Геракл покірно служив слабкому і боягузливому Еврісфею.

9. Поясніть, за що Гераклові богами було даровано безсмертя?

10. З’ясуйте причини популярності образу Геракла.ІІІ.Робота над темою уроку

I. Літературна гра

Кожна команда презентує свій міф: демонструє власні ілюстрації до твору, готує вікторину для класу, розповідає про відображення подій і міфічних образів у мистецтві.

1. Міф «Деметра і Персефона»

1) Презентація ілюстрацій до міфу (пояснення малюнків, власні враження від міфу або його епізоду).

2) Питання для команди після короткої розповіді міфа одним з учасників

• Хто така Деметра? (Богиня родючості і хліборобства)

• Який вона мала вигляд? (Висока, ясночола, у вінку із золотого колосся й чарівних маків)

• Як звали дочку Деметри? (Персефона, Кора)

• Як пояснюється у міфі виверження вулкану на острові Трінакрія? (Під островом у кам’яному полоні знаходиться покаране Зевсом чудовисько Тіфон. Коли він силкується вирватися на волю, з Етни летить каміння і виривається полум’я.)

• Хто такий Аїд? (Бог підземного царства, царства мертвих.)

• Чому Аїд закохався в Персефону? (Афродіта наказала своєму сину Ероту вистрілити Аїдові в серце. Вона хотіла, щоб боги не забували про її силу і владу над ними.)

• Що збирала Кора у гаю? (Квіти)

• Що сталося з Деметрою після викрадення Кори? (Вона страшенно страждала, не пила і не їла, не омивала своєї нетлінної шкіри і ясних очей. Темно-синій хітон її подерся, червоні маки зів’яли, золоте колосся загубилося, а довгі коси взялися памороззю-сивиною.)

• Як богиня Деметра покарала злого хлопця Аскалаба? (Перетворила на ящірку)

• Хто розповів бідній матері таємницю викрадення Кори? (Геліос, бог Сонця)

• Як люди відчули журбу Деметри? (Земля перестала родити, пов’яли квіти, повисихали джерела; життя на землі ніби завмерло.)

• Яким чином підступному Аїду вдалося залишити у підземному царстві Персефону? (Вона скуштувала декілька зерняток гранату у підземному царстві і тому повинна була залишитися там назавжди.)

• Кого і чому перетворила Персефона на сича? (Служника Аїда за те, що він розповів про гранат, скуштований нею.)

• Як мудрий Зевс розрішив суперечку між богами? (Дві третини року Персефона буде проводити на землі з матір’ю Деметрою, а одну третину — у підземному царстві з чоловіком Аїдом.)Висновки

Які природні явища пояснюються у цьому міфі? (Зміна пір року, виверження вулкану)

Доведіть, що цей переказ є міфом.

Цікаві факти

Від імені богині Деметри утворилося сучасне чоловіче ім’я — Дмитро (Дмитрий).4. Міф «Орфей і Еврідіка»

1) Презентація учнівських ілюстрацій до твору

2) Проведення вікторини для класу.

• Що подарував бог Аполлон Орфею? (Кіфару, або ліру)

• Чим був знаменитий Орфей? (Він був талановитим співцем; усе живе на землі завмирало, слухаючи його.)

• Чому бог Гіменей не хотів прийти на весілля Орфея та Еврідіки? (Він відчував, що ця пара не буде щасливою.)

• Яке лихо трапилося незабаром? (Еврідіка померла від укусу отруйної змії.)

• Що вирішив зробити Орфей? (Повернути дружину з царства мертвих.)

• Чому Харон і пес Кербер дозволили співцю пройти у підземне царство? (Вони були зачаровані його співом.)

• За якої умови Аїд дозволив Орфею забрати Еврідіку? (Йти, не озираючись назад)

• Чому озирнувся Орфей? (Хотів переконатися, що Еврідіка оживає)

• Чому вакханки напали на співця? (Не могли пробачити йому, що він зневажає їх, не звертає на них ніякої уваги.)

• Як безсмертні боги покарали вакханок за вбивство Орфея? (Перетворили жінок на дерева. )

• Як пам’ять про Орфея увічнилася на землі? (За міфом, голову Орфея морські хвилі донесли до острову Лесбос, і відтоді цей острів став батьківщиною славетних поетів. А кіфара співця засяяла незгасно на небі — її можна побачити як сузір’я Ліри.)

Висновки

• Які якості уособлює в собі Орфей? (Він талановитий митець, людина, що віддана своєму єдиному коханню.)

• Чому на честь Орфея з’явилося на небі сузір’я Ліри? (Так було увічнено його талант і пошановано трагічне життя співця.)

Цікаво!


У сучасній мові орфей — чудовий співець і музика.

3) Відбиття міфу в пам’ятках мистецтва.

• Розгляньте ілюстрацію до «Словника класичної античності» «Гермес веде Еврідіку і Орфея через підземне царство».

• Виразне читання «Пігмаліон та Галатея»5. Підсумки. Оцінювання

Давні міфи — народні перекази, що прийшли до нас з глибокої давнини,— сповнені поезії та глибокого сенсу. Вільнолюбний Геракл, що очищає землю від чудовиськ, сміливі відкривачі нових земель — аргонавти, Прометей, що повстав проти бога і дав вогонь людству,— всі ці образи стали надбанням світової літератури, і кожна культурна людина повинна їх знати,IV. Домашнє завдання

Прочитати індійськи міфиТема : Індійські міфи. Творення. Про створення ночі. Про потоп. Про золоті часи.

Мета: ознайомлювати з давньоіндійським міфом про створення світу та людей, працювати над переказом міфу; розвивати зв’язне мовлення; виховувати шанобливе ставлення до культури і традицій інших народів.

Обладнання: головоломка; тексти міфів Давньої Індії;

Тип уроку: формування нових знань.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

- Індія – країна багатовікової культури, витоки якої беруть початоку II–III тисячоліттях до нашої ери. Індійці зробили величезний внесок у світову культуру і науку. Наприклад, цифри, що використовуються більшістю народів світу, були винайдені в Індії. Європейці дізналися про ці цифри від арабів, і тому вони помилково називаються арабськими. Роботи індійських вчених започаткували алгебру, геометрію та тригонометрію. Всесвітньо відомі й давні пам’ятки індійської літератури — епічні поеми «Махабхарата» і «Рамаяна». Індійські художники, скульптори та архітектори залишили чудові пам’ятники архітектури, скульптури та живопису, які здавна уславили Індію як країну Чудес.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Підготовка до сприйняття твору

Особливості індійської міфології

- Давньоіндійські міфи зовсім не такі популярні, як міфи скандинавські чи грецькі. Та вони увійшли у літературу цієї країни так давно (від 3 до 3,5 тисяч років тому), що збереглися майже у незмінному вигляді.

- Боги Давньої Індії, звичайно, схожі на вже відомих нам богів. Але зовсім не схожа на все, що вже знайомо читачеві, та роль, яку в цих міфах відіграють мудреці. Це знавці священних обрядів, що володіють таємницями магії. Вони зазвичай божественного походження, але досягають могутності не завдяки йому, а в результаті тривалого відлюдництва. Їхні чудесні здібності — дар, отриманий у нагороду за духовні подвиги. Зосередившись на пізнанні та виконанні вищих законів світу, мудреці відмовляються від усіх радощів життя – від багатства, кохання, сім’ї. Зате могутність їх нерідко перевищує владу і силу самих богів.

- Хто ж нагороджує мудреців за їх духовні подвиги? Це завжди робить Брахма, творець Всесвіту, який установив його закони. Творець світового порядку майже не втручається у хід подій, пов’язаних з його тимчасовими порушеннями. Для цього існують інші боги: Вішну, Шива, Індра. А такожмудреці: Чьявана, Агастья, яких зовсім не випадково називають «брахманами», тобто майже так само, як і Бога-Творця.

2. Словникова робота

Брахма — найвище божество, творець світу. Входить у тріаду верховних богів індуїзму, в якій Брахма як творець Всесвіту протистоїть Вішну, який його зберігає, і Шиві, який його руйнує.

Вішну — один з найголовніших богів, що складає разом із Брахмою і Шивою божественну тріаду.

Варуна — бог, пов’язаний із космічними водами, хранитель істини і справедливості; разом із

Індрою — найбільший з богів індійського пантеону.

Асури — небесні персонажі, що мають чаклунську силу майя. Протиставляються богам, виступають як найвищий клас демонів.

Адіті — жіноче божество, матір богів.

Вівасват — солярне божество, що уособлює світло на небі і на землі, родоначальник людей.

Яма — володар царства мертвих, син Вівасвата і Сараною.

Ману — першопредок, прабатько людей. Ману — син Вівасвата і брат Ями.

Ману — перша людина, що жила на землі і стала царем людей, а Яма — перша людина, що померла і стала царем померлих предків.

3. Читання давньоіндійського міфу про створення світу

ДАВНЬОІНДІЙСЬКИЙ МІФ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ

Спочатку не було нічого: ні сонця, ні зірок, ні неба, на якому вони могли з’явитися. Не було і часу, бо нікому було відміряти його. Тільки води простирались безмежно. Вони виникли з пітьми сплячого мороку, самі собою, раніше за всіх інших творінь. У водах зародився вогонь. Великою силою цього вогню в них було народжене Золоте Яйце. Потім із Золотого Яйця виник Першопредок Брахма. З’явившись, він розбив Яйце навпіл. Верхня його половина стала небом, нижня — землею, а поміж ними, щоб розділити їх, Брахма помістив повітря. І він утвердив землю серед вод, і створив країни світу, і поклав початок часу. Але коли творець озирнувся навколо і побачив, що немає нікого, крім нього, в цій непроглядній пітьмі нового Всесвіту йому стало страшно і самотньо. З того часу страх обіймає кожного, хто залишається сам. Та він подумав: «Адже тут немає нікого, крім мене. Кого ж мені боятися?» І страх його минув, тому що страх може бути від когось іншого. Але і радості не знав він, і тому той, хто перебуває на самотині, не знає радості.Він замислився: «Як мені створити нащадків?» І силою своєї думки він породив шістьох синів, шістьох великих володарів, створінь, від яких пішли інші боги, а також люди, тварини, птахи, змії та демони. Численні нащадки Брахми населили землю, небо та підземні світи. Найзнаменитішими з богів стали Індра — бог грози і грому, Варуна — бог океану, Вівасват — бог сонця, якого називають також Сур’я; але всіх перевершив могутністю молодший з народжених богів — Вішну, хранитель Всесвіту. Коли Брахма завершив створення світу і від його синів пішли усі живі істоти, сам він, стомлений творінням, відправився відпочивати у тіні священного дерева шалмалі, а всю владу над світом передав дітям — богам і асурам. Асури були старшими братами богів. Вони були могутні та мудрі і знали таємниці чаклування, могли перевтілюватися у різні образи та ставати невидимими. За допомогою чаклунства вони отримали незліченні скарби і сховали їх у печерах. Запишалися своєю могутністю асури, і щастя залишило їх і перейшло до богів. Тоді ж почалася велика битва між богами та асурами. Очолив небесне воїнство Індра — бог-громовержець.

Бесіда

- Як звуть творця Всесвіту в індійській міфології? (Брахма)- Назвіть наймогутніших індійських богів. (Індра, Варуна, Вівасват, Вішну,…)

- Які людські почуття притаманні Брахмі? (Страх, самотність)

- Хто постійно боровся за владу з богами? (Асури)

- Чому щастя відвернулося від асурів? (Бо вони запишалися своєю могутністю)

- Хто очолив боротьбу між богами та асурами? (Індра)

4. Читання давньоіндійського міфу про створення людей

ДАВНЬОІНДІЙСЬКИЙ МІФ ПРО СТВОРЕННЯ ЛЮДЕЙ

Коли у матері богів Адіті народився восьмий син, вона назвала його Вівасват. Він не був схожий на інших богів, адже в нього не було ні рук, ні ніг, він був гладким з усіх боків, а його зріст дорівнював його товщині. Старші брати вирішили переробити його, відсікли все зайве, і так виник прабатько людей. Він став богом сонця, і як бог сонця він зветься Сур’я. Старші діти Вівасвата народилися смертними. Його син Яма був першою людиною на землі, що померла. Він відкрив смертним шлях у потойбічний світ. Милістю батька, бога Сур’ї та інших богів він став володарем царства мертвих і царем справедливості. В його царство тропою, прокладеною ним самим, йдуть із землі душі тих, хто помирає. Ману ж, брат Ями, єдиний із смертних, який урятувався під час Великого потопу — від нього і пішли усі люд

Бесіда

- Як виник прабатько всіх людей? Як його звали? (Вівасват)- Хто в індійській міфології був володарем царства мертвих і царем справедливості? (Яма)

- Від кого пішли всі люди після потопу? (Від Ману)

IV. Підбиття підсумків уроку

- Поясніть, як пов’язаний вислів О. де Бальзака «Пустеля — це Бог без людей» з давньоіндійським міфом про створення світу.

- Порівняйте давньоєгипетський, давньоіндійський та давньокитайський

міфи про створення світу між собою. Що ви бачите в них спільного та відмінного? Які міфи більше схожі між собою? Чому, як ви думаєте?

V. Домашнє завдання

Намалювати ілюстрації до міфів, які сподобалися найбільше.Прочитати міфи ЄгиптаТема: Єгипетські міфи. Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет.

Мета : виявити актуальний зміст міфологічних образів; розкриває специфіку втілення міфів народів світу у знайомих творах мистецтва. Розвивати знання про ЛК) Втілення міфів народів світу в мистецтві (живопис, музика, кіно, театр, мультиплікація та ін.). (ЕК) Подібність елементів у міфах різних народів (образи, сюжети, мотиви). Міф і казка. Виховувати повагу до культури інших народів.

Обладнання: ілюстрації до давньоєгипетських міфів, мультимедійно-ілюстративний матеріал з зображенням давньоєгипетських богів, карта Єгипту.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь і навичок.

Хід уроку

Міф визначає свідомість.С. Є. Лєц.

I. Актуалізація опорних знань.

• Бесіда за запитаннями.

 Що таке міф?

 Чим відрізняється міф від казки?

 Що таке міфологія?

 Що означає слово «пантеон»?

 Яких богів і героїв давньогрецької міфології ви знаєте?

 Який із міфів Давньої Індії вам особливо запам’ятався?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

• Робота з епіграфом.

 Коли і чому міфи визначали свідомість людства?

 Якою є роль давніх міфів у наш час?

• Вчитель. Культура давнього світу надзвичайно багата і цікава. Ми вже перегорнули з вами сторінки давньогрецької та давньоіндійської міфології, дізнались багато нового. В історії людства існує ще одна своєрідна, загадкова міфологія – це міфологія Давнього Єгипту. І дотепер всі таємниці Давнього Єгипту не розкриті науковцями і мистецтвознавцями. Сьогодні ми з вами поринемо у цей загадковий світ і спробуємо зрозуміти, як єгиптяни уявляли будову Всесвіту, яким богам поклонялися, подвиги яких героїв оспівували.

ІІІ. Робота над темою уроку.

• Повідомлення теми і мети уроку.

• Повідомлення учня про давньоєгипетську цивілізацію (випереджувальне завдання). Єгипетська цивілізація є однією з найстаріших у світі: вона почала розвиватися у долині річки Ніл приблизно у 3000 році до нашої доби, або 5000 років тому назад. Єгипетська держава проіснувала до 332 року до н. д., після чого була завойована Олександром Македонським. До цього часу в Єгипті змінилося 30 династій, які керували трьома царствами: Давнім, Середнім і Новим Єгиптом. Перша династія була заснована фараоном Менесом. Давнє царство характеризувалося розквітом торгівлі, ремесел і мистецтва, доказом чого є побудова Великих пірамід Гізи в 22,5 км на північ від Каїру. Давні єгиптяни винайшли календар, створили ієрогліфічну писемність, навчились виробляти папірус (папір з рослини із такою самою назвою).

Розташування Єгипту на берегах Нілу і південному березі Середземного моря допомогло єгиптянам добитися значних успіхів у будівництві кораблів і човнів. Найвідомішими пам’ятками культури Давнього Єгипту є піраміди, храм Абу-Симбел, вибитий у скелі, комплекс храмів і усипальниць у Фівах.

• Вчитель. Єгиптяни створили міфологію, яка, на жаль, дійшла до нас не в повному обсязі і в більшості в переказах грецьких і римських авторів – Платона, Діодора, Плутарха, Апулея тощо. Частина міфів дійшла до нас з текстів, вирізьблених на стінах пірамід. Саме з цих записів вчені дізналися про численних богів, в існування яких вірили давні єгиптяни і яким поклонялись. З великої кількості богів ми оберемо для знайомства лише найголовніших і найвідоміших.

В пантеоні богів єгипетської міфології найголовнішими є наступні:

Нун – Хаос і Первинний океан.

Атум (сутність всього) – дух, який виник з глибин Нуна.

Ра- сонце, що створило світ і усе живе. Самого Ра народив Атум. Ра зображували у вигляді сокола, або людини з головою сокола.

Шу – бог повітря, якого створив Ра.

Тефнут (простір і вода) – Око сонячного Ра.

Геб (бог Землі) – син Шу і Тефнут.

Нут (богиня неба) – дружина Геба.

Апоп – величезний змій, довжиною 230 м, який уособлює морок, ніч, затемнення і зло, вічний ворог і супротивник Ра.

Осіріс – син Геба і Нут – бог родючості землі, від нього залежали води Нілу.

Ісіда – жінка Осіріса, пов’язана з весною і літом, богиня родючості, води, вітру і мореплавства.

• Вчитель: усі ці боги і богині – герої давньоєгипетських міфів про створення і будову Всесвіту. Ми прочитаємо окремі з них і визначимо спільні елементи в цих міфах з міфами інших народів.

• Читання єгипетських міфів про створення світу.

(Спільні риси: Хаос, з якого виникли інші боги; сонце, що зігріло (створило) Землю, сонце вийшло з яйця, знесеного птахом Гоготуном тощо.)

• Вчитель: стародавні єгиптяни жили в складних природних умовах: їх добробут, врожай й саме життя залежали від ріки Ніл, від наповнення водою великої кількості каналів, які були відведені від цієї величезної ріки. До того ж, Ніл дарував жителям Єгипту родючий мул, від якого врожай збільшувався у декілька разів. Однією з богинь, яку в Єгипті дуже шанували, була Тефнут – богиня вологи.

• Виразне читання міфу про те, як Тефнут покинула Єгипет.

• Бесіда за текстом прочитаного.

1. Чому Тефнут образилась на батька Ра і, покинувши Єгипет, утекла в Нубію? (Їй здавалося, що її шанували менше, ніж Ра).

2. Що відбулося в Єгипті, коли Тефнут покинула батьківщину? (В Єгипті почалася посуха, припинилися дощі, обміліли води Нілу, земля потріскалася і не було врожаю, не було плодів на деревах. Люди помирали від спраги і голоду.)

3. Хто вмовив Тефнут повернутися до Єгипту? (Шу, її брат за наказом бога Ра, він перетворився на павіана і улесливо розповів Тефнут про любов єгиптян до неї.)

4. Які зміни відбулися після повернення Тефнут в Єгипет? (Усе розквітло від життєдайної вологи, земля давала багаті врожаї пшениці, рису, дерева дарували людям соковиті плоди.)

5. Що є необхідним для життя будь-якого народу на Землі?

6. У чому вічна мудрість міфу про суперечку Ра і Тефнут, який його повчальний зміст?

Висновок:

1) Тепло сонця і вода – два головних джерела життя на Землі, які повинні існувати в гармонії.

2) Будь-які сварки, ненависть, заздрощі чи в родині, чи між державами призводять до тяжких, навіть катастрофічних, наслідків. Відсутність миру і спокою несе зло, руйнацію, смерть.

• Вчитель. В міфі знайшли відображення реальні події, тому що в Єгипті час від часу виникали посухи, а піщані бурі знищували врожай, а це було згубним для єгиптян.

Крім періодичних посух або, навпаки, повеней, існували і інші загрози для життя і здоров’я давнього народу: хижі звірі, отруйні змії, кровожерливі алігатори позбавляли життя простолюдинів і рабів, які працювали на плантаціях біля Нілу. Саме тому сили зла в єгипетській міфології мали вигляд людини з головою крокодила, гіпопотама або величезного змія. За одним з міфів, бог Сонця Ра кожен день випливав на човні Вічності і світив людям, але на нього нападав змій Апоп, щоб знищити світло.

Ра і його помічники (теж боги) у щоденному двобої перемагають злого Апопа, але не можуть знищити його остаточно.

• Виразне читання міфу «Ра і Апоп».

• Бесіда за питаннями:

 Які світи пропливає на човні Вічності Ра? (Царство живих і царство мертвих.)

 Які небезпеки очікують Ра на його щоденному шляху? (Чудовиська темряви, змій Апоп, що переховуються у темряві скель, крокодили, гіпопотами, що живуть в глибинах води.)

 Які боги пливуть у човні з Ра? (Тот – бог-писар, Наат – бог справедливості і його помічник Хатхор.)

 Хто і з якою метою летить попереду човна Вічності? (Крилатий Гор в образі Сокола, він дивиться, чи не з’явилися на шляху вороги Ра.)

 Чим, згідно міфу, викликані сонячні затемнення, піщані бурі й землетруси в Єгипті? (Битвою Ра і його помічників з крокодилами, гіпопотамами, зміями.)

 Хто і якою піснею вітає бога Ра? (Священні гірські павіани співають вітально-схвальну пісню для Ра.)

 Скільки воріт має пройти човен Ра? (12 воріт, які можна відкрити лише за допомогою бога-вовка Уатут.)

 Які уявлення про світ померлих мали давні єгиптяни? (Єгиптяни вважали, що мертвим потрібна їхня допомога, тому клали в саркофаги речі, які потрібні були померлим за життя).

 Що відбулося, коли Ра доплив до печери Апопа? (Почався двобій між Ра і Апопом).

 Хто допомагає Апопу під час битви з Ра? (Чудовиська мороку і злі демони.)

 Яким чином все ж таки вдається перемогти Апопа?

 Як люди і боги славлять могутність Ра? (Співають схвальний гімн, у якому прославляють силу і безсмертя Ра).

 В яких словах міфу стверджується вічна боротьба добра зі злом? («А наступної ночі, коли величезний змій Апоп за допомогою темних сил і чар воскресає, знову починається боротьба».)

Висновки: давні єгиптяни вірили у загробне життя, утверджували перемогу добра над злом у вічній запеклій боротьбі бога Ра з Апопом. Цим міф схожий на міфи інших народів, в яких герої перемагають чудовиськ, уособлюючи собою зло і життєві негаразди людей.

• Сторінка ерудита. Не всі змії в давньоєгипетській міфології були лютими і жорстокими. Окремі змієподібні боги допомагали богу Ра в його нелегкій боротьбі за справедливість і щасливе життя людей. Це такі змії, як Кобра-Урей, яка знищує ворогів Ра своїми гарячими променями, а також змій Мехен захищає човен Вічності, коли Ра мандрує через Дуат. Богиня-змія Меріт-Сечер охороняє гробниці фіванського некрополя, в яких покояться померлі фараони.

В корони фараонів і цариць Єгипту була впаяна змія-кобра, символ мудрості, могутності і влади.

Враховуючи почуту інформацію, пропонуємо учням скласти два асоціативних ланцюжка:

а) образ міфічної змії, що уособлює зло;

б) образ міфічної змії, що уособлює добро.

Змія – зло, ворог, темрява, отрута, вогонь, що знищує все живе, біль, смерть…

Змія – добро, мудрість, захист, символ влади фараона, всевидяче око, лікування людей, емблема сучасної фармацевтики…ІІІ. Підведення підсумків уроку.

«Мікрофон». Уявіть собі, що до вас прийшли журналісти, які хочуть взяти інтерв’ю про Єгипет.

- Яких богів єгипетської міфології ви знаєте?

- Які спільні елементи мають давньоєгипетські міфи про створення і будову світу з міфами інших народів?

- Чи усі таємниці Давнього Єгипту розкрито вченими у ХХІ ст.? Що вам про це відомо?

• Заключне слово вчителя. Значення світової міфології для вивчення історії людства, релігієзнавства, мистецтва, літератури, медицини тощо.

Домашнє завдання: виразне читання і переказ давньоєгипетських міфів, відповіді на запитання до міфів (за підручником). Підготуватись до Контрольна робота №1. «Література як вид мистецтва. Міфи народів світу»

Підготуватися до творчої роботи «Мій улюблений міфологічний герой»: обрати героя, підібрати цитати, що характеризують обраний персонаж (портрет, вчинки, риси характеру).

Контрольна робота

І.вр.І.рівень

1. Скільки років прожив бог Паньгу

а)36тисяч б)459 в)34 роки

2) Який бог у слов’ян вважається першопредком

а )Рід б)Перун в)Ярило

3.Як, за єгипетським міфом, з’явилися люди? (Зі сліз бога Ра)

4.а )З краплин дощу;б) з землі ; в) Зі сліз бога Ра

5. Чому, за єгипетським міфом, небо і земля були розділені?

а)Щоб між ними було повітря; б) Щоб не сварилися; в)Їх розірвав Бог Тот

ІІ рівень.

1.Написати коротке есе на тему : «Мій улюблений міфологічний герой»: обрати героя, підібрати цитати, що характеризують обраний персонаж (портрет, вчинки, риси характеру).

ІІ варіант


  1. Скількох синів породив Брахма?

а) а ; б)2 ; в)6

2. Творець світу у єгиптян.

а)Бог Рід ;б) Птах, Атум в)Сонячне світило ;

3.Люди вірили ,що дійсно правдою є ?

а)Міф ; б)казка ;в)пісня

4.Грецькі боги сиділи

а)Олімп; б) Хмари в)Палац

5. Друг Прометея, який прикував його до скелі, виконуючи наказ Зевса

а)Гефест б)Афродата в)Посейдон

6.Головний Бог прадавніх українців

а)Рід б)Ярило в)Перун

ІІ.рівень  1. Написати коротке ессе на тему : «Мій улюблений міфологічний герой»: обрати героя, підібрати цитати, що характеризують обраний персонаж (портрет, вчинки, риси характеру).


Тема : Особливості байки як літературного жанру. Легендарний Езоп — основоположник жанру байки. «Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня»

Мета: Ознайомити з жанром «байки». Розвивати знання про її характерні ознаки. Опрацювати зміст байок «Вовк і Ягня», «Лисиця і виноград»,»; розкрити поняття «байка», «алегорія», «езопова мова»; розвивати увагу, логічне мислення; прищеплювати любов до байки.

Обладнання: Д. Веласкес «Портрет Езопа», збірка байок Езопа.

Тип уроку:первинне ознайомлення з матеріалом.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

-Розпочати урок сьогодні я хочу з однієї історії, яка трапилася дуже давно.

ЧЕРЕПАХА І ЗАЄЦЬЧерепаха і заєць сперечалися, хто з них швидший. Призначили вони длязмагання час і місце і розійшлися. Та заєць, розраховуючи на свою природнушвидкість, не став бігти, а розлігся біля дороги та й заснув. А черепаха розуміла, що рухається вона повільно, і тому бігла без зупинки. Так вона обігналасплячого зайця і здобула перемогу.Нерідко праця перевершує природні здібності, якими нехтують ті, хто нимиволодіє.

Бесіда

-Як називається твір, який ви прослухали? (Байка)-Чому ви так вирішили? (Герої — тварини, твір повчає читача.)

— Правильно, ви слухали байку «Черепаха і заєць», автором якої є відомий давньогрецький байкар Езоп. Ця байка навчає людину поважати природніздібності та не забувати, що без старанної праці досягти чогось у житті майженеможливо.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Засвоєння літературознавчих термінів

Байка— це коротке оповідання сатиричного й повчального характеру,у якому висміюються людські вади та недоліки суспільного життя. Байка найчастіше складається з двох частин: оповіді й моралі, повчання,заради якого і складалася байка. Мораль може знаходитися як на початку твору, так і в кінці його. Іноді мораль як окрема частина твору буває відсутня, але,спираючись на зміст байки, завжди можна самостійно зробити повчальний висновок.

Героями байок можуть бути не тільки люди, але й тварини, рослини, предмети, наділені певними рисами.Одним із найпоширеніших художніх засобів, щовикористовуються в байці,є алегорія.

Алегорія— це зображення абстрактного поняття або явища через конкретний образ. Наприклад, серце — алегорія кохання, образ богині Феміди — алегорія правосуддя.

2. Повідомлення про життя і творчість найпершого байкаря — Езопа

Майже всі народи світу мають свої байки, і серед них є багато схожих насюжети, запозичені в Езопа, хоча і складено їх у різних краях, за різних часіві різними мовами.3. Читання байок Езопа

1)Байка «Вовк і Ягня»

Виразне читання байки

Бесіда

-Назвіть героїв байки.-Охарактеризуйте їх поведінку. (Вовк звинувачує Ягня у різних гріхах, тодіяк бідне Ягня ні в чому не винне.)

-Які риси характеру уособлюють у собі Вовк і Ягня? (Вовк уособлює лицемірство, хижість, безсоромність, силу; Ягня — беззахисність, тендітність, чесність, слабкість)

-Прочитайте мораль байки. («Навіть справедливий захист не має сили для

тих, хто заповзявся чинити кривду»)

-Як ви її розумієте?

-Чи знаєте ви приклади з життя, до яких можна було б застосувати цю мораль?

2)Байка «Лисиця і виноград» Виразне читання байки

Бесіда


-Визначте тему байки.

-Які риси уособлюють герої твору? (Лисиця — хитрість, лестивість, розум, підступність;)

-Яка мораль байки? («Ця байка стосується нерозумної людини»)

-Сформулюйте ідею твору.(Треба відрізняти щирих людей від улесливих, не бути занадто довірливим й об’єктивно оцінювати себе і свої можливості.)

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

-Що таке байка?

-Дайте визначення алегорії.

-Що таке езопова мова?

-Чим уславився Езоп?

-Чого навчають прочитані вами байки Езопа?

IV. Домашнє завдання

1) Прочитати байку Езопа «Хліборобові діти», підготувати її переказ, визначити тему та ідею; вивчити визначення байки, алегорії, езопової мови.

2) Прочитати байки І. Крилова «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»,«Слон и Моська», «Лебедь, щука и рак», «Кот и повар».

Індивідуальне завдання:учням-«літературознавцям» підготувати повідомлення

про життя та Крилова

Тема:Моральні проблеми в байках Івана Андрійовича Крилова. Яскравість алегоричних образів. Байки І. А. Крилова

Мета: зацікавити учнів біографією байкаря І. Крилова; працювати над виразним читанням байок; розвивати навички аналізу літературного твору, уміння зіставляти байки Езопа і Крилова; виховувати прагнення до високих моральних цінностей.

Обладнання: портрет І. Крилова; збірка байок поета; ілюстрації до байок

«Вовк і Ягня», «Ворона і Лисиця».

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

2. Метод «Заповни прогалини».

- Байка – це невеликий … або … твір, в якому є … та … .

- Алегорія (" езопова…”) – це …, зображення людей під виглядом … .

- Мораль – це … . Вона знаходиться на … або в … байки.

- Першим байкарем вважають … .

- Він жив у … Греції у … ст. до н.е.

- Йому приписують понад … байок у … формі.

- Ще у 4-3 ст. до н.е. ці байки вивчали у …

- Традиції Езопа у 1 ст. продовжив давньоримський байкар … .

- Він першим написав байку у … формі.

- Знаменитим французьким байкарем 17 ст. був … .

- Він переказував байки Езопа та … про проблеми … .

Правильні відповіді:

- Байка – це невеликий прозовий або віршований твір, в якому є алегорія та мораль .

- Алегорія ("езопова мова”) – це інакомовлення, зображення людей під виглядом тварин, рослин, предметів .

- Мораль – це повчальна думка . Вона знаходиться на початку або в кінці байки.

- Першим байкарем вважають Езопа .

- Він жив у Давній Греції у 6 ст. до н.е.

- Йому приписують понад 300 байок у прозовій формі.

- Ще у 4-3 ст. до н.е. ці байки вивчали у давньогрецьких школах.

- Традиції Езопа у 1 ст. продовжив давньоримський байкар Федр .

- Він першим написав байку у віршованій формі.

- Знаменитим французьким байкарем 17 ст. був Жан де Лафонтен .

- Він переказував байки Езопа та писав твори на власні сюжети про проблеми французького суспільства .

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Знайомство з біографією І. Крилова (1769–1844) Слово вчителя. Повідомлення учнів

2. Читання і аналіз байки І. Крилова «Вовк і Ягня» 1) Читання байки вчителем

- Яке враження справила на вас байка?

- Що вразило в байці «Вовк і Ягня»?

2) Читання байки за особами

Бесіда

- З яких частин складається байка? Як вони називаються?- У чому особливість моралі цієї байки в порівнянні з байками Езопа?

- Які епітети використовує поет, щоб описати Вовка та Ягня?

- Як звертаються герої один до одного?

- Які звинувачення на адресу Ягняти висуває Вовк?

- Доведіть, що ці звинувачення безпідставні.

- Напишіть промову адвоката, який захищає Ягня.

3) Робота над схемою

Які риси характеру уособлюють образи Вовка та Ягня?

В образі Ягняти зосереджені позитивні риси, а в образі Вовка — негативні.

Парадокс: позитивний герой страждає, а негативний живе далі, ніби нічого не

трапилося. Чому? («У сильного безсилий винен»: сила втілює владу, гроші, соціальний стан.)

Крилов указує на поширеність подібного явища: «Тому в історії ми темряву

прикладів чуємо». Чи відомі вам приклади з життя, що підтверджують слова

великого байкаря?

3. . Читання байки в особах.

4. Порівняння байок Езопа і Крилова

І. А. Крилов часто запозичував сюжети для байок в Езопа і Лафонтена, але

при цьому докорінно змінював деякі моменти, створював нові літературні твори.

- Знайдіть подібність у сюжетах байок.

- Що нового привніс в байку російський поет?5. Читання й аналіз байки «Ворона та Лисиця» 1) Інсценування байки підготовленими учнями

- Прочитайте мораль байки.

- Що означають слова лесть, лестить («лестощі», «лестити»)? Чим відрізняються слова «лестощі» і «комплімент»?

Звернеімося до «Великого тлумачного словника сучасної української мови».

Лестощі — лицемірне, нещире вихваляння.

Лестити — лицемірно, нещиро вихваляти кого-, що-небудь.

Комплімент — приємні люб’язні слова.

Висновок. Лестощі й комплімент — різні поняття. Компліменти говорять,

маючи намір зробити щось приємне для людини, а лестощі — щоб використати

людину в корисливих цілях.

2) Бесіда

- Як ви думаєте, чому підлесник «завжди знайде куточок в серці»? (Людині

хочеться вірити, що вона дійсно така хороша, як їй про це говорять; їй приємно чути похвали.)

- Чим небезпечні лестощі? (Лестощі небезпечні своєю нещирістю, про що людина, яку вихваляють, може не здогадуватися. Крім того, підлесник лише використовує іншу людину у своїх інтересах: щира дружба і симпатія підміняються хибними, фальшивими взаєминами.)

- Які людські вади висміює автор в образах Лисиці і Ворони? (Ворона — наївна і довірлива, не вміє оцінити себе об’єктивно (адже яка з неї співачка!),

дурнувата; Лисиця — хитра, улеслива, корислива.)

- Які фрази із цієї байки стали крилатими? («Заспівай, свєтік, не соромся»,

«Від радості в зобу дихання сперло», «Вже скільки разів твердили світу,

що лестощі гидкі, шкідливі»)

IV. Підбиття підсумків уроку

Бесіда


- Що ви знаєте про російського баснописця І. А. Крилова?

- Проти яких людських пороків і суспільних вад спрямована байка «Вовк і Я гня»?

- Чого вчить байка «Ворона і Лисиця»?

V. Домашнє завдання

Довести, що твори «Вовк і Ягня», «Ворона і Лисиця» є байками (усно).Вивчити байку «Вовк та Ягня». Поділити клас на 2 групи(підготувати інсценізацію байок одна крилова інша езопа)

Тема :Урок розвитку мовлення( у)

Спільне та відмінне в байках Езопа та І.А. Крилова .Специфіка художнього втілення сюжетів Езопа в байках І.А. Крилова.

Мета: зіставити байки Езопа та І.А. Крилова. Охарактеризувати алегоричні образи байок, виявляє в них прихований зміст;розвивати вміння читання художнього тексту. Ознайомити із специфікою художнього втілення сюжетів Езопа в байках І.А. Крилова та втілення сюжетів і образів байок Езопа та І.А. Крилова у мистецтві.

Тип уроку :розвиток зв язного мовлення

Обладнання:

Хід уроку

І. Вступне слово вчителя

1.1. Сьогодні ми підводимо підсумки у вивченні теми «Байка у світовій літературі». Ми будемо говорити про байки, які вчать нас жити. Послухайте легенду про байку.

1.2. Давно це було. В одному поселенні цвів льон блакитними квітами, м’якими та ніжними, наче крила метеликів. Сонце гріло його, дощ поливав. І це Льону дуже подобалося.

Багато історій судилося почути Льонові.

Якось з’явилися люди, схопили Льон і повиривали з корінням. Боляче йому було… Потім поклали у воду, після того тримали над вогнем, наче хотіли підсмажити.

- Не завше жити лише для свого задоволення, - говорив Льон. – Доводиться й терпіти. Зате про щось корисне дізнаєшся, щось нове почуєш...

Що тільки не робили з Льоном: і м’яли, і тріпали, і чесали, аж поки не опинився він на прядці. Потім потрапив він на ткацький верстат. Полотно різали, країли, голками кололи.

Одного разу полотно потрапило у вогонь. Здається, усе: пропав Льон і не розповів жодної історії. Та ні, глибоко помиляється той, хто так думає.

У повітрі, у веселому танку, закружляли невидимці, які розповідали людям щось повчальне. Виявляється, це було не що інше, як … байки.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

- Що називають байкою?

- Коли виникла байка?

- Яким жанром була байка спочатку: усним чи писемним? Чому?

- Про що йдеться в байках?

ІІІ. Опрацювання нового матеріалу

Розподіл учнів на 3 групи

1.байка Крилова .2.байка.Єзопа.№3Експерти.

Піяля виступу 2 перших груп експерти порівнюють байки

3.1. Розповідь вчителя

гра «Інтерв’ю навпаки».

(Учень виступає в ролі байкаря. Він задає дітям запитання про своє життя і творчість, а вони відповідають. Але відповідає той, у кого в руках «Мікрофон»).

Жан де Лафонтен

- Розповідь про байкаря

- Аналіз байки «Зачумлені звірі»

- Які верстви суспільства представлені в байці?

- Чи вирішується конфлікт між царем (Левом) та народом (Ослом)?

- Який настрій байки?

- Яке ставлення автора до Осла?

- Знайти в тексті слова до характеристики образів:

Лев – «роздер», «загриз» - жорстокість, ненажерливість.

Лисиця – «низько гнеться» - улесливість.

Осел – «покірно визнає», «пробачення просив» - покірність.

- Поясніть, чому звірі «Не сміли в тигра гріх знайти, Ведмедя вирішили обійти, Псів-Сторожів на Раді не осудив ніхто в громаді».

- Який переклад назви кращий: «Зачумлені звірі» чи «Звірі під час чуми»? Чому?5. байкаря і художника

Леонардо да Вінчі

- Повідомлення про байкаря і художника

- Аналіз байки «Лев і Ягня»

- Про що ця байка?

- Чи сподобалася вона вам? Чи схвилювала?

- Чим саме?

- Вчинок Лева – це вияв його сили чи слабкості?

- Що обеззброїло Лева?

- Яке дієслово використане для того, щоб підкреслити роль доброго начала в житті?

(Не зміг)

- Яка мораль байки?

В одній із своїх робіт Леонардо да Вінчі писав: «У наставниці собі я взяв природу, вчительку всіх вчителів». Саме вона додавала йому творчих сил та творчої наснаги. Він зумів помітити і передати те, чого не змогли передати його сучасники.

IV. Робота з відомими картинами пожанру байка

V. Узагальнення матеріалу

Байка виникла у Греції. Засновником байки був Езоп. У байці використовується прийом, завдяки якому людські вади переносяться на тварин. Цей прийом має назву алегорія. Байка складається із двох частин. Це оповідна і мораль. Героями байки є тварини.

VI. Підсумок уроку. Рефлексія

Продовжить одне з незакінчених речень:

- Я зрозумів …

- Найбільші труднощі я відчув …

- Я не вмів, а тепер умію …

- Я не знав, а тепер знаю …

- На наступних уроках мені хотілося б знову …

VІІ. Оцінювання. Домашнє завдання.прочитати першу частину романа «Острів скарбів»

Тема: Р. Л. Стівенсон — автор роману «Острів скарбів»

Мета: зацікавити учнів біографією і творчістю Стівенсона, познайомити з історією створення роману «Острів скарбів», розвивати й вдосконалювати навички виразного читання, логічногомислення. (ТЛ) Поглиблення понять про роман

Обладнання: портрети Стівенсон, виставка книг письменника.

Тип уроку: первинне ознайомлення з матеріалом.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

ІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя про життєвий та творчий шлях письменника

— Розмірковуючи над долею письменника Стівенсона, не можна забувати:був іще й читач Стівенсон. З раннього дитинства він захоплювався романамиВальтера Скотта, історичні твори якого сповнені пригод і подорожей. Цікаво,що серед героїв романів великого шотландця Стівенсон відшукав своїх предків.Вальтер Скотт та Стівенсон навіть мали спільних далеких родичів. А дід Стівенсона навіть показував авторові «Айвенго» побудовані ним маяки. Дід і батько письменника — морські інженери, будівничі маяків. Льюїс не міг продовжувати сімейну традицію: з дитинства він багато й часто хворів, томумайже не ходив до школи, не грав з однолітками. Проте, навіть лежачи у ліжку,він не сумував, тому що вмів фантазувати. А ще батько, годинами сидячи біляхворого на туберкульоз сина, розповідав йому захоплюючі історії про відчайдушних розбійників, відважних мореплавців, закопані скарби.Батьки хотіли, щоб Льюїс здобув юридичну освіту, що він і зробив, закінчивши юридичний факультет Единбурзького університету.Але, як і раніше,його приваблювала лише література.

Щоправда, життя склалося так, що мандрувати йому доводилося не за власнимбажанням, а через необхідність. Спочатку, за приписами лікарів,— до м’якогоклімату Франції, Голландії та Бельгії, потім — до Каліфорнії за нареченою, американкоюФанні Осборн, а наприкінці життя — на острови архіпелагу Самоа.Стівенсон рано почав писати й друкуватися, але успіх до нього прийшовлише після виходу роману «Острів скарбів».2. Історія створення роману

Вперше роман побачив світ у 1881 р.Реакція читачів була несподіваною —автора буквально закидали листами з проханням назвати точні координати острова, адже там залишилися скарби. Наївні сучасники так і не змогли повірити,що події роману — плід фантазії автора.

Як же з’явилася ця книга?Коли вона вийшла вперше, на ній була присвята:

«Містеру Л.О. » — з приміткою, що «смак і фантазія» Л.О. допомогли авторові в написанні роману. Усіподумали, що це якийсь критик, а виявилося — хлопчик, Ллойд Осборн.Одного разу, граючись зі своїм пасинком Ллойдом, Стівенсон намалювавкарту острова. «Як називається ця земля?» — запитав хлопчик. «Острів скарбів»,— одразу ж відповів автор, не підозрюючи, що він розпочав створюватисвій знаменитий роман.Кожного дня сім’я збиралася за столом, щоб послухати нові розділи майбутньоїкниги: про піратів, карту та скарби, про бунт та покинутий корабель, про сквайраТрелоні, і лікаря, і повара на одній нозі. Члени сім’ї Стівенсона не були пасивнимислухачами: вони вигадували нові пригоди, підказували імена героїв та назви місцевостей. Батько письменника склав список речей, що знаходилися у скрині «морського вовка». А Ллойд був першим критиком і редактором «Острова скарбів».«Острів скарбів» — найвідоміший, але не єдиний твір Стівенсона. Йому належать романи «Чорна стріла», «Володар Баллантре», «Дивна історія Джекілаі містера Хайда».Писав Стівенсон до останнього дня свого недовгого життя, яке скінчилось на

полінезійському острові Самоа, що у Тихому океані. Рідні поховали його над морем, на вершині гори Веа. На могильному камені викарбувані його власні рядки:

Під зоряним небом, на вітру

Місце останнє виберу.

Радісно жив я, легко помру.

На могилі моїй напишете так:«Тут він хотів залишити знак,

З моря додому прийшов моряк,

І мисливець вернувся з горбів».

«Реквієм»

3. Робота з літературознавчими термінами

Повторення

-Що таке роман?

-Яка література називається пригодницькою?Запис до зошита

Рома́н (фр. roman — «романський») — літературний жанр, найпоширеніший у XVIII–XX століттях; великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів. Роман - літературний жанр, як правило, прозаїчний, який передбачає розгорнуте розповідь про життя та розвиток особистості головного героя (героїв) в кризовий, нестандартний період його життя.

4. Читання перших розділів роману

Частина І, розділ І. «Старий морський вовк у трактирі адмірала Бенбоу»

Розділ ІІ. «Чорний Пес приходить і йде геть»  • Назвіть героїв роману, про яких ви читали. Які вони викликають почуттяі чому?

Розділ ІІІ. «Чорна мітка»

-Що таке чорна мітка? Хто з героїв роману і кому її приносить?

- Чи можна назвати цей роман пригодницьким (згідно з прочитаними розділами).

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Продовжте речення

Сьогодні на уроці я…-дізнався…-замислився… .

IV. Домашнє завдання

Продовжити читати роман Р. Стівенсона «Острів скарбів»Тема: Особливості розвитку пригодницького сюжету у творі «Острів скарбів»

Мета: допомогти учням зрозуміти зміст роману, поглиблювати навички аналізу художнього образу; розвивати навички усного малювання, переказу, виразного читання, акторські здібності, аналізу тексту, зв’язне мовлення, навички творчого сприйняття тексту; виховувати високі моральні якості учнів.

Тип уроку: урок закріплення знань.

Обладнання: тексти роману Р. Стівенсона «Острів скарбів», ілюстрації до твору, карта подорожі.

Хід уроку

І. Мотивація навчання школярів

Організаційний момент.

Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Дорогі діти! Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми вирушаємо в далеку подорож по сторінках роману Стівенсона «Острів скарбів». На вас чекають серйозні випробування, вам доведеться подолати труднощі і перешкоди на своєму шляху , щоб дістатися острова і відшукати разом з героями твору його скарби. Наша подорож обіцяє бути цікавою, захоплюючою, незабутньою.

Робота над епіграфом: Доля сміливих любить

Англійське прислів’я

На шляху нашої мандрівки нас чекають випробування у вигляді завдань, які вам доведеться розв’язати, щоб дістатися свого «острова скарбів». А допоможе нам в цьому англійське прислів’я: «Доля сміливих любить» ( учні зачитують прислів’я хором), є епіграфом до нашого уроку. Як ви розумієте це прислів’я ? Отже, вирушаємо в дорогу. А налаштуватись на серйозну творчу роботу нам допоможе аутотренінг, який ми не раз використовували на уроках.

Я – творча особистість.

Я думаю, отже існую.

Я аналізую, отже, існую.

Я аналізую. Висловлюю свої судження.

Я хочу все знати!!!

ІІ. Постановка проблемного питання.

Учитель. Острів скарбів – це не просто частина землі серед розбурханого океану, на якій заховано золото. Ця назва має ще символічне значення. Розкрити це значення ми зможемо тільки в кінці нашої подорожі. Після успішного виконання всіх завдань. Отже, в кінці уроку ви повинні дати відповідь на питання: у чому полягає символічність назви «Острів скарбів?» (проблемне питання записано на дошці)

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Завдання 1. Літературний пошук. Історія створення роману «Острів скарбів».

Учень. Одного разу Стівенсів пасинок Ллойд Озборн попросив його написати щось цікаве. Граючись із хлопчиком, дивлячись, як він малює, письменник захопився і намалював карту уявного острова. Своїм контуром карта нагадувала товстого дракона, що трішки піднявся» . На ній були написані багаточисленні дивні назви: пагорб підземної труби, Острів Скелета, та інші. Так виникло бажання написати роман, який спочатку називався «Корабельний кухар».

Протягом дня Стівенсон писав по розділові, а ввечері читав його у колі сім’ї та друзів. Роман ще не було завершено, коли власник дитячого журналу ознайомився з першими розділами, то успіх був сумнівний, що засмутило автора.

Та коли роман під іншою назвою «Острів скарбів» був надрукований у 1883 році під справжнім прізвищем автора, успіх був величезний. Ним захоплювались всі: і дорослі, і діти. Цікавим він є і для сучасних читачів.

Завдання 2. Мозковий штурм (Дати швидко відповіді на питання)

1. Від якого пригодницького слова отримав свою назву пригодницький роман? ( авантюра)

2. Яка основна ознака пригодницького роману? ( таємниця)

3. Герої пригодницького роману – це … ( мандрівники, дослідники, вчені)

4.Як звали папугу Сілвера? (капітан Флінт)

5.Як називалося судно? (Еспаньйола)

6.Як звали наймолодшого героя роману? (Джім)

7.Яку назву мала гора, на якій сховані були скарби? (Підзорна труба)

8. Коли виникла ідея подорожі? (Коли знайшли карту).

9. Хто дізнався про те , що команда складається з піратів? (Джім Гокінс)

10. Назвіть четвертого зайвого: Лівсі, Сілвер, Трелоні, Гокінс.

11. Яке прізвисько мав Сілвер? ( Довгий Джон)

12. Єдине, що хвилювало пиратів, - це … (гроші)

13. Що таке піастри? (гроші)

14. Що зображено на прапорі піратів? (череп)

15. Хто перший зустрівся з Беном Ганом? ( Джім)

16.Скільки років прожив Бен Ган на острові? (три)

17. Якими були стосунки Джима з лікарем? (дружні)

18. Хто першим знайшов скарби на острові? (Бен Ган)

19. Як називався напій, який пили пірати? (ром)

20. Ким працював Сілвер на кораблі? ( кухарем)

Завдання 3. Карта капітана Флінта

Для виконання цього завдання діти поділяються на дві команди. Кожна команда складає карту капітана Флінта. Потім по одному представнику від команди виходять до дошки і пояснюють намальоване. Під час малювання карти звучить музика.

Завдання 4. Відгадай літературного героя

Це був високий, міцний, огрядний чоловік із темним, засмаглим обличчям. Засмальцьована косичка стирчала на коміром його брудної синьої куртки. (Старий моряк)

Веселий … у сніжно – білій перуці, зі жвавими очима . (Лікар Лівсі)

І сам я теж вирушаю в море ! У море на шхуні з боцманом, що грає на ріжку, з моряками, що носять косички і співають своїх пісень! (Джим Гокінс)

Він був одягнений, як морський офіцер, в добротню синю форму. Всміхаючись ішов він на зустріч , щосили наслідуючи моряцьку ходу. (Сквайр Трілоні)

Дивне створіння перебігло від дерева до дерева зі швидкістю оленя. Воно рухалось на двох ногах, по – людськи, хоч дуже низько прихилялось до землі, ледве не згибаючись вдвоє. (Бен Ган)

Завдання 5. Діалог з літературним героєм

До дошки виходить старий моряк Біллі і починає розповідь про себе:

«Я старий моряк Біллі. Мене ще називають морським вовком. Багато років я був піратом і плавав на піратському судні. Скільки кораблів було потоплено мною. Але все це я робив заради грошей і багатства. А моя улюблена пісня така: «Двадцять чоловік на скриню мерця. Ого – го ! Ще й пляшечка рому»

Учні задають питання старому моряку:

Де ти взяв карту?

Де ти її ховав?

Кого і чого ти боявся весь час?

Чому тобі не подобався доктор Лівсі?

Де знаходивя ключ від скрині?

Завдання 6. " Оживи" малюнок

Завдання полягає у тому, що учні повинні підписати ілюстрацію до твору словами тексту.

Завдання 7. Презентація художніх робіт

Презентація учнями своїх художніх робіт, створених до епізодів роману «Острів скарбів».

Завдання 8. Рольова гра « Несподівана зустріч»

Тут розігрується сцена зустрічі Джима Гокінса з Беном Ганом.

Завдання 9. Гра «Мікрофон»

Учитель. Дорогі діти! Це завдання вимагає від вас стати на деякий час літературними критиками.

Учні передають мікрофон, називаючи позитивні, а потім негативні риси характеру героїв.

Завданння 10 . Рольова гра « Зустріч Джона Сілвера з Джімом Гокінсом»

Завдання 11. Ситуація така…

Учитель. Дорогі діти! Уявимо таку ситуацію: вам довелося потрапити на острів скарбів і відшукати золото, діаманти, гроші. Чи вважаєте ви себе найщасливішою людиною у світі, а скарб – найдорожчою в житті цінністю? Чи, може, є на світі скарби найдорожчі за золото та діаманти? Давайте поміркуємо над цими питаннями.

Діти відповідають, що найдорожче для людини – це життя, здоров’я, мирне небо над головою, а також любов, милосердя, доброта, дружба.

IV. Підсумок уроку. Розв’язування проблемного питання.

Учитель. Дайте відповідь на питання: чи можна назвати дружбу, любов, чесність, порядність, милосердя духовними скарбами? Отже, в душі кожної людини повинен бути острів, де знаходитимуться ці скарби. Джім Гокінс молодий. У нього попереду все життя. Але можна бути спокійними, духовні скарби він не розгубив. Вони не зникли навіть тоді, коло він був серед піратів, де панували зло і жорстокість.

Щодо вас, діти, то я бажаю вам накопичувати духовні скарби і не розгубити ці безцінні скарби протягом всього життя.

V. Оцінювання учнів.

VI. Домашнє завдання: написати твір – роздум на тему: «Які життєві уроки я виніс із подорожі по сторінках роману Роберта Стівенсона «Острів скарбів».Тема: Особливості розвитку пригодницького сюжету у творі «Острів скарбів»

Мета: допомогти учням зрозуміти зміст роману, поглиблювати навички аналізу художнього образу; акторські здібності, аналізу тексту, навички творчого сприйняття тексту; виховувати високі моральні якості учнів.

Тип уроку :комбінований

Хід уроку

І.організаційний момент

ІІ.Робота над темою уроку

1.Зачитування творів

2.перегляд кінофільму

ІІІ.Підсумок

Д.З.


Тема:Уславлення сміливості, винахідливості, порядності в романі Р. Л. Стівенсона «Острів скарбів»

Мета: вчити складати характеристику літературних героїв, з’ясовувати причини їх вчинків, розвивати зв’язне мовлення; вчити працювати в групі, виховувати прагнення до високих моральних цінностей.

Обладнання: ілюстрації до роману,

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності

ІІ. Робота над текстом твору

1. Літературний диктант «Впізнай героя»

1) «Завів його я у кімнату і пам’ятаю, як цей витончений, вишукано одягнений молодий чоловік у білосніжній перуці, чорноокий, чудово вихований, вразив мене своєю несхожістю на сільських незграб, що відвідували наш трактир». (Доктор Лівсі)

2) «Це був високий чоловік, більше 6 футів на зріст, гладкий, з повним суворим обличчям, що загрубіло й обвітрилося під час довгих мандрів. У нього були чорні рухливі брови, які свідчили, що їхній власник не злий, але пихатий і має запальний характер». (Сквайр Трелоні)

3) «Він прекрасний чоловік, але впертий, як чорт». (Капітан Смолетт)

4) «Він був людиною похмурою. Все на кораблі дратувало його. Він розказав нам про причини свого невдоволення...». (Капітан Смолетт)

5) «Усім єством я зневажав старого, який тільки й робив, що бурмотів та стогнав. Хто завгодно з молодих єгерів із задоволенням поїхав би замість нього. Але сквайр хотів, щоб їхав саме він, а бажання сквайра для слуг було законом. Ніхто, окрім старого..., не смів і побурмотіти». (Том Редрут)

6) «Мені до душі цей хлопчисько. Кращого за нього я не зустрічав. Він більше схожий на чоловіка, ніж такі щури, як ви». (Джим Хокінс)

2. Інтерактивне опитування

• Який герой твору сподобався вам найбільше? (Скоріше за все, більшість голосів буде у Джима Хокінса)

• Чому саме цей герой викликає у вас захоплення і повагу? Підкріпіть свою думку епізодами з твору.

3. Колективне складання схеми.

«Продовж речення»: Джим — ...

Джим — дитина, хлопчик, який пройшов через недитячі пригоди, випробування.

Викликає співчуття

Джим — сміливий хлопчик.

Епізоди:


втеча від піратів порятунок матері початок небезпечної подорожі втеча з корабля зустріч з Беном Ганом ^ бій з піратами на острові втеча з острова захоплення корабля вбивство пірата Хендса перебування у заручниках щасливий порятунок.

Викликає захоплення

Джим — кмітлива, спостережлива людина:

• здогадувався, що Сільвер і є одноногий моряк;

• розповів про карту лікареві та сквайрові;

• обережно повідомив друзів про підготовку бунту;

• уважно спостерігав за поведінкою пораненого Хендса;

• зрозумів, що Сільвер здатний на зраду;

• вразив піратів своїми вчинками й обіцяв урятувати їх від шибениці.

Викликає повагу

Джим — неслухняний хлопчик, він робить, що заманеться, й саме тому, як не дивно, рятується сам і допомагає своїм друзям:

• підслуховує розмову заколотників, сидячи у діжці з яблуками;

• тікає на острів і зустрічає відлюдника Бена Гана, який потім вбиває декількох піратів і розповідає про знайдені скарби;

• тікає з укріплення, розшукує човен Бена Гана, пробирається на борт «Іспаньйоли», рятує корабель.

Викликає подив і повагу

Джим — добра людина:

• жаліє хворого батька;

• плаче над померлим Біллі Бонсом;

• перев’язує рану, піклується про ворога — пірата Хендса;

• зі співчуттям ставиться до Сільвера-каліки;

• не тримає зла на ворогів-піратів.

Викликає захоплення, здивування

Джим — чесний хлопець:

• не прагне багатств Біллі Бонса;

• дотримує своє слово;

• робить висновок про скарби, що залишилися на острові: «Нехай вони там і залишаються, на тому острові».

Викликає повагу

4. Робота в групах

Завдання. Дати характеристику літературному героєві.

Час на обговорення — 5—7 хв.

1 група — лікар Лівсі;

2 група — сквайр Трелоні;

3 група — капітан Смолетт;

4 група — Бен Ган.

1 група. Лікар Лівсі — це молодий, охайний, підтягнутий чоловік. Він спокійна, витримана людина, як і годиться його професії. Лівсі вірний своєму обов’язкові навіть тоді, коли доводиться лікувати неприємних або огидних людей (наприклад, пірати на острові, Біллі Бонс). Лікар — чоловік чесний, порядний і надійний, сміливий і розумний.

Інакше кажучи, «ідеальний чоловік».

2 група. Сквайр Трелоні — чоловік немолодий та запальний. Він добре стріляє, має чималий життєвий досвід, але наївний і довірливий, через що мало не загинули чесні люди на «Іспаньйолі». У листі з Брістоля Трелоні із захопленням розповів про чутки, згідно з якими його ошукали під час придбання корабля, розповідає про «чудового» повара Джона Сільвера та «нестерпного» капітана Смолетта. Більше того, сквайр не вміє тримати язика за зубами, тож мало не весь Брістоль знав, куди й навіщо вирушає «Іспаньйола».

Цей герой порядний, сміливий, але має й ряд недоліків.

Іншими словами, «і на сонці бувають плями».

3 група. Капітан Смолетт не викликає захоплення у героїв, які вирушають у небезпечну подорож. Він здається їм занадто суворим, нелюб’язним, принциповим, хоча він просто виконує свій обов’язок. Капітан — чоловік сталих принципів, відповідальний, вимогливий до себе і підлеглих. Але оцінити позитивні риси його характеру герої змогли, лише перебуваючи в екстремальній ситуації, коли з’ясувалося, хто друг, а хто — ворог.

Інакше кажучи, він уособлює «оманливу неприступність».

4 група. Бен Ган — колишній пірат, якому кортіло здобути скарби капітана Флінта. Він досяг своєї мети дорогою ціною — перебував на безлюдному острові протягом трьох років. За цей час він змінився, розкаявся у минулому грішному житті та допомагав у боротьбі з піратами. Бен Ган заволодів скарбами, але найбільшим його бажанням було не володіння ними, а повернення до людей, додому.

Цей герой — «грішник, що розкаявся».

ІІІ. Висновки

— Позитивні герої роману «Острів скарбів» не схожі між собою, когось із них можна вважати ідеалом, когось — ні, але їх об’єднує віра в добро, порядність, відповідальність за життя інших людей, вірність своєму слову, високим моральним принципам.

IV. Домашнє завдання.Підготувати цитати до образів піратів.Тема: Духовне зростання Джима Хокінса ,героя роману «Острів скарбів»

Мета уроку:

- проаналізувати ІV, V та VІ частини роману „Острів скарбів”; охарактеризувати Джима Хокінса і його товаришів;

- розвивати навички творчого сприйняття тексту, характеристики літературних героїв;

- виховувати високі моральні якості учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку.

І. Орг. момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань (усне опитування). Запитання та завдання [247].

IІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІV. Повідомлення навчального матеріалу.

1. Бесіда за змістом четвертої частини роману.

1) Чому доктор Лівсі та інші товариші Джима залишили корабель? Що вони вирішили зробити?

2) Як їм вдалося зайняти блокгауз?

3) Розкажіть про переговори капітана Смоллетта і Сільвера. Якими були їхні наслідки?

4) Розкажіть про бій із піратами. Як виявили себе персонажі у цьому епізоді? Хто переміг? Хто з позитивних персонажів загинув, хто був поранений?

2. Завдання.

1) Чому, на вашу думку, пірати не змогли захопити блокгауз? Чи можна сказати, що вони хороші вояки?

2) Що, на вашу думку, допомогло друзям Джима Хокінса перемогти?

3. Бесіда за змістом п’ятої частини роману.

1) Чому Джим Хокінс вирішив залишити блокгауз? Якими спочатку були його наміри?

2) Що він вирішив зробити, коли знайшов човник?

3) Як Джиму Хокінсу вдалося заволодіти „Іспаньолою”? Куди він привів корабель?

4) Розкажіть про протистояння Джима з Ізраелем Хендсом. Які якості допомогли йому перемогти дорослого пірата?

5) Як Джим опинився в руках піратів?

4. Бесіда за змістом шостої частини роману.

1) Чому не вбили Джима Хокінса?

2) Чому пірати були незадоволені Сільвером? Що вони вирішили на сходці?

3) Чому Сільверу все ж вдалося настояти на своєму? Які аргументи він наводив? Які якості він виявив у цьому епізоді?

4) Чому Сільвер заступився за Джима? Що сказав пірат хлопчику?

5) Розкажіть про відвідини доктором Лівсі блокгаузу? Чому він був стриманий із Джимом? Які почуття насправді володіли ним?

6) Чому Джим не погодився втекти, як йому пропонував доктор Лівсі?

7) Чому пірати хворіли?

8) Як характеризує доктора Лівсі той факт, що він допомагав пораненим і хворим ворогам?

V. Закріплення вивченого матеріалу. Завдання.

Характеристика капітана Смоллетта, доктора Лівсі, сквайра Трелоні.

VІ. Підсумки.

VІІ. Д/з. Дочитати роман «Острів скарбів». Підготуватися до ідейно-художнього аналізу твору.

Тема:Урок розвитку мовлення( п)Твір. Характеристика Джима Хокінса

Мета: розвивати навички характеристики літературного героя, пояснювати його вчинки, висловлювати власну думку щодо подій у творі, мати за зразок для наслідування мужність і сміливість героя; працювати з текстом, добирати цитатний матеріал для характеристики героя.

Тип уроку: урок розвитку мовлення.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

— Мета нашого уроку — скласти характеристику головного героя Джима Хокінса

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Складання характеристики Джима Хокінса

1)Ознайомлення з планом характеристики образу літературного героя

План характеристики

1. Ім’я героя.

2. Вік.


3. Походження.

4. Професія.

5. Портрет.

6. Риси характеру.

7. Ставлення інших персонажів до героя.

8. Моє ставлення до героя. 2) Робота з цитатним матеріалом

План

1) Дати відповіді на запитання, зачитати цитати (до пунктів 1–5, 7).2) Записати риси характеру Джима Хокінса (Чесний, справедливий, рішучий, сміливий, сильний, витривалий, відповідальний, розумний, чуйний, відданий)

3) Підтвердити цитатами з тексту якості характеру . Джима Хокінса

3) Усна характеристика учнями образу Джима Хокінса

Тема:Моральні цінності головних героїв роману «Острів скарбів».

Мета уроку:

- проаналізувати ІІ та ІІІ частини роману „Острів скарбів”;

- розвивати навички творчого сприйняття тексту;

- виховувати високі моральні якості учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку.

І. Орг. момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань (усне опитування).

1. Що вам відомо про життя та творчість Роберта Льюїса Стівенсона?

2. Визначте жанр твору „Острів скарбів”.

3. Як виник у Стівенсона задум роману?

IІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІV. Повідомлення навчального матеріалу.

1. Бесіда за змістом другої частини роману.

1) Розкажіть про приготування до плавання. Які прорахунки допустив сквайр Трелоні?

2) Хто такий Сільвер? Розкажіть про першу зустріч Джима Хокінса з ним. Яке враження він справив на хлопчика?

3) Розкажіть про капітана Смоллетта. Яке перше враження він справив? Які претензії і вимоги були у нього до сквайра? Хто загасив конфлікт?

4) Як відбувалося плавання?

5) Хто розкрив плани Сільвера? Яким чином?

6) Що вирішили робити капітан Смоллетт, сквайр Трелоні і доктор Лівсі?

2. Завдання.

1) На матеріалі ІІ частини охарактеризуйте Сільвера.

2) Чому Сільвер мав такий високий авторитет серед піратів? Які якості допомагали йому керувати ними?

3) На матеріалі ІІ частини охарактеризуйте капітана Смоллетта.

4) Чому Смоллетт спочатку справляв на всіх негативне враження?

3. Бесіда за змістом третьої частини роману.

1) Чому Джим Хокінс сів у шлюпку з піратами? Від першої особи розкажіть про його пригоди на суші?

2) Як і за що Сільвер убив Тома?

3) Як Джим Хокінс познайомився з Беном Ганом? Що той розказав Джиму? Про що попросив?

4) Чому Бен Ган так боявся Сільвера?

V. Закріплення вивченого матеріалу. Завдання.

1) Уявіть, як жив Бен Ган на острові. Розкажіть про це.

2) Хто, на вашу думку, повинен у тому, що товариші Джима опинились у такому скрутному становищі?

3) Як вчинки Джима у ІІ та ІІІ частинах твору характеризують його?

VІ. Підсумки.

VІІ. Д/з. Прочитати: Роберт Льюїс Стівенсон «Острів скарбів» (ІV, V та VІ частини).Контрольна робота №2 «МУДРІСТЬ БАЙКИ, ПРИГОДИ І ФАНТАСТИКА

І.вр.


1. Фрігійський раб, який став основоположником байки:

а) Езоп;б) Лафонтен;в) Федр;г) Бабрій.

2. Від чийого імені ведеться розповідь у романі:

а) Джима;б) автора;в) лікаря Лівсі;г) містера Трелоні.

3. Що сталося з Сілвером:

а) залишився на острові;б) поплив до Англії;в) загинув;г) утік з частиною скарбів?

4.«Острів скарбів» - це роман:

а) авантюрний;б) науковий;в) детективний;г) пригодницький.

5.Що таке байка?

6. Відгадайте байку за уривком. «Хоч як би ти виправдовувалось, я тебе все одно з’їм».

7. З яких частин складається байка?

8.Опиши героя роману «Острів скарбів « котрий тобі найбільше сподобався ?

9. Напишіть невелике продовження роману: як склалася доля Джима Хокінса після повернення додому?

ІІ.варіант

1. Що було у пакеті, який Джим передав лікарю Лівсі:

а) зошит і конверт;б) гроші й папери;в) документи і портрет;г) записник і перо?

2. Як називається повчальна частина байки?

а) Сатира;б) алегорія;в) мораль;г) оповідь.

3. Де перебував Джим, підслуховуючи матросів, що домовлялися про змову проти капітана й судновласника:

а) у трюмі;

б) у каюті капітана;

в) на камбузі;

г) у бочці з яблуками?

4. Зашифрований спосіб викладу думок з натяками і недомовками з метою уникнути цензурної заборони і переслідування…

5. Які риси уособлюють собою персонажі байок?

Вовк —


Ягня —

Лисиця —


Ворона — …

Осел —


Мавпа —

6.Пригодницький роман це?

7. О пишіть, як ви уявляєте обкладинку книги «Байки І. Крилова ?

8.Уособленням чого є лииця в байці «Лисиця та виноград»?

9.Кого і чому ви обрали собі за друга з героїв роману «Острів скарбів» ?

Тема :Ч. Діккенс — англійський письменник-романіст. Повість «Різдвяна пісня у прозі»

МЕТА: ознайомити учнів з біографією Ч.Діккенса; зацікавити творчістю письменника, навчати школярів стежити за авторською думкою в творі, розвивати логічне мислення, спостережливість; донести до дітей суть гуманістичних ідеалів письменника; виховувати високу моральність, співчуття, бажання творити добро.

ТИП УРОКУ: вивчення нового матеріалу.

ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, виставка його книг, різдвяні листівки,.

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: різдвяне оповідання; гуманізм, гуманіст, гуманність.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВ ДО РОБОТИ НА УРОЦІ.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

ІІІ.СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Вступне слово вчителя.

На сьогоднішньому уроці ми перенесемося в стару добру Англію. ЇЇ мешканці надзвичайно шанують різні традиції, а особливо люблять святкувати Різдво. Для англійців різдвяні свята втілюють усю чарівність домашнього затишку. З давніх часів і по сьогодні у святкову різдвяну ніч англійці всією родиною збираються біля каміна. Їх зігріває домашнє вогнище – пурпурове серце домівки, прикрашене гілками гостролиста – вічнозеленого куща з колючими листочками й червоними ягідками.Різдво було найулюбленішим святом і Чарльза Діккенса, коли в його власному домі панували святкові веселощі й дружба.У різдвяні дні 1843 року Діккенс увійшов у будинки англійців… Він сів із ними біля святкового вогнища, скуштував їхню фаршировану яблуками гуску й різдвяний пудинг, прикрашений гілочками гостролисту. Письменник, як і годиться святковому гостю, приніс подарунок – казку з привидами й духами, що має назву «Різдвяна пісня в прозі».1. Ознайомлення з біографією письменника (за матеріалами підручника)

2. Розповідь учителя про особливості «різдвяних» творів Ч. Діккенса

—До створення «Різдвяних повістей» Діккенс приступив уже зрілим майстром — поява цих творів припадає на 40-і рр. ХІХ ст., тобто на друге десятиріччя його творчої діяльності.

На момент виходу першої з них («Різдвяна пісня у прозі», 1843) Діккенс користувався заслуженою славою не лише у себе на батьківщині, у «старій добрій Англії», а й по той бік Атлантики, у Сполучених Штатах Америки.

Різдвяний цикл Діккенса складається з п’яти повістей: «Різдвяна пісня у прозі» (1843), «Дзвони» (1844), «Цвіркун за вогнищем» (1845), «Битва життя» (1846), «Одержимий» (1848).

Діккенс дуже любив різдвяні свята. Він бачив у них прояв природної доброти та життєлюбства народу, простих, але щирих веселощів, без яких життя бідняків було б ще злиденнішим і сумнішим.

Письменник сприймав Різдво як свято домашнього вогнища, тому воно булоособливо дорогим для нього. Діккенс любив веселе відкрите вогнище каміну, біля якого у різдвяний вечір збиралася сім’я, любив затишок кімнат, прикрашених гілками омели або гостролисту,— особливо привабливий узимку, коли на дворі йде сніг, гуркоче вітер і згущається морозний туман. Любив він і традиційний ритуал цих свят — веселі ігри і танці до чи після вечері з обов’язковим пудингом.

«Різдвяні повісті» Ч. Діккенса є досить значними за обсягом. Сам автороб’єднав їх під спільним заголовком «Christmas Books» («Різдвяні книги»). Сучасні англійські дослідники відносять їх до типу «long short story» — «довгогокороткого оповідання» (еквівалент розгорнутої новели або повісті).

Особливістю різдвяного оповідання є процес душевної трансформації герояабо героїв, відмова від фальшивих цінностей в ім’я цінностей істинних, гуманістичних, вічних.

За умовою жанру на подібну трансформацію давалася лише одна ніч. Затеця ніч була Різдвяна, адже саме в цей час обов’язково відбуваються чудесні пригоди та перетворення.

3. Розповідь учителя:

В Англії існувала традиція: перед Різдвом у пресі публікували твори на різдвяну тематику. Діккенс теж написав збірку «Різдвяні оповідання», Яка побачила світ у 1843 році. У ній відбилися погляди автора на суспільство. Сам письменник розглядав цей твір як соціальну програму, як заклик до єднання багатих і бідних

У нарисі "Різдвяний обід" Діккенс вперше звернувся до теми Різдвяного свята як символу сімейної злагоди й затишку. Симпатії автора належать простому люду, який йому близький і зрозумілий

Незважаючи на тривалу бідність, голод, непосильну працю, Чарльз Діккенс зберіг віру в дива, бажання дарувати людям милосердя, співчуття й щедрість. Яскраве свідчення тому – повість “Різдвяна пісня в прозі”. Теорія літератури.

Різдвяне оповідання – це художній твір, дія якого відбувається напередодні або під час Різдва і має щасливу розв'язку.

Гуманізм – це людяність, тобто визнання людини найвищою цінністю в світі, повага до її розуму та гідності.

Гуманіст – це людина, яка пройнята ідеями гуманізму, тобто має добре й дбайливе ставлення до людей, поважає їх.

Гуманність – це любов і увага до людини, повага до людської особистості, добре ставлення до всього живого.

3. Бесіда за змістом І строфи «Різдвяної пісні в прозі»Схема «Три зустрічі»

-Розкажіть, що ви дізналися про Скруджа і Марлі. Що їх поєднувало?

-Хто завітав до Скруджа напередодні Різдва? Як реагував на вчинки цих героїв Скрудж?

-Що здивувало Скруджа, коли він повернувся додому? (Замість колотушкивін побачив обличчя Марлі, свого колишнього компаньйона.)

-Як виглядав Марлі? Зачитайте опис із тексту «Пісні…»(Від слів «То булаМарлеєва тінь…» до слів «…Марлеєве підборіддя»)

Виразне читання діалогу Скруджа і Марлі

(від слів «Заломивши руки, Скрудж упав навколішки» до слів«Для свого ж блага запам’ятай все, що відбулося з тобою сьогодні»)

-Навіщо з’явився дух Марлі до колишнього компаньйона? (Нагадати проте, що призначення людини на землі — робити добро, допомагати іншим.А якщо цього не зробити за життя, доведеться мучитися через неможливість щось змінити після смерті. Але тоді вже буде запізно. Якби Марлізнав, що чекає на нього після смерті, він жив би інакше, а тепер хоче попередити про це Скруджа, щоб дати йому шанс врятуватися.)

-Простежте, які почуття охоплюють Скруджа під час зустрічі з другом Марлі.

У ч и т е л ь. Черствий і безжалісний Скрудж не вірив у привидів, але розповідь Марлівплинула на нього, і він, за одну ніч переживши почуттів більше,ніж, можливо, за декілька років життя, все ж не наважується назвати все, щосталося з ним, «дурницями». Герой починає замислюватися над своїм життям.

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

-Які факти з біографії Ч. Діккенса вам запам’яталися?

-Назвіть твори про Різдво, написані Ч. Діккенсом.

-Ваше враження від образу Скруджа.

-Як ви гадаєте, чи зможе цей герой змінитися на краще?

IV.Домашнє завдання

Прочитати ІІ, ІІІ, IV строфи «Різдвяної пісні у прозі».

Тема: Подорож Скруджа Різдвяної ночі у часі й просторі як можливість осягнути своє життя

Мета: простежити шлях Скруджа Різдвяної ночі, зробити висновки про причини деградації особистості героя; спостерігати за змінами у поведінці та характері Скруджа; розвивати уміння логічно мислити, зв’язне мовлення; виховувати людяність, доброту, милосердя.

Обладнання: схеми; тексти повісті.

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

— Чи хотіли б ви помандрувати у минуле або майбутнє? Потрапити в той час, коли були зовсім маленькими, або в той, коли будете дорослими? Мабуть, кожен хоч раз мріяв про машину часу, яка може здійснити найфантастичніші наші мрії. Герою «Різдвяної пісні у прозі» поталанило, йому довелося подорожувати у часі й просторі, та ще й не самому, а з духами.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Бліц-опитування:

1. У якому місті народився Чарльз Діккенс? (Портсмут.)

2. Яке місто стало його улюбленим? (Лондон.)

3. Які труднощі довелося перебороти Діккенсові на шляху до слави? (Працювати на фабриці вакси по 16 годин на добу, жити в борговій в’язниці)

4. Яку професію здобув Діккенс? (Репортер.)

5. Як називався часопис, у якому Діккенс працював репортером? («Дзеркало парламенту».)

6. Який титул подарувала королева Вікторія Чарльзу Діккенсу? (Титул дворянина.)

7. З якою традицією пов’язано створення «Різдвяних оповідань»? (Щорічно напередодні Різдва публікувати у пресі твори на різдвяну тематику.)

8. Який підзаголовок має твір «Різдвяна пісня в прозі»? («Святвечірнє оповідання з привидами».)

9. Назвіть англійські символи Різдва. (Гостролист, пудинг, дзвоники, вогнище каміну, індичка тощо)

10. Які твори Діккенса ви запам’ятали? («Домбі й син», «Пригоди Олівера Твіста», «Крихітка Дорріт», «Девід Копперфільд» та ін.)

11. Чому про книги Діккенса говорили, що вони змінили Англію? (англійське суспільство почало змінюватися в кращий бік: стало «модно» допомагати сиротам, жертвувати на будинку для бідних, подавати милостиню жебракам.)

12. Як в історії називається доба, в яку жив Чарльз Діккенс? Чому вона має таку назву? (Вікторіанська, тому що це час правління королеви Вікторії.)

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань

1. Бесіда за прочитаним.

1. Чи можете ви, прочитавши кілька абзаців тексту, назвати головного героя твору? (Скрудж, оскільки ми дізналися з першого речення, що Марлей помер.)

2. Що ви дізналися про Скруджа? (Стислий переказ прочитаного.)

3. Як Скрудж ставиться до Різдва? (Вважає його дурницею.)

4. Чи є в Скруджа родичі? Які між ними стосунки? (З родичів є небіж, який дуже хоче спілкуватися зі своїм дядьком, запрошує його на Різдво. Проте старий не хоче його навіть бачити.)

5. Як Скрудж ставиться до бідних та знедолених, яким йому пропонують допомогти на Різдво? (Бажає їм смерті.)

6. Як Скрудж провів Святвечір? (Зачитати уривок з тексту.)

7. Хто з'явився до нього вночі? (Привид Марлея.)

8. Який вигляд мав привид (Зачитати уривок з тексту.)

9. Що привид Марлея тягнув за собою? (Ланцюги з рахівницями, конторськими книгами, ключами, скриньками з грошима тощо).

10. З якою метою з'явився привид Марлея? (Щоб застерегти Скруджа від помилок, які Марлей зробив сам у своєму житті.)

11. Чому привид Марлея наголошує, що «…душа людини повинна зустрічатися зі своїми близькими та мати співчуття до інших»? (Тому що душа буде тяжко мучитися після смерті й спокутувати свій гріх.)

12. Про що Скруджа попередив привид? (Про те, що до нього прийдуть Духи Часу.)Робота з текстом

Строфа ІІ. «Перший з трьох духів»

- Який Дух з’явився до Скруджа першим? (Дух Минулого Різдва)

- Знайдіть опис зовнішності Духа Минулого Різдва. Зачитайте.

Висновок. Подорож із Духом Минулого Різдва примусила стриманого та невблаганного Скруджа плакати, сміятися, відчувати сором за свої вчинки, шкодувати про незроблені добрі справи, пробудила у ньому людські почуття. Дух нагадав герою про його самотнє, нещасне дитинство, зачерствілу зрілість, нездатність любити нікого і нічого, крім грошей.

Строфа ІІІ. «Другий із трьох Духів»

Бесіда

- Який Дух прийшов до головного героя другим? (Дух Нинішнього Різдва)- Зачитайте опис зовнішності Духа.

- Як і чому змінилася кімната Скруджа? (Дух хотів показати герою всю красу святкового різдвяного інтер’єру, безліч страв, що готуються для святкового столу. Все це, безперечно, створює особливий настрій усім людям на Різдво; та й сам Дух був такий радісний і добрий, як це свято.)

- Як реагує Скрудж на появу Духа? Зачитайте цитату. («Дух,— сказав Скрудж смиренно.— Веди мене, куди хочеш. Минулої ночі ти йшов примусово й отримав урок, який не пропав даром. Якщо цієї ночі ти теж повиненчого-небудь навчити мене, нехай і це буде мені на користь».) - Що вразило вас в епізоді опису Різдва у сім’ї Кретчитів? (Сім’я жила дуже бідно, тому що дітей було багато, а батько, який працював на Скруджа, отримував мізерну платню, якої вистачало, щоб тільки не померти з голоду. Але, незважаючи на такі складні обставини, батьки і діти живуть дружно, турбуються одне про одного та навіть піднімають келихи за здоров’я містера Скруджа.)

- Що захотів змінити у житті Кретчитів Скрудж? (Він просить Духа урятувати Тайпі Тіма від смерті.)

- Що здивувало героя у сім’ї його племінника? (Незважаючи на різко негативне ставлення Скруджа до свого родича, Фред виголошує тост за дядька і бажає йому щасливого Різдва.)

Висновок. Скрудж бачить, як радіють святу і веселяться люди, яких він не поважав раніше через їх бідність. І рудокопи, і моряки, і сім’ї Кретчитів та Фреда приготувалися до Різдва, вони вміють радіти йому, бо щасливіші за багатого, але самотнього, черствого комерсанта. Строфа IV. «Останній із Духів»

- Що показав Дух Майбутнього Різдва герою? (Смерть усіма покинутого й обікраденого комерсанта; радість людей, що дізналися про його смерть; смерть Тайпі Тіма)

- Про що просить Скрудж Духа? (Дати шанс йому все змінити: «Дух! Вислухай мене! Я вже не та людина, якою був. І я вже не буду таким, яким би став, якби не зустрівся з тобою».)

- Знайдіть цитати, що підтверджують зміни у характері героя. («Я буду поважати Різдво у серці своєму і берегти пам’ять про нього увесь рік. Я спокутую своє Минуле Теперішнім і Майбутнім, і спогади про трьох Духів завжди будуть жити в мені. Я не забуду їх пам’ятних уроків, не закрию свого серця для них».)

IV. Підбиття підсумків уроку

- Як вплинула на Скруджа подорож із Духами? (Примусила замислитися над своїм життям, пригадати своє дитинство і юність, викликала непереборне бажання змінити себе і навколишній світ.)

- У чому причини деградації особистості Скруджа? (Відсутність любові у сім’ї, бідність, самотність у дитинстві, жадібність до грошей, поступове зчерствіння душі, витіснення справжніх почуттів і цінностей неістинними, фальшивими.)

- Чи змінився герой внаслідок фантастичної подорожі? (Так, він став людиною, яка має серце і почуття.)

V. Домашнє завдання

Дочитати «Різдвяну пісню в прозі»; намалювати ілюстрацію до епізоду з повісті, який вразив найбільше.

Тема :Переродження Скруджа як наслідок осмислення свого життя

Мета:


- розкрити причини деградації Скруджа та мотиви його переродження;

- формувати навички аналізу тексту;

- розвивати образне та асоціативне мислення, уміння робити висновки;

- виховувати моральні якості (доброту, щирість, щедрість, людяність)

І. Актуалізація опорних знань

1. Визначте жанр твору «Різдвяна пісня у прозі»? (Повість).

2. Чому автор назвав повість «Різдвяною піснею...»?

3. А чому «пісня у прозі»?

4. Чому письменник називає розділи строфами? Чи пов’язано це із назвою твору?

Літературна гра «Встанови відповідність» (слайд 2)

1. Ім’я Скруджа А. Марлей

2. Ім’я привида, що хотів урятувати душу Скруджа Б. «Жмикрут»

3. «Дешева річ», яку полюбив Скрудж В. Ебенезер

4. Прізвисько головного героя Г. Темрява

5. Друзі в дитинстві Скруджа Д. Гроші

6. Що найбільше любив герой до появи Духів Е. Книги

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

1. Вступне слово вчителя

Як ви вважаєте, до чого прагне людина, чого намагається досягти в житті? Думаю, всі погодяться з тим, що такою метою є щастя. Але кожен розуміє щастя по-своєму. Для когось – це служіння іншим людям (праця лікаря, науковця, турбота матері, яка живе піклуванням про свою дитину).

А для когось щастя – в багатстві.

На уроці ми будемо шукати відповідь на питання: що робить людину щасливою? Ми з’ясуємо, які зміни відбулися в характері головного героя протягом твору, що зумовило ці зміни та які вони мали наслідки.

2. Запис теми уроку в зошити

3. «Різдвяна пісня» у прозі переносить нас у чарівні святкові дні народження Христа.

Гра «Асоціативний ряд» до слова «Різдво (любов, гармонія, добро, тепло,краса, подарунки, ялинка, мороз, ліхтарики, веселощі, дива, терпіння, доброчинність, ворожіння, примирення)

Р – радість

І – Ісус, ікона

З – зірка

Д – диво

В – веселощі

О – очікування

4. З яким хвилюванням чекають цього свята люди всієї земної кулі! У чому ж секрет такої любові до цих надзвичайних днів? Зауважу, що у кожного народу є свої традиції святкування Різдва.

Гра «Різдвяна подорож»

- Що об’єднує людей різних країн у цей час?

- IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

Сам письменник дуже любив Різдвяні свята. Він бачив у них прояв природної доброти та життєлюбства народу, простих, але щирих веселощів, без яких життя бідняків було б злиденним і сумним.

Ось так писав Ч.Діккенс про Різдво: «Це радісні дні, дні милосердя, доброти, всепрощення. Це єдині дні в усьому календарі, коли люди, наче з мовчазної згоди, вільно розкривають одне одному серця і бачать у своїх ближніх, навіть у тих, хто не має ні грошей, ні долі, таких самих людей, як вони самі» (слайд 11)

Бесіда


- Як ви гадаєте, чи випадково події твору розгортаються у різдвяну ніч? (Це ніч, коли здійснюються мрії і бажання, відбуваються найдивовижніші речі).

- Прослідкуйте, як сприймають свято Різдва герої твору. Наведіть приклади із тексту.

а) збирачі коштів для бідних;

б) Фред, племінник Скруджа ;

в) Тім, син Боба Кретчита ;

г) Скрудж .

До нашого героя завітали незвичні гості. Це – привид Марлея і Духи.

Мабуть, у житті кожної людини настає час, коли вона змушена озирнутися на свій життєвий шлях, замислитися над своєю долею. Здавалося, що в житті Скруджа такий момент не настане ніколи. Як характеризує автор героя?

Щоб розбудити душу такої людини, потрібне диво. У Різдвяну ніч Скрудж вирушає в подорож у часі й просторі, щоб віднайти своє людське серце, тому що він не завжди був жорстоким і байдужим, яким ми бачимо його на початку твору.

Давайте пригадаємо, яким було життя Скруджа до цієї події.

- Знайдіть і зачитайте портрет Скруджа у І строфі .

- Що про нього говорили в місті? (Ніхто не міг сказати доброго слова. Його обходили навіть собаки).

- Доведіть, що Скрудж – скнара

- Яке слово було для героя найлиховіснішим?

- Що стало для нього головним у житті?

Колективне складання схеми «Ланцюжок помилок Скруджа та його переродження» (усно)

- Привид повідомив Скруджу, що до нього прийдуть три Духи. І ось з’явився перший. Це був Дух... (Минулого Різдва).

- Куди він повів героя?

- Яким було його дитинство?

- Мабуть, у цьому криється причина душевного холоду Скруджа, він неначе охолов.

- Що ми ще довідались про те, яким був Скрудж у дитинстві?

- Чи залишився він таким?

- Про які події юності нагадав Скруджеві Дух?

- Чи були у Скруджа друзі?

- Ось який шлях пройшов Скрудж і став самотньою людиною. Як бачимо, йому не потрібні ні книжки, ні кохання, ні рідні й друзі. Головне для нього – гроші. А чи принесли вони йому щастя?

- Настала черга другого Духа. Це був Дух...(Теперішнього Різдва).

- До якої сім’і він повів Скруджа?.

- Чи знав Скрудж про проблеми у цій сім’ї? Чи хотів він знати про проблеми інших?

- Він навіть не визнає Бога: «Різдво - дурниці». А як називають людину, яка не має Бога в душі?

- І ось цей шлах привів Скруджа до деградації. Це нове для вас слово . Запишіть його у зошити.

Словникова робота

Деградація – рух назад, занепад.

- Коли Скрудж остаточно усвідомив свої помилки?

- Наступним кроком Скруджа після всього пережитого було каяття.

- Чи переконав він нас словами і справами? Які наступні етапи відродження героя?

- Які почуття переживає герой, мандруючи у часі й просторі?

- Яким треба бути, щоб відчувати щастя?

Гра «Наповни серце змістом

- Ось яким було нещасливе серце героя:

- Під впливом Різдвяної ночі серце змінилося. Візьміть оновлене серце і напишіть риси, які допомогли герою стати щасливим

- Отже, очищення від зла, що панувало, в душі героя, відродило і його серце. Скам’яніле від душевного холоду, воно було здатне на вияв лише негативних рис. Під впливом Різдвяної подорожі воно розтануло і стало здатним на добро, людяність, милосердя.Ось які дива відбулися Різдвяної ночі.

Гра «Скринька людських чеснот

Розподіліть подані слова між «смітником» і «скринькою»: егоїзм, любов, доброта, корисливість, цілеспрямованість, зло, самопожертва, людяність, милосердя, жадібність, байдужість, щедрість, жорстокість, співчуття, щирість.

Робота з епіграфом

Як ви думаєте, чому саме ці слова я обрала епіграфом уроку? Як вони перегукуються зі змістом твору?

- Повернімося до нашого питання: що ж робить людину щасливою?

V. Закріплення вивченого матеріалу.

«Міркування від протилежного».

Яким було б життя Скруджа, якби його не відвідав привид Марлея?

Творче завдання. Створіть кольоропис твору

Дух Минулого Різдва Дух Теперішнього Різдва Дух Майбутнього Різдва

Яскраве Червоне Темні промені

Спогади: світлі думки, мрії Попередження: самотність Майбутнє у темряві

Майбутнє без героя

VI. Домашнє завдання

VII. Виставлення та коментування оцінокТема:Реальне й фантастичне у повісті «Різдвяна пісня у прозі»

Мета: з’ясувати функцію фантастичних елементів у повісті, зробити висновки про щасливий фінал як особливість «різдвяного» оповідання; визначити особливості композиції твору; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення; виховувати високі моральні якості.

Обладнання: схеми, тексти повісті.

Тип уроку:комбінований.

Хід уроку

І. Оголошення теми і мети уроку

ІІ. Узагальнення й систематизація знань

1. Словникова робота

Фантастика— не існуюче в дійсності, створене фантазією, уявою.

Композиція— побудова, розташування і взаємозв’язок всіх частин твору.

2. Робота з текстом

-Чи можна назвати образи Духів фантастичними?

-Навіщо автор використовує ці образи у творі? (Фантастичні образи трьох

Духів Різдва покликані змусити душу Скруджа здригнутися, перетворити людиноненависника на людинолюбця.)

-Які ще елементи фантастики використовує Діккенс у повісті? (Подорожу просторі й часі; образи привидів.)

Зачитайте цитати.

Висновки. Функція фантастичних елементів у творі

У «різдвяних» творах традиційно використовуються надприродні образи вихідців з того світу, грішників, приречених на вічні муки: «…до Скруджа донеслися якісь незрозумілі звуки: неясні і безладні, але невимовно жалібні плачі і стони, тяжкі зітхання розкаяння і гіркого жалю. Він побачив безліч привидів. З жалібними криками вони неспокійно носилися у повітрі туди і сюди, й усі, як і дух Марлі, були у ланцюгах». Надприродний світ, щостривожив Скруджа в Святвечір, був покликанийне стільки налякати, скільки попередити про наслідки грішного життя, життябез Бога у серці.

Лише фантастична подорож у часі і просторі могла так сильно вплинути нагероя, чия душа зачерствіла.

-У чому полягає реалістичність «Різдвяної пісні у прозі»? (В описі деталейпобуту, зображенні суспільного устрою Англії, наслідків недосконалостіцього устрою, що проявляється у соціальному розшаруванні суспільства,в якому люди мало не вмирають з голоду.)3. Робота з епіграфом

-Поясніть, чому Діккенс використовує щасливий фінал у своєму творі. (Пo-перше, це особливість «різдвяного» твору, по-друге, так виявляється віраписьменника у силу добра, у здатність людини переродитися.)

-З якими творами зближує щасливий фінал «Різдвяну пісню у прозі»?(З народними і літературними казками, тому що щасливий фінал — неодміннаприкмета казки.)

4.Спостереження за композицією твору

«Різдвяна пісня у прозі» має підзаголовок «Святвечірнє оповідання з привидами». Оскільки вона названа у заголовку «піснею», автор і розділи творуназиває відповідно «строфами».

Діккенс намагався надати гармонійної стрункості композиції твору — реальні побутові картини першої і п’ятої строф немовби облямовують три центральні розділи, сповнені фантастичних образів і видінь, що являються уві сніголовному персонажу — старому скнарі Скруджу.

Закріплення.

2.написання анкети головного героя

1.Знайомство з героєм (хто? звідки? якого роду? чим займається?).

2. Персонаж епізодичний, другорядний чи головний.

3. Чи є прототип?

4. Портрет героя ( відповідність його внутрішньому світу).

5. Характер персонажа (у розвитку чи епізодично).

6. Соціальне значення героя.

7. Проблеми, які порушує автор через цей образ, їх актуальність.

8. Психологія характеру ( духовне багатство, моральна краса чи потворність).

9. Місце і роль персонажа в сюжеті. Як пов'язаний з іншими героями ( кармічним (життєвим), емоційним, духовним зв'язком)?

10. Мова як засіб самовираження героя.

11. Ставлення до нього автора й інших дійових осіб.

12. Моє сприйняття героя, над чим змусив замислитись.

Перегляд уривків з мультфільму

ІV. Домашнє завдання

Письмово відповісти на запитання: «Які уроки я виніс із повісті Ч. Діккенса

"Різдвяна пісня у прозі”».

Повідомлення «Музеї М.В.Гоголя на Україні.

Тема: Микола Гоголь — російський і український письменник

Мета:розширити уявлення про життєвий та творчий шлях письменника, визначити вплив української культури на розвиток його творчості;ознайомити з музеями М.В. Гоголя в Україні розвивати вміння учнів самостійно добирати інформацію, аналізувати її, робити висновки; виховувати патріотичні почуття, любов до літератури.

Обладнання: портрет Гоголя, підручник із зарубіжної літератури, Хід уроку:

I. Мотивація навчальної діяльності.

Ходить гарбуз по городу,

Питається свого роду:

«Чи ще живі, чи здорові

Всі родичі гарбузові?»

Саме так цей великий письменник звертався до присутніх, коли, запрошений в гості до котрогось із відомих людей, хотів дізнатись, чи є тут його земляки. Можливо, ви здогадались, про кого йдеться, і зможете назвати його ім’я.

Якщо ні, то додам ще, що, хоча його і вважають російським письменником (оскільки свої твори писав цією мовою), але народився він і виріс в Україні, писав про українців, і саме завдяки його творчості весь світ дізнався про життя та побут нашого народу. Так, це наш земляк, великий український та російський письменник М.В.Гоголь.

Демонстрація портрета Гоголя.

ІІ. Робота над темою уроку.

1. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

2. Микола Васильович Гоголь народився 1 квітня 1809 року у селі Великі Сорочинці на Полтавщині. Через кілька тижнів після народження хлопчика привезли до села Василівки-Яновщини, де й пройшли його дитячі роки. Саме з Василівкою пов’язані перші спогади Гоголя: тут він уперше почув казки, перекази, чудові українські пісні — усе те, що хвилювало і назавжди припало йому до серця.

Батько письменника, освічена людина, писав комедії та вірші російською та

українською мовами, захоплювався театром, сам ставив п’єси. Часто сім’я Гоголів

відвідувала сусіднє село Обухівку, в якому жив знаменитий комедіограф і поет В. В. Капніст. У гостинного господаря збиралися державні діячі, письменники, поети. Го -сті (серед яких був і маленький Микола) слухали нові твори, бесіди на літературні теми, ставили домашні вистави.

У 1818 році хлопчика віддали до Полтавського повітового училища, а у 1821

році — до Ніжинської гімназії вищих наук. Освіту тут давали добру, і бага-

то випускників стали потім відомими письменниками, художниками, музи кантами,

вченими. Навчання захоплювало і юного Гоголя. З великим задоволенням він вив-чав історію, літературу, збирав народні пісні, брав участь у шкільних спектаклях.

1826 року юнак почав вести «Книгу всякої всячини, або підручну енциклопедію»,

куди записував українські та російські пісні, оповідання, вирази, виписував цитати

з «Енеїди» Котляревського та інших книг. Цього часу стосуються і його перші літе-ратурні спроби: вірші, балади, віршована трагедія «Розбійники», сатира «Дещо про Ніжин, або Дурням закон не писаний». У ліцеї Гоголь пише ідилію «Ганс Кюхель -гартен», видану вже у Петербурзі 1829 року. У 1828 році Гоголь закінчує гімназію «з правом на чин 14 класу» та їде до Петербурга.

У 1830–1831 рр. з’явилася друком перша українська повість М. Гоголя «Ба -саврюк», згодом перероблена під назвою «Вечір напередодні Івана Купала». Літе -ратурну славу Гоголю принесли «Вечори на хуторі біля Диканьки». Перша части -на книги вийшла у вересні 1831 року, а друга — у березні 1832 року. О. Пушкін із захопленням зустрів вихід «Вечорів» і говорив: «Вони вразили мене. Ось справжня веселість, щира, невимушена, без манірності, без бундючності. А місцями яка по -езія! Яка чутливість! Все це настільки незвичне для нашої нинішньої літератури, що я досі не отямився… Поздоровляю публіку зі справді веселою книгою, а авторові сердечно бажаю подальших успіхів».

У 1835 році виходять відразу дві книги: «Миргород» і «Арабески». У збірці

«Миргород» відображена героїко-романтична історія України («Тарас Бульба»),

містичні таємниці життя («Вій»), дріб’язковості життя («Старосвітські поміщи -ки», «Повість про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем»). У 1848 році письменник повернувся до Росії, відвідав рідну Василівку. А рання весна 1852 року стала остан -ньою у його житті. 21 лютого М. В. Гоголь помер у Москві. Останніми були його сло-ва: «Як солодко помирати!»

У житті й смерті М. Гоголя багато таємниць, які ми вже, можливо, ніколи не розгадаємо. Головне те, що душа письменника залишилася на сторінках його без смертних творів.

4. «Гоголь і Україна».

М. Гоголь — класик російської літератури з українським корінням. Його душа

не просто відобразилася у ранніх творах, а все життя прагнула на Україну. Великі

Сорочинці, Диканька, Миргород, Василівка, Полтава… З цими мальовничими міс -цями пов’язане дитинство письменника.

Презентація Музеї Гоголя в Україні(перегляд і робота над презентацією)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Підсумкова бесіда.

— Назвіть роки життя М. Гоголя.

— Які найбільш відомі твори письменника?

— Як ви думаєте, чи вплинуло домашнє оточення на формування майбутньо-го письменника?

— Назвіть сучасників М. Гоголя.

— До якої збірки входить повість «Шинель»?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати «Ніч перед різдвом»

Тема: «Ніч перед Різдвом». Народні традиції і звичаї у творі.

Ознайомити з сюжетними лініями твору «Ніч перед Різдвом»;визначити основні тенденції та міжрядкові думки ; навчити розум уміти поняття - традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творах М.В. Гоголя. розвивати повагу до глибокої віри народу ;виховувати поважне ставлення до творчості письменника

Тип уроку:комбінований

Обладнання :текст

Хід уроку

І.Орг момент

ІІ . Вивчення нової теми

1.Слово вчителя про збірку «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»

— У вересні 1831 р. вийшла друком перша, а в березні 1832 р. — друга частина «Вечорів», що відразу поставили Гоголя поруч із першокласними російськими письменниками . До збірки увійшли 2 передмови й 8 повістей («Сорочинський ярмарок», «Вечір напередодні Івана Купала», «Майська ніч, або Утоплена», «Пропала грамота», «Ніч перед Різдвом», «Страшна помста», «Іван Федорович Шпонька і його тітонька»,«Зачароване місце»)

У сюжетній лінії Вакула – Оксана зав’язкою є прохання Оксани привезти їй черевики від цариці. Кульмінація – Вакула добув черевики. Розв’язка: Оксана погоджується вийти за нього заміж. Жанр – казково-фантастична повість, поетичний нарис Малоросії.

2.Фольклор та традиції

-Пригадайте ,що ми називаєм фольклором ?

(Фолькло́р (англ. folk-lore, букв. — народна мудрість; народне знання)[1], або традиці́йна наро́дна тво́рчість — художня колективна літературна і музична творча діяльність народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи і вірування, а також відбиток світу думок, уявлень, почуттів і переживань, народнопоетичної фантазії.

Фольклор — сума створених народом та існуючі в народних масах культури на основі словесності (перекази, пісні, казки, епос), музика (пісні, інструментальні наспіви і п'єси), театр (драми, сатиричні п'єси, театр ляльок), танець.

-Чи можна сказати ,що Гоголь в повісті «Ніч перед різдвом» Використовував фольклор та звичаї українців ?Наведеть приклади ?

-Назвіть персонажів українських казок ?

3. Українці завжди були Богобоязними чи є такими герої твору ?

Робота з текстом

Останній день перед Різдвом минув. Зимова, ясна ніч настала. Глянули зірки. Місяць велично виплив на небо посвітити добрим людям та всьому світові, щоб усім було весело колядувати й славити Христа. Морозило дужче, як зранку: але зате так було тихо, що рипіння морозу під чоботом чути було за півверсти. Ще ні одна юрба парубків не з'являлась під вікнами хат; тільки місяць зазирав до них крадькома, ніби викликаючи дівчат, що прибиралися та чепурилися, хутчій вибігати на рипучий сніг. Аж ось з димаря одної хати клубами посунув дим і пішов хмарою по небу, і разом з димом вилетіла відьма верхи на мітлі.

1.Що ж хотів сказати автор ?

Метод "Прес". Приклад.

«Герої твору богобоязні?». Учні обирають докази, Вакула віруючий чи ні –?

1 уч. Я вважаю, що Вакула - Богобоязний

Тому що він малював ікони , хрестився і не хотів спілкуватись з нечистою

2 уч. А я вважаю ,що ні

Тому що йому допомагав чорт, думав

Наприклад :Для поїздки в Петербург тож виходить саме нечистий і допоміг закоханим

1.уч:Вакула лише використав його ,але залишився релігійною людиною

Наприклад :коли віддячив чорту побивши його…..

на рідній письменникові Україні.

4..Геніальність твору « Ніч перед Різдвом»

Як кажуть «Все геніальне-просто» саме це і доводить сюжет твору. Хіба є на світі що не будь неможливе для щирої, світлої, самозабутньої любові?! Складно любити таку «дівчину», як Оксана. Вона примхлива й розбалована.Проте «Парубки ганялися за нею юрбами », і яке їй діло до закоханого коваля - « малювальника»!Однак Вакула був не з тих, хто при найменших труднощах опускає руки. Він упертий і терплячий, ніжний хоча безсердечна «дивовижна дівка» лише мучить його, постійно виставляє в смішному виді.Не здається Вакула: дарує їй подарунки, скриню виготовив і розписав так, що «хоч весь світ виходи своїми біленькими ніжками, не знайдеш такого»!«Дістань, коваль, царицини черевики, вийду за тебе заміж!» - хотіла посміятися Оксана над ковалем, що втратив від любові голову, не знаючи, що побачить у цьому проханні-наказі Вакула свій останній шанс Міцно поламавши над завданням голову, полетів рішучий парубок до цариці в Петербург, однак не на крилах любові, на самому чорті! Сам винуватий нечистий, попався зневіреному ковалеві під гарячу руку.Правдами й неправдами, випробувавши не одну пригоду, а добув-таки Вакула царські «черевики» для своєї ненаглядної. А що ж сама ненаглядна?

Воістину, любов творить чудеса! Це вона допомогла Вакулі осідлати нечистого для поїздки в далеку столицю, це вона розтопила лід у серці неприступної красуні Оксани. Зрозуміла ,цікава та повчальна ця історія будь якій віковій категорії тому і популярна по цей день.

Особливості «різдвяної» повісті:

1) дія відбувається напередодні Різдва;

2) Різдвяна ніч дарує диво — перетворює героїв( Оксана закохується у Вакулу; Чуб «прозріває» стосовно Солохи);

3) щасливий фінал;

4) фантастичні герої та події.

ІІІ. Закріплення.

-Підготувати уривок який вам найбільше сподобався (зачитати в ролях)

ІV. Підсумок

У ніч перед Різдвом чорт, який хотів посміятися з людей, був ошуканий сам. Замість того, щоб дошкулити Вакулі, якого він ненавидів за малярські здібності, нечистий виконує всі бажання коваля та ще й одержує в нагороду три удари хворостиною по спині.

Повість М. Гоголя "Ніч перед Різдвом" входить до першої збірки письменника "Вечори на хуторі біля Диканьки". В цих повістях автор змалював милу його серцю Україну, де він народився та виріс. У них химерно переплелися давні легенди й картини життя простих українців, фантастичне й комічне.

V. Домашня робота:

спробувати створити, словесний портрет,образів Оксани та Солохи.Дочитати повість.

Тема: Тема кохання.Образи Оксани і Вакули у творі М. В Гоголя . «Ніч перед Різдвом».

Мета: досліджувати особливості сюжету повісті, розкривати образи її героїв, художню своєрідність твору, спробувати з'ясувати найпростіші спільні та відмінні риси поетики повістей М. Гоголя («Ніч перед Різдвом») та Ч. Діккенса («Різдвяна пісня в прозі»); розвивати усне мовлення, аналітичне й асоціативне мислення, дослідницькі здібності, вдосконалювати культуру спілкування; виховувати вдумливого читача, інтерес до творчості М. Гоголя; упевненість у своїх силах, у можливості бути успішним у навчанні, бути повноцінним учасником спільної роботи; толерантне ставлення до інших.

Обладнання:

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

1. Актуалізація навчання..

2. Переказ учнями ключових епізодів твору (з елементами евристичної бесіди, виразного читання та аналізу художнього тексту).

На основі попередньо складеного простого плану одні учні ланцюжком переказують ключові епізоди повісті, інші за участю вчителя вдосконалюють вміння формулювати аналітичні запитання.

За порадою вчителя ключові ідеї уроку учні занотовують у зошит.

Орієнтовний план переказу

1. Пічний пейзаж.

Виразне читання фрагменту тексту, аналіз його художності. (Поєднання реальності та фантастики; настрої: веселість, піднесена зачарованість красою природи, очікування дива; широке використання уособлень; яскрава гіпербола: «так було тихо, що скрип морозу під чоботом чувся за півверсти»).

2. Нічні ширяння відьми й чорта.

• Навіщо чорту знадобилося викрадати місяць? Чим автор умотивовує цей намір чорта?

• У якому ключі зображено містичні образи в Гоголя порівняно з «Різдвяною піснею в прозі» Діккенса?

Робота з фонограмою. Учні прослуховують фонограму фрагменту з опери М. Римського-Корсакова «Ніч перед Різдвом», після чого намагаються відгадати, який епізод повісті втілено композитором у музичних образах.

3. Сцена милування Оксани своєю вродою.

• Якими якостями наділяє автор Оксану? Які риси характеру він підкреслює в її образі? (Оксана — найвродливіша дівчина, примхлива, манірна, кокетлива, грайлива, погордлива, самовдоволена і тим не менш приваблива, бо, як підкреслює автор, їй пасують навіть її недоліки, які надалі «виліковує» всепереможна сила справжнього кохання).

• Як Оксана ставиться до коваля? (Цурається його грубості, глузує з його ковальської справи, насміхається над його простотою).

4. Візит коваля до Оксани.

• Якими рисами вдачі наділяє автор коваля? (Фізична сила, сором'язливість, обдарованість щодо малярства, наполегливість (він був єдиним, хто упадав за Оксаною, не зважаючи на її опір і глузування з нього), простодушність (не помітив, що Оксана насміхається над ним), відданість своїй мрії, здатність на самопожертву).

• До чого наближене зображення подій у повісті — до послідовного, безперервного перебігу чи до епізодів та сцен? З якою метою автор будує свою оповідь у формі своєрідної мозаїки та, немов маляр окремими мазками, перемежовує реалістичні сцени (бесіда Оксани з Вакулою) з містичними (польоти відьми з чортом)? (Щоб передати в оповіді атмосферу таємничості, наблизити її до настроїв Різдвяних свят, наповнити повість відчуттям незвичайності, як це буває уві сні, де все чудернацьке переплітається з реальним і сприймається без здивування ).

5 Нічний пейзаж.

• Виразне читання фрагменту тексту, аналіз його художності. (Поєднання реальності та фантастики; настрої: веселість, зачарованість красою природи, святковість; метафоричність; епітети, яскраве уособлення образу ночі, що «весело сміється» і навіює усі можливі жарти й вигадки).

• Виділіть ключову художню деталь, з допомогою якої автор розкриває тему краси природи в обох пейзажних замальовках. (Яскравий образ місяця).

6. Відвідини подруг, обіцянка Вакули.

• Як можна визначити супутню тему повісті, пов'язану з історією стосунків Вакули та Оксани? (Тема кохання).

7. Вуличні веселощі.

• Яку роль відіграють ці епізоди в повісті?

8. Рішення Вакули втопитися.

• Як би ви визначили композиційну роль цього епізоду?

9. Боротьба Вакули з чортом.

• Прокоментуйте значення цієї сцени.

10. Сцена зустрічі з царицею.

• Охарактеризуйте душевний стан, який переживав Вакула.

• Вкажіть, які деталі привернули вашу увагу в описі інтер'єру царського палацу й у сцені зустрічі коваля з царицею.

11. Сцена зустрічі Вакули з Оксаною.

• Визначте композиційну роль цього епізоду.

Створення таблиці

Оксана риси характеру

Вакула риси характеру

. Підбиття підсумків уроку, оголошення домашнього завдання.. Домашнє завдання.
Каталог: metoduka
metoduka -> JI. М. Macoji (Теоретико-методичні засади інтегрованого навчання мистецтва; Орієнтовне календарне планування змісту уроків за програмою інтегрованого курсу «Мистецтво»)
metoduka -> Сиваш Юлія Олексіївна
metoduka -> Поурочне планування на 201 4 /201 5 навчальний рі к для загальноосвітніх навчальних закладів
metoduka -> Урок №11 Тема уроку: Київська Русь за Володимира Мономаха і Мстислава Володимировича
metoduka -> Методика написання наукової статті
metoduka -> Видається з березня 1993 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка